Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Vinnarportföljen – Bokslut
04.01.2021

Vinnarportföljen – Bokslut

Dags att summera vinnarportföljen årgång 2020. Majoriteten av våra vinnarkandidater slog index rejält.

Det blev som bekant ingen flygande start för årets upplaga av Vinnarportföljen som presenterades i Vinnarnumret 2020 den 12/1. Coronautbrottet vars allra mest kännbara effekter för börsen ägde rum i mars, medförde att en likaviktad sammansättning av samtliga aktier tappade ca 22% under Q1. Sällan hade väl ett börsår känts som redan förlorat i ett läge då det knappt hade börjat.

Att där och då genomföra förändringar kom heller inte på tal. Portföljreglerna är nämligen glasklara: lagt kort ligger vilket innebär att Vinnarportföljen löper från dess publicering ända in mot årets slut och därmed nästintill omfattar ett helt kalenderår. Inga omplaceringar är tillåtna bortsett från deltagande i eventuella företrädesemissioner (LIDDS i år) eller uppköpsbud (NetEnt). Således görs varken några vinsthemtagningar eller stopp-loss försäljningar under året.

Annons

När det vankades årets första kvartalsskifte tröstade vi oss med att ”it ain´t over until the fat lady sings”. Även om det just då såg ganska mörkt ut för att uttrycka det milt, hoppades vi trots allt på en gradvis återhämtning. Vi ansåg nämligen nedgången som lite väl panikartad och därmed också överdriven och hoppades att placerarna skulle sansa sig när de väl lyckats få bättre grepp om pandemins långsiktiga konsekvenser. Då torde åtminstone kurserna för bolagen där pandemins eventuella påverkan framstod som om inte helt obefintlig så i varje fall relativt låg, återgå till någon form av normalläge.

Sett med facit i hand fick vi rätt i våra antaganden. Och när återhämtningen väl satte in var den avsevärt snabbare och starkare än vad vi (och sannolikt de flesta andra) hade förväntat oss. Q2 blev i själva verket så pass starkt att Vinnarportföljen redan vid halvårsskiftet hade lyckats hämta in hela nedgången och mer därtill. Kvartalet (+42%) visade sig sedan bli årets allra bästa. För även om fortsättningen också blev stark som kom varken Q3 (+28%) eller Q4 (+14%) upp i samma höga nivå.

Att långsiktighet verkligen är en dygd är uppenbarligen inte enbart en sliten klyscha. Trots den minst sagt oväntat tuffa inledningen bjöd 2020 på en värdestegring om totalt drygt 60%. Det är det bästa utfallet sedan 2015 och det sjätte bästa sedan 2003 tillika betydligt bättre än Vinnarportföljens genomsnittliga utveckling (+29%) som visserligen har blandat och gett genom åren (se tabell). Avkastningen blev också klart bättre än vad samtliga de index (Stockholmsbörsen, Småbolagsindex m.fl.) vi jämför portföljens prestationer med, mäktade med och därtill även bättre än vad utfallet blev för vår Referensportfölj.

Mot bakgrund av ovanstående kan man definitivt konstatera att vi i år fick ”bra betalt” för den höga risken som det ju trots alltid handlar om här. Det säger sig självt att om man scannar marknaden efter tänkbara kursvinnare som skall kunna ge 50-100% under årets lopp, får man allt som oftast gå ut ganska långt på riskskalan där det många gånger är enskilda händelser som blir skillnaden mellan succé och fiasko. Sannolikheten att man trampar på en och annan mina är därmed hög något vi blev påminda om även under det gångna året.

En av årets vinnarkandidater (MultiQ) blev nämligen en präktig sjunkbomb med värdetapp om nära 40%. Men eftersom tre stycken aktier (NetEnt, Kambi och Generic Sweden) mer än dubblades i kurs och ytterligare tre andra (FerroAmp, OncoPeptides och Magnolia Bostad) uppvisade rejäla uppgångar blev inte snedtrampet ödesdigert i år. I synnerhet som det också blev det enda i sitt slag. I de två övriga fallen där avkastningen blev negativ (LIDDS och Malmbergs) var nedgångarna desto mer beskedliga.

