30.03.2021
Small Cap - Fantasma Games tecknar distributionsavtal

Small Cap - Fantasma Games tecknar distributionsavtal

Fantasma Games tecknar distributionsavtal med Scientific Games Corporation.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
03.03.2021

Trendvändning i Lidds

Gårdagens nyhet från Lidds att man tecknat avtal med Johnson & Johnson resulterade i en tydlig omvärdering av bolaget.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Annons
Storägare har ökat ytterligare i CDON
02.03.2021

Storägare har ökat ytterligare i CDON

Stockholmsbörsen öppnade lägre på tisdagen för att sedan vända upp på plussidan.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Vinnarportföljen – Bokslut
04.01.2021

Vinnarportföljen – Bokslut

Dags att summera vinnarportföljen årgång 2020. Majoriteten av våra vinnarkandidater slog index rejält.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Svårt att inte vara nöjd med dessa aktier i portföljen
06.10.2020

Svårt att inte vara nöjd med dessa aktier i portföljen

Årets upplaga av vår årligen återkommande Vinnarportfölj (Newsletter 1753 som publicerades 12/1) fick som bekant inte direkt någon flygande start i år.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
02.07.2020
Vinnarportföljen – halvårsrapport

Vinnarportföljen – halvårsrapport

Vår årligen återkommande Vinnarportfölj som publicerades 12/1 januari (Newsletter 1753) fick som bekant inte direkt någon flygande start i år.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
LIDDS – Fyller kassan för att öka takten
30.06.2020

LIDDS – Fyller kassan för att öka takten

Drug-delivery bolaget har gjort viktiga framsteg hittills i år och målen är högt ställda.

Detta är en betald analys på uppdrag av LIDDS

LIDDS | First North | 12,85 kr | KÖP

För att säkerställa att man kan starta och genomföra nya viktiga kliniska projekt annonserades nyligen en större kapitalanskaffning, bestående av en företrädes- och en riktad emission. I bästa fall kommer det sammanlagt tillföras en nettolikvid om drygt 52 Mkr till balansräkningen, som vid slutet av mars visade likvida medel på 8,5 Mkr.

Pengarna ska i huvudsak användas till det pågående NZ-TLR9 projektet där NanoZolid kombineras med en TLR9-agonist (40%), till NZ-IO projektet där NanoZolid kombineras med immunonkologiska kandidater i forskning och utvecklingfas (25%), samt till andra pågående projekt och allmänna företagsändamål (35%). Ledningen bedömer att nettolikviden av båda emissioner kommer vara tillräckligt för att täcka behovet av rörelsekapitalet under de kommande tolv månader.

Ladda ner hela analysen här

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Relaterade ämnen
LIDDS – Gör viktiga framsteg
19.05.2020

LIDDS – Gör viktiga framsteg

Drug delivery-bolagets aktie har stått emot den turbulenta börsutvecklingen hittills i år ganska så väl.

Efter en dramatisk nedgång i samband med det allmänna raset i slutet av februari, har kursen återhämtat sig snabbt och noteras idag kring liknande nivåer som vid senaste analystillfälle i början av mars.

Detta är en betald analys på uppdrag av LIDDS

LIDDS | First North | 16 kr | KÖP

Återhämtningen är i våra ögon välförtjänt, då bolaget hittills inte har påverkats av den pågående covid-19-pandemin.

Tvärtom så har man fortsatt att leverera enligt plan och bolaget annonserade nyligen att svenska Läkemedelsverket har ställt sig positivt mot förslaget till studieutformning av en fas 3-studie med läkemedelskandidaten Liproca Depot vid behandling av prostatacancer.

Det är en viktig milstolpe i planeringen av fas 3-studien, och Läkemedelsverket bekräftade dessutom att studien kan vid positivt utfall vara tillräckligt underlag för en marknadsregistrering.

