08.01.2021
Small Cap - Enersize tecknar partneravtal

Small Cap - Enersize tecknar partneravtal

First North-listade Enersize har tecknat partneravtal med den marockanska bolaget SCOPP Solutions.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
JonDeTech färdigt att lyfta till nya nivåer
08.09.2020

JonDeTech färdigt att lyfta till nya nivåer

JonDeTech är ett techbolag som utvecklar produkter och applikationer baserat på tillämpad forskning inom nanoteknologi. Genom bolagets unika teknologi, som kombinerar termoelektriska nanotrådar med elektronik i plast, ligger man i global framkant inom sitt område. Produkterna och applikationerna bolaget utvecklar är infraröda sensorelement för kontaktlös mätning av temperatur och värmeflöde samt närvarodetektion.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Innan jag klev ombord som vd för JonDeTech tillbringade jag cirka 15 år i framförallt Asien och USA där jag med stor fokus på tillväxt hade ledarrollen i ett antal tech-bolag. Det har ofta varit entreprenörs- och tillväxtorienterade miljöer där arbetet med management-frågor kombinerats med en stor portion försäljning, affärsutveckling, M&A – så som det ofta är i snabbväxande bolag. Efter att ha bott och verkat i Singapore, Kina och Indien har jag fått en mycket god kunskap om dessa marknader, alla viktiga för JonDeTech nu och framöver. 

JoN VD

Per Lindeberg, VD

Kan du beskriva JonDeTech och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– JonDeTech är ett techbolag som utvecklar produkter och applikationer baserat på tillämpad forskning inom nanoteknologi. Genom bolagets unika teknologi, som kombinerar termoelektriska nanotrådar med elektronik i plast, ligger man i global framkant inom sitt område. Produkterna och applikationerna bolaget utvecklar är infraröda (IR) sensorelement för kontaktlös mätning av temperatur och värmeflöde samt närvarodetektion.

Via tre olika strategiska samarbeten med världens största modulhus, OFILM, har bolaget sensorelement erhållit en tydlig bekräftelse på så kallad ”product/market-fit”. Samarbetena som är inom områdena biometriska lås, temperaturmätning med mobil och närvarodetektion för laptops innebär var och en för sig och tillsammans stora möjligheter för JonDeTech att erhålla en stark position inom högvolymsmarknaden för konsumentelektronik.   

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Bolagets affärsmodell bygger i många stycken på det faktum att vi är ett deep tech-bolag. Eftersom vårt erbjudande baseras på mångårig nanoteknologisk forskning kan vi utan att riskera att vår teknologi hamnar i fel händer arbeta med strategiska samarbetspartners i allt från produktion till marknad. Som en liten organisation med fokus på att komma in på globala högvolymsmarknader är detta en enorm styrka. Ett exempel på detta är det strategiska samarbete vi har tillsammans med världens största modulhus, OFILM, där vår affärsmodell skapar såväl potential för framgångsrika produktlanseringar som gynnsamma långsiktiga förutsättningar att erhålla god kontroll av prissättning och således även höga bruttomarginaler.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– Vi har naturligtvis som de flesta andra påverkats av Covid-19. Men med en organisation van att hålla digitala möten var vi snabba på att anpassa sig till denna nya situation. Vissa processer har blivit lidande och då framför allt av den nedstängning vi såg i Europa under kvartalet. Samtidigt är vi i ett relativt tidigt skede och vårt fokus ligger väldigt mycket på det längre perspektivet, vilket också avspeglar sig i det faktum att organisationen har växt under de senaste månaderna.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 36,3 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Emissionslikviden om 36,3 MSEK, och de 18,5 MSEK som vi redan erhållit från den riktade emissionen som annonserade samtidigt med nyemissionen, ska vi använda för att skapa möjlighet att realisera bolagets tillväxtpotential. Med tanke på den potential som finns på marknadssidan så kommer en merpart av pengarna att läggas på att verifiera produktionsprocessen och åstadkomma högvolymsproduktion. Därutöver ska vi även fortsätta att vidareutveckla bolagets produktportfölj inom såväl sensorelement som applikationer. Men viktigast av allt är naturligtvis att uppnå en leveranskapacitet som kan matcha det intresse vi ser på marknaden.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Den största risken för bolaget är om vi inte kan genomföra den tekniköverföring till högvolymstillverkare som just nu pågår. Vi kan redan producera sensorelement men för att kunna bli en leverantör till den globala konsumentelektronikmarknaden krävs att vi stegvis kan producera och leverera volymer som långsiktigt kan räknas i över hundra miljoner sensorelement till marknadsmässiga priser. Vi är övertygade om att vi kommer att lösa detta, men det finns också en risk att det stora intresse vi ser just nu kan minska om det skulle dra ut på tiden.

