Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
Husqvarna rusade efter att Bosch köpt en storpost
27.01.2023

Husqvarna rusade efter att Bosch köpt en storpost

Stockholmsbörsen visade på indexnivå begränsade rörelser på fredagen, men desto större rörelser i enskilda rapportbolag.

OMXS30-index steg 0,3 procent medan OMXSPI stärktes 0,6 procent. IMF spår att den svenska ekonomin väntas få en mild recession, där BNP minskar med cirka 0,3 procent. Samtidigt behöver Riksbanken fortsätta att höja räntan.

Tyska Bosch har ingått avtal om att köpa 12 procent av aktierna i Husqvarna. Syftet med aktieköpet uppges vara att stärka samarbetet mellan de båda företagen när det kommer till batteriutveckling. Båda bolagen tillverkar robotgräsklippare. De två största ägarna, Investor eller Lundbergföretagen, uppges inte ha sålt några aktier till Bosch. Husqvarnas aktie lyfte 11,5 procent. Autoliv handlades upp 10,9 procent trots en blandad rapport. Omsättningen kom in svagare än väntat medan resultat överträffade estimaten något. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 10 procent vilket var något bättre än väntade 9,6 procent. Verkstadsbolaget Trelleborg var en annan rapportvinnare vars aktie lyfte 4,7 procent.

SSAB redovisade en försäljning för det fjärde kvartalet som var 8 procent högre än marknadens snittprognos, medan det justerade rörelseresultatet var 4 procent lägre än förväntat. En utdelning om 8,70 kronor per aktie föreslås vilket var högre än väntat. Samtidigt föreslås ett återköpsprogram om 10 procent av utestående aktier. Aktien avancerade 10,1 procent till 76,12 kronor. Konfektyr- och snacksbolaget Cloetta redovisade ett justerat rörelseresultat på 183 miljoner kronor för det fjärde kvartalet, jämfört med förväntningarna 183 miljoner kronor. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 9,5 procent. Utdelningen för helåret föreslås bli oförändrad på 1 krona per aktie. Vid stängning noterades Cloetta 5,2 procent lägre.

Annons

BHG Group redovisade ett svagt resultat för fjärde kvartalet. Justerad EBIT på 31 miljoner kronor är runt 30 procent lägre än konsensus. Lönsamheten med en EBIT-marginal på 0,9 procent är svag och påverkades tydligt negativt av en svagare efterfrågan samt en generell prispress. BHG minskade varulagret med 238 miljoner kronor under kvartalet, högre än det kommunicerade målet om 100-200 miljoner kronor. Bolaget bedömer att 2023 kommer bli utmanande och särskilt första halvåret. Som en konsekvens av det genomför man ett kostnadsbesparingsprogram på 150-200 miljoner kronor på årsbasis. Aktien rasade 20,2 procent och är ned 80 procent den senaste tolvmånadersperioden.

Dometic, som tillverkar produkter till bland annat husvagnar och husbilar, redovisade en försäljning för det fjärde kvartalet som var i linje med förväntningarna, medan det justerade rörelseresultatet var 26 procent lägre än väntat. Styrelsen föreslår en sänkt utdelning till 1,30 kronor per aktie (2,45). Aktien handlades ned 6,8 procent. Elinstallationsbolaget Garo meddelade på morgonen att bolagets omsättning och resultat beräknas bli lägre än förväntat under det fjärde kvartalet. Marknaden sänkte aktien 0,4 procent. Mildef har fått en beställning värd cirka 50 miljoner kronor kopplat till digitalisering av en armé i ett Nato-land. Ordern avser prototyputveckling och systemdesign med fokus på digitalisering, infrastruktur och säkerhet. Mildef kommer leverera nästa generation av taktisk IT för att ge en helt ny nivå av teknologiskt övertag till denna Nato-nation. Aktien förbättrades 2,6 procent till 86,20 kronor.

