H&M vinnare efter höjd rekommendation
27.02.2023

H&M vinnare efter höjd rekommendation

Stockholmsbörsen inledde veckan med stigande kurser.

Denna vecka är det sportlov i Stockholmsområdet så därför kan aktiviteten bli något lägre då många handlare kanske passar på att ta ledigt. OMXS30-index ökade 1,3 procent medan det bredare OMXSPI lyfte 1,5 procent. Bank of America har höjt rekommendationen på H&M till Outperform (Underperform). Banken tror att H&M:s vinst är på väg att återhämta sig snabbare och starkare än vad marknaden förväntar sig. Aktien förbättrades 4,2 procent till 130,76 kronor. Samtliga banker visade uppgångar. Swedbank och SHB A ökade 2,8 respektive 1,5 procent. Atlas Investissements, kontrollerat av entreprenören och den franska miljardären Xavier Niel, har ökat sitt innehav i Millicom till cirka 20 procent av aktierna i bolaget. Aktien steg 0,1 procent och stängde till 203 kronor. Truecaller rekylerade upp 8,2 procent efter den svaga utvecklingen efter delårsrapporten.

Systemair förvärvade resterande 40 procent av aktierna i säljbolaget i Marocko. Aktien klättrade 3,6 procent. Di sätter en köprekommendation på Alligo. Affärstidningen skriver under sektionen "veckans aktie" att Alligo har potential att bli ett vilddjur till serieförvärvare och chansen finns till en kraftig uppvärdering. Aktien steg 3,6 procent och slutkursen skrevs till 108 kronor. Enskilda internmäklade en post omfattande 150 000 aktier i Hexatronic till kursen 122,15 kronor. Posten är värd 18,32 miljoner kronor. Aktien tappade 1,2 procent till 121,20 kronor. Batteriladdarbolaget CTEK ökade 6,5 procent inför tisdagens bokslut. Carnegie höjer riktkursen för Calliditas till 179 kronor (149) kronor. Rekommendationen köp upprepas. Aktien ökade 2,5 procent till 101,70 kronor.

Friskolorna kommer att få minskad skolpeng, säger nu skolminister Lotta Edholm (L) i en intervju med SVT. Academedia ökade 1,9 procent. Synthetic MR har enligt ett pressmeddelande erhållit regulatoriskt godkännande för dess mjukvarulösning för kvantitativ bildbehandling i Kanada. Därmed kan mjukvarulösningen nu säljas och distribueras på den marknaden. Marknaden lyfte upp aktien 1,5 procent. Dala Energi kommer under åtta år leverera tjänsten Färdigt ljus med löpande förvaltning, drift, underhåll och kontinuerlig förnyelse samt den el som används i belysningsanläggningen till Leksand kommun och Rättviks kommun. I tjänsten ingår anläggningsinnehavareansvar, dokumentationshållning, förebyggande underhåll, felanmälan, avhjälpande underhåll, elenergi, elnätsavgifter och förnyelse av belysningsanläggningen. Aktien noterades 2 procent högre.

FlexQube har fått två order om totalt 6,6 miljoner kronor från två olika kunder i USA. Bolaget utvecklar och designar kundanpassade lösningar för både robotiserad och mekaniserad vagnslogistik. Aktien klättrade 0,8 procent. Energiteknikbolaget Metacon har tillsammans med sin distributör och partner Hydroholding skrivit kontrakt för leverans av en integrerad elektrolysrör och vätgastankstation med kapacitet om 400 kilo per dag. Kontraktsvärdet för Metacon uppgår till 3,9 miljoner euro, cirka 43 miljoner kronor, vid nuvarande EUR/SEK växelkurs. Aktien lyfte 9,5 procent. Crown Energy har ingått en avsiktsförklaring om att förvärva Accyourate, ett italienskt förhoppningsbolag inom medicintekniksektorn. Bolaget har tagit fram en sensor som kan vävas in i klädesplagg och bevaka en persons hälsa på distans. Av köpeskillingen på 163 miljoner euro ska 75 miljoner betalas direkt och resterande fördelat på nio delbetalningar under fyra år. Crown Energys aktie handlades upp 9,4 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
18.11.2022
Small Cap - Soltech Energy vänder till förlust

Small Cap - Soltech Energy vänder till förlust

Solenergibolaget Soltech Energy Swedens nettoomsättning ökade till 483 miljoner kronor (267).

