Malmbergs - Möter lätta jämförelsetal
09.07.2023

Malmbergs - Möter lätta jämförelsetal

Börsåret har hittills karakteriserats av en betydligt starkare kursutveckling för storbolag än mindre bolag och detta förklaras nog främst av minskad riskvilja bland investerarna.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 2048 (2 juli 2023)

MEAB | Small Cap | 49,3 kr | CHANS

Det finns dock exempel på mindre företag med hyggligt stabil verksamhet och goda finanser som borde kunna klara en kommande svagare konjunktur bra.

Ett bra exempel på en sådan aktie är elhandelsbolaget Malmbergs Elektriska som trots ett relativt lågt konjunkturberoende och mycket stabila finanser varit en mestadels trist aktie att äga de senaste åren. Sett över en treårsperiod är aktien ner drygt 20% och även i år är aktien ner 3–5%.

Senast vi tittade på Malmbergs var i början av december i fjol då aktien handlades en bit ovan 50-strecket i kronor räknat och sedan dess har kursen under våren fallit ungefär 10% till cirka 46–48 kr. Det gör aktien lite extra intressant just nu, inte minst som vi då tyckte att aktien skulle kunna vara intressant om den föll ner mot just cirka 45 kr.

Särdeles spännande är inte aktien men med en nettokassa kring 51 Mkr, eller cirka 6,40 kr per aktie, och en låg värdering är inte heller risken speciellt hög. Sedan dess har dock utdelning gjorts på 2 kr per aktie.  

Årets Q1-rapport får väl i stort sägas ha varit enligt förväntningarna även om vi kanske kunde ha hoppats på något högre intäkter. Nettoomsättningen i kvartalet minskade nämligen marginellt till 160,0 Mkr (162,2). Enligt bolaget noteras en något svagare butiksförsäljning samtidigt som orderingången och försäljningen som rör lite större projekt ökar. Varulagret ligger fortsatt högt även om det har gått ner från årsskiftet, och låg vid Q1:s utgång, 3% högre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. I takt med att varuleveranser återgår till mer normala nivåer med mindre leveransstörningar har bolaget anpassat för lägre lagerhållning.

På den positiva sidan fanns istället resultatutvecklingen som var god. Rörelseresultatet förbättrades i kvartalet med 20% till 11,2 Mkr (9,4), vilket gav en rörelsemarginal på 7,0% (5,8). Den relativt låga lönsamhetsnivån förklaras åtminstone delvis av säsongsfaktor där lönsamheten säsongsmässigt är betydligt högre under andra halvan av året. Under året förväntas efterfrågan vara god avseende energibesparande och kostnadseffektiva produktlösningar. Genom ett nytt EU-direktiv kommer även arbeten med utfasning av gamla lysrör och lysrörsarmaturer att intensifieras under 2023 och vara ett vara ett av flera områden som kan gynna bolaget, liksom även sortimentet inom billaddare och solel.

Speciellt spännande är som sagt inte Malmbergs men heller inte särdeles riskabel. Bolaget har en nettokassa överstigande 50 Mkr (innan utdelning som var på 16 Mkr), vilket gör fortsatta höga räntor tämligen odramatiska jämfört med flera konkurrenter.

Efter en kursnedgång på mer än 20% över en treårsperiod och ungefär 10% sedan vi senast tittade på aktien är dock värderingen i våra ögon låg. På våra prognoser där vi inte räknar med någon tillväxt i år och bara en blygsam förbättring av rörelsemarginalen ligger p/e-talet i år kring 10 och faller mot 9 nästa år. En trigger för aktien skulle också nästkommande rapport (Q2) kunna vara, detta inte minst som kvartalet ifjol var mycket svagt med ett marginellt plusresultat på rörelsenivå, mycket beroende på leveransproblem från pandemin. Resultatet i samma kvartal i år bör rimligen bli betydligt bättre, vilket skulle kunna öka intresset för aktien.

Vi höjer därför nu rekommendationen från Neutral till Spekulativt köp inför Q2-rapporten. Riktkursen behåller vi på 60 kr (60).

Malmbergs analysgraf

Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Malmbergs - Överraskande bra räcker inte
13.12.2022

Malmbergs - Överraskande bra räcker inte

Elhandelsbolaget Malmbergs Elektriska har trots ett relativt lågt konjunkturberoende och mycket stabila finanser varit en mestadels trist aktie att äga i år.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Annons
Hexatronic växer på viktig marknad
24.11.2022

Hexatronic växer på viktig marknad

Aktiviteten var lägre än normalt på börsen under torsdagen eftersom de amerikanska dito var stängda.