Pareto internmäklade en post omfattande 40 000 aktier i Surgical Science till kursen 152,20 kronor. Posten är värd 6,1 miljoner kronor. Aktien stängde 1,7 procent lägre till 152,20 kronor. Pappersbruksbolaget Nordic Paper ökade både omsättningen och vinsten i det tredje kvartalet. Uppgången i nettoomsättning drevs till stor del av de produktprishöjningar som bolaget genomfört. Rörelseresultatet blev 223 miljoner kronor (61). I utdelning föreslås 4,65 kronor per aktie (2). Aktien handlades upp 8 procent till 41,80 kronor. Saxlund Groups styrelse har beslutat att avsluta Stefan Wallermans anställning som vd för bolaget med omedelbar verkan. Aktien ökade 1,1 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
27.01.2023
Market Buzz – Intrum och Troax

Market Buzz – Intrum och Troax

Intrum rapporterade på torsdagen ett starkt resultat för det fjärde kvartalet ...

... där den viktigaste finansiella parametern ”cash EBITDA” kom in 4 procent högre än marknadens förväntningar. Ålandsbanken skriver att inkasseringarna på de egna portföljinvesteringarna var 111 procent av Intrums prognos under kvartalet, tillsammans med en fortsatt god utveckling för Strategiska Marknader. På minussidan noterar banken främst svaga marginaler inom Kredithanteringstjänster samt en oförändrad skuldkvot på 4,0x, delvis på grund av negativa valutaeffekter. Intrums egna portföljinvesteringar fortsätter att utvecklas väl, med en uppgång på 24 procent i cash EBITDA och en avkastning på investerat kapital som steg till 12,7 procent under kvartalet.

Nettoskulden på drygt 53 miljarder kronor ger en oförändrad skuldkvot på 4,0x. Intrum upprepar att de avser att sänka denna till 3,5x så snart som möjligt vilket enligt Ålandsbankens bedömning kommer att ske under andra halvåret 2023. Ålandsbanken ser i grunden inga problem med Intrums skuldsättning givet det starka kassaflödet. Värderingen är mycket attraktiv med ett P/E-tal kring 5x för 2023 och en direktavkastning på nästan 10 procent. Katalysatorerna för en större kursuppgång är enligt Ålandsbanken förbättrade marginaler inom CMS samt en sänkt skuldkvot vilket båda bör inträffa under 2023. Köprekommendationen upprepas.

Annons

Mot bakgrund av Troax-aktiens kraftiga upprekyl den senaste tiden, menar SHB att förhållandet mellan risk och potentiell avkastning har blivit mer oförmånligt och sänker sin rekommendation på tre års sikt till Underperform (Market Perform). Den 10 februari rapporterar Troax, som om säljer områdesskydd för inomhusanvändning, för det fjärde kvartalet. SHB räknar med att minskningen av orderingången kommer att accelerera, då vi hittills endast sett en normalisering av ordervolymerna bland de större e-handelsbolagen efter höga nivåer 2021. Även om SHB ännu inte fått någon indikation på att cykeln kommer att försvagas inom detta segment, tror banken att det ligger i korten givet hög exponering mot konsumenter som står inför tuffare tider. SHB ser därför en risk för att man kommer att få göra ytterligare sänkningar av sina försäljningsprognoser framöver.

Källa: ABS och SHB

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
27.01.2023
Small Cap - Stororder till Arcoma

Small Cap - Stororder till Arcoma

First North-listade Arcoma har erhållit en stor order på totalt 8 röntgensystem som ska levereras till Schweiz.

Ordern består av 5 stycken Arcoma Precision i5 och 3 stycken Arcoma Intuition, alla system ska levereras under 2023. Ordern kommer från Leuag AG, som är Arcomas distributör och partner i Schweiz. Systemen kommer att installeras succesivt under 2023 där merparten av systemen kommer att levereras till Leuag AG under andra kvartalet. Det totala ordervärdet är cirka 12,6 miljoner kronor. Tarik Cengiz, Business Director & Key Account Manager på Arcoma, uppger att det är en stor affär för bolaget. Arcoma är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Aktien stärktes 6,1 procent till 9 kronor.

