Rekylvändning i Micro Systemation?
02.04.2024

Rekylvändning i Micro Systemation?

Från våren ifjol och fram till årsskiftet utvecklades Micro Systemation starkt. Kring årsskiftet toppade aktien och nu har vi fått se en rekylfas.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Micro Systemation - Närmar sig köpläge?
02.02.2024

Micro Systemation - Närmar sig köpläge?

I vår föregående analys av Micro Systemation (MSAB), som utvecklar lösningar för utvinning och analys av data från bland annat mobiler, var vi något oroade för att den återfunna tillväxten de senaste kvartalen endast var tillfällig och valde därför att förhålla oss neutrala till aktien inför Q4-rapporten den 25 januari (Newsletter 2091).

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Axel Stenman Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Annons
Micro Systemation – Trendskifte eller falsk signal?
22.12.2023

Micro Systemation – Trendskifte eller falsk signal?

Small Cap-bolaget Micro Systemation är en av få noterade aktörer som bedriver produktion och försäljning av lösningar inom området mobil forensik.

Fram till jul bjuder Stockpicker på en daglig aktieanalys av ett svenskt börsbolag. Analysen har tidigare publicerats exklusivt till prenumeranter på aktietidningen Newsletter. Är du intresserad av att veta mer om Newsletter och få analyserna direkt när de publicerats kan du läsa mer här: https://www.stockpicker.se/produkter/stockpicker-newsletter.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 2091 (20 december 2023)

MSAB B | Small Cap | 62,0 kr | NEUTRAL

Verksamheten går ut på att utveckla system för utvinning och analys av data från digitala enheter som t.ex. mobiler och läsplattor och Micro Systemations kunder, det vill säga de som är i behov av att extrahera, avkoda och analysera mobildata, är allt från poliser och kriminalvårdsinstitutioner till skattemyndigheter och militär.

MSAB grundades för nästan 40 år sedan och är en av pionjärerna inom den digitala forensikindustrin. Idag beskriver sig bolaget som världsledande inom sin nisch och driver en global organisation med kontor i så gott som alla världsdelar. Bolaget var på kort visit bland våra Top Picks år 2022 (Newsletter 1930), men lämnade efter att ha uppnått riktkursen på 60kr (+20%) på bara en månad. Aktiekursen är i princip oförändrad sedan dess, men handlades under 35 kr så sent som i mars i år.

Man ska inte sticka under stolen med att Micro Systemations prestationer de senaste fem åren har lämnat en hel del att önska. Reserestriktioner, brist på komponenter och osäkra leveranstider under COVID-19-epidemin drabbade förvisso verksamheten negativt, men det duger inte som förklaring till att aktiekursen är närapå oförändrad på fem (5) år. Tillväxten och lönsamheten har helt enkelt varierat för mycket, trots att förutsättningarna borde vara goda i och med det växande behovet av den här typen av tjänster och produkter.

Senast vi tittade till MSAB hade styrelsen, något förvånande, beslutat att slopa utdelningen för 2021 för att bland annat investera i produktportföljen och försäljningsresurser samt ha utrymme för strategiska förvärv vid behov. Utdelningen återinfördes dock i år och bolaget betalade ut 1,5 kr till aktieägarna för 2022. Inom organisationen skedde även en stor förändring när den långvariga vd:n Joel Bollö, som ledde bolaget i 21 år, avgick och ersattes av Peter Heuman den 1 oktober.

Styrelsens förklaring till beslutet var att MSAB går in i en ny strategisk fas, med fokus på att accelerera den globala expansionen och realisera den fulla potentialen i affären inom mobil kriminalteknik, och för att exekvera på den strategiska planen behövdes en tillväxtorienterad vd med bred kompetens inom IT-sektorn och erfarenhet av internationell försäljning rekryteras. Heuman var tidigare vd för norska Next Biometrics och har internationell erfarenhet från exekutiva positioner på bland annat Ericsson och Kinnevik. Det återstår att se om Heuman är rätt person för MSAB, men av det lilla man har sett så här långt har åtminstone vi fått ett gott intryck.

Redan innan Heuman tillträdde fanns det dock gott om ljusglimtar att ta fasta på i MSAB. I Q3 ökade nettoomsättningen på årsbasis med 15% till 108 Mkr (10% valutajusterat) och rörelsemarginalen uppgick till hela 23,2% (9,2%). Försäljningen under årets första nio månader uppgick till över 300 Mkr (256 Mkr) medan rörelseresultatet var 36 Mkr (11). De senaste kvartalen har MSAB alltså förutom topline tillväxt även visat hur väl affärsmodellen skalar. Rörelsemarginalen under januari – september i år var 12,0%, klart bättre än de 4,4% som redovisades under jämförelseperioden. Det här kommer förvisso inte som någon större överraskning, då bruttomarginalerna som bekant är höga och rörelsekostnaderna inte tenderar att stiga i samma takt som försäljningen, men det hela blir förstås extra synligt efter några kvartal med tillväxt och god kostnadskontroll. Dessutom hade man inga större hårdvaruleveranser i Q3, vilket drev upp bruttomarginalen i kvartalet till hela 93% (82%).  