Aktieslag Kurs 12/1/20 Kurs 30/12/20 Avkastning
Cavotec 18,5 21,3 15,14%
 Ferroamp 51,00 81,60 60,00%
Generic ** 19,70 41,50 114,72%
 Kambi 140,5 388 176,16%
 LIDDS*  15,2 14,75 -2,96%
Magnolia 41,2  58,4 41,75%
Malmbergs 65 58 -10,77%
Mekonomen 92,3 91,1 -1,30%
MultiQ 1,5 0,904 -39,73%
NetE. ** ***  26,50 109,02 315,19%
Oncopeptides 121,40 169,70 39,79%
Scandidos 3,66 4,17 13,93%
Genomsnitt     60,94%

*justerat för emission    ** justerat för utdelning    *** justerat för uppköp

Summerar vi utvecklingen är det därför svårt att inte vara annat än nöjda med utfallet. 8 av 12 aktier slog index varav hälften rätt rejält. Det senare är förstås viktigt. Skall man acceptera den höga risk som aktierna i Vinnarportföljen ofta innebär måste utvecklingen sammantaget inte enbart vara bättre än vad index erbjuder utan mycket bättre för att det skall vara mödan värt.

Det stora utropstecknet har förstås varit iGamingbolagen NetEnt och Kambi där det förstnämndas topplacering befästes av det faktum att man blev uppköpta av livecasino företaget Evolution (innehavet i NetEnt är omräknat enligt villkoren för erbjudandet där varje aktie gav rätt till 0,1306 aktier i Evolution). Men även Generic Sweden presterade klart bättre än väntat och faktum är att värdeökningen översteg 220% när kursen stod som högst i mitten på oktober (62,4 kr).

Men som allting annat kul har även goda börsår ett slut. 2020 hör redan historien till och fokus riktas därför mot att försöka matcha eller allra helst överträffa årets bedrift under nästa år. Vilka aktier som får axla denna mantel publiceras i vårt nästkommande nummer. På återseende söndagen den 10 januari!

Vinnarportföljen genom åren

2003 82,6%
2004 -10,0%
2005 76,0%
2006 96,7%
2007 6,7%
2008 -42,5%
2009 53,5%
2010 11,0%
2011 -7,8%
2012 27,7%
2013 64,0%
2014 36,3%
2015 73,7%
2016 14,1%
2017 -35,1%
2018 -12,7%
2019 24,2%
2020 60,94%

Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Svårt att inte vara nöjd med dessa aktier i portföljen
06.10.2020

Svårt att inte vara nöjd med dessa aktier i portföljen

Årets upplaga av vår årligen återkommande Vinnarportfölj (Newsletter 1753 som publicerades 12/1) fick som bekant inte direkt någon flygande start i år.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Annons
02.07.2020
Vinnarportföljen – halvårsrapport

Vinnarportföljen – halvårsrapport

Vår årligen återkommande Vinnarportfölj som publicerades 12/1 januari (Newsletter 1753) fick som bekant inte direkt någon flygande start i år.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Nu 40% rabatt på Sveriges ledande aktietidning. Avkastning +870% sedan 2009. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Nu 40% rabatt på Sveriges ledande aktietidning. Avkastning +870% sedan 2009. Beställ
LIDDS – Fyller kassan för att öka takten
30.06.2020

LIDDS – Fyller kassan för att öka takten

Drug-delivery bolaget har gjort viktiga framsteg hittills i år och målen är högt ställda.