Under den senaste tiden har Lipigon kommit med flera positiva nyheter om bolagets blodfettssänkande läkemedelskandidat Lipisense som befinner sig i klinisk fas I. Bolaget undersöker nu möjligheten att starta fas II tidigare än planerat. I maj 2022 startade Lipigon den första kliniska studien av Lipisense, ett RNA-läkemedel framtaget för att sänka blodfettet triglycerider hos personer med kraftigt förhöjda nivåer. I oktober rapporterade bolaget positiva topline-resultat från grupperna som får engångsdosering, som visade att Lipisense tolererades väl och inte orsakar biverkningar. I förra veckan rapporterades säkerhetsresultat från grupperna som får upprepade stigande doser, vilka ytterligare bekräftade kandidatens goda säkerhetsprofil. Aktien klättrade 4,9 procent till 1,18 kronor.

Coegin Pharmas portföljbolag Reccura Therapeutics rapporterar "ytterligare lovande prekliniska forskningsresultat", efter att i oktober i fjol ha rapporterat positiva forskningsdata som bekräftade att huvudkandidaten AVX001 har potential som ett framtida behandlingsalternativ för basalcellscancer (BCC). Reccura Therapeutics nya prekliniska forskningsresultat visade en potent och selektiv hämning av celltillväxt med huvudkandidaten i koncentrationer ner till 4 M i BCC-celler och 8 M i SCC-celler. Dessutom visades en tiofaldigt mer potent effekt för minskning av celltillväxten i direkt jämförelse i försöket mellan AVX001 (2,8 M) och vismodegib (28 M). Coegins aktie ökade 3,9 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Bonnier höjer budet på Readly
26.01.2023

Bonnier höjer budet på Readly

Stockholmsbörsen tappade mark under en rapportintensiv dag.

OMXS30-index minskade 0,6 procent medan OMXSPI var oförändrat. SEB:s totala intäkter för det fjärde kvartalet var 11 procent högre än väntat tack vare ett starkt tradingnetto. I kombination med lägre kreditförluster än förväntat innebar detta att det justerade rörelseresultatet var 22 procent högre än väntat. Styrelsen föreslår en höjd utdelning till 6,75 kronor per aktie (6,00). SEB A försvagades 3,3 procent. Telia rapporterade något sämre rörelseresultat än väntat för det fjärde kvartalet. Justerat rörelseresultat uppgick till 7 374 miljoner kronor, jämfört med väntade 7 462 miljoner kronor. Styrelsen föreslår att utdelningen sänks till 2,00 kronor per aktie, från 2,05 kronor i fjol. Telias aktie minskade 2,9 procent.

Atlas Copco såldes ned 6 procent efter en rapport som innehöll ett sämre resultat. Styrelsen föreslår en utdelning på 2,30 kronor per aktie vilket är en höjning från 1,90 kronor året före justerat för aktiesplit. Volvo redovisade en omsättning på 134,302 miljoner kronor och ett justerat rörelseresultat på 12,171 miljoner kronor för fjärde kvartalet, 11 procent högre respektive 3 procent lägre än konsensusestimaten. Det lägre resultatet är delvis hänförbart till omkring 200 miljoner kronor lägre bidrag från valutor. Volvo upprepar alla prognoser för marknadsefterfrågan för lastbilar och VCE, inklusive 300,000 lastbilar i både Nordamerika och Europa, samt en volymutveckling på -5 procent till +5 procent avseende anläggningsmaskiner i Nordamerika och Europa. Utdelningen på totalt 14 kronor per aktie kom in strax över förväntan. B-aktien minskade 1,9 procent till 202,30 kronor.