 De senaste dagarnas största höjdpunkt var, emellertid, de slutliga resultaten från fas II-b studien med Liproca Depot som bekräftade potentialen som en säker och effektiv behandling av prostatacancerpatienter som idag inte behandlas utan står under aktiv övervakning .

Både de primära och sekundära målen med studien har uppnåtts och enligt bolaget visade MRI-data att prostatacancern inte hade utvecklats vidare hos någon av patienterna, och glädjande nog till och med en tillbakagång hos vissa. Samma lovande resultat visade en frivillig biopsi, där 5 av 6 patienter visade en stabilisering och 1 patient en förbättring.

 

Ladda ner hela analysen här

 

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - LIDDS
23.03.2020

Stockpicker intervjuar - LIDDS

Möt Monica Wallter, vd på LIDDS AB. LIDDS utvecklar med sin patenterade teknologi, NanoZolid, effektiva läkemedel för intratumoral behandling av cancertumörer, det vill säga behandlingen sker direkt i tumören.

Berätta lite om dig själv och din bakgrund.

Efter en lång karriär hos Pharmacia som innefattar internationell business management och global lansering av Nicorette och Rogaine har jag sedan 2000 varit vd på olika bolag noterade på Nasdaq som Probi, Ellen och sedan 2015 är jag vd på LIDDS.

Kan du beskriva LIDDS och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

LIDDS utvecklar med sin patenterade teknologi, NanoZolid, effektiva läkemedel för intratumoral behandling av cancertumörer, det vill säga behandlingen sker direkt i tumören. Lokal behandling av cancer innebär färre biverkningar jämfört med läkemedel som ges exempelvis som en tablett eller injektion och därmed träffar hela kroppen eller stora delar av den och därmed ger en systemisk effekt istället för bara den del av kroppen som behöver behandlas. Med NanoZolid-teknologin kan frisättningen av läkemedel styras så att effekten kvarstår allt ifrån några veckor till mer än 6 månader, allt beroende på vilka cancersjukdomar och läkemedel som används.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

LIDDS affärsmodell innebär att vi licensierar våra utvecklade produkter till läkemedelsbolag efter fas I- eller fas II-studier. Avtalen innehåller milstolpesbetalningar samt royalty på kommande försäljning. Våra licenstagare står för kostnader i fortsatta kliniska studier. Licensavtal kan, när LIDDS inte äger den aktiva läkemedelssubstansen, också utlicensieras efter att prekliniska data finns presenterade samt även för att attrahera läkemedelsbolag att licensiera NanoZolid-teknologin för sina egna läkemedel.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

Det finns ett antal depåteknologier i tidig utvecklingsfas. NanoZolid skiljer sig på flera sätt. Vår produkt kan kombineras med olika typer av läkemedelssubstanser och har

kliniskt validerats där vi kunnat påvisa goda effekter när vi behandlat patienter i fas II-studier. Dessutom ger NanoZolid en förutbestämd och kontrollerad frisättning av läkemedel med effekt i sex månader och beroende på det kliniska behovet kan NanoZolid-plattformen användas för behandling direkt i tumörer för att öka den lokala effekten och minska risken för oönskade biverkningar. Efter behandlingen tas NanoZolid upp helt i kroppen och lämnar inga restprodukter och injektionen är enkel att utföra för vårdpersonalen.

Hur stor är LIDDS potentiella marknad?

LIDDS utvecklar cancerläkemedel för lokalbehandling som har hög effekt men med färre biverkningar samt längre intervall mellan behandlingstillfällen. Vårt fokus är cancersjukdomar där patientunderlaget är stort eller där en lokalbehandling kan erbjuda bättre behandlingsresultat och en bättre biverkningsprofil och livskvalité till patienterna, t.ex. inom prostatacancer och för solida tumörer som lung-, huvud och hals-, bröst- samt gynekologisk cancersjukdom. Sammantaget är det här stora marknader och tittar vi specifikt på den globala läkemedelsmarknaden för prostatacancer bedöms den uppgå till 8,3 miljarder amerikanska dollar 2023. Hela den globala lungcancermarknaden beräknas vara värd 37 miljarder amerikanska dollar. Tyvärr kommer antalet patienter som drabbas av cancer att växa i framtiden och för majoriteten finns det idag inte fungerade behandlingar som gör att man kan botas. Därför kommer det fortsättningsvis finnas ett stort medicinskt behov på den marknad vi verkar.