Detta är en betald analys på uppdrag av LIDDS

LIDDS | First North | 12,85 kr | KÖP

För att säkerställa att man kan starta och genomföra nya viktiga kliniska projekt annonserades nyligen en större kapitalanskaffning, bestående av en företrädes- och en riktad emission. I bästa fall kommer det sammanlagt tillföras en nettolikvid om drygt 52 Mkr till balansräkningen, som vid slutet av mars visade likvida medel på 8,5 Mkr.

Pengarna ska i huvudsak användas till det pågående NZ-TLR9 projektet där NanoZolid kombineras med en TLR9-agonist (40%), till NZ-IO projektet där NanoZolid kombineras med immunonkologiska kandidater i forskning och utvecklingfas (25%), samt till andra pågående projekt och allmänna företagsändamål (35%). Ledningen bedömer att nettolikviden av båda emissioner kommer vara tillräckligt för att täcka behovet av rörelsekapitalet under de kommande tolv månader.

Ladda ner hela analysen här

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Relaterade ämnen
LIDDS – Gör viktiga framsteg
19.05.2020

LIDDS – Gör viktiga framsteg

Drug delivery-bolagets aktie har stått emot den turbulenta börsutvecklingen hittills i år ganska så väl.

Efter en dramatisk nedgång i samband med det allmänna raset i slutet av februari, har kursen återhämtat sig snabbt och noteras idag kring liknande nivåer som vid senaste analystillfälle i början av mars.

Detta är en betald analys på uppdrag av LIDDS

LIDDS | First North | 16 kr | KÖP

Återhämtningen är i våra ögon välförtjänt, då bolaget hittills inte har påverkats av den pågående covid-19-pandemin.

Tvärtom så har man fortsatt att leverera enligt plan och bolaget annonserade nyligen att svenska Läkemedelsverket har ställt sig positivt mot förslaget till studieutformning av en fas 3-studie med läkemedelskandidaten Liproca Depot vid behandling av prostatacancer.

Det är en viktig milstolpe i planeringen av fas 3-studien, och Läkemedelsverket bekräftade dessutom att studien kan vid positivt utfall vara tillräckligt underlag för en marknadsregistrering.

 De senaste dagarnas största höjdpunkt var, emellertid, de slutliga resultaten från fas II-b studien med Liproca Depot som bekräftade potentialen som en säker och effektiv behandling av prostatacancerpatienter som idag inte behandlas utan står under aktiv övervakning .

Både de primära och sekundära målen med studien har uppnåtts och enligt bolaget visade MRI-data att prostatacancern inte hade utvecklats vidare hos någon av patienterna, och glädjande nog till och med en tillbakagång hos vissa. Samma lovande resultat visade en frivillig biopsi, där 5 av 6 patienter visade en stabilisering och 1 patient en förbättring.

 

Ladda ner hela analysen här

 

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - LIDDS
23.03.2020

Stockpicker intervjuar - LIDDS

Möt Monica Wallter, vd på LIDDS AB. LIDDS utvecklar med sin patenterade teknologi, NanoZolid, effektiva läkemedel för intratumoral behandling av cancertumörer, det vill säga behandlingen sker direkt i tumören.

Berätta lite om dig själv och din bakgrund.

Efter en lång karriär hos Pharmacia som innefattar internationell business management och global lansering av Nicorette och Rogaine har jag sedan 2000 varit vd på olika bolag noterade på Nasdaq som Probi, Ellen och sedan 2015 är jag vd på LIDDS.

Kan du beskriva LIDDS och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

LIDDS utvecklar med sin patenterade teknologi, NanoZolid, effektiva läkemedel för intratumoral behandling av cancertumörer, det vill säga behandlingen sker direkt i tumören. Lokal behandling av cancer innebär färre biverkningar jämfört med läkemedel som ges exempelvis som en tablett eller injektion och därmed träffar hela kroppen eller stora delar av den och därmed ger en systemisk effekt istället för bara den del av kroppen som behöver behandlas. Med NanoZolid-teknologin kan frisättningen av läkemedel styras så att effekten kvarstår allt ifrån några veckor till mer än 6 månader, allt beroende på vilka cancersjukdomar och läkemedel som används.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