Annons

Kredithanteringsbolaget Intrum rapporterade en omsättning som var högre än väntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var bättre än väntat medan det justerade rörelseresultatet kom in något sämre. Styrelsen föreslår oförändrad utdelning på 13,50 kronor per aktie, väntat var 6,90 kronor. Utdelningen kommer betalas ut vid två tillfällen, hälften i maj och hälften i november. Aktien förbättrades 2,7 procent till 136,20 kronor. Det var dock en bra bit från dagshögsta om 146 kronor. Millicom bekräftar att bolaget för diskussioner med riskkapitalbolaget Apollo Global och Claure Group om att bli uppköpta. Enligt Millicom är det inte säkert att diskussionerna kommer att leda till en affär. Igår rusade aktien 15 procent innan handeln stoppades. På torsdagen upptogs handeln igen. Aktien stängde oförändrat till 175,40 kronor.

Spelutvecklarna Stillfront och Embracer klättrade 9,1 respektive 6,1 procent. Berenberg anser att de båda bolagen handlas till en rabatt på 50 procent mot sektorn i övrigt. Fingerprint Cards rasade 19 procent sedan bolaget rapporterat en förlust på en halv miljard för det fjärde kvartalet. Gränges var en annan rapportförlorare och föll 13,4 procent. Såväl omsättningen som rörelseresultatet landade under förväntningarna. BE Group handlades ned 10 procent efter sin delårsrapport. Omsättningen under det fjärde kvartalet minskade samtidigt som rörelseresultatet var negativt.

En bättre dag hade HMS Networks vars aktie rusade 14,3 procent. Bolagets rörelseresultat förbättrades till 192 miljoner kronor under det fjärde kvartalet (109). Networks ser en förbättrad tillgång på komponenter och kortare ledtider och räknar med att successivt minska sin orderbok under kommande kvartalet. Bonnier News höjer sitt bud på Readly till 14,40 kronor per aktie. Tidigare bud var 12 kronor per aktie. Budet är kontant. Acceptansperioden förlängs också till den 9 februari. Aktien rusade 21 procent till 14,20 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
26.01.2023
Market Buzz – New Wave och Nokia

Market Buzz – New Wave och Nokia

New Wave har haft en stark kursutveckling under höst och vinter, och aktien har nått nya toppnivåer under januari.

Ålandsbankens bedömning är att det finns stöd för vidare kursuppgång i såväl värderingsmultiplar som estimat. Bankens modeller indikerar en uppsida för P/E-multipeln på omkring 20 procent från nuvarande P/E 13x räknat på konsensusestimaten för 2023. Förväntningarna på intäkts- och vinsttillväxt för 2023 och 2024 är i Ålandsbanken ögon beskedliga, och givet New Waves mycket aktiva expansionsagenda finns förutsättningar för upprevideringar av estimaten. Bankens bedömning är att Craft blir en viktig tillväxtmotor även under 2023, och fortsätter sin expansion sett till såväl sortiment som försäljningskanaler.

I USA har Craft nu drygt 700 återförsäljare, varav knappt 90 specialiserade löparskobutiker. Under innevarande år lanseras Teamwear i USA och Kanada. Skosortimentet breddas ytterligare, även med bäring på Teamwear, vilket bör ge positiv effekt på såväl tillväxt som marginaler. Sammantaget ser Ålandsbanken goda möjligheter till fortsatt positiv utveckling för aktien under 2023. Bankens modeller indikerar ett långsiktigt värde på drygt 300 kronor per aktie i ett scenario med en uthållig rörelsemarginal kring 15 procent. Därför har Ålandsbanken en positiv syn på aktie.

Annons

Nokia rapporterade ett justerat rörelseresultat 24 procent över konsensus. Vi menar dock att två poster av engångskaraktär, en engångsvinst på 305 miljoner euro relaterat till ett avtal med Microsoft inom division Technologies samt en nedskrivning på 90 miljoner inom riskkapitalportföljen, bör justeras bort för att ge en mer korrekt bild av det underliggande resultatet. Med dessa justeringar är resultatet mindre än en procent över konsensus. SEB skriver att liksom Ericsson har Nokia drabbats av marginalpress inom Mobile Networks men detta kompenseras fullt ut och lite till av ett starkt resultat inom fasta telenät, Network Infrastructure. Technology är också starkt men drivet av ovan nämnda positiva engångspost. Samma mönster går igen i bolagets vägledning för 2023 där utsikterna för Mobile Networks är i underkant mot förväntansbilden men Network Infrastructure är bättre.