Historiskt har de första sex månaderna av kalenderåret varit svagare för MSAB än den andra halvan av året. Vår kvalificerade gissning är att försäljningen kan uppgå till över 120 Mkr i Q4 (107), vilket driver upp helårsomsättningen till drygt 420 Mkr. Med en liknande lönsamhet i Q4 som i det senaste kvartalet borde rörelseresultatet därmed söka sig närmare 65 Mkr, vilket resulterar i en EV/EBIT-multipel på 17x. Om den positiva trenden håller i sig från de senaste kvartalen, borde MSAB ha goda möjligheter att visa tvåsiffrig försäljningstillväxt även nästa år. En tillväxt på drygt 10%, samt marginellt stigande rörelsekostnader, skulle innebära att MSAB handlas till cirka EV/EBIT 14x på nästa års prognos.  

Det är långt i från dyrt för ett bolag som verkar på en växande marknad och har en skalbar affärsmodell, men graden av osäkerhet i vår prognos känns hög. Problemet i MSAB:s fall är att historiken är ytterst ojämn och att man över tid inte riktigt har klarat av att hålla jämna steg med marknaden i stort. Det skulle inte vara första gången som Micro Systemation ger falska förhoppningar om återfunnen organisk tillväxt, för att sedan leverera några sura kvartalsrapporter och göra en besviken.

Med risk för att missa tåget, väljer vi därför att invänta några kvartalsrapporter till före vi vågar oss på en köprekommendation. MSAB besitter dock många fina kvaliteteter som man letar efter i ett bolag och i ägarlistan återfinns även ett flertal duktiga investerare, bland annat Alcur Fonder (19% av kapitalet), Cervantes Capital (9%) och Martin Gren (6%), vilket inte gör caset mindre attraktivt. Därpå skulle Micro Systemation kunna vara en lämplig uppköpskandidat för någon större aktör. Värt att notera är att handeln i aktien inte är särskilt hög - det senaste året har i snitt bara drygt 11 500 aktier omsatts per dag enligt Holdings.

micro analysgraf

Stäng×
Av
Axel Stenman Analytiker
Kursrally i Calliditas på sur börs
13.03.2023

Kursrally i Calliditas på sur börs

Stockholmsbörsen öppnade något högre men vände sedan snabbt ned på minus.

Finanssektorn tyngdes efter oro kring de amerikanska nischbankerna Silicon Valley Bank och Signature Bank. OMXS30-index och OMXSPI föll båda 1,6 procent. Svensk Handel har publicerat sin månadsvisa statistik över försäljningsutvecklingen för kläd-och skohandeln i Sverige, STIL-index, för februari. Klädhandeln växte med 6,1 procent och skohandeln med 0,7 procent mätt i löpande priser, vilket indikerar en fortsatt kraftig nedgång i volym. H&M:s aktie steg 0,5 procent.

Bland storbankerna tappade Swedbank och SEB 3,1 respektive 4,1 procent. Efter den senaste tidens problem för flera banker i USA följer Finansinspektionen utvecklingen på de finansiella marknaderna extra noggrant. Fi skriver att myndighetens bedömning är att ingen av svenska bankerna har några direkta exponeringar mot de amerikanska banker som nu har fått problem. Nätbankerna Nordnet och Avanza sjönk 5,2 respektive 2,9 procent. Tom Dinkelspiel köpte på måndagen via bolaget Premiefinans K. Bolin 50 000 aktier i Nordnet där han är styrelseordförande. Köpeskillingen uppgick till cirka 7,8 miljoner kronor.

ABG Sundal Collier har sänkt rekommendation för Autoliv till Sälj (Behåll). Aktien handlades ned 4,8 procent. Sinch och SKF var andra förlorare med nedgångar om 2,2 respektive 3,5 procent. Mer defensiva aktier som Astrazeneca och Getinge klarade sig bättre. Astrazeneca lyfte 0,1 procent medan medicinteknikbolaget Getinge stärktes 1,9 procent. Läkemedelsbolaget Calliditas meddelade igår kväll ett positivt utfall i b-delen av fas 3-studien med Nefecon mot njursjukdomen IgA-nefrit. Pareto skriver i en kommentar att resultaten kommer att bidra ytterligare till den redan accelererade försäljningen och att studieutfallet kommer stödja fullt godkännande i såväl USA som EU. Mäklarfirman upprepar Köp med riktkursen 250 kronor. Aktien rusade nästan 30 procent efter de positiva studieresultaten. Bioarctics läkemedelspartner Eisai räknar med intäkter på 7 miljarder dollar från alzheimersläkemedlet Leqimbi år 2030. Bolagets vd är optimistisk om att läkemedlet godkänns och beviljas kostnadstäckning av amerikanska myndigheter. Marknaden sänkte trots detta Bioarctis aktie 1,5 procent.