LIDDS affärsmodell innebär att vi licensierar våra utvecklade produkter till läkemedelsbolag efter fas I- eller fas II-studier. Avtalen innehåller milstolpesbetalningar samt royalty på kommande försäljning. Våra licenstagare står för kostnader i fortsatta kliniska studier. Licensavtal kan, när LIDDS inte äger den aktiva läkemedelssubstansen, också utlicensieras efter att prekliniska data finns presenterade samt även för att attrahera läkemedelsbolag att licensiera NanoZolid-teknologin för sina egna läkemedel.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

Det finns ett antal depåteknologier i tidig utvecklingsfas. NanoZolid skiljer sig på flera sätt. Vår produkt kan kombineras med olika typer av läkemedelssubstanser och har

kliniskt validerats där vi kunnat påvisa goda effekter när vi behandlat patienter i fas II-studier. Dessutom ger NanoZolid en förutbestämd och kontrollerad frisättning av läkemedel med effekt i sex månader och beroende på det kliniska behovet kan NanoZolid-plattformen användas för behandling direkt i tumörer för att öka den lokala effekten och minska risken för oönskade biverkningar. Efter behandlingen tas NanoZolid upp helt i kroppen och lämnar inga restprodukter och injektionen är enkel att utföra för vårdpersonalen.

Hur stor är LIDDS potentiella marknad?

LIDDS utvecklar cancerläkemedel för lokalbehandling som har hög effekt men med färre biverkningar samt längre intervall mellan behandlingstillfällen. Vårt fokus är cancersjukdomar där patientunderlaget är stort eller där en lokalbehandling kan erbjuda bättre behandlingsresultat och en bättre biverkningsprofil och livskvalité till patienterna, t.ex. inom prostatacancer och för solida tumörer som lung-, huvud och hals-, bröst- samt gynekologisk cancersjukdom. Sammantaget är det här stora marknader och tittar vi specifikt på den globala läkemedelsmarknaden för prostatacancer bedöms den uppgå till 8,3 miljarder amerikanska dollar 2023. Hela den globala lungcancermarknaden beräknas vara värd 37 miljarder amerikanska dollar. Tyvärr kommer antalet patienter som drabbas av cancer att växa i framtiden och för majoriteten finns det idag inte fungerade behandlingar som gör att man kan botas. Därför kommer det fortsättningsvis finnas ett stort medicinskt behov på den marknad vi verkar.

Här hittar du vår senaste analys av bolaget

Berätta om Liproca Depot och när tror du att produkten kan börja säljas?

Liproca Depot är vårt längst framskridna projekt baserat på NanoZolid teknologin och riktar sig patienter med lokal prostatacancer. Patienter med mindre aggressiv cancer följs enbart upp med regelbundna kontroller, så kallas ”aktiv övervakning”. Om cancern utvecklas och blir med aggressiv erbjuds patienten behandling med kirurgi eller strålning. Liproca  Depot utgör ett behandlingsalternativ i form av lokal behandling av tumören för att förhindra fortsatt cancertillväxt. Man slipper då även de besvärande biverkningar som kirurgi, strålning eller systemisk hormonbehandling med tabletter eller injektioner ger. 

Det är i nuläget svårt att säga när Liproca Depot når marknaden. Vår licenstagare i Kina, Puheng Pharma, är nu mitt uppe i planeringen av en fas III-studie i Kina. När myndigheten godkänner studieprotokollet kan tidsplanen sättas och då blir det lättare att skapa en bild av när vår produkt kan finnas på marknaden. Ett aktivt arbete pågår parallellt för att licensiera Liproca Depot till övriga stora marknader.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i LIDDS?