Här hittar du vår senaste analys av bolaget

Berätta om Liproca Depot och när tror du att produkten kan börja säljas?

Liproca Depot är vårt längst framskridna projekt baserat på NanoZolid teknologin och riktar sig patienter med lokal prostatacancer. Patienter med mindre aggressiv cancer följs enbart upp med regelbundna kontroller, så kallas ”aktiv övervakning”. Om cancern utvecklas och blir med aggressiv erbjuds patienten behandling med kirurgi eller strålning. Liproca  Depot utgör ett behandlingsalternativ i form av lokal behandling av tumören för att förhindra fortsatt cancertillväxt. Man slipper då även de besvärande biverkningar som kirurgi, strålning eller systemisk hormonbehandling med tabletter eller injektioner ger. 

Det är i nuläget svårt att säga när Liproca Depot når marknaden. Vår licenstagare i Kina, Puheng Pharma, är nu mitt uppe i planeringen av en fas III-studie i Kina. När myndigheten godkänner studieprotokollet kan tidsplanen sättas och då blir det lättare att skapa en bild av när vår produkt kan finnas på marknaden. Ett aktivt arbete pågår parallellt för att licensiera Liproca Depot till övriga stora marknader.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i LIDDS?

Vi har en stark och kliniskt validerad plattform med ett brett applikationsområde där vi ligger i absolut framkant och som dessutom kan kombineras med andra behandlingar samtidigt som våra utvecklingsprojekt drivs inom cancerformer där det finns ett behov av bättre och säkrare cancerterapier. Vi har ett kompetent och erfaret team, en välskyddad patentportfölj som skyddar våra produkter ända till 2037. Trots den marknadsoro vi just nu ser är jag övertygad om att 2020 kommer att bli ett spännande år för LIDDS. Vi kommer att presentera slutgiltiga data från fas IIb-studien på prostatacancer, vi supporterar vår licenspartner att sjösätta en fas III-studie i Kina och arbete pågår för att signera ytterligare licensavtal för Liproca Depot utanför Kina. Vi kommer dessutom att fortsätta rapportering av fas I-studien där NanoZolid kombineras med docetaxel, ett av de vanligaste cellgifterna. LIDDS kommer också rapportera data från vår prekliniska studie för lokal immunterapi med TLR9 och sedan ansöka för att starta den kliniska studie som följer på det.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser LIDDS ut då?

LIDDS har då ett flertal olika licensavtal som genererar löpande intäkter via milstolpesbetalningar och royalties som gör att vi kan finansiera våra utvecklingsprojekt på egen hand. LIDDS är då ett större bolag i flera dimensioner men först och främst gör våra produkter att hundratusentals cancerpatienter kan få en bättre behandling och livskvalitet.

Stäng×
Relaterade ämnen
LIDDS – Läkemedelsbolaget med fullspäckad agenda
09.03.2020

LIDDS – Läkemedelsbolaget med fullspäckad agenda

Fler än 1 miljon män får varje år diagnosen prostatacancer. Därmed är den en av de vanligaste cancerformerna globalt sett och totalmarknaden för prostatacancer värderas till 46 miljarder kr. Det är till detta område LIDDS längst framskridna projekt riktar sig till.

 Detta är en betald analys på uppdrag av LIDDS

LIDDS | First North | 15,50 kr

Bolaget utvecklar nya innovativa läkemedelsprodukter med sin egenutvecklade teknologi, NanoZolid, som möjliggör en kontrollerad frisättning av läkemedel med effekt i upp till sex månader. I kombination med det antiandrogena läkemedlet 2-hydroxy-flutamid har NanoZolid kliniskt visat till och med längre effekt.

