30.01.2023
Small Cap - Kanceras studier går enligt plan

Small Cap - Kanceras studier går enligt plan

Arctic Minerals uppdaterar kring bolagets fortsatta prospektering vid guldprojektet Nutukka i finska Lappland.

Prospekteringen genomförs för att följa upp de goda resultaten från fjolårets fältarbete då ett omfattande guldvasknings- och geokemiskt provtagningsprogram genomfördes, där synligt guld kunde ses utbrett i de vaskade proven. Prospekteringen vid projektet fokuserar nu på tre områden som anses vara särskilt intressanta. Ytterligare provtagning kommer nu initialt ske genom grävande av undersökningsdiken samt ett borrprogram för djupmoränprovtagning (base-of-till & top-of-bedrock), där den nedersta delen av moränlagret och bergytan provtas. Enligt ett pressmeddelande utförs prospekteringsarbetet enligt plan under sommaren och hösten 2023. Bolaget planerar därefter för ett kärnborrningsprogram under vintern 2023/2024. Aktien tappade 1,6 procent till 0,61 kronor.

Micropos Medicals omsättning sjönk till 0,3 miljoner kronor (1,8) i det fjärde kvartalet. Rörelseresultatet försämrades till -5,0 miljoner kronor (-3,0). Likvida medel uppgick vid kvartalets slut till 38,3 miljoner kronor (30,5). Under december fyllde bolaget på kassan via en riktad nyemission. Därmed kan Micropos Medical enligt vd Thomas Lindström fokusera på marknadsbearbetning och fortsatt lansering, då i första hand i Europa och USA och där det känns som att förutsättningarna att både få i gång nya användare och att öka regelbundenheten i användningen radikalt förbättrats. Aktien stängde 5,5 procent högre.

Kancera meddelar att de kliniska studierna av bolagets fraktalkinblockerande läkemedelskandidater KAND567 och KAND145 fortskrider enligt plan samt att det amerikanska patentverket utfärdat ett processpatent som skyddar Kanceras produktionsmetod. Vidare meddelar Kancera att patientrekryteringen i den pågående FRACTAL-studien, en klinisk fas IIa-studie av KAND567 i patienter med hjärtinfarkt, fortskrider väl och per idag har 66 patienter rekryterats. Det överstiger det ursprungligen definierade målet för studien på totalt 60 patienter. Aktien avancerade 9,8 procent till 3,595 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
H&M på vinnarlistan
05.01.2023

H&M på vinnarlistan

Stockholmsbörsen öppnade lägre men stärktes senare under torsdagens halvdag.

OMXS30-index steg 0,8 procent medan OMXPI lyfte 0,5 procent. Stockholmsbörsen har den första veckan på året stigit med 4,1 procent. ACT Research rapporterade att ordrarna på tunga lastbilar i klass 8 i Nordamerika uppgick till 30 300 i december, jämfört med 22 800 i december 2021 och samtidigt 10 procent lägre än i november. Ordrarna för fjärde kvartalet har ökat med 88 procent jämfört med föregående år. Avmattningen i orderingången förklaras till stor del av en stark orderingång tidigare 2022 och några avbeställningar som omfattar flera kvartal hos en av lastbilstillverkarna enligt ACT. Kepler skriver att på det hela taget tyder ordersiffrorna på att efterfrågan på lastbilar är fortsatt god, även givet att vissa lastbilstillverkare som Volvo ännu inte har öppnat orderboken för andra halvåret fullt ut. Volvo B ökade 0,3 procent.

Biltillverkaren Volvo Cars sålde 615 121 bilar i fjol, vilket är 12 procent färre än året innan. Försäljningen påverkades negativt av störningar i leverantörskedjan. I december ökade försäljningen med 12,8 procent i årstakt. Aktien handlades ned 3,6 procent. Electrolux avancerade 5,2 procent efter att Bank of America höjt rekommendation för aktien till Köp (Sälj). H&M utvecklades starkt med en uppgång om 5 procent. Andra starka papper var Sinch och Boliden med kurslyft om 2,2 respektive 4,2 procent. Kambi backade 10,6 procent till 174 kronor. Bakom nedgången låg nyheten om att sport merchandise-bolaget Betfanatics ska bygga sin sportbok tillsammans med bettingleverantören Amelco. Pareto ser attraktiv risk/reward-profil i Storytel inför bolagets bokslut och guidning för innevarande år. Köprekommendationen upprepas samtidigt som riktkursen höjs till 100 kronor (95). Marknaden ställde upp aktien 8,5 procent till 50,54 kronor. Truecaller ökade 11,7 procent på torsdagen och är sedan årsskiftet upp hela 22,6 procent.

