Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Stockpicker intervjuar My Beats VD Fredrik Horn-Berlin
12.05.2022

Stockpicker intervjuar My Beats VD Fredrik Horn-Berlin

My Beat har etablerat sig som en nischad uppstickare bland Sveriges mobiloperatörer. Bolaget verkar som en fristående, virtuell, mobiloperatör där man främst erbjuder privatpersoner mobiltelefoni och mobil datatrafik till konkurrenskraftiga priser och hög personlig service. Anmälningsperioden i bolagets emission inför planerad notering på Spotlight pågår nu, fram till och med den 17 maj.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund

– Jag är snart 50 år och har arbetat 12 år som VD för det norska telekombolaget Hello AS innan jag flyttade tillbaka till Sverige för att starta My Beat. Idag så är jag vd för bolaget, och innan det så har jag varit i ett antal olika ledande positioner i en rad olika bolag inom IT och telekomindustrin – bland annat Atea AS och Hewlett Packard AS i Norge.

När vi byggde upp telekombolaget Hello i Norge så var personlig service en av våra framgångsfaktorer, vilket även är ett av våra fokusområde i My Beat.

Kan du beskriva My Beat och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Visionen bakom My Beat är att utmana den rådande mobiloperatörsmarknaden där kunden, enligt oss begränsas av två val; lågt pris utan service alternativt högt pris med service. När vi startade My Beat så var det i syfte att ändra detta. Därför är vår främsta fokus att göra våra kunder nöjda, både genom personlig service när det behövs och enkla tjänster med litet behov för kundtjänst.

Genom konkurrenskraftiga priser och personlig service på våra mobila tjänster så har vi etablerat en kärna med nöjda kunder, främst bestående av användare inom åldersgruppen 45 år eller äldre. Denna kärna av abonnenter har under tiden belönat oss med 4,6 i betyg på TrustPilot, högst betyg bland alla operatörer på den svenska marknaden, vilket vi såklart är väldigt glada för.

Hur ser er affärsmodell ut?

– Vi erbjuder mobilabonnemang till låga priser men med hög personlig service. Våra tjänster är utan bindningstid samt utan start- och faktureringsavgifter. Därtill erbjuder vi även mobila bredband där våra kunder har möjlighet att koppla sitt fasttelefonnummer till mobilabonnemanget, så att de kan slippa ha ett dyrt fasttelefonabonnemang men ändå ha kvar numret. Vi säljer även fabriksåterställda begagnade iPhones.

Kunderna i segmentet vi arbetar mot, 45 +, tenderar att vara lojala om de är nöjda med de tjänster de erhåller och om de upplever att de får en god service. Det gör att vi kan behålla kunder länge, och värdet av en kund således blir högre. Vår affärsmodell är att få så många abonnenter som möjligt, och ha system och rutiner som både göra att kostnaderna hålls nere och vi samtidigt ger bra service till våra kunder.

Ni genomför just nu en nyemission av units som kan tillföra bolaget cirka 24,8 MSEK och går mot en notering på Spotlight Stock Market. Vad ska ni använda emissionslikviden till?

– I dag är My Beat det bolag som ligger i topp på kundbetyg på TrustPilot, och vi har en effektiv hantering av abonnemang och inkörda rutiner. Vi är redo att ta emot många fler kunder och önskar således att accelerera de marknadsföringsinsatser som krävs för att göra så Mer exakt så planerar vi att genomföra en mer omfattande satsning på digital marknadsföring. Pengarna kommer också användas till att successivt stärka upp och utöka vår bemanning.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– I alla sådana här bolag så är så klart konkurrensen den mest betydande risken. Däremot så ser vi att de flesta lågprisaktörerna riktar in sig på den yngre delen av befolkningen. Om vi också hade fokuserat på dessa så hade det krävts betydligt mer resurser för att kunna slå igenom det brus som övriga aktörer skapat genom sin konkurrens gentemot varandra. Istället har vi på My Beat identifierat den äldre delen av befolkningen som vår målgrupp.

Traditionellt sätt har den äldre delen av befolkningen inte lagt för stor vikt vilken operatör de haft eller vilket pris de betalat för sina mobila tjänster. Men, i takt med digitaliseringen, som tagit ett massivt kliv i skuggan av den pandemi som varit, och således det faktum att den äldre delen av befolkningen använder smartphones i allt högre utsträckning, så blir även de alltmer selektiva och prismedvetna på de tjänster som de erhåller. För dessa kunder vill vi vara det självklara valet som deras mobiloperatör.

Hur stor är My Beats potentiella marknad?

– Teoretiskt sätt är alla personer i Sverige en potentiell kund till My Beats tjänster. Men för att bryta ner det så beräknas antalet mobilabonnemang i Sverige till cirka 14,3 miljoner den 31 december 2020.