Den organiska tillväxten uppgick till 44 procent (39) och har drivits av stor efterfrågan på solenergilösningar. Resultat före avskrivningar uppgick till -55,3 miljoner kronor (29,3). Enligt rapporten har Ebitda påverkats negativt av resultateffekter från Neabgruppen, som gick i konkurs enligt tidigare besked i oktober, om -44,5 miljoner kronor. Utöver över detta påverkats verksamheten av rådande komponentbrist samt prisökningar på byggkomponenter. Neabgruppen har under 2022 bidragit med totala intäkter om 28,1 miljoner kronor och ebit om -60,6 miljoner kronor. Den beslutade konkursen har lett till engångskostnader om -11 miljoner kronor. Aktien backade 15,6 procent till 9,308 kronor.

Breakit skriver att First North-listade Haypp, en onlinebaserad återförsäljare inom snus och nikotinportioner, har fått en ny aktieägare i form av konkurrenten Madhat som driver flera olika e-handelssajter, däribland för just snus. Under torsdagen mäklades en post på nästan 6 procent av aktiekapitalet i Haypp. Posten var liknande storleken på femte största ägaren Rutger Arnhults innehav i Haypp, enligt ägardatatjänsten Holdings. Enligt källor till Breakit var det fastighetsmannen Rutger Arnhult som sålde aktierna. Haypps aktie avancerade 4,6 procent till 28,45 kronor.

Microcap-bolaget Qlife handlades upp 3,1 procent trots att ha meddelat att en försening i att slutföra utvecklingen av två-i-ett-testet för influensa och covid-19 innebär att projektet pausas. Det betyder att den kliniska studien inte kan slutföras före utgången av året, vilket i sin tur innebär att en tredje milstopsbetalning inte betalas ut. Bakgrunden är att Qlife i december 2021 tecknade avtal med Find på 3,45 miljoner dollar för ett tolvmånadersprojekt med målet att utveckla ett nytt och kostnadseffektivt två-i-ett-test för influensa och Sars-Cov-2. Hittills har två milstolpsbetalningar betalats på totalt 2,55 miljoner dollar. För att gå in i nästa fas måste prövningen ha nått så kallad design-freeze och tekniska justeringar måste ha gjorts på optiken. Qlife har en nära dialog med Find för att reda ut om den sista milstolspbetalningen på 0,9 miljoner dollar kan betalas ut när projektet är färdigställt nästa år.

Metacon har fått CE-godkännande för den första generationens reformerbaserade vätgasgenerator HHG 40. Bolaget skriver i ett pressmeddelande att HHG riktar in sig på den stora potential som finns i Europa och världen att oberoende av elnätet lokalt kunna producera stora mängder grön icke-fossil vätgas från biogas. Planen är att fortsätta utvecklingen och produktionsförberedelserna för HHG-plattformen och samtidigt utveckla portföljen med uppskalade versioner med större kapacitet. Aktien rusade 24,7 procent på fredagens besked om CE-godkännande.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
Inbjudan att teckna aktier i Metacon
02.10.2020

Inbjudan att teckna aktier i Metacon

Metacon erbjuder marknaden produkter baserade på patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion inom transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder med bättre miljö och klimat som resultat.

Metacon säljer i dagsläget enstaka system för demonstrations- och testsyften. Bolaget har en produktion i sitt grekiska dotterbolag för mindre volymer men i ett led av förestående kommersialisering ämnar Metacon etablera starka partnerskap för distribution och licenstillverkning. Företaget genomför just nu en nyemission på cirka 80 miljoner kronor. Pengarna skall främst användas till utbyggnad av organisationen och global tillverkning- och försäljningsinfrastruktur. Metacon avser också gå in mer aktivt i samarbeten och konsortier där deras produkter kan utgöra en stor del i projekten.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 21 september - 5 oktober 2020.

Teckningskurs: 2,06 SEK per aktie.

Emissionsbelopp: 80 MSEK.

Handel i teckningsrätter: 21 september - 1 oktober 2020.

Handel i BTA.er: 21 september fram till omvandling till stamaktier vilket sker preliminärt under vecka 45.

