Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Inbjudan att teckna aktier i Metacon
02.10.2020

Inbjudan att teckna aktier i Metacon

Metacon erbjuder marknaden produkter baserade på patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion inom transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder med bättre miljö och klimat som resultat.

Metacon säljer i dagsläget enstaka system för demonstrations- och testsyften. Bolaget har en produktion i sitt grekiska dotterbolag för mindre volymer men i ett led av förestående kommersialisering ämnar Metacon etablera starka partnerskap för distribution och licenstillverkning. Företaget genomför just nu en nyemission på cirka 80 miljoner kronor. Pengarna skall främst användas till utbyggnad av organisationen och global tillverkning- och försäljningsinfrastruktur. Metacon avser också gå in mer aktivt i samarbeten och konsortier där deras produkter kan utgöra en stor del i projekten.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 21 september - 5 oktober 2020.

Teckningskurs: 2,06 SEK per aktie.

Emissionsbelopp: 80 MSEK.

Handel i teckningsrätter: 21 september - 1 oktober 2020.

Handel i BTA.er: 21 september fram till omvandling till stamaktier vilket sker preliminärt under vecka 45.

Handelsplats: Nordic Growth Market SME.


Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel

Teckna med BankID

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Metacon
29.09.2020

Stockpicker intervjuar - Metacon

Metacon erbjuder marknaden produkter baserade på patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion inom transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder med bättre miljö och klimat som resultat.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag är född och uppvuxen i Enköping men tillbringade huvuddelen av mitt vuxna liv utanför Sverige, främst i England och Schweiz. Sedan några månader är jag emellertid skriven i Sverige.

metaVD

Christopher Törnblom, VD

Jag har högre utbildning från affärskola i Schweiz och universitet i USA. Har i hela mitt professionella yrkesliv varit verksam inom finans och har bred erfarenhet från de globala finansmarknaderna.

Kan du beskriva Metacon och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Vi är ett energiteknikbolag med en produktportfölj för framställning av vätgas och relaterade applikationer. Våra produkter producerar både elkraft och värme med vätgas som bränsle. Kärnan och det som är unikt är en patenterad katalytisk process, där kolväten (såsom biogas) reformeras och blir vätgas. Vätgasen kan användas som råvara eller i en bränslecell för att generera el och värme hos intressenter som transportsektorn, industrin och fastighetssektorn. 

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi säljer i dagsläget enstaka system för demonstrations- och testsyften. Vi har en produktion i vårt grekiska dotterbolag för mindre volymer men i ett led av förestående kommersialisering ämnar vi etablera starka partnerskap för distribution och licenstillverkning.

mtes

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– Vi har främst påverkats av logistikstörningar vilket gjort att leveranser till kund försenats och vi har märkt av sämre materialåtkomst och längre ledtider. Reserestriktionerna har också försvårat installationer hos kund och möjligheterna att besöka presumtiva kunder. Detta har emellertid möjliggjort att vi kunnat dedikera tid åt produktutvecklingen och interna tester.     

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 80 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Pengarna skall främst användas till utbyggnad av organisationen och global tillverkning- och försäljningsinfrastruktur. Vi avser också gå in mer aktivt i samarbeten och konsortier där våra produkter kan utgöra en stor del i projekten.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Största riskerna ligger onekligen i vår förmåga att framgångsrikt snabbt kunna skapa produktionskapacitet som matchar efterfrågan.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Anser inte att vi har någon direkt konkurrens beträffande framställning av vätgas från kolväten. Jag vill också påstå att vi snarare är ett komplement till alternativa metoder; framförallt produktion av vätgas genom elektrolys, en process där man använder elektricitet för att spjälka upp vattenmolekyler till vätgas och syre.

Konkurrensen för våra CHP (kraftvärmesystem) produkter torde vara konventionella alternativ såsom värmepumpar.

Hur stor är Metacons potentiella marknad?

– Den globala vätgasmarknaden i en rapport från 2017 av analysföretaget Persistence Market Research uppskattades världsmarknaden för vätgas samma år att uppgå till 120 miljarder USD, och uppvisar en årlig tillväxt om 6,1 procent. Marknaden för Combined Heat and Power (CHP) är i dagsläget värd ca 35 miljarder USD på årsbasis och väntas uppvisa en årlig tillväxt på drygt 7%.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Metacon?

– Vi har produkter för framtiden med unika patent och egenskaper! Världen genomgår en betydande energiomvandling mot grönare alternativ. Detta synsätt har manifesterats i EU kommissionens ¨Powering a climate-neutral economy: An EU Strategy for Energy System Integration¨ som presenterades 2020-07-08. Kommissionens skrivelse till parlamentet, rådet och olika kommittéer pekar på att investeringar på 430 miljarder euro behövs fram till 2050. 

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Metacon ut då?

– Metacon är ett väl etablerat företag med verksamhet på alla viktiga marknader. Vi ingår möjligtvis i en stor industrikoncern med global infrastruktur både gällande produktion, sales & marketing och support.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 21 september - 5 oktober 2020.

Teckningskurs: 2,06 SEK per aktie.

Emissionsbelopp: 80 MSEK.

Handel i teckningsrätter: 21 september - 1 oktober 2020.

Handel i BTA.er: 21 september fram till omvandling till stamaktier vilket sker preliminärt under vecka 45.

Handelsplats: Nordic Growth Market SME.


Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel

Teckna med BankID

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början