Vi har en stark och kliniskt validerad plattform med ett brett applikationsområde där vi ligger i absolut framkant och som dessutom kan kombineras med andra behandlingar samtidigt som våra utvecklingsprojekt drivs inom cancerformer där det finns ett behov av bättre och säkrare cancerterapier. Vi har ett kompetent och erfaret team, en välskyddad patentportfölj som skyddar våra produkter ända till 2037. Trots den marknadsoro vi just nu ser är jag övertygad om att 2020 kommer att bli ett spännande år för LIDDS. Vi kommer att presentera slutgiltiga data från fas IIb-studien på prostatacancer, vi supporterar vår licenspartner att sjösätta en fas III-studie i Kina och arbete pågår för att signera ytterligare licensavtal för Liproca Depot utanför Kina. Vi kommer dessutom att fortsätta rapportering av fas I-studien där NanoZolid kombineras med docetaxel, ett av de vanligaste cellgifterna. LIDDS kommer också rapportera data från vår prekliniska studie för lokal immunterapi med TLR9 och sedan ansöka för att starta den kliniska studie som följer på det.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser LIDDS ut då?

LIDDS har då ett flertal olika licensavtal som genererar löpande intäkter via milstolpesbetalningar och royalties som gör att vi kan finansiera våra utvecklingsprojekt på egen hand. LIDDS är då ett större bolag i flera dimensioner men först och främst gör våra produkter att hundratusentals cancerpatienter kan få en bättre behandling och livskvalitet.

Stäng×
Relaterade ämnen
LIDDS – Läkemedelsbolaget med fullspäckad agenda
09.03.2020

LIDDS – Läkemedelsbolaget med fullspäckad agenda

Fler än 1 miljon män får varje år diagnosen prostatacancer. Därmed är den en av de vanligaste cancerformerna globalt sett och totalmarknaden för prostatacancer värderas till 46 miljarder kr. Det är till detta område LIDDS längst framskridna projekt riktar sig till.

 Detta är en betald analys på uppdrag av LIDDS

LIDDS | First North | 15,50 kr

Bolaget utvecklar nya innovativa läkemedelsprodukter med sin egenutvecklade teknologi, NanoZolid, som möjliggör en kontrollerad frisättning av läkemedel med effekt i upp till sex månader. I kombination med det antiandrogena läkemedlet 2-hydroxy-flutamid har NanoZolid kliniskt visat till och med längre effekt.

Till skillnad från andra drug-delivery-teknologier kan NanoZolid kombineras med olika typer av läkemedelssubstanser och är kliniskt validerad med tydliga läkemedelseffekter i flera fas II-studier. Beroende på det kliniska behovet kan NanoZolid-plattformen användas för intratumoral behandling för att öka lokal effekt och minska biverkningar, eller som depå under huden som ger en långsiktig frisättning av läkemedel som annars måste ges frekvent. Dessutom resorberas NanoZolid helt i kroppen, lämnar inga restprodukter och injektionen är enkel att utföra.

Hittills befinner sig bolaget fortfarande i utvecklingsfasen och man samarbetar i sina forskningsprojekt med ett flertal välrenommerade institutioner, universitet och ledande onkologer. Längst har man kommit med projektet Liproca Depot mot prostatacancer, där man visade kliniska och dosrelaterade effekter i fas II-studier. Bolaget har kliniska data som visar att Liproca Depot har ökad effekt med högre doser utan de hormonella biverkningar som är vanliga vid tablettbehandling.

IR Insights - Rejta och ge din feedback på LIDDS

Resultat från fas IIb-studien, LPC-004, presenterades i november 2019 och visade att primära och sekundära mål uppnåddes, samt att cancermarkören PSA minskat med upp till 67% i patientgruppen som injicerades med en 16 ml-dos Liproca Depot. Behandlingen gav inga hormonella biverkningar och 85 % av patienterna var positiva till att få ännu en injektion den dag då PSA-värdet i blodet återgått till sin ursprungliga nivå.