OMXS30-index sjönk 0,1 procent medan det bredare OMXSPI lyfte 0,3 procent. Riksbanken höjde på förmiddagen som väntat styrräntan till 2,50 procent från 1,75 procent. Det innebär att vi nu får den högsta räntan sen slutet av 2008. I ett pressmeddelande skriver Riksbanken att inflationsutvecklingen är fortsatt svår att bedöma och man kommer att anpassa penningpolitiken på det sätt som behövs för att säkerställa att inflationen återförs till målet inom rimlig tid. Bostadsutvecklarem JM överklagar kammarrättens dom som innebär att JM under produktionsfasen ska konsolidera bostadsrättsföreningar i sin koncernredovisning enligt IFRS. Aktien ökade 3,5 procent till 173,20 kronor.

Strålterapibolaget Elekta öppnade kraftigt lägre för att sedan återhämta sig. Vid stängning noterades aktien 2,9 procent högre till 60,50 kronor. Som lägst betalades Elekta till 53,38 kronor. Elekta rapporterade ett justerat rörelseresultat som var 14 procent under marknadens estimat. Omsättning och orderingång kom in något över estimaten. Bolaget förutser att situationen inom leverantörskedjorna gradvis kommer att förbättras under fjärde kvartalet (februari-april 2023). Fingerprint Cards och det tyska halvledarbolaget Infineon har tecknat ett avtal om att gemensamt utveckla och sälja Secora Pay Bio, en helhetslösning för biometriska betalkort. Aktien förbättrades 5,8 procent till 3,29 kronor. I fastighetssektorn avancerade Castellum och Wallenstam 2,5 respektive 1,8 procent.

Cibus Nordic Real Estate har emitterat en obligation på 70 miljoner euro till en ränta på 700 punkter plus tremånaders euribor på 1,86 procent. Det betyder en ränta på 8,9 procent. Aktien stängde 1,7 procent högre. Enligt Di har Sagax ordförande Staffan Salén ökat sin röstandel i fastighetsbolaget genom att byta B-aktier mot A-aktier. Genom sitt bolag Salénia Holding äger han nu 12,82 procent av rösterna. B-aktien klättrade 3,8 procent. Hexatronic har ingått avtal om att förvärva Knet, verksamt inom mikroduktlösningar för telekomindustrin, för en förväntad köpeskilling uppgående till 63 miljoner dollar. Köpet sker till en värdering på 6,1x EBITDA. Knet har huvudkontoret i Seoul och produktionsanläggningen i Jeongeup-si, i södra delen av Sydkorea. Förvärvet förväntas öka vinsten med ungefär 0,28 kronor per Hexatronic-aktie första helåret efter tillträde. DDB mäklade inbördes en post i Hexatronic till 144,85 kronor. Posten är värd 36,2 miljoner kronor och motsvarar 0,12 procent av kapitalet. Aktien avancerade 1,2 procent till 145,25 kronor.

Beijer Electronics höjer sina finansiella mål för tillväxt och lönsamhet. Årlig organisk tillväxt ska uppgå till minst 10 procent. Lönsamhetsmålet är en rörelsemarginal om minst 15 procent. Marknaden handlade upp aktien 3,4 procent på de nya målen. Storskogens styrelseordförande Annette Brodin Rampe har köpt 200 000 aktier i serieförvärvaren för 1,7 miljoner kronor. Därmed fördubblar Annette sitt innehav till 400 000 aktier. Aktien, som tillhör årets förlorare, rekylerade upp 7 procent. Malmbergs Elektriska ökade intäkterna och resultatet under det gångna kvartalet. Rörelseresultatet blev 16,6 miljoner kronor, jämfört med 11,5 miljoner motsvarande period i fjol. Omsättningen växte med cirka 9 procent. Aktien ökade 9,6 procent till 48,90 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Malmbergs - Fortsatt svagt
09.05.2022

Malmbergs - Fortsatt svagt

Efter ett lyckosamt köpråd på elhandelsbolaget Malmbergs Elektriska under första halvåret i fjol som gav en ganska snabb avkastning på 24%, satte vi på nytt köp på aktien i september.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Lundinbolag rusade efter mediauppgifter
26.04.2022

Lundinbolag rusade efter mediauppgifter

Stockholmsbörsen rekylerade upp till en början, men vände senare ned kraftigt efter en svag öppning i USA.