jond2

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– JonDeTechs sensorelement är gjort av plast och har en vertikal konfigurering, vilket möjliggör flera olika applikationer. Konventionella sensorer är gjorda i silikon och är oerhört ömtåliga, varför man alltid kapslar in dem. Tack vare den unika plastkonstruktionen är JonDeTechs sensorelement extremt hållbara, du kan ta på dem och till och med böja dem. Vidare är sensorn passivt, vilket innebär att det inte drar någon ström, utan genererar en liten ström när den träffas av IR strålning.

Egenskaperna kan summeras:

* Mindre och tunnare - tunnaste IR-sensorn på marknaden (0,17 mm).

* Unika egenskaper - Har en unik vertikal design och är mycket robust, kan användas utan kapsling. Konkurrenterna gör sina i kisel som är mycket bräckligt.

* Flexibel - kan formas och böjas beroende på applikation, oändlig formfaktor.

* Mäter temperaturer och värmeflöde - Kan också mäta värmeflöde (W / m²) genom komponenten.

* Volym – ska finnas tillgänglig i höga volymer med skalbar produktion anpassad för konsumentelektronikmarknaden.

JonDeTechs nuvarande sensorelement är bara den första generationen där konkurrerande konventionella sensorer befinner sig i slutskedet av sin potentiella innovationsfas.

Hur stor är JonDeTechs potentiella marknad?

– Marknaden är enorm och står dessutom inför en mycket starkt tillväxt. Vi är egentligen bara i inledningen av det som många betecknar som en sensorbaserad ekonomi, det vill säga utnyttjandet av sensorer för att samla in allsköns data för att ge bättre underlag för beslut. Företeelser som AI, 5G, Internet of things och den fjärde industriella revolutionen kommer alla att driva denna utveckling.

Om vi tittar för bolaget här och nu så innebär de samarbeten vi har med OFILM inom biometriska lås, temperaturmätning med mobil och närvarodetektion för laptops var och en för sig och tillsammans stora möjligheter för JonDeTech att erhålla en stark position inom högvolymsmarknaden för konsumentelektronik.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i JonDeTech?

– Marknaden för sensorer är gigantisk, och kommer att växa ytterligare under överskådlig framtid. Genom mångårig nanoteknologisk forskning har JonDeTech tagit fram ett sensorelement med helt unika egenskaper. Att dessa egenskaper har ett marknadsberättigande har det senaste kvartalet bekräftats av världens största modulhus, OFILM. Med OFILM har vi i dagsläget tre samarbetsprojekt som var och en för sig, och tillsammans, innebär stora möjligheter för högvolymsleveranser av vårt sensorelement till den globala konsumentelektronikmarknaden. Vi är bara i början av vår resa, så för den som vill vara med i ett spännande bolag med stora möjligheter på både kort och lång sikt tycker jag bör titta lite närmare på JonDeTech.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser JonDeTech ut då?

– Om fem år är JonDeTech ett etablerat globalt deep tech-bolag med stark försäljning och en lönsamhet på hög nivå. Bolaget har lokal närvaro på flera platser i världen och har integrerats vertikalt samt genomfört spinn-offs, både avseende produktion- och applikationsbolag.

Användningsområdena för vår nanoteknologi har breddats. Teknologin återfinns inte bara i IR-sensorer utan har implementerats inom många andra spännande områden, som exempelvis i värmeflödessensorer, gassensorer och inom energy harvesting.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 1 september - 15 september 2020.

Teckningskurs: 10 SEK per aktie.

Emissionsbelopp: 36,45 MSEK.

Handel i teckningsrätter: 1 september - 10 september 2020.

Handel i BTA.er: 1 september - 18 september 2020.

Datum för offentliggörande av utfall: 17 september 2020.

Garanti: Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom garantiåtaganden.

Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market.


Dokument och filer

Prospekt

Anmälningssedel

Teckna med BankID

Videointervju

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början