Till skillnad från andra drug-delivery-teknologier kan NanoZolid kombineras med olika typer av läkemedelssubstanser och är kliniskt validerad med tydliga läkemedelseffekter i flera fas II-studier. Beroende på det kliniska behovet kan NanoZolid-plattformen användas för intratumoral behandling för att öka lokal effekt och minska biverkningar, eller som depå under huden som ger en långsiktig frisättning av läkemedel som annars måste ges frekvent. Dessutom resorberas NanoZolid helt i kroppen, lämnar inga restprodukter och injektionen är enkel att utföra.

Hittills befinner sig bolaget fortfarande i utvecklingsfasen och man samarbetar i sina forskningsprojekt med ett flertal välrenommerade institutioner, universitet och ledande onkologer. Längst har man kommit med projektet Liproca Depot mot prostatacancer, där man visade kliniska och dosrelaterade effekter i fas II-studier. Bolaget har kliniska data som visar att Liproca Depot har ökad effekt med högre doser utan de hormonella biverkningar som är vanliga vid tablettbehandling.

IR Insights - Rejta och ge din feedback på LIDDS

Resultat från fas IIb-studien, LPC-004, presenterades i november 2019 och visade att primära och sekundära mål uppnåddes, samt att cancermarkören PSA minskat med upp till 67% i patientgruppen som injicerades med en 16 ml-dos Liproca Depot. Behandlingen gav inga hormonella biverkningar och 85 % av patienterna var positiva till att få ännu en injektion den dag då PSA-värdet i blodet återgått till sin ursprungliga nivå.

Studien tydliggjorde att den patientgrupp som man riktar in sig mot är prostatacancerpatienter med medelhög risk för cancerprogression och som därför står under ”aktiv monitorering”. Denna gruppen består av uppskattningsvis 420 000 män av de totalt 1,2 miljoner som får diagnosen årligen. Målsättningen är att dessa patienter skall behandlas med Liproca Depot som ett sätt att kontrollera cancern.

Sedan 2018 har man ett samarbete med den kinesiska pharmakoncernen Jiangxi Puheng, som med de senaste studieresultaten i ryggen nu intensifierar sin dialog med regulatoriska myndigheter för ett godkännande att inleda en fas III-studie i Kina, som kommer att finansieras av Jiangxi Puheng. Parallellt med detta pågår ett omfattande utlicensieringsarbete för att skriva licensavtal på övriga stora marknader.

Under 2019 startade även LIDDS andra kliniska projekt (NZ-DTX), där man i en humanstudie evaluerar behandling av solida tumörer med NanoZolid i kombination med cellgiftet Docetaxel, som används vid tex lung-, bröst-, prostata- samt huvud- och halscancer. Förhoppningen är att NZ-DTX kommer kunna användas i klinisk praxis för tumörkontroll i samband med diagnos, inför operation och strålning, samt som mono- eller kombinationsbehandling med andra cancerläkemedel. Läkemedlet Docetaxel, som numera saknar patentskydd, omsätter globalt cirka 1 miljard usd, så marknadspotentialen är även här betydande.

I pipelinen finns dessutom ytterligare två projekt i den prekliniska fasen. Ett av de, TLR9, kretsar kring måltavlor för läkemedelssubstanser för att behandla olika cancertumörer och man har lyckats visa immunologiska antitumör-effekter. De prekliniska studierna har visat så positiva resultat att ett större prekliniskt program har startats som kommer att slutföras under tredje kvartalet 2020. Man förbereder dessutom för att starta en fas I studie under början av 2021.