Handelsplats: Nordic Growth Market SME.


Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel

Teckna med BankID

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Metacon
29.09.2020

Stockpicker intervjuar - Metacon

Metacon erbjuder marknaden produkter baserade på patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion inom transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder med bättre miljö och klimat som resultat.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag är född och uppvuxen i Enköping men tillbringade huvuddelen av mitt vuxna liv utanför Sverige, främst i England och Schweiz. Sedan några månader är jag emellertid skriven i Sverige.

metaVD

Christopher Törnblom, VD

Jag har högre utbildning från affärskola i Schweiz och universitet i USA. Har i hela mitt professionella yrkesliv varit verksam inom finans och har bred erfarenhet från de globala finansmarknaderna.

Kan du beskriva Metacon och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Vi är ett energiteknikbolag med en produktportfölj för framställning av vätgas och relaterade applikationer. Våra produkter producerar både elkraft och värme med vätgas som bränsle. Kärnan och det som är unikt är en patenterad katalytisk process, där kolväten (såsom biogas) reformeras och blir vätgas. Vätgasen kan användas som råvara eller i en bränslecell för att generera el och värme hos intressenter som transportsektorn, industrin och fastighetssektorn. 

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi säljer i dagsläget enstaka system för demonstrations- och testsyften. Vi har en produktion i vårt grekiska dotterbolag för mindre volymer men i ett led av förestående kommersialisering ämnar vi etablera starka partnerskap för distribution och licenstillverkning.

mtes

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– Vi har främst påverkats av logistikstörningar vilket gjort att leveranser till kund försenats och vi har märkt av sämre materialåtkomst och längre ledtider. Reserestriktionerna har också försvårat installationer hos kund och möjligheterna att besöka presumtiva kunder. Detta har emellertid möjliggjort att vi kunnat dedikera tid åt produktutvecklingen och interna tester.     

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 80 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Pengarna skall främst användas till utbyggnad av organisationen och global tillverkning- och försäljningsinfrastruktur. Vi avser också gå in mer aktivt i samarbeten och konsortier där våra produkter kan utgöra en stor del i projekten.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Största riskerna ligger onekligen i vår förmåga att framgångsrikt snabbt kunna skapa produktionskapacitet som matchar efterfrågan.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Anser inte att vi har någon direkt konkurrens beträffande framställning av vätgas från kolväten. Jag vill också påstå att vi snarare är ett komplement till alternativa metoder; framförallt produktion av vätgas genom elektrolys, en process där man använder elektricitet för att spjälka upp vattenmolekyler till vätgas och syre.

Konkurrensen för våra CHP (kraftvärmesystem) produkter torde vara konventionella alternativ såsom värmepumpar.

Hur stor är Metacons potentiella marknad?

– Den globala vätgasmarknaden i en rapport från 2017 av analysföretaget Persistence Market Research uppskattades världsmarknaden för vätgas samma år att uppgå till 120 miljarder USD, och uppvisar en årlig tillväxt om 6,1 procent. Marknaden för Combined Heat and Power (CHP) är i dagsläget värd ca 35 miljarder USD på årsbasis och väntas uppvisa en årlig tillväxt på drygt 7%.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Metacon?

– Vi har produkter för framtiden med unika patent och egenskaper! Världen genomgår en betydande energiomvandling mot grönare alternativ. Detta synsätt har manifesterats i EU kommissionens ¨Powering a climate-neutral economy: An EU Strategy for Energy System Integration¨ som presenterades 2020-07-08. Kommissionens skrivelse till parlamentet, rådet och olika kommittéer pekar på att investeringar på 430 miljarder euro behövs fram till 2050. 

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Metacon ut då?

– Metacon är ett väl etablerat företag med verksamhet på alla viktiga marknader. Vi ingår möjligtvis i en stor industrikoncern med global infrastruktur både gällande produktion, sales & marketing och support.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 21 september - 5 oktober 2020.

Teckningskurs: 2,06 SEK per aktie.

Emissionsbelopp: 80 MSEK.

Handel i teckningsrätter: 21 september - 1 oktober 2020.

Handel i BTA.er: 21 september fram till omvandling till stamaktier vilket sker preliminärt under vecka 45.

Handelsplats: Nordic Growth Market SME.


Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel

Teckna med BankID

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början