Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
29.11.2022
Small Cap - Swedish Stirling på vinnarlistan

Small Cap - Swedish Stirling på vinnarlistan

Swedish Stirlings lösning för energiåtervinning, har en mycket låg miljöpåverkan.

En livscykelanalys visar att PWR BLOK redan efter några veckors drift är helt kompenserat för teknologins miljöpåverkan under hela sin estimerade produktlivscykel. Det betyder att klimatpåverkan per producerad KWh är i nivå med de bästa tillgängliga energislagen. Syftet med livscykelanalysen av PWR BLOK är att fullt ut redovisa och ge en helhetsbild av teknologins totala miljöpåverkan när den nu ska serietillverkas och rullas ut kommersiellt. Analysen täcker hela livscykel från råvaruutvinning, tillverkningsprocesser och avfallshanteringen, till transporter och energiåtgång i mellanleden. Den baseras på den internationella standarden för livscykelanalyser, ISO 14040. När analysen är färdig och validerad av en extern auditör, kommer den att offentliggöras i sin helhet. Detta beräknas ske i början på nästa år. Swedish Stirlings aktie ökade 10,8 procent till 2,954 kronor.

Hexicon avancerade 52,1 procent och stängde till 1,582 kronor. Styrelsen har med stöd av det fullständiga bemyndigande från årsstämman beslutat att uppta ett konvertibellån om 81 miljoner kronor från existerande aktieägare och nya investerare, däribland Wallenius Marine AB och Martin Bjäringer. Därutöver har styrelsen, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande med anledning av att de teckningsberättigade beslutat att uppta ett konvertibellån om 1,5 miljoner kronor från bolagets aktieägare och styrelsemedlemmar Bjarne Borg (genom Gulfstream Investment Group LCC) och Hans von Uthmann. Konvertibellånen kommer att tillgodose Hexicons finansieringsbehov för de kommande åtta månaderna, vilket möjliggör planerad avyttring av utvalda projekt. Hexicon är en världsledande projektutvecklare inom flytande vind som öppnar upp nya marknader i länder med djupt vatten.

MicroCap-bolaget MoveByBike Europe har ingått avtal med en av Sveriges största leverantör av matkassar – HelloFresh Sweden AB. Från och med januari 2023 kommer matkassar levereras snabbt och effektivt av bolaget med emissionsfri cykellogistik, initialt till kunder i Malmö. Matkasseföretaget arbetar hårt med hållbarhet och kvalitet i innehållet av sina kassar och sluter nu cirkeln genom leveranser med effektiv, emissionsfri cykellogistik. Samarbetet påbörjas i januari 2023 då bolagets transportcyklar kommer lastas med matkassar sju dagar i veckan. Värdet på avtalet gällande Malmö uppgår till 5-7 miljoner kronor per år och är ytterligare ett steg framåt i bolagets tillväxtstrategi. MoveByBike stängde oförändrat.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
23.08.2021
Small Cap – Bioextrax dagens raket

Small Cap – Bioextrax dagens raket

Spotlight-listade Bioextrax har ingått ett 25-årigt globalt licensavtal med den USA-baserade PHA-producenten Full Cycle Bioplastics avseende Bioextrax PHA-extraktionsmetoder, inklusive den...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Annons
16.06.2021
Small Cap - Gapwaves rusade efter avtal med tyska Hella

Small Cap - Gapwaves rusade efter avtal med tyska Hella

Gapwaves har ingått ett licens- och utvecklingsavtal med tidsbegränsad exklusivitet för hörn- och sidoradar med tyska Hella.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början