Flera prekliniska studier har genomförts i aggressiva tumörmodeller där NanoZolid har kombinerats med en så kallad STING-agonist, som är en kortverkande immunstimulerande substans som endast kan ges intratumoralt. Resultaten är lovande och visar hämmad tumörtillväxt samt ökad överlevnad. Den senaste prekliniska studien bekräftar att en enda injektion med NanoZolid-formulerad STING ger lika eller bättre effekt än tre injektioner med en standard STING-agonist. Det skulle spara mycket pengar för sjukvården och vara mer skonsam för patienten. Här ser man potentialen att utlicensiera projektet efter att det prekliniska programmet är klart.

Det är i linje med bolagets affärsmodell som bygger på att attrahera läkemedelsbolag att antingen licensiera NanoZolid-teknologin för att förbättra deras egna produkter, eller samarbeta runt de läkemedelsprojekt som LIDDS bedriver. Teknologiplattformen erbjuder ett patentskydd till 2037 och ger en bra möjlighet att utveckla unika produkter samt dessutom till ”life cycle management” för läkemedel som är på väg att förlora, eller redan har förlorat, sitt patentskydd. På så sätt ger NanoZolid-plattformen tillverkare av originalläkemedel en möjlighet att förbättra sina produkter och få en ökad livslängd.

Utlicensiering efter preklinisk fas eller fas I/II minimerar dessutom LIDDS egna investeringarna och ger ett positivt kassaflöde betydligt snabbare än om bolaget på egen hand skulle ta projektet hela vägen till marknaden. Då man fortfarande saknar stadiga intäkter och samtidigt bygger ut organisationen är man, emellertid, beroende av regelbundna kapitaltillskott. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17,1 Mkr under helåret 2019, samtidigt som man investerade nästan 19 Mkr i utveckling, patent och inventarier. Vid slutet av december fanns 7,6 Mkr kvar i kassan, som dock fylldes på med omkring 8 Mkr i en riktad emission för bara någon vecka sedan.

År 2030 beräknas var femte man drabbas av prostatacancer och det totala marknadsvärde är, som tidigare nämnt, enormt redan idag. Om LIDDS licenstagare endast skulle behandla 5% av patienterna beräknas det årliga försäljningsvärdet globalt överstiga en miljard dollar, enligt bolaget. Den kinesiska licenspartnern av Liproca Depot har tidigare uppskattat att 50 000 – 70 000 patienter i Kina kommer att behandlas årligen, 3-5 år efter lansering, vilket skulle motsvarar 10 – 15% av antalet nydiagnosticerade fall per år.

Givet det positiva studieresultatet och den höga marknadspotentialen borde sannolikheten vara hög att man kommer kunna sluta viktiga avtal i Europa och USA under de kommande kvartalen. Det skulle även ge ett välkommet tillskott till kassan. Ytterligare licensaffärer väntas för immunterapiprojektet som kombinerar NanoZolid med en STING-agonist, efter att det prekliniska programmet är klart. För TLR9-projektet planerar man en utlicensiering i anslutning till fas I studien, som ska starta under början av 2021. Sist men definitivt inte minst borde det finnas stort intresse från läkemedelsindustrin för avtal i samband med NZ-DTX, om positiva resultat kommer uppnås.

Summa summarum har LIDDS en fullspäckad agenda för de kommande kvartalen och förutsättningar till att ingå betydande kontrakt och licensavtal framstår som goda. Dagens börsvärde kring 380 Mkr reflekterar i våra ögon knappast potentialen i royaltyintäkterna från Liproca Depot vid en global framgång. Utöver det ser vi en möjlig ytterligare uppsida från bolagets andra lovande projekt. Vill det sig väl kan aktien bli en dubblare från dagens nivåer.

Den finansiella situationen är i dagsläget stabilt, till följd av den senaste nyemissionen samt licensavtal och milstolpebetalningar runt hörnet. Som alltid inom biotech-sektorn är risken dock mycket hög och vår köprekommendation blir därför av spekulativ karaktär.

Ladda ner analysen här

Analytiker: Sebastian Lang

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

 

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början