OMXS30-index tappade 1,6 procent medan OMXSPI föll 2,1 procent. I verkstadssektorn var det dags för bl.a. SKF att rapportera. Försäljning och justerat rörelseresultat för det första kvartalet kom in 5 respektive 19 procent högre än konsensusprognosen. För helåret 2022 förväntar sig SKF nu en organisk försäljningstillväxt på 4–8 procent, vilket innebär en sänkning från tidigare bedömning som var 5–10 procent. Aktien handlades upp 1,6 procent till 160,05 kronor. Bland andra verkstadsbolag sjönk Sandvik och Atlas Copco 0,6 respektive 5,9 procent. Atlas Copco rörelseresultat var i linje med förväntningarna och orderingången överraskande stark. SSAB slog vinstförväntningarna med marginal under det första kvartalet och beskriver efterfrågan under perioden som exceptionell. Trots detta tappade A-aktien 2,4 procent, men sedan årsskiftet har börsvärdet ökat 12 procent.

Medicinteknikbolaget Getinge redovisade en försäljning för det första kvartalet som var 3 procent lägre än konsensusprognosen, medan det justerade ebita-resultatet var 13 procent lägre än väntat. Getinge har sett en negativ påverkan från leveranser på grund av komponentbrist samt sett kostnadsökningar för komponenter under det första kvartalet. Marknaden sänkte aktien 15,2 procent till 291,60 kronor. Konfektyrbolaget Cloetta rapporterade en försäljning och ett rörelseresultat för det första kvartalet som var 2 respektive 10 procent högre än väntat. Prishöjningar trädde i kraft under det första kvartalet, medan de kraftigt stigande insatskostnaderna under började påverka bolaget först mot slutet av kvartalet. Vid stängning noterades aktien 3 procent lägre. Bicos finanschef och medgrundare Gusten Danielsson lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan. Han har varit finanschef sedan bolaget grundades 2016. Aktien rasade 34,7 procent till 106,60 kronor.


New Waves fullständiga rapport för första kvartalet innehöll enligt Ålandsbanken fler positiva detaljer till de preliminära siffror som bolaget publicerade den 12 april. Nettoomsättningen på 1,775 miljoner kronor (1,262) och rörelseresultatet på 209 miljoner kronor (100) var kända sedan tidigare. Bruttomarginalen på 47,5 procent (48,0) var stabil jämfört med samma period ifjol, men späddes ut något av en större andel av omsättningen från New Waves tradingverksamhet som har en lägre bruttomarginal. Aktien rekylerade ned 10 procent till 166,50 kronor. Thule redovisade ett rörelseresultat på 692 miljoner kronor för det första kvartalet, något bättre än förhandstipsen på 663 miljoner kronor. Även nettoomsättningen kom in starkare. Aktien öppnade högre men försvagades till slut 4,1 procent. Klädbolaget Primark, som är en konkurrent till H&M, kommer att höja priserna på grund av den höga kostnadsinflationen. H&M:s aktie öppnade högre men stängde ned 0,5 procent.

It-företaget Proacts aktie lyfte 5,4 procent till 68 kronor. Proact redovisade ett justerat ebita-resultat på 52,5 miljoner kronor (41,6) under det första kvartalet. Samtidigt ökade nettoomsättningen till 1 065 miljoner kronor (894). Malmbergs Elektriska visade en ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet försämrades dock till 9,3 miljoner kronor (15,2). Aktien backade 6,7 procent till 53 kronor. Oljebolaget Africa Oil rusade 23,3 procent under hög omsättning. Uppgången fick stöd av medieuppgifter kring Venus-prospektet i Namibia där bolaget är indirekt delägare genom sitt ägandeskap om 30,9 procent av Impact Oil & Gas. I slutet på februari meddelade Totalenergies att bolaget stött på ett stort fynd av lätt olja med tillhörande gas i Venus-prospektet. Enligt tre källor till oljesajten Upstreamonline kan fyndigheten vara rejält mycket större än vad som tidigare rapporterats – eventuellt det största djuphavsfyndet i världen.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Malmbergs Elektriska - Låg värdering lockar
21.03.2022

