Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Fyll i din mailadress så berättar vi hur.
Ökad oro för pandemin tyngde Stockholmsbörsen
26.10.2020

Ökad oro för pandemin tyngde Stockholmsbörsen

I Stockholm föll kurserna rejält vilket var precis som på de ledande europeiska börserna. OMXS30-index minskade 2,5 procent.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
26.10.2020

Ger rekylen köpläge i Knowit?

Inför veckans första handelsdag fick Knowit en höjd riktkurs av SEB.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingtjänst som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingtjänst som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Annons
Innehav i Referensportföljen lyfte på rapport
22.10.2020

Innehav i Referensportföljen lyfte på rapport

Det var ännu en rapportintensiv dag på Stockholmsbörsen. OMXS30-index backade 0,2 procent.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Knowit – Uppköpskandidat?
14.09.2020

Knowit – Uppköpskandidat?

Riskkapitalbolaget Triton lade i slutet av augusti ett kontantbud om 3,9 Mdr kr på konsultbolaget HiQ.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
11.08.2019

Knowit – Köpläge på rekyl?

I mitten av april i år sänkte vi rekommendationen på Knowit till Avvakta/Behåll (Köp). Sänkningen berodde på en stark kursutveckling och förhöjda förväntningar inför Q1-rapporten. Sedan dess har aktien kommit ned från 210 kr till dagens runt 185 kr. Är det kanske dags att återigen bli mer positiv till vår tidigare favorit i IT-konsultsektorn?

KNOW | Mid Cap | 180,6

Q1 var förvisso starkt men i Q2 kom både omsättning och resultat in något svagare än väntat. Omsättningen ökade med drygt 6% till 845 Mkr (797,2) medan rörelseresultatet minskade till 63,8 Mkr (70,8). Det innebar att rörelsemarginalen försämrades till 7,6%, jämfört med 8,9% samma period förgående år. Det lägre rörelseresultatet kan förklaras av en svagare efterfrågan i Sverige (främst Stockholm) och fler helgdagar. Efterfrågan i företagets tre affärsområden är annars generellt sett mycket god inom alla verksamheter och geografiska marknader.

Knowit betecknar utvecklingen i Norge som stark. Offentlig sektor i Norge investerar tungt i fortsatt digitalisering. Knowit har viktiga avtal med ett flertal stora aktörer som Oslo Kommun, Norges Jernbanevesen och Statens Vegevesen.

Knowits största affärsområde - Solutions - ökade såväl omsättning som resultat och marginalen var i nivå med föregående halvår. Solutions hjälper företag och organisationer att utveckla sina verksamheter genom it- och systemlösningar som bygger på den senaste tekniken. I både Norge och Sverige har Solutions den enskilt största andelen av sina kunder inom offentlig sektor.

Koncernens breda erbjudande innebär att kunderna finns i många olika branscher. IT-konsultsektorn är till viss del ocyklisk och det finns en hel del bolag och myndigheter med eftersatt IT-infrastruktur som kommer att kräva investeringar de närmaste åren. Det innebär att IT-konsulterna inte bör påverkas i någon större utsträckning i samband med en svagare konjunktur.

Bolagets strategi för expansion och ökad tillväxt är främst att utveckla befintlig verksamhet, därefter att rekrytera och att etablera bolag samt slutligen genom selektiva förvärv. En god nettorekrytering och prishöjningar som överstiger löneinflationen kommer att driva Knowits vinst under 2019. Vid utgången av Q2 var 2 275 (2 113) personer anställda i koncernen. Vi tror dessutom att Knowit kan sänka den genomsnittliga åldersstrukturen, vilket i kombination med ökat fokus på att förbättra beläggningsgraden bör kunna höja rörelsemarginalen något under 2019. Detta beroende på att Knowit i allt högre grad rekryterar yngre personal utanför traditionella IT-områden till bolagets divisioner Experience och Insight.

För 2019 spår vi en vinst per aktie om 13,55 kr som därefter tros öka till 14,30 kr år 2020. Det innebär att Knowit handlas till knappt 13,5 respektive drygt 12,5x våra vinstprognoser. Vi anser att värderingen är attraktiv med tanke på att Knowit växer snabbare än de flesta konkurrenterna samt att lönsamheten är god. Efter de senaste månadernas rekyl höjer vi återigen rekommendationen till Köp med oförändrad riktkurs 215 kr.