Antalet mobilabonnemang innehållande både samtal och data (vilka främst nyttjas genom så kallade smartphones) uppgick samtidigt till 11,5 miljoner, varav cirka 10,4 miljoner avser abonnemang för privatpersoner.

Enligt den rapport som görs av Post- och Telestyrelsen varje halvår, vilken kartlägger den svenska telekommarknaden, så porterades (d.v.s. att ett abonnemang flyttats från en operatör till ett annat) under 2020 till cirka 1,5 miljoner, en ökning med 36 procent gentemot 2019. Ökningen härleds dels till digitaliseringen som jag nämnt tidigare, men även p.g.a. det faktum att kopparnätet, som tidigare utgjort stommen för fast telefoni och bredband i Sverige, ersätts med fiber och mobil teknik.

Men, med anledning av att vi främst fokuserar på personer som är 45 år eller äldre med vår marknadsföring, vilket motsvarar cirka 4,6 miljoner människor i Sverige (46% av den totala befolkningen) så gör vi den snabba bedömningen att cirka 46% av de cirka 1,5 miljoner abonnemang som byter operatör varje år är en potentiell kund till My Beat.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i My Beat?

– My Beat har en kostnadseffektiv organisation och ägs inte av någon stor operatör vilket ger både frihet och marginal att utmana prisbilden. Därav kan My Beat erbjuda kvalitet och service i nivå med högprisaktörerna, fast till ett pris i nivå med lågprisoperatörerna. Vi möter kundernas behov för service, men har också väldigt bra täckning som når 99 % av Sveriges befolkning och snabb surf. Kombination med bäst kundbetyg, stabila tjänster och tillgång till supersnabba mobilabonnemang, ger My Beat ett lysande utgångsläge för att fortsätta konkurrera om telekommarknadens mest lönsamma kunder.

My Beat är uppbyggt kring en omsorgsfullt utarbetad strategi för kraftig tillväxt. Strategiska partnerskap är ingångna, den automatiserade och skalbara infrastrukturen är testad. My Beat är nu redo att växa snabbt genom stora satsningar på marknadsföring. Med vårt konkurrenskraftiga erbjudande, ”social proof” i form av ett högt kundomdöme och en stor målgrupp som allt oftare byter abonnemang har My Beat ett bra läge att växa kraftigt.

Avslutningsvis om du blickar fem år framåt i tiden, hur ser My Beat ut då?

– My Beat har en ambitiös expansionsplan och avser öka sin kundbas till cirka 70 000 per april 2024. Det motsvarar en uppnådd marknadsandel på cirka 0,7 procent i Sverige. De närmaste 5 åren önskar vi ha utökat produktbredden och så klart blivit det självklara valet för alla som vill känna sig värdesatta som kund. Det är något som telebranschen generellt varit dålig på, och det speglas också i kundbetygen de större och mer väletablerade aktörerna har.

Stäng×
Relaterade ämnen
Uppstickaren redo att utmana den svenska telekommarknaden
06.05.2022

Uppstickaren redo att utmana den svenska telekommarknaden

Med ett kundbetyg i topp och ett konkurrenskraftigt erbjudande vill My Beat locka till sig marknadens mest lönsamma kunder.

My Beats erbjudande inkluderar både lågt pris och god service, vilket kundernas omdömen vittnar om. På så sätt utmanar My Beat inte bara andra lågprisoperatörer, utan även den svenska marknadens bjässar. Med ett lågt pris och den trygghet som bra kundrecensioner ger, ser My Beat en möjlighet att ta en tillgänglig och lukrativ marknadsposition mitt mellan lågpris- och högprisoperatörer. Nu är My Beat redo att växa kraftigt till en mycket låg kostnad för varje ny kund. My Beats målsättning är att vid utgången av april 2024 ha cirka 70 000 betalande kunder.

Bolaget genomför nu, i anslutning till en börsintroduktion på Spotlight Stock Market, en nyemission av units som kan tillföra bolaget totalt cirka 24,8 MSEK. Likviden som väntas erhållas i kapitaliseringen är planerad att accelerera bolagets tillväxt ytterligare.