Studien tydliggjorde att den patientgrupp som man riktar in sig mot är prostatacancerpatienter med medelhög risk för cancerprogression och som därför står under ”aktiv monitorering”. Denna gruppen består av uppskattningsvis 420 000 män av de totalt 1,2 miljoner som får diagnosen årligen. Målsättningen är att dessa patienter skall behandlas med Liproca Depot som ett sätt att kontrollera cancern.

Sedan 2018 har man ett samarbete med den kinesiska pharmakoncernen Jiangxi Puheng, som med de senaste studieresultaten i ryggen nu intensifierar sin dialog med regulatoriska myndigheter för ett godkännande att inleda en fas III-studie i Kina, som kommer att finansieras av Jiangxi Puheng. Parallellt med detta pågår ett omfattande utlicensieringsarbete för att skriva licensavtal på övriga stora marknader.

Under 2019 startade även LIDDS andra kliniska projekt (NZ-DTX), där man i en humanstudie evaluerar behandling av solida tumörer med NanoZolid i kombination med cellgiftet Docetaxel, som används vid tex lung-, bröst-, prostata- samt huvud- och halscancer. Förhoppningen är att NZ-DTX kommer kunna användas i klinisk praxis för tumörkontroll i samband med diagnos, inför operation och strålning, samt som mono- eller kombinationsbehandling med andra cancerläkemedel. Läkemedlet Docetaxel, som numera saknar patentskydd, omsätter globalt cirka 1 miljard usd, så marknadspotentialen är även här betydande.

I pipelinen finns dessutom ytterligare två projekt i den prekliniska fasen. Ett av de, TLR9, kretsar kring måltavlor för läkemedelssubstanser för att behandla olika cancertumörer och man har lyckats visa immunologiska antitumör-effekter. De prekliniska studierna har visat så positiva resultat att ett större prekliniskt program har startats som kommer att slutföras under tredje kvartalet 2020. Man förbereder dessutom för att starta en fas I studie under början av 2021.

Flera prekliniska studier har genomförts i aggressiva tumörmodeller där NanoZolid har kombinerats med en så kallad STING-agonist, som är en kortverkande immunstimulerande substans som endast kan ges intratumoralt. Resultaten är lovande och visar hämmad tumörtillväxt samt ökad överlevnad. Den senaste prekliniska studien bekräftar att en enda injektion med NanoZolid-formulerad STING ger lika eller bättre effekt än tre injektioner med en standard STING-agonist. Det skulle spara mycket pengar för sjukvården och vara mer skonsam för patienten. Här ser man potentialen att utlicensiera projektet efter att det prekliniska programmet är klart.

Det är i linje med bolagets affärsmodell som bygger på att attrahera läkemedelsbolag att antingen licensiera NanoZolid-teknologin för att förbättra deras egna produkter, eller samarbeta runt de läkemedelsprojekt som LIDDS bedriver. Teknologiplattformen erbjuder ett patentskydd till 2037 och ger en bra möjlighet att utveckla unika produkter samt dessutom till ”life cycle management” för läkemedel som är på väg att förlora, eller redan har förlorat, sitt patentskydd. På så sätt ger NanoZolid-plattformen tillverkare av originalläkemedel en möjlighet att förbättra sina produkter och få en ökad livslängd.

Utlicensiering efter preklinisk fas eller fas I/II minimerar dessutom LIDDS egna investeringarna och ger ett positivt kassaflöde betydligt snabbare än om bolaget på egen hand skulle ta projektet hela vägen till marknaden. Då man fortfarande saknar stadiga intäkter och samtidigt bygger ut organisationen är man, emellertid, beroende av regelbundna kapitaltillskott. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17,1 Mkr under helåret 2019, samtidigt som man investerade nästan 19 Mkr i utveckling, patent och inventarier. Vid slutet av december fanns 7,6 Mkr kvar i kassan, som dock fylldes på med omkring 8 Mkr i en riktad emission för bara någon vecka sedan.