Stäng×
17.04.2019

KNOWIT – Stigande förväntningar

Knowit har i många år varit en av våra sektorfavoriter bland IT-konsulterna. I samband med vår senaste uppdatering (Newsletter 1666) återupptog vi köprekommendationen för bolagets aktie som sedan dess har stigit med cirka 35%. Idag är köpläget inte längre lika självklart.

KNOW | Mid Cap | 209,5 kr

Q4 2018 innebar en viss motvind för IT-konsulterna som följd av något lägre fakturerbar tid jämfört med motsvarande kvartal året innan. Trots detta levererade Knowit en solid rapport. Nettoomsättningen ökade med 10,6% till 864 Mkr (781,2), jämfört med Q4 föregående år. I Sverige ökade nettoomsättningen till 480,2 Mkr (460,9), i Norge till 320,8 Mkr (256,2) och i Finland till 45 Mkr (42,5).

Koncernens rörelseresultat blev 99 Mkr (93), vilket var marginellt sämre än väntat. Rörelsemarginalen minskade något och landade på 11,5% (11,9). Alla tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions, utvecklades positivt med ökad omsättning och ett högre resultat. Digitaliseringen i syfte att bli mer effektiv och konkurrenskraftig prioriteras fortsatt högt av Knowits kunder. Vidare har en rad regleringar såsom GDPR bidragit till ökad efterfrågan på IT-konsulter. IT-konsultsektorn är till viss del ocyklisk och det finns en hel del bolag och myndigheter med eftersatt IT-infrastruktur som kommer att kräva investeringar. Det innebär att IT-konsulterna är hyfsat okänsliga.

 Under 2018 ökade koncernen med nära 200 nya medarbetare netto och är nu knappt 2 300 anställda. Q4 enskilt ökade antalet anställda med 11%, vilket var tre procentenheter högre än sektorsnittet i Norden. En god nettorekrytering, prishöjningar som överstiger löneinflationen och förbättrad debiteringsgraf kommer att driva företagets vinst under innevarande år. Knowit bör framöver fortsatt kunna dra nytta av denna trend och ta marknadsandelar eftersom bolaget i allt högre grad rekryterar yngre personal utanför traditionella IT-områden till bolagets divisioner Experience och Insight. Knowits strategi för expansion och ökad tillväxt är främst att utveckla befintlig verksamhet, därefter att rekrytera och att etablera bolag samt slutligen genom selektiva förvärv.

 Den 26 april rapporterar Knowit för Q1 och rörelseresultat spås ha förbättrats med cirka 15% jämfört med samma period föregående år. Ökningen bedöms komma från ökat antal konsulter och en fortsatt stark prisbild. Vidare förväntas kvartalet ha en positiv kalendereffekt (Påsk under Q2 i år) som bidrar till försäljningen.

 Efter CGI:s uppköp av Acando har möjligheterna för bud i IT-konsultsektorn ökat från internationella aktörer som vill in på den nordiska marknaden. Under CGI:s integrationsarbete med Acando kan det även bli lättare för andra konsultbolag att rekrytera då konkurrensen om personal inte blir lika tuff.

 För 2019 spår vi en vinst per aktie om 13,55 kr, vilket innebär att Knowit handlas till 15x årets estimerade vinst. Det är högre värdering än vad som historiskt varit fallet men något lägre än snittet för IT-konsultsektorn som troligtvis har påverkats av det generösa budet på Acando. En rabattvärdering anser vi inte vara motiverad med tanke på vad bolaget historiskt har presterat. Knowit växer snabbare än de flesta konkurrenter och tillhör också toppen vad det gäller lönsamhet. Företaget har haft en god operativ utveckling de senaste åren. 2013 låg Knowits rörelsemarginal före nedskrivningar på 5,8%, jämfört med fjolårets marginal på 10,2%. Frågan är om det kan bli särskilt mycket bättre än så här?

 Efter den starka kursutvecklingen i år anser vi att förväntningarna har stigit markant inför Q1-rapporten som dock förväntas bli stark. Därför sänker vi rekommendationen till Avvakta/Behåll (Köp) samtidigt som riktkursen justeras till 215 kr (185).