Malmbergs Elektriska - Låg värdering lockar

Efter ett lyckosamt köpråd på elhandelsbolaget Malmbergs Elektriska under första halvåret i fjol som gav en ganska snabb avkastning på 24%, satte vi på nytt köp på aktien i september.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Malmbergs Elektriska
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
12.02.2022
Malmbergs - Q4 kan väcka aktien

Malmbergs - Q4 kan väcka aktien

Efter nya rekordhöjder för Stockholmsbörsen både i slutet av december och därefter rejält skakigt i början av det nya året...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
02.12.2021
Malmbergs Elektriska - Utvecklas planenligt

Malmbergs Elektriska - Utvecklas planenligt

Efter att ha haft en köprekommendation på elhandelsbolaget Malmbergs Elektriska tidigare i år som gav en avkastning på 24%, satte...

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1916 (1 december 2021)                        

MEAB B | Small Cap | 62,4 kr | KÖP

Aktien hade då tappat mer än 15% från när vi senast ”tog hem vinsten” och vi tyckte därmed återigen att den framstod som köpvärd. Q2-rapporten var visserligen inte superimponerande men visade åtminstone att utvecklingen gick åt rätt håll både vad gäller omsättning som resultat. Värderingen var därtill låg och vi behöll riktkursen på 76 kr.  

Så särdeles mycket har inte hänt sedan dess, åtminstone inte kursmässigt, då aktien bara har stigit någon enstaka procent. Nyligen presenterades dock även Q3-rapporten som även den var lite av en gäspning. Bolaget utvecklas dock i stort positivt och enligt våra prognoser värderas aktien lågt vilket också är den främsta anledningen till att vi gillar den. Detta inte minst som de kommande två kvartalen brukar vara de starkaste på året vilket vi tror ökar intresset framgent.

I Q3 var utvecklingen som väntat bättre än motsvarande kvartal i fjol både avseende omsättning som resultat. Nettoomsättningen steg i kvartalet med 3,9% till 148,2 Mkr (142,6) jämfört med motsvarande kvartal i fjol och var en ökning med 9% jämfört med Q2 i år. Omsättningen steg också på samtliga nordiska marknader förutom en mindre nedgång i Finland.

Även om bolaget i kvartalet såg en stark återhämtning på marknaderna så har kvartalet ändå präglats av fortsatta pandemieffekter, däribland leveransutmaningar på grund av längre produktionsledtider som till största delen är orsakad av brist på råmaterial och komponenter. Åtgärder för att säkerställa hög leveranskapacitet har därför satts in såsom ökade beställningsvolymer på efterfrågade produkter, vilket har ökat lagren.

Även på resultatsidan går utvecklingen åt rätt håll. Rörelseresultatet steg i kvartalet med 31% till 11,5 Mkr (8,8), motsvarande en rörelsemarginal på 7,7% (6,2). Det var mer än en fördubbling jämfört med Q2 (5,6 Mkr) och resultatet förbättrades också på samtliga nordiska marknader förutom i Finland (precis som omsättningen). Det man bör komma ihåg ar att både Q2 och Q3 normalt är årets två svagaste kvartal och inte har alltför stor påverkan på resultatet på helåret. Årets starkaste är normalt Q4.

Även om Q3 inte var överdrivet märkvärdigt så visar det på att bolaget utvecklas i rätt riktning och helt i enlighet med vår prognos. Nu väntar också det normalt starka Q4 som följs av ett nästan lika starkt Q1, vilket bör kunna öka intresset för aktien.

Värderingen är fortsatt låg, inte minst beaktat att företaget sitter på en nettokassa kring 70 Mkr, eller nästan 9 kr per aktie. P/e-talet på årets vinst ser ut att ligga kring 12 men kan nog falla under 10 redan nästa år. Historiskt har bolaget snarare värderats till ett p/e-tal kring 16. Justerat för nettokassan är heller inte EV/EBIT högre än cirka 8x i år och 6–7x nästa år.

Vi upprepar köprekommendationen och behåller riktkursen på 76 kr även om ett högre värde förmodligen skulle kunna motiveras. Den stora nettokassan möjliggör även en betydande höjning av utdelningen nästa vår. Målsättningen är att dela ut 30–50 % av resultatet efter skatt.