Vägledningsprognosen för helåret 2023 om en omsättning på 24,9-26,5 miljarder euro samt en rörelsemarginal på 11,5-14,0 procent är på mittpunkten i intervallet exakt som väntat vad gäller marginal och marginellt bättre vad gäller omsättningen men sammantaget mycket nära konsensusprognosen vad gäller rörelseresultatet. Värderingen sticker ut som extremt låg med P/E 8,7 på SEB:s prognos för innevarande år samt en nettokassa på 4,8 miljarder euro. SEB rankar Nokia Köp.

Källa: ABS och SEB

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Millicom rusade på budrykten - aktien handelsstoppad
25.01.2023

Millicom rusade på budrykten - aktien handelsstoppad

Stockholmsbörsen backade på onsdagen i linje med övriga ledande europeiska börser.

OMXS30-index minskade 0,5 procent och det bredare OMXSPI försvagades 0,6 procent. Finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) utesluter inte nya utdelningsförbud för banksektorn, och inför kommande aktieutdelningar efterlyser han till bibehållen motståndskraft. Märkligt att politiker ständigt ska lägga sig i bankerna. Svenska banker är bland de mest stabila i världen trots en stor del bolån. Nordea och SHB steg 0,4 respektive sjönk 1,5 procent. Carnegie internmäklade på onsdagen en post omfattande 200 000 aktier i Truecaller till kursen 37,44 kronor. Posten är värd cirka 7,5 miljoner kronor. Carnegie har beslutat att plocka bort Truecaller från sin portfölj av toppval bland de svenska Small Cap-aktierna. Vid stängning noterades aktien 4,2 procent lägre.

Millicom rusade 15,2 procent på eftermiddagen innan handeln stoppades. Uppgången kom efter att Financial Times rapporterat, med hänvisning till anonyma källor, att riskkapitalbolaget Apollo och den tidigare Softbankchefen Marcelo Claure överväger ett bud på bolaget. Enligt rykten som publicerades i Financial Times ska den tilltänkta budnivån ligga kring 175-195 kronor. Millicom var en av kandidaterna i årets ”vinnarnummer” av Stockpicker Newsletter. Stålbolaget Alleima överraskade under gården positivt med en klart bättre organisk tillväxt för orderingången och intäkterna under sista kvartalet 2022 jämfört med konsensus och föregående år. Även lönsamheten var bättre än förväntat då produktmixen förbättrades med tillväxt inom sektorer som olja & gas och medicinteknik. SEB upprepar Köp. Aktien fortsatte sin uppgång från igår med ytterligare 10 procent.

Annons

Medicinteknikbolaget Arjo redovisade en rapport för det fjärde kvartalet som är något svagare än väntat. Styrelsen föreslår en sänkt utdelning. Organisk tillväxt var -2,2 procent. Det är återigen lägre uthyrningsvolymer inom intensivvården i USA, samt en lägre kapitalvaruförsäljning på denna marknad, som håller försäljningen nere. Aktien minskade 10,1 procent. Viaplays aktie har utvecklats svagt sedan förra kvartalsrapporten som var en besvikelse. Däremot så höjer SEB vinstprognoserna och rekommendationen till Köp (Behåll) då bolaget höjer priserna markant i alla länder. Även om det är tidigt så är indikationen att det inte är ett större minskning i antalet prenumeranter i mogna marknader i Norden. B-aktien steg 7,9 procent till 254,80 kronor.