WorldQuant, LLC har minskat sin blankningsposition med +0,52 procent i Truecaller och är nu helt ur sin blankning. Aktien minskade 2,8 procent. Di skriver att investmentbolaget Öresund har uppvisat en oroväckande tendens att trassla in sig i härvor och har inte slagit börsen sedan 2018. Trots det tangerar substanspremien den högsta nivån på nästan sex år. Därför sätter Di en säljrekommendation på Öresund. Aktien handlades ned 6,9 procent till 118,60 kronor. Öresunds vd Nicklas Paulson utökade på måndagen sitt innehav med ytterligare 2 000 aktier för cirka 237 000 kronor. SEB inleder bevakning av Vitrolife med rekommendationen köp och riktkursen 315 kronor. Vitrolife har enligt SEB en dominerande ställning i en attraktiv och strukturellt växande marknad för assisterad befruktning, IVF. Tillväxtmöjligheter finns i bland annat Kina och USA. Aktien såldes ned 2,6 procent till 215,80 kronor. Hexatronic var på måndagen nere och testade 200 dagars medelvärde och stutsade upp därifrån. Till slut stängde aktien 4 procent lägre till 126,90 kronor. Som lägst betalades aktien till 120,60 kronor.

SHB internmäklade en post i Tobii Dynavox omfattande 240 000 aktier till kursen 25,24 kronor. Posten är värd cirka 6,1 miljoner kronor. Aktien försvagades 0,5 procent till 25,47 kronor. Micro Systemation meddelade att VD Joel Bollö idag avgår. Han kvarstår formellt som anställd i bolaget till och med den 12 juni 2023 med begränsade arbetsuppgifter under övergångsperioden på tre månader. Aktien vände upp 5,3 procent. På råvarumarknaden föll Crude Oil 2,5 procent till 74,74 dollar per fat. Det var nivåer som inte setts sedan början av december. På Stockholmsbörsen tappade IPCO och Africa Oil 3,7 respektive 6,2 procent. Guldterminen handlades 2,4 procent högre till 1911 dollar per uns. I oroliga tider brukar kapital flyttas över till ädelmetaller som guld.

Stategisk affär ger lyft för Micro Systemation
08.03.2023

Stategisk affär ger lyft för Micro Systemation

En av tisdagens börsvinnare var Micro Systemation och aktien fortsatte högre även under onsdagen. Vi har ställt några frågor till bolagets VD, Joel Bollö.

Berätta först kort för Stockpickers läsare om vad ni gör. 

– Micro Systemation (MSAB) är involverad i Mobile Forensic industrin sedan 2003 och var det första bolaget i världen att 100% fokusera på Mobile Forensic. MSAB utvecklar, säljer och utbildar rättsvårdande myndigheter i hela världen så att de på ett snabbt och rättssäkert sätt kan säkra bevis i beslagtagna mobiltelefoner. Vår affärsmodell bygger på återkommande licensintäkter, MSAB har haft en oavbruten lönsam tillväxt sedan 2005 med positivt kassaflöde. En ökande andel av bolagets intäkter är licenser och under 2022 var 54% av bolagets omsättning licensavgifter.

Berätta mer vad som hänt och varför marknaden tog emot nyheten positivt? 

Joel Boll

VD, Joel Bollö

– Affären vi erhöll är relativt stor och det är en helt ny kund som efter noggrann utvärdering valt att investera i flera av MSAB:s lösningar. Affären är strategisk och vi är övertygade om att det här kommer leda till fler liknande affärer hos andra myndigheter med samma behov. Digital bevissäkring är idag ett av det viktigaste områdena. Vi har paketerat våra lösningar på ett sätt som gör att man inte behöver vara en expert för att klara av att hantera mobiltelefoner. För att rättsvårdande myndigheter ska klara av att möta framtida utmaningar med digital bevisföring kommer de behöva investera i samma system som den här affären.

Är det något mer du vill skicka med till Stockpickers läsare?

– Jag är stolt över att MSAB hjälper till att göra världen lite säkrare. MSAB är världsledande inom mobil forensic och det enda Europeiska bolaget i vår industri. Vi värdesätter integritet och säkerhet allra högst. MSAB är en ”thought leader” inom Mobil Forensic och vi är delaktiga i flera olika initiativ för att sätta standarder t.ex.  har vi precis avslutat ett EU finansierat projekt för att sätta en Europeisk standard för hur mobiltelefoner ska hanteras av rättsvårdande myndigheter (https://formobile-project.eu/).