Malmbergs

Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Slakt i Sinch efter rapport
17.02.2022

Slakt i Sinch efter rapport

Stockholmsbörsen sjönk under en rapportintensiv dag.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Malmbergs - Q4 kan väcka aktien
12.02.2022

Malmbergs - Q4 kan väcka aktien

Efter nya rekordhöjder för Stockholmsbörsen både i slutet av december och därefter rejält skakigt i början av det nya året kan det nog i många fall vara en tanke att börja sänka risken i sin portfölj.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Malmbergs Elektriska
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
21.03.2022
Malmbergs Elektriska - Låg värdering lockar

Malmbergs Elektriska - Låg värdering lockar

Efter ett lyckosamt köpråd på elhandelsbolaget Malmbergs Elektriska under första halvåret i fjol som gav en ganska snabb avkastning på...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
02.12.2021
Malmbergs Elektriska - Utvecklas planenligt

Malmbergs Elektriska - Utvecklas planenligt

Efter att ha haft en köprekommendation på elhandelsbolaget Malmbergs Elektriska tidigare i år som gav en avkastning på 24%, satte...

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1916 (1 december 2021)                        

MEAB B | Small Cap | 62,4 kr | KÖP

Aktien hade då tappat mer än 15% från när vi senast ”tog hem vinsten” och vi tyckte därmed återigen att den framstod som köpvärd. Q2-rapporten var visserligen inte superimponerande men visade åtminstone att utvecklingen gick åt rätt håll både vad gäller omsättning som resultat. Värderingen var därtill låg och vi behöll riktkursen på 76 kr.  

Så särdeles mycket har inte hänt sedan dess, åtminstone inte kursmässigt, då aktien bara har stigit någon enstaka procent. Nyligen presenterades dock även Q3-rapporten som även den var lite av en gäspning. Bolaget utvecklas dock i stort positivt och enligt våra prognoser värderas aktien lågt vilket också är den främsta anledningen till att vi gillar den. Detta inte minst som de kommande två kvartalen brukar vara de starkaste på året vilket vi tror ökar intresset framgent.

I Q3 var utvecklingen som väntat bättre än motsvarande kvartal i fjol både avseende omsättning som resultat. Nettoomsättningen steg i kvartalet med 3,9% till 148,2 Mkr (142,6) jämfört med motsvarande kvartal i fjol och var en ökning med 9% jämfört med Q2 i år. Omsättningen steg också på samtliga nordiska marknader förutom en mindre nedgång i Finland.

Även om bolaget i kvartalet såg en stark återhämtning på marknaderna så har kvartalet ändå präglats av fortsatta pandemieffekter, däribland leveransutmaningar på grund av längre produktionsledtider som till största delen är orsakad av brist på råmaterial och komponenter. Åtgärder för att säkerställa hög leveranskapacitet har därför satts in såsom ökade beställningsvolymer på efterfrågade produkter, vilket har ökat lagren.

Även på resultatsidan går utvecklingen åt rätt håll. Rörelseresultatet steg i kvartalet med 31% till 11,5 Mkr (8,8), motsvarande en rörelsemarginal på 7,7% (6,2). Det var mer än en fördubbling jämfört med Q2 (5,6 Mkr) och resultatet förbättrades också på samtliga nordiska marknader förutom i Finland (precis som omsättningen). Det man bör komma ihåg ar att både Q2 och Q3 normalt är årets två svagaste kvartal och inte har alltför stor påverkan på resultatet på helåret. Årets starkaste är normalt Q4.

Även om Q3 inte var överdrivet märkvärdigt så visar det på att bolaget utvecklas i rätt riktning och helt i enlighet med vår prognos. Nu väntar också det normalt starka Q4 som följs av ett nästan lika starkt Q1, vilket bör kunna öka intresset för aktien.

Värderingen är fortsatt låg, inte minst beaktat att företaget sitter på en nettokassa kring 70 Mkr, eller nästan 9 kr per aktie. P/e-talet på årets vinst ser ut att ligga kring 12 men kan nog falla under 10 redan nästa år. Historiskt har bolaget snarare värderats till ett p/e-tal kring 16. Justerat för nettokassan är heller inte EV/EBIT högre än cirka 8x i år och 6–7x nästa år.

Vi upprepar köprekommendationen och behåller riktkursen på 76 kr även om ett högre värde förmodligen skulle kunna motiveras. Den stora nettokassan möjliggör även en betydande höjning av utdelningen nästa vår. Målsättningen är att dela ut 30–50 % av resultatet efter skatt.