År 2030 beräknas var femte man drabbas av prostatacancer och det totala marknadsvärde är, som tidigare nämnt, enormt redan idag. Om LIDDS licenstagare endast skulle behandla 5% av patienterna beräknas det årliga försäljningsvärdet globalt överstiga en miljard dollar, enligt bolaget. Den kinesiska licenspartnern av Liproca Depot har tidigare uppskattat att 50 000 – 70 000 patienter i Kina kommer att behandlas årligen, 3-5 år efter lansering, vilket skulle motsvarar 10 – 15% av antalet nydiagnosticerade fall per år.

Givet det positiva studieresultatet och den höga marknadspotentialen borde sannolikheten vara hög att man kommer kunna sluta viktiga avtal i Europa och USA under de kommande kvartalen. Det skulle även ge ett välkommet tillskott till kassan. Ytterligare licensaffärer väntas för immunterapiprojektet som kombinerar NanoZolid med en STING-agonist, efter att det prekliniska programmet är klart. För TLR9-projektet planerar man en utlicensiering i anslutning till fas I studien, som ska starta under början av 2021. Sist men definitivt inte minst borde det finnas stort intresse från läkemedelsindustrin för avtal i samband med NZ-DTX, om positiva resultat kommer uppnås.

Summa summarum har LIDDS en fullspäckad agenda för de kommande kvartalen och förutsättningar till att ingå betydande kontrakt och licensavtal framstår som goda. Dagens börsvärde kring 380 Mkr reflekterar i våra ögon knappast potentialen i royaltyintäkterna från Liproca Depot vid en global framgång. Utöver det ser vi en möjlig ytterligare uppsida från bolagets andra lovande projekt. Vill det sig väl kan aktien bli en dubblare från dagens nivåer.

Den finansiella situationen är i dagsläget stabilt, till följd av den senaste nyemissionen samt licensavtal och milstolpebetalningar runt hörnet. Som alltid inom biotech-sektorn är risken dock mycket hög och vår köprekommendation blir därför av spekulativ karaktär.

Ladda ner analysen här

Analytiker: Sebastian Lang

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

 

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Relaterade ämnen
LIDDS – händelserikt år väntar
13.01.2020

LIDDS – händelserikt år väntar

Drug delivery-bolaget Lidds har utvecklat en patentskyddad depåteknologi, benämnd NanoZolid, för långsam frisättning av läkemedel. NanoZolid administreras som en lokal behandling där den aktiva substansen bäddats in i en kalciumsulfatmatrix som efter injektion stelnar till en pasta och som därefter ger en kontrollerad och långsam frisättning av läkemedlet i upp till sex månader.

Detta är en analys från Stockpicker Newsletter. Läs ett nummer gratis - klicka här.

LIDDS | First North | 15,60 kr

Fördelarna är många, framförallt kan allvarliga biverkningar reduceras eller helt undvikas. Dessutom möjliggörs högre doser, färre doseringar och ett ökat patentskydd. Det sistnämnda är värt att understryka då NanoZolid är patentskyddat fram till 2037 vilket bör vara attraktivt för läkemedelsbolag vilka letar utvägar för att bevara en hög intjäning från kassakor vilka snart förlorar sitt patentskydd. Därtill finns en möjlighet att återuppväcka nedlagda utvecklingsprojekt där läkemedelsfrisättningen gått för snabbt eller där den toxiska bördan varit för stor.

Affärsstrategin är att tidigt licensiera ut teknologin till läkemedelsbolag eller driva egna utvecklingsprojekt med substanser vilka förlorat sitt patentskydd. Så är fallet med det längst framskridna läkemedelsprojektet Liproca Depot som är baserat på den antiandrogena drogen flutamid vars patent löpte ut vid milleniumskiftet. Nyligen presenterades positiva resultat från en fas IIb-dosvärderingsstudie på prostatacancerpatienter vilket var den fjärde genomförda fas II-studien. Teknologin är således validerad. I studien ingick patienter vilka befann sig under aktiv övervakning och inte behandlas med strålning eller kirurgi. Målsättningen är att hålla tillbaka cancern så länge som möjligt. Det kan innebära att patienterna behandlas med Liproca depot under flera år vilket är attraktivt ur ett affärsperspektiv.