Även Tredje AP-fonden ansluter sig till den allt mer växande skaran som säger nej till Bonnier News bud på Readly. Tredje AP-fonden är näst största ägare i Readly med 6 procent av aktierna. Den officiella nej-sidans innehav uppgår nu till 17,5 procent av aktierna och det krävs 90 procent acceptgrad för budet. Aktien föll 0,1 procent till 11,20 kronor. Rederiet Gotlandsbolaget, som noterades på First North i början av december, döljer sina vinster genom snabba avskrivningar. Det skriver Di efter en granskning. Passagerarfärjorna skrivs av på bara 10 år. I jämförelse ökade Viking Line nyligen avskrivningstiden från 25 till 30 år på sina färjor. Effekten blir väldigt höga avskrivningar som trycker ned vinsterna. B-aktien ökade 9,5 procent. Oljan rekylerade upp 2 procent efter gårdagens kraftiga nedgång. I sektorn steg Africa Oil och Tethys Oil 1 respektive 2,6 procent. Kancera och Cantargia tillhörde torsdagens vinnare med uppgångar om 26,6 procent och 18,7 procent. Gårdagens raket Sedana Medical rekylerade ned 6,7 procent.

Stäng×
Annons
13.10.2022
Small Cap - Rapportrally i Waystream

Small Cap - Rapportrally i Waystream

Obstecares styrelse och ledning föreslår att inkråmet i nuvarande Obstecare säljs till Neoventa, och att man därefter bildar ett nytt...

Neoventa är ett familjeägt företag som verkar inom samma nisch som Obstecare och har samma kunder. Helena Liljedahl, vd för Obstecare, skriver i ett pressmeddelande "Det här är den bästa lösningen som står till buds för aktieägarna och för bolaget i en tid då det är mycket svårt att resa nytt kapital. Det innebär att en ny ägare med liknande verksamhet som Ostecares fortsätter att utveckla, finansiera och sälja bolagets produkt, vilket kan ge framtida utdelningar till aktieägarna". Köpeskillingen för inkråmet erläggs genom att motparten erbjuder framtida betalningar under sju års tid om totalt 14 miljoner kronor, om och när specifika milstolpar uppnås. Aktieägare i Obstecare kommer erhålla aktier i det nya bolaget, med rätt till utdelning om och när milstolparna enligt avtalet med Neoventa uppnås. Obstecares aktie såldes ned 75 procent, men börsvärdet är väldigt marginellt.

Waystream, verksamma inom telekombranschen, rapporterade sin bästa kvartalsrapport någonsin under det tredje kvartalet, med inslag av en betydligt högre omsättning och vinst jämfört med samma period förra året. Omsättningen ökade 88,7 procent till 36,6 miljoner kronor (19,4). Rörelseresultatet förbättrades till 8,5 miljoner kronor (2,5), med en rörelsemarginal på 23,2 procent (12,9). Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 7,3 miljoner kronor (5,9). Det som ligger till grund för det starka kvartalet är enligt vd Fredrik Lundberg att bolaget fortsatt har en stor efterfrågan på sina produkter från både nya och befintliga kunder samtidigt som Waystream planenligt lyckats öka produktionstakten för att möta den ökade efterfrågan. Samtidigt ser bolaget inga förändringar kring situationen med den globala komponentbristen. Marknaden gillade dagens rapport och handlade upp aktien 18,8 procent. I år har börsvärdet stigit 58 procent.

Läkemedelsbolaget Kancera tillhörde torsdagens förlorare med en nedgång på 43,6 procent. Kancera har beslutat om att göra en företrädesemission på cirka 90 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen består av units och teckningsoptioner. Om optionerna nyttjas fullt ut kan bolaget få in ytterligare cirka 45 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen per unit är 24 kronor, motsvarande 2 kronor per aktie. Utspädningseffekten är cirka 44 procent av kapitalet och rösterna, och 51,6 procent inklusive vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna. Emissionsgarantierna är lämnade av externa investerare. Kapitalet ska gå till att intensifiera den kliniska utvecklingen av bolagets fraktalkinblockerande läkemedelskandidater för behandling av äggstockscancer och bygga en starkare projektportfölj.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
22.09.2022
Small Cap - Kancera rusade efter prekliniska resultat

Small Cap - Kancera rusade efter prekliniska resultat

Kancera rapporterade på torsdagen nya resultat som bekräftar att bolagets fraktalkinblockerare kan öka effekten av kemoterapi och bromsa tumörtillväxt i...