Malmbergs

Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Malmbergs Elektriska - Utvecklas planenligt
02.12.2021

Malmbergs Elektriska - Utvecklas planenligt

Efter att ha haft en köprekommendation på elhandelsbolaget Malmbergs Elektriska tidigare i år som gav en avkastning på 24%, satte vi ånyo köp på bolaget i slutet av september.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1916 (1 december 2021)                        

MEAB B | Small Cap | 62,4 kr | KÖP

Aktien hade då tappat mer än 15% från när vi senast ”tog hem vinsten” och vi tyckte därmed återigen att den framstod som köpvärd. Q2-rapporten var visserligen inte superimponerande men visade åtminstone att utvecklingen gick åt rätt håll både vad gäller omsättning som resultat. Värderingen var därtill låg och vi behöll riktkursen på 76 kr.  

Så särdeles mycket har inte hänt sedan dess, åtminstone inte kursmässigt, då aktien bara har stigit någon enstaka procent. Nyligen presenterades dock även Q3-rapporten som även den var lite av en gäspning. Bolaget utvecklas dock i stort positivt och enligt våra prognoser värderas aktien lågt vilket också är den främsta anledningen till att vi gillar den. Detta inte minst som de kommande två kvartalen brukar vara de starkaste på året vilket vi tror ökar intresset framgent.

I Q3 var utvecklingen som väntat bättre än motsvarande kvartal i fjol både avseende omsättning som resultat. Nettoomsättningen steg i kvartalet med 3,9% till 148,2 Mkr (142,6) jämfört med motsvarande kvartal i fjol och var en ökning med 9% jämfört med Q2 i år. Omsättningen steg också på samtliga nordiska marknader förutom en mindre nedgång i Finland.

Även om bolaget i kvartalet såg en stark återhämtning på marknaderna så har kvartalet ändå präglats av fortsatta pandemieffekter, däribland leveransutmaningar på grund av längre produktionsledtider som till största delen är orsakad av brist på råmaterial och komponenter. Åtgärder för att säkerställa hög leveranskapacitet har därför satts in såsom ökade beställningsvolymer på efterfrågade produkter, vilket har ökat lagren.

Även på resultatsidan går utvecklingen åt rätt håll. Rörelseresultatet steg i kvartalet med 31% till 11,5 Mkr (8,8), motsvarande en rörelsemarginal på 7,7% (6,2). Det var mer än en fördubbling jämfört med Q2 (5,6 Mkr) och resultatet förbättrades också på samtliga nordiska marknader förutom i Finland (precis som omsättningen). Det man bör komma ihåg ar att både Q2 och Q3 normalt är årets två svagaste kvartal och inte har alltför stor påverkan på resultatet på helåret. Årets starkaste är normalt Q4.

Även om Q3 inte var överdrivet märkvärdigt så visar det på att bolaget utvecklas i rätt riktning och helt i enlighet med vår prognos. Nu väntar också det normalt starka Q4 som följs av ett nästan lika starkt Q1, vilket bör kunna öka intresset för aktien.

Värderingen är fortsatt låg, inte minst beaktat att företaget sitter på en nettokassa kring 70 Mkr, eller nästan 9 kr per aktie. P/e-talet på årets vinst ser ut att ligga kring 12 men kan nog falla under 10 redan nästa år. Historiskt har bolaget snarare värderats till ett p/e-tal kring 16. Justerat för nettokassan är heller inte EV/EBIT högre än cirka 8x i år och 6–7x nästa år.

Vi upprepar köprekommendationen och behåller riktkursen på 76 kr även om ett högre värde förmodligen skulle kunna motiveras. Den stora nettokassan möjliggör även en betydande höjning av utdelningen nästa vår. Målsättningen är att dela ut 30–50 % av resultatet efter skatt.

Malmbergs

Malmbergs Elektriska
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
21.03.2022
Malmbergs Elektriska - Låg värdering lockar

Malmbergs Elektriska - Låg värdering lockar

Efter ett lyckosamt köpråd på elhandelsbolaget Malmbergs Elektriska under första halvåret i fjol som gav en ganska snabb avkastning på...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
12.02.2022
Malmbergs - Q4 kan väcka aktien

Malmbergs - Q4 kan väcka aktien

Efter nya rekordhöjder för Stockholmsbörsen både i slutet av december och därefter rejält skakigt i början av det nya året...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Malmbergs Elektriska - Sakta men säkert bättre
01.10.2021