Kontraktstillverkaren Hanza ökade 4,3 procent efter att ha fördjupat sitt samarbete med Thermia, en leverantör av värmepumpar för geotermisk energi. Försäljningen till Thermia ökar med cirka 35 miljoner kronor under innevarande år. Pareto sänker rekommendationen för hjälmteknikbolaget Mips till Sälj (Behåll). Riktkursen kapas samtidigt till 295 kronor (310). Fjärde kvartalet 2022 väntas ha varit utmanande och ännu ett förlorat kvartal. Den negativa organiska tillväxten har accelererat vilket kommer att ha en betydande påverkan på rörelseresultatet. Aktien såldes ned 9,2 procent till 390 kronor.

Nextory har anmält Storytel till Konkurrensverket för missbruk av dominerande ställning – och anklagelserna utreds nu av myndigheten. Storytels aktie tappade 5,2 procent till 53,16 kronor. Pareto internmäklade en post i Surgical Science omfattande 58 034 aktier till kursen 151 kronor. Posten är värd 8,8 miljoner kronor. Senare mäklade Pareto ytterligare en post om 30 000 aktier värd 4,5 miljoner kronor. Aktien minskade 2,2 procent till 153 kronor. Sedana Medical handlades upp 5,6 procent efter att bolaget bytt lista från First North till Stockholmsbörsens huvudlista.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
25.01.2023
Market Buzz – Hexagon och Embracer

Market Buzz – Hexagon och Embracer

SHB skriver i onsdagens morgonbrev att mätteknikbolaget Hexagon utvecklas fortsatt bra ...

... med underliggande tillväxt på årsbasis i samtliga regioner, en solid prisförhandlingsstyrka och en uppdaterad produktportfölj. Kassaflödet var dock svagt till följd av högre lagernivåer än normalt och en stark avslutning på det fjärde kvartalet som innebar en ökning av kundfordringarna. Enligt Hexagon handlar detta om timing, och då komponentbristen nu ligger bakom oss borde produktlagren normaliseras under de kommande kvartalen. SHB är fortsatt positiva till Hexagon, såväl kort- som långsiktigt. Enligt bankens beräkningar var den justerade rörelsemarginalen om 25,1 procent den nästhögsta någonsin och SHB bedömer att bruttomarginalen bör kunna fortsätta öka via en ökad mjukvaruandel av försäljningen. SHB upprepar rekommendationerna Köp och Outperform.

Annons

Gamingsektorn har skakats av vinstvarningar i samband med lägre konsumentaktivitet än väntat under fjärde kvartalet. Även om Kepler förväntar sig att detta också har påverkat Embracer, ser analyshuset positivt på vad som synes vara en stark lansering av Goat Simulator 3 och Call of Duty MW2 där Embracer sköter den europeiska distributionen för Activision Blizzard. Kepler gör enbart mindre negativa revideringar av sina prognoser på grund av indikationerna om finansiellt svagare konsumenter. Kepler prognostiserar med intäkter på 11 019 miljoner kronor, vilket motsvarar en tillväxt på 117 procent i årstakt, varav minus 2 procent organiskt. För justerad ebit är prognosen på 2 467 miljoner kronor och en marginal på 22,4 procent. Positivt fritt kassaflöde under kvartalet, drivet av frigörande av rörelsekapital, kommer att behövas för att lugna investerare och vända det negativa sentimentet kring aktien. Aktien handlas till 8-6 gånger EV/ebit för innevarande och kommande räkenskapsår jämfört med en median av jämförbara bolag på cirka 10-11 gånger. Kepler upprepar sin Köprekommendation och fortsätter att se Embracer som ett tillväxtcase med en tilltalande värdering. Riktkursen justeras dock ned till 99 kronor (93).

Källa: SHB och Kepler

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Analytikermassage lyfte Elekta
24.01.2023

Analytikermassage lyfte Elekta

Stockholmsbörsen rekylerade ned på tisdagen med Alleima som en rapportvinnare.