Därmed har bolaget uppnått målen för den vetenskapliga utvärderingen av projektet. Kancera har därför beslutat att ansöka om tillstånd för klinisk prövning läkemedelskandidaten KAND567 mot äggstockscancer som återkommit trots behandling med platinumbaserade cytostatika. Cirka 300 000 kvinnor drabbas årligen av äggstockscancer i USA och Europa. Sjukdomen diagnosticeras ofta i ett sent skede – i stadium III eller senare – och för dessa patienter är femårsöverlevnaden lägre än 30 procent. Aktien rusade 8 procent till 5,24 kronor. Det var en bra bit från dagshögsta om 6,40 kronor.

Igår kväll meddelade styrelsen för BIMobject att Carl Silbersky lämnar sin post som VD. Martin Lindh, CFO, kommer att träda in som interim VD samtidigt som styrelsen startar en rekryteringsprocess för en ny VD. Ordförande Peter Bang skriver “Vi är i färd med att arbeta fram en ny strategi med större fokus på värdeskapande och lönsamhet inom relevanta segment samt den pågående integrationen av Prodikt. Gemensamt med Carl har vi kommit fram till att det behövs en ny vd för att styra bolaget under dess nästa fas”. Riskkapitalbolaget EQT är största ägare. Aktien är ned procent sedan årsskiftet. På torsdagen föll aktien 11,4 procent.

Många företag har den senaste tiden aviserat nyemissioner då man behöver fylla på kassakistorna. Sprint Bioscience har beslutat om emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare om cirka 30 miljoner kronor. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan Sprint erhålla ytterligare högst cirka 19,9 miljoner kronor. Kapitalet från emissionen ska i sin helhet användas för vidareutveckling av interna program samt utlicensiering av dessa med särskilt fokus på VADA programmet. Företrädesemissionen omfattas till 75 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Marknaden sänkte aktien 52,5 procent till 0,98 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Äntligen upprekyl i H&M
08.03.2022

Äntligen upprekyl i H&M

Stockholmsbörsen öppnade lägre på tisdagen efter gårdagens kraftiga nedgång på Wall Street.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
24.05.2021
Africa Resources dagens vinnare

Africa Resources dagens vinnare

Det var begränsade rörelser på Stockholmsbörsen.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Traton mot strömmen efter höjd rekommendation
19.04.2021

Traton mot strömmen efter höjd rekommendation

Stockholmsbörsen noterades under nollstrecket på måndagen.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
23.03.2021

Äntligen trendvändning i Kancera?

Kancera hör till vinnarna under måndagen, aktien stiger med över 20 procent efter att bolaget presenterat forskningsresultat.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Tungt fall i Enzymatica
22.03.2021

Tungt fall i Enzymatica

Stockholmsbörsen öppnade lägre på måndagen men återhämtade sig sedan successivt.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
04.05.2020
Trendvändning i Kancera

Trendvändning i Kancera

Kancera utvecklades starkt i april och nu vänder trenden uppåt.

Kancera är en av vinnarna sedan årsskiftet. Aktien har ökat med hela 74 procent. Köparna har här ett tydligt övertag och det är inte alls omöjligt det finns ytterligare uppsida på sikt.

Teknisk Analys Kancera

I ett dagsperspektiv ser man att aktien etablerat sig ovanför 200 dagars medelvärde och nu finns det för första gången på länge förutsättningar för köpare att ta över. Håller man kvar aktien ovanför 0,64 kronor, befäster man sitt övertag. Blickar vi uppåt är det psykologiskt viktiga 1 kronorsnivån som hägrar och det är inte alls omöjligt aktien tar sig hit upp.

Teknisk Analys Kancera intraday

Zoomar man in kursgrafen och tittar på kursutvecklingen i ett intradagsperspektiv, ser man att Kancera är mycket nära att ge en teknisk köpsignal. Redan om aktien tar sig över 0,77 kronor, forceras tekniskt motstånd och då är det 1 kronorsnivån man kan ta sikte mot. Omkring 0,64 - 0,66 kronor finns tekniskt stöd. Ger detta vika lär vinsthemtagningar starta.

Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början