Malmbergs Elektriska - Sakta men säkert bättre

Efter en mindre lyckad insats i fjolårets upplaga av vår Vinnarportfölj, då aktien tappade 11%, satte vi på nytt köp på elhandelsbolaget Malmbergs Elektriska i mitten av mars i år, efter att fjolårets Q4 antydde en vändning med både tillväxt och en rörelsemarginal överstigande 10%.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1899 (29 september 2021)                                  

MEAB | Small Cap | 63,6 kr | KÖP

Detta kvartal följde man därefter upp med Q1 som även det påvisade viss tillväxt i både intäkter och resultat, även om kvartalet som helhet var något svagare än föregångaren. Någon glimrande utveckling för aktien har det inte blivit men aktien nådde ändå vår riktkurs på 76 kr någon dag innan Q2-rapporten presenterades och försvann då från Top Picks efter en kursuppgång på 24%.

Därefter har återigen en rekyl tagit vid, eller om man så vill vinsthemtagningar som har fått aktien att tappa cirka 15%. Bidragande till den sämre utvecklingen på senare tid förutom en svagare börs, bedömer vi att just Q2-rapporten var. Kvartalet som helhet påvisade visserligen ånyo en relativt god förbättring jämfört med fjolårskvartalet, men rapporten som helhet kändes ändå lite ”trött”, trots att bolaget beskriver återhämtningen på marknaderna som snabbare än väntat.

Nettoomsättningen steg i kvartalet med 6,8% till 136,3 Mkr (127,6) och förbättringen var störst i Sverige och Danmark där ökningen var 6,2% respektive 39%, medan Norge och Finland var mer stillastående. Malmbergs har under perioden tecknat ett nytt hyreskontrakt för öppnande av en Prio-butik i Borås och förvärvat även en lokal i danska Kolding.  

Även på resultatsidan var utvecklingen positiv och det dessutom på samtliga geografiska marknader. För hela koncernen blev rörelseresultatet positiva 5,6 Mkr (-2,5), motsvarande en rörelsemarginal på 4,1% (-2,0). Det man ska komma ihåg är att Q2 nästan alltid är säsongsmässigt svagt och inte har alltför stor påverkan på resultatet på helåret. Faktum är också att detta års Q2-resultat är det bästa sedan 2018 års Q2 och därmed bättre än både under 2020 och 2019.

Bidragande till att marginalen inte var bättre kan också delvis ha varit nuvarande kraftigt ökade transportkostnader. Förbättringen av resultatet berodde främst på den svenska marknaden som gick från en förlust på -3 Mkr till ett positivt resultat på 2,4 Mkr. Den svenska marknaden stod i kvartalet för närmare 84% av intäkterna.

Även om Q2-rapporten kanske var en liten besvikelse så var den knappast värd att sänka aktiekursen med 15% för. Bolaget räknar med en fortsatt återhämtning i Norge och Finland under resten av året samtidigt som den svenska och danska marknaden utvecklas stabilt. Bolaget har även en nettokassa på omkring 95 Mkr, motsvarande omkring 12 kr per aktie.

Vi gör inga större justeringar i prognoserna utan räknar med en starkare utveckling under hösten såväl omsättningsmässigt men kanske framför allt resultatmässigt. Normalt är ju exempelvis Q4 mycket starkare än övriga kvartal och har under vissa år visat på mycket starka marginaler.

Vi menar att marknaden har övertolkat ett något ljummet andra kvartal och att värderingen återigen är attraktiv efter vinsthemtagningarna på rapporten. P/e-talet är nu omkring 12 i år och bör falla mot 10 nästa år och justerat för kassan är EV/Ebit cirka 7–8 i år och neråt 6–7 nästa år, vilket är riktigt lågt.

Vi sätter på nytt en köprekommendation men behåller tills vidare riktkursen på 76 kr (76). Den stora nettokassan möjliggör en betydande höjning av utdelningen nästa vår. Målsättningen är att dela ut 30–50 % av resultatet efter skatt.

Malmbergs Elektriska
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
21.03.2022
Malmbergs Elektriska - Låg värdering lockar

Malmbergs Elektriska - Låg värdering lockar

Efter ett lyckosamt köpråd på elhandelsbolaget Malmbergs Elektriska under första halvåret i fjol som gav en ganska snabb avkastning på...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
12.02.2022
Malmbergs - Q4 kan väcka aktien

Malmbergs - Q4 kan väcka aktien

Efter nya rekordhöjder för Stockholmsbörsen både i slutet av december och därefter rejält skakigt i början av det nya året...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början