 

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
12.12.2018

KNOWIT – en av våra sektorfavoriter

Det var länge sedan vi tittade närmare på konsultbolaget Knowit. Senast det begav sig var faktiskt i februari (Newsletter 1594).  Då förblev aktien en av våra Top Picks och var det faktiskt ända fram till sommaren då riktkursen om 190 kr uppnåddes. Att låta aktien lämna vår favoritlista ser ut att ha varit ett lyckat drag. Kursen har nämligen sjunkit påtagligt sedan dess. Har ett nytt köpläge uppstått? Vi tror faktiskt det.

KNOW | Mid Cap | 154,6 kr

IT-konsultbranschen kännetecknas som bekant av hög personalomsättning med låga investeringsbehov samt starka kassaflöden. Knowits geografiska marknad utgörs av Norden. Inom den allt snabbare digitaliseringen skapar bolagets konsulter kundvärden genom att erbjuda leveranser från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Största andelen av koncernens omsättning kommer från offentlig sektor, handel, bank och finans och industri.

Bolaget rapporterade en omsättningsökning i Q3 på 14,5%, vilket var något högre än niomånadersperiodens tillväxt om 13,7%. I Sverige ökade nettoomsättningen till 355,2 Mkr (333,5) och i Norge till 258,8 Mkr (195,7). Rörelseresultatet för det gångna kvartalet förbättrades till 54,9 Mkr (48,8), med en i stort oförändrad rörelsemarginal om 8,3% (8,4). Resultat per aktie landade på 2,10 kr (1,74), vilket innebär en ökning med 21% mot föregående år.

Knowits nettorekrytering har varit solid. Det genomsnittliga antalet anställda under årets första tre kvartal är upp drygt 9% vilket är i linje med den nordiska IT-konsultsektorn som helhet. Vidare har Knowit en stark medvind via högre priser, vilka ökar med 5% på årsbasis. Detta samtidigt som lönekostnaderna ökar med bara ca 3% till följd av en genomsnittlig föryngring bland de anställda. Knowit bör framöver fortsatt kunna dra nytta av denna trend och ta marknadsandelar eftersom bolaget i allt högre grad rekryterar yngre personal utanför traditionella IT-områden till bolagets divisioner Experience och Insight.

Enligt Q3-rapporten är det främst Knowit Insight som visar kraftig tillväxt och högre resultat. Insight består av över 300 managementspecialister som arbetar med att förbättra kundernas affärsmodeller, metoder och affärsdrivande processer, genom att se och realisera möjligheterna den nya tekniken skapar. Knowit Experience och Knowit Solutions utvecklades inte lika starkt men levererade också de god tillväxt med bättre resultat.

Knowits strategi för expansion och ökad tillväxt är främst att utveckla befintlig verksamhet, därefter att rekrytera och att etablera bolag samt slutligen genom selektiva förvärv. Ett mindre sådant aviserades så sent som den här veckan (All Rise med 10 anställda).

Slutmarknadsefterfrågan fortsätter att vara solid och Stockpicker ser inga tecken på en avmattning. IT-konsultsektorn är förvisso sencyklisk, men vi räknar med att digitaliseringen kommer driva en hög efterfrågan under många år framöver. Med största delen av omsättningen i Sverige är utvecklingen för den svenska ekonomin viktigast för Knowit.

Tittar vi på aktien handlas den just nu till ett p/e-tal på ca 12 vilket inte sticker ut i jämförelse med sektorn som sådan. Vi anser att en premie borde kunna motiveras. Knowit växer snabbare än de flesta konkurrenter och tillhör också toppen vad det gäller rörelsemarginal. Det gör att den vid sidan om Semcon (låg värdering) samt B3 Consulting (något annorlunda affärsmodell) hör till våra absoluta favoriter i sektorn.

Sedan aktien lämnade våra Top Picks har kursen kommit ned ca 20%. En substantiell nedgång trots att bolaget levererat flera starka rapporter under tiden. Nedgången gör att vi väljer att återuppta vår köprekommendation med riktkurs 185 kr (190). Den sänkta riktkursen beror på en ökad riskpremie på Stockholmsbörsen generellt.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början