OMXS30-index sjönk 0.4 procent medan det bredare OMXSPI föll 0,3 procent. Både SEB och Swedbank har kommit med nya konjunkturprognoser. Båda bankerna tror att Sveriges BNP sjunker med 1,2-1,3 procent under 2023, men de är oense om när Riksbanken kommer att sluta höja styrräntan. Swedbank skriver i sitt veckobrev att rapportperioden innebär att fokus vänds från makro till bolagsspecifika nyheter. Med bara ett fåtal rapporter bakom oss är det ännu för tidigt att dra några slutsatser. Rapporterna blir dock ett viktigt test av rådande markandsoptimism.

Läkemedelsbolaget Astrazeneca tappade för sjunde dagen i rad och stängde ned 3,3 procent. Bloomberg skriver att analytiker är skeptiska till bolagets tillväxtmöjligheter framöver. Ericsson handlades ned 1,6 procent till 59,67 kronor. Analytiker är inte imponerade av fredagens rapport. Goldman Sachs kapar rekommendationen till Sälj, från tidigare Neutral. Samtidigt justeras riktkursen ned till 50 kronor (68). SEB har en marginellt mer positiv förväntan vad gäller Volvos orderingång av lastbilar under sista kvartalet 2022 jämfört med konsensus. Både SEB och konsensus förväntar ett mindre vinsttapp 2023 och en viss försäljningsminskning. Banken förväntar ett utdelningsförslag på 13 kronor per aktie, i linje med konsensus. Volvo B ökade 0,9 procent.

Annons

Sandviks avknoppning Alleima redovisade ett justerat rörelseresultat på 555 miljoner kronor (353). Den organiska orderingångstillväxten för den rullande 12-månadersperioden uppgick till 19 procent. Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 1,40 kronor per aktie. Marknaden ställde upp aktien 10,5 procent. Nordea sänker rekommendationen på Alfa Laval till Behåll (Köp). Bakom sänkningen ligger att banken anser att risk/reward är oattraktiv. Aktien försvagades 1,9 procent till 326,20 kronor. Volvo Cars återkallar 12 000 bilar i Sverige på grund av ett potentiellt fel på bromsarna. Globalt berörs 106 000 bilar. Aktien minskade 0,8 procent.

Elekta lyfte 6,2 procent efter att bolagets IR-avdelning inför rapporten för tredje kvartalet (brutet räkenskapsår) ha haft sammanlagt ett 50-tal investerare- och analytikermöten. Elekta är Stockholmsbörsens fjärde mest blankade aktie. Mips tappade 3,1 procent i spåren av att SHB sänkt sin långsiktiga rekommendation (tre års sikt), för hjälmteknikföretaget till Underperform (Market perform). Riktkursen lämnas oförändrad på 400 kronor. Carnegie internmäklade en post omfattande 212 067 aktier i Mentice till kursen 33,70 kronor. Posten är värd 7,1 miljoner kronor och motsvarar 0,83 procent av kapitalet. Aktien backade 3,6 procent till 34,80 kronor. På råvarumarknaden föll Crude Oil 1,3 procent till 80,52 dollar per fat. Bland enskilda bolag i oljesektorn klättrade Africa Oil 1,7 procent medan IPCO sjönk 3 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
24.01.2023
Market Buzz – Vestum och Dometic

Market Buzz – Vestum och Dometic

Kepler förväntar sig att året kommer att sluta positivt för Vestum eftersom fjärde kvartalet vanligtvis är säsongsmässigt starkt.

Även om kostnadsinflationen förmodligen kommer att synas i kvartalets rörelsesiffror spår Kepler endast en mindre påverkan på marginalen eftersom den övergripande affärsmodellen, med små och korta projekt, bör visa sig vara motståndskraftig. Analyshuset förväntar sig att intäkterna och justerad ebita kommer att förbättras jämfört med föregående kvartal på grund av ett säsongsmässigt starkare fjärde kvartal, till 1 993 miljoner kronor respektive 210 miljoner kronor. Kostnadsinflationen kommer att ha en viss inverkan på lönsamheten och sänka marginalen i fjärde kvartalet något. Kepler prognostiserar en justerad ebita-marginal på 10,5 procent (10,9 procent) med 9,9 procent (10 procent) för helåret. Vestum beslutade att inte köpa Isodrän efter konkurrensmyndighetens beslut att inleda en fördjupad undersökning. Även om Kepler tar bort denna affär från sina prognoser, uppvägs detta av mindre positiva revideringar av den organiska tillväxten. Köprekommendationen upprepas medan riktkursen justeras upp till 21 kronor (19).