Resultatet var också uppmuntrande då PSA-värdet hos 67% av patienterna minskade med mer än 15% och då besvärliga hormonella biverkningar kunde undvikas vilket är problemet med oral administrering av flutamid. Nästa steg är ett licensavtal med ett läkemedelsbolag då en registreringsgrundande fas III-studie är alltför dyr att genomföra i egen regi. I bakfickan finns redan ett kinesiskt avtal där partnern tack vare det positiva studieresultatet deklarerat att de nu ämnar genomföra och bekosta en fas III-studie för den kinesiska marknaden.

Lidds bedömer att Liproca depot har blockbusterpotential. Att förlita sig till fullo på ledningens prognoser i ett forskningsbolag är däremot riskfyllt. Å andra sidan har den kinesiska licenspartnern uppskattat att 50 000 – 70 000 patienter i Kina kommer att behandlas årligen fem år efter lansering vilket motsvarar 10 – 15% av antalet nydiagnosticerade fall per år. Applicerar vi procentsatsen på den amerikanska marknaden där fri prissättning råder kan mycket väl Liproca depot bli en framtida storsäljare. Patienterna tycks dessutom föredra behandlingen då hela 90% av de rekryterade patienterna i fas IIb-studien var positiva till att erhålla en ytterligare injektion av läkemedelskandidaten.

Lidds nr 2
Med ovan som grund ser vi förutsättningar för att Lidds under innevarande år skall kunna ro hem ett värdefullt avtal för nyckelmarknaderna USA och Europa vilket även kan ge ett värdefullt kassatillskott. Blickar vi dessutom ner i produktportföljen finns ytterligare ett cytostatikaprojekt i fas I och två högintressanta prekliniska projekt inom immunonkologi, omfattande en STING-agonist och en TLR9-agonist, vilka förutspås bli nyckelkomponenter i en framtida kombinationsbehandling med checkpointhämmare. Här har ledningen flaggat för tidiga utlicensieringar varvid det kan bli aktuellt med fler licensaffärer eller samarbeten.

I år kan det därtill bli aktuellt med resultat från cytostatikaprojektet där NanoZolid kombinerats med docetaxel för behandling av solida tumörer. Ett positivt utfall kommer förmodligen att attrahera licenstagare och öka förväntningarna om fler framgångsrika projekt med andra cellgifter. Därutöver förväntas ett immunterapiprojekt avancera in i klinik något vi bedömer som en värdedrivare för aktien då vi t.ex. räknar med ett samarbete med ett läkemedelsbolag för att få tillgång till en checkpointhämmare.

2020 kan alltså bli ett händelserikt år med gott om kurskatalysatorer. Det tycker vi inte dagens värdering ger sken av då marknadsvärdet understiger 400 Mkr. Vi bedömer dessutom risken som förhållandevis låg på kort sikt eftersom huvudprojektet Liproca depot framgångsrikt nått hållplatsen inför en licensaffär och fas III-studier. Vi ser inte heller någon kursdräpande jätteemission lura i faggorna då Lidds drivs med förhållandevis låga kostnader och då licensavtal och milstolpebetalningar kan ge betydande kassatillskott. Styrelsen har dessutom historiskt visat en aktieägarvänlig finansieringsstrategi och framgångsrikt genomfört mindre riktade emissioner till en begränsad rabatt.

Avslutningsvis finner vi en del köptransaktioner på insynslistan under de två senaste åren vilket ger en övertygande signal om att goda nyheter är att vänta under den närmaste 12-månadersperioden. Risken är förstås som alltid när det gäller bioteknikbolag hög, men vi vågar oss ändå på en spekulativ köprekommendation.

Analytiker: Kim Dahlström

Stäng×

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början