Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
11.01.2023
Small Cap – LL Lucky Games stärker sin närvaro i Latinamerika

Small Cap – LL Lucky Games stärker sin närvaro i Latinamerika

Iconovo, som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, ...

... meddelade på onsdagen att man har inlett förhandlingar med ett snabbväxande generikaföretag avseende inhalatorn ICOpre®. Företaget är en del av en global företagsgrupp fokuserade på komplexa generiska produkter. Syftet med förhandlingarna är att ingå ett licensavtal för utveckling och marknadsföring av en eller flera läkemedelsprodukter baserade på Iconovos egenutvecklade förfyllda inhalator ICOpre®. Det finns inga garantier för att dessa förhandlingar kommer att leda till ett faktiskt avtal mellan företagen. Aktien handlades upp 2,1 procent till 47,80 kronor.

Vivesto meddelar att Inceptua som innehar rättigheterna att kommersialisera Apealea® i EU, Storbritannien och Schweiz, har beslutat att dra tillbaka ansökan om marknadsgodkännande för Apealea som inlämnats in till schweiziska läkemedelsverket Swissmedic den 15 november 2021. Baserat på tillgänglig klinisk data har Swissmedic bedömt att en positiv nytta/risk-balans för Apealea inte kunnat uppvisas och har därför indikerat att de avser avslå ansökan om marknadsgodkännande. Det finns för närvarande inga planer att bedriva ytterligare klinisk utveckling för att erhålla godkännande i Schweiz, av kommersiella skäl. Marknaden sänkte aktien 16,8 procent.

Spelstudion LL Lucky Games stärker sin närvaro i Latinamerika genom att teckna ett samarbetsavtal med den latinamerikanska operatören Cbet. I och med avtalet kommer bolaget att erbjuda sin spelportfölj till spelare i hela Latinamerika. Cbets spelare får nu uppleva bolagets populära titlar: The Treasures of Tizoc, Mr Alchemister, Valholl: Wild Hammers, Beetle Bailey, Astro Anna och den senaste spellanseringen, SpinJoy Society Megaways, samt hela ReelNRG:s spelportfölj. Cbet är ett internationellt varumärke som grundades 2019 och erbjuder sportspel samt kasinospel på marknaderna i Latinamerika med särskilt fokus på Brasilien och Mexiko. Aktien stärktes 18 procent till 0,932 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
25.11.2022
Small Cap - Kursrally i LL Lucky Games efter avtal

Small Cap - Kursrally i LL Lucky Games efter avtal

LL Lucky Games har tecknat avtal med Logrand Entertainment Group avseende att leverera bolagets underhållande spelportfölj till Strendus.mx, en ledande...

Bolaget kommer i samarbete med Logrand Entertainment Group tillhandahålla högkvalitativa premiumspel till Strendus.mx, där spelare från Mexiko ges möjlighet att upptäcka bolagets spelportfölj med väldesignad grafik, spännande ljudeffekter och underhållande spelupplevelser. De första spelen som går live är Weight of the Gun, Mr. Alchemister och Ruler of Egypt. Under de närmsta dagarna kommer flera titlar att läggas till, såsom The Treasures of Tizoc, Beetle Bailey och Valholl Wild Hammers. Mads V. Jørgensen, VD för LL Lucky Games, skriver att närvaro på spelmarknaden i Latinamerika är oerhört viktig för alla spelleverantörer. Aktien stärktes 37,3 procent till 1,03 kronor. Som högst betalades aktien till 1,66 kronor.

Corline Biomedical levererade sitt starkaste kvartal i bolagets historia med 7 miljoner kronor i omsättning (1,0). Rörelseresultatet låg på 2,0 miljoner kronor (-2,1). Likvida medel vid kvartalets utgång uppgick till 28,7 miljoner kronor (42,9). Enligt rapporten väntas likvida medel samt de förväntade försäljningsintäkterna för innevarande kontrakt med medicinteknikkunder täcka bolagets operativa kapitalbehov åtminstone fram till och med fjärde kvartalet 2023. Bolaget är i färd med att inleda fas 2-studier för Renaparin®, en kandidat för vilken Corline har erhållit särläkemedelsdesignering i Europa och USA och som är under utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Marknaden ställde upp aktien 17,1 procent till 10,45 kronor.

Klimator har beslutat om en nyemission om cirka 25,5 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen består av nyemitterade aktier och emissionslikviden kommer att användas för att fortsätta bolagets offensiva tillväxtresa, återbetala lån samt för att stärka det egna kapitalet. Bolaget har i samband med företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 7,7 miljoner kronor och emissionsgarantier om cirka 12,3 miljoner kronor, motsvarande totalt cirka 78 procent av emissionen. Klimator är specialiserade inom utveckling av mjukvaruprogram. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen inom området vägklimatologi. Aktien handlades ned 31 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
23.11.2022
Small Cap - LL Lucky Games tecknar distributionsavtal

Small Cap - LL Lucky Games tecknar distributionsavtal

Spelstudion LL Lucky Games har tecknat ett distributionsavtal med den ledande plattformsleverantören RAW Arena.