Annons

Dometics aktie har studsat upp med omkring 40 procent sedan lägstanivåerna i oktober. SHB ser därför inte tillräcklig fundamental uppsida till sin riktkurs för att motivera rekommendationen Outperform. Banken sänker således den långsiktiga rekommendation till Market Perform. Samtidigt har SHB sänkt utdelningsprognosen för verksamhetsåret 2022 till 2,30 kronor per aktie (3,1 procents direktavkastning). Den 27 januari rapporterar Dometic för det fjärde kvartalet. Även om försäljningen delvis fortfarande får stöd från starka orderböcker, förväntar sig SHB att detta stöd mattas under 2023. Bankens resultatprognoser (EBITA) för det fjärde kvartalet samt 2023 är 10-15 procent lägre än liggande konsensusprognoser, vilket enligt SHB:s mening implicerar att vi kommer att få se fortsatta prognossänkningar i marknaden. Baserat på bankens prognos handlas aktien med 15 procents värderingspremie jämfört med värderingen före pandemin. SHB upprepar sin kortsiktiga rekommendation Sälj.

Källa: Kepler och SHB

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
24.01.2023
Small Cap - Säkerställd företrädesemission i Smart Eye

Small Cap - Säkerställd företrädesemission i Smart Eye

Smart Eye har beslutat om en fullt säkerställd företrädesemission av aktier om cirka 324 miljoner kronor.

Teckningskursen har fastställts till 25,50 kronor per aktie. Företrädesemissionen är fullt säkerställd. Nettolikviden från emissionen avses användas till flera ändamål. Forskning och utveckling i relation till bolagets DMS-projekt tillsammans med olika fordonstillverkare inom Automotive Solutions för att säkerställa att projekt slutförs i enlighet med befintlig plan, forskning och utveckling inom Interior Sensing, utveckling och kommersialisering av bolagets eftermarknadserbjudande inom Automotive, Applied AI Systems. Vidare ska likviden finansiera Smart Eyes löpande verksamhet och allmänna företagsändamål för att säkerställa tillräckligt rörelsekapital. Aktie, som tappat 71 procent den senaste tolvmånadersperioden, sjönk 2,5 procent.

Spotlight-listade Everysport Group har vunnit en upphandling av sportnyheter till Svenska Spel Sport & Casino AB. Everysport ska genom avtalet producera och leverera sportnyheter, inom bl.a. hockey och fotboll, för användning i Svenska Spel Sport & Casinos digitala miljöer. Avtalet har en initial avtalstid om två år med start den 1 april 2023. Affären stärker ytterligare Everysports position som ledande inom sportmedia och sportjournalistik. Aktien ökade 7,1 procent till 16,50 kronor.

Peptonic Medical, som just nu genomför en nyemission, har tecknat ett exklusivt distributörsavtal för Centralamerika med Windsor Pharmaceuticals. Avtalet gäller försäljning av Peptonics vaginala självtester VagiVital AL och VagiVital VS med planerad distributionsstart andra kvartalet 2023. Avtalet innebär att Windsor kommer sälja Peptonics vaginala självtester VagiVital AL och VagiVital VS under det egna varumärket Amniotest i Centralamerika. Avtalet är exklusivt och sträcker sig över totalt fyra år med möjlighet till förlängning. Windsor grundades 2016 och har bred erfarenhet av att utveckla, distribuera samt skapa subventioneringslösningar för medicintekniska produkter mot förbättrad kvinnohälsa i området. Aktien klättrade 3,5 procent till 0,089 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början