Stäng×
Relaterade ämnen
MSAB konsoliderar under viktigt motstånd
14.09.2022

MSAB konsoliderar under viktigt motstånd

De senaste veckorna har Micro Systemation (MSAB) handlats omkring den långa trendindikatorn. Frågan är om det vi nu ser är en uppladdning inför en större trendrörelse högre.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Micro Systemation – turn-around i sikte?
08.02.2022

Micro Systemation – turn-around i sikte?

Det var länge sedan som vi tittade till Micro Systemation (Newsletter 1761). Sedan dess har aktieägare fått ta del av både besvikelser och positiva överraskningar.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Micro Systemation
Stäng×
Av
Axel Stenman Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
22.01.2022
Veckans affärscase - Micro Systemation

Veckans affärscase - Micro Systemation

Det är en utdragen nedgångsfas vi fått se i Micro Systemation efter att aktien byggde en topp under våren och...

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1925 (19 januari 2022)

Nu i veckan har dock aktien igen piggnat till efter en positiv vinstvarning. Första reaktionen blev ett utbrott ur den negativa formation som bildats och vi har några viktiga tekniska nivåer att hålla under uppsikt för signaler om hur fortsättningen kan tänkas bli. Viktigaste motståndet möter omkring 43 – 44 kronor, lyckas Micro Systemation etablera sig högre än så kan aktien ånyo stå inför en långsiktig trendvändning – denna gång en positiv sådan.

20220119 MSABB

Vi ser en uppsida mot 53 – 55 kronor om köparna lyckas återta nivåer ovanför 44 kronor. Samtidigt är det nu också mycket viktigt att aktien håller sig kvar ovanför 50 perioders medelvärde (blå linje vid cirka 38,5 kronor). Så länge handeln sker ovanför denna, håller köparna kvar det övertag som man tog i samband med veckans positiva vinstvarning. I ett större perspektiv har vi en pivotbotten vid 33,5 kronor som viktigt stöd.

Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
10.09.2021
Micro Systemation testar viktigt stöd

Micro Systemation testar viktigt stöd

De senaste dagarna har vi satt kurslarm i flera aktier som vi hoppas kunna fiska upp i samband med den...

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Veckans affärscase - Micro Systemation
22.01.2022

Veckans affärscase - Micro Systemation

Det är en utdragen nedgångsfas vi fått se i Micro Systemation efter att aktien byggde en topp under våren och sommaren ifjol. Köpintresset ebbade då ut omkring 63 – 67 kronor och en snabb trendförsvagning följde. Med facit i hand var det nog en hel del marknadsaktörer som kom in snett i aktien under 2021.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1925 (19 januari 2022)

Nu i veckan har dock aktien igen piggnat till efter en positiv vinstvarning. Första reaktionen blev ett utbrott ur den negativa formation som bildats och vi har några viktiga tekniska nivåer att hålla under uppsikt för signaler om hur fortsättningen kan tänkas bli. Viktigaste motståndet möter omkring 43 – 44 kronor, lyckas Micro Systemation etablera sig högre än så kan aktien ånyo stå inför en långsiktig trendvändning – denna gång en positiv sådan.

20220119 MSABB

Vi ser en uppsida mot 53 – 55 kronor om köparna lyckas återta nivåer ovanför 44 kronor. Samtidigt är det nu också mycket viktigt att aktien håller sig kvar ovanför 50 perioders medelvärde (blå linje vid cirka 38,5 kronor). Så länge handeln sker ovanför denna, håller köparna kvar det övertag som man tog i samband med veckans positiva vinstvarning. I ett större perspektiv har vi en pivotbotten vid 33,5 kronor som viktigt stöd.

Micro Systemation
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
08.02.2022
Micro Systemation – turn-around i sikte?

Micro Systemation – turn-around i sikte?

Det var länge sedan som vi tittade till Micro Systemation (Newsletter 1761).

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Axel Stenman Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
10.09.2021
Micro Systemation testar viktigt stöd

Micro Systemation testar viktigt stöd

De senaste dagarna har vi satt kurslarm i flera aktier som vi hoppas kunna fiska upp i samband med den...

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
18.01.2022
Small Cap - Omvänd vinstvarning från Micro Systemation

Small Cap - Omvänd vinstvarning från Micro Systemation

Micro Systemation (MSAB) skriver i ett pressmeddelande att bolaget förbättrar både omsättning och rörelseresultat i det fjärde kvartalet, som därmed...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Rapportlyft i Nimbus
23.11.2021

Rapportlyft i Nimbus

Stockholmsbörsen tappade mark på tisdagen på oro för spridningen av covid-19 och efterföljande nedstängningar i Europa.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början