I och med detta avtal kommer bolaget att erbjuda sin spelportfölj till allt fler spelare på globala marknader, för tillgång till bolagets populära titlar som The Treasures of Tizoc, Mr Alchemister, Valholl: Wild Hammers, Beetle Bailey och Astro Anna. RAW Arena är för närvarande verksamt på 14 reglerade marknader, inklusive Italien, Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland och Nederländerna. Samarbete sker med Tier 1-operatörer som VideoSlots, PokerStars, Kindred, Betsson, MrGreen och ComeOn. LL Lucky Games är mycket förväntansfulla över vad framtiden kommer att föra med sig som resultat av partnerskapet, där tillgång till ledande operatörer som Videoslots, Betsson och PokerStars via RAW Arena är av stor betydelse. Aktien rusade 19,8 procent till 0,75 kronor.

Styrelsen för Zwipe har beslutat att föreslå en företrädesemission av 20 862 047 nya aktier till en teckningskurs om 4,80 norska kronor. Emissionen ska inbringa cirka 100 miljoner norska kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen är helt garanterad genom en kombination av teckningsåtaganden och emissionsåtaganden. Zwipe är ett norskt biometriskt teknikföretag som grundades 2009, fokuserat på att utveckla och kommersialisera säkra, snabba och lättanvända biometriska autentiseringslösningar med breda applikationer över viktiga vertikaler som betalningar och åtkomstkontroll. Sedan 2019 har korttillverkare startat processen med att lansera biometriska betalkortsspecifika tillverkningslinjer, halvledarleverantörer har börjat utveckla dedikerade erbjudanden för denna marknad. Zwipe har gjort betydande framsteg och lagt till många smartkortstillverkande kunder över hela världen, vilket avsevärt breddat deras kundbas. Aktien, som handlas på First North, föll 17,6 procent till 6,51 kronor.

Konsultbolaget Solidx rapporterade preliminära siffror för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2022/2023 som väsentligt överstiger jämförelsekvartalets. Omsättningen ökade preliminärt till 25,4 miljoner kronor (10,8) medan rörelseresultatet landade på 3,3 miljoner kronor (0,1). Bolaget beskriver resultatutfallet i ett pressmeddelande som ”väsentligt” högre jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare. Resultatet visar på en hög efterfrågan på Soldix konsulttjänster och potentialen i affärsmodellen. Viktiga avtal och kontinuerlig ökning av bolagets konsulter är bidragande faktor till det fina resultatet man ser i andra kvartalet. Halvårsrapporten publiceras den 12 december.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
27.09.2022
Small Cap - Stororder till Alelion

Small Cap - Stororder till Alelion

LL Lucky Games meddelade på måndagskvällen om en riktad kontant nyemission om högst 15 052 049 aktier till en teckningskurs...

Genom den riktade emissionen tillförs LL Lucky Games högst cirka 14,1 miljoner kronor före avdrag av emissionskostnader till en premie om cirka 17,5 procent gentemot stängningskursen den 26 september. Emissionen är riktad till en strategisk investerare baserad i Filippinerna. Styrelsen har bedömt att teckningskursen och övriga villkor för den riktade emissionen är marknadsmässiga. Nettolikviden ska gå till att refinansiera vissa av bolagets skulder samt för att säkerställa kontinuitet i det fortsatta arbetet att expandera verksamheten. Aktien lade bakom sig en uppgång om 12,2 procent.

Logistikbolaget Urb-it har beslutat och genomfört en riktad nyemission av 8 475 000 aktier med en teckningskurs om 2,75 kronor per aktie. Genom nyemissionen tillförs bolaget cirka 23,3 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 8,9 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för aktien under de senaste 10 handelsdagarna. Nyemissionen riktades till en på förhand vidtalad krets av befintliga investerare, däribland Fjärde AP-fonden, SHB Fonder och Skandia. Emissionslikviden avses primärt användas för att stärka rörelsekapitalet. VD Kevin Kviblad skriver att det i dagens börsklimat inte är helt lätt att finansiera verksamheter som ännu inte visar vinst. Just därför har man genomfört en riktad emission, där sex av de nuvarande aktieägarna deltar. Aktien minskade 9,6 procent.

Alelion har erhållit en stororder på högspänningsbatterisystem från en befintlig europeisk kund. Ordern, som är i euro, med ett totalt värde av 130 miljoner kronor, kommer att levereras under nästa år. Med ordern når Alelion ett högre utnyttjande av sin produktionskapacitet och den skapar möjlighet för företaget att implementera mer framåtriktade planer för förbättrad inköpseffektivitet och lägre kapitalbindning. Den totala efterfrågan på elektrifierade fordon växer kraftigt och trots den pågående osäkerheten kring komponentbrist och de förlängda ledtider detta har orsakat på marknaden, är den underliggande trenden mot elektrifiering obruten. Aktien rusade 10 procent till 0,534 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
23.06.2021
Small Cap – Rusning i Flexqube efter order från Amazon

Small Cap – Rusning i Flexqube efter order från Amazon

LL Lucky Games gjorde på onsdagen debut på Nasdaq First North Growth Market.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början