Investment Highlights

 • Startklar tillväxtmotor
  My Beat är uppbyggt kring en omsorgsfullt utarbetad strategi för kraftig tillväxt. Strategiska partnerskap är ingångna, den automatiserade och skalbara infrastrukturen är testad och erbjudandet till kund är bevisat effektivt. My Beat är nu redo att växa snabbt genom stora satsningar på marknadsföring. Med sitt konkurrenskraftiga erbjudande, ”social proof” i form av ett högt kundomdöme och en stor målgrupp som allt oftare byter abonnemang har My Beat möjligheten att förvärva kunder till en mycket låg kostnad. För att accelerera tillväxten söker My Beat nu finansiering för en del av de planerade marknadsföringsinsatserna.
 • Hög tillväxt till lågt pris
  My Beat har en utarbetad modell för nykundsrekrytering och har fastställt kostnaden för att förvärva en ny kund (CAC) till cirka 350 SEK. Med stora marknadsföringsinsatser förväntas kostnaden sjunka ytterligare framöver. Denna kostnad kan jämföras med ett uppskattat Customer Lifetime Value om 3 000 – 5 000 SEK.
 • Läge för tillväxt
  I Sverige uppgick antalet abonnenter som bytte operatör till cirka 1,6 miljoner under 2020. En ökning med 36 procent gentemot året innan. Med betydande marknadsföring avser My Beat synliggöra sitt konkurrenskraftiga erbjudande och betona sitt höga kundbetyg för att konvertera en del av detta flöde till kunder. För att nå sitt mål för 2024 behöver My Beat konvertera cirka 4 700 kunder per månad.
 • Strategisk partner - Aggregate Media
  Aggregate Media har satsat 14,8 MSEK i annonsutrymme och genomför massiva marknadsföringsaktiviteter för My Beat. Syftet är att kraftigt öka inflödet av nya kunder samt etablera My Beat som varumärke. Aggregate Media är en media-for-equity fond som delägs av ett antal väletablerade mediabolag i Sverige. Genom att investera mediautrymme i utbyte mot aktier är Aggregate Medias mål att skapa snabb tillväxt. Aggregate Media har funnits i 20 år och bland deras investeringar märks bolag som Storytel, Readly, Nextory, Mathem, LeoVegas och Tibber.
 • Oberoende operatör som toppar TrustPilot!
  God service har dubbla värden. Dels blir kunden nöjd och stannar länge, dels är kundernas goda omdöme bärande för att framgångsrikt rekrytera nya kunder digitalt. My Beats kundbetyg på Trustpilot.com uppgår till 4,6 av 5 möjliga, vilket visar på kundernas uppskattning och bygger förtroende. Ett högt betyg kan vara en viktig faktor för den kund som inte alltid är beroende av service, men vill försäkra sig om att de väljer en pålitlig tjänst som fungerar. Ingen av Sveriges fem största operatörer har en poäng över 1,4 på Trustpilot.com.

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 6 maj – 17 maj 2022.

Erbjudandepris: 18,15 SEK per unit, motsvarande 3,63 SEK per aktie. Varje unit består av fem (5) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningsoptioner av serie TO 1 emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej. Minsta anmälningspost 300 units, vilket motsvarar 5 445 SEK.

Emissionsvolym: Total emissionsvolym motsvarar högst cirka 24,8 MSEK, varav initial emission (”Noteringsemissionen”) som högst kan tillföra Bolaget cirka 14,5 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 (”TO 1”), kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 10,3 MSEK. Av emissionsvolymen från Noteringsemissionen om cirka 14,5 MSEK avser cirka 4,3 MSEK det brygglån som Bolaget erhöll under Q4 2021. Till brygglånet utgår även kompensation om cirka 20% (motsvarande cirka 0,9 MSEK) till brygglånegivarna. Brygglånet kommer, tillsammans med kompensationen, kvittas i anslutning till emissionen. Kompensationen innebär således ej kapital för Bolaget.
Vid fulltecknad Noteringsemission samt fullt nyttjande av TO 1 kan Bolaget tillföras totalt högst cirka 22,6 MSEK (efter avdrag för emissionskostnader om cirka 2,1 MSEK samt avdrag för den kompensation som avser brygglånet och ej innebär likvid för Bolaget). Lägsta nivå för emissionens genomförande är cirka 11,6 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad på cirka 80 procent.

Antal aktier innan emission: 8 136 367 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 29,5 MSEK.

Teckningsförbindelser Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 9,4 MSEK (inklusive bryggfinansiering om cirka 4,3 MSEK samt tillhörande kompensation om cirka 0,9 MSEK) totalt motsvarande cirka 65 procent av emissionsvolymen. Teckningsförbindelser exklusive bryggfinansiering och kompensation motsvarar cirka 4,3 MSEK.

Planerad första dag för handel: Aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 är planerade att upptas för handel på Spotlight Stock Market den 30 maj 2022.

Lock up: Styrelse, ledning och befintliga ägare, vilka tillsammans har ett innehav i Bolaget om cirka 78,10 procent, har ingått lock up-avtal. Genom avtalet har de förbundit sig att inte avyttra några av sina befintliga aktier i Bolaget, inklusive eventuella teckningar i anslutning till Noteringsemissionen, under tolv månader räknat från det att Bolagets aktie tagits upp för handel på Marknadsplatsen.

ISIN-kod: SE0017483159.

Vidhängande teckningsoptioner: De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 (Kortnamn: MYBEAT TO 1, ISIN-kod: SE0017833114) är planerade att bli föremål för handel på Spolight Stock Market den 30 maj 2022. Innehav av en teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en nyemitterad aktie till en kurs om 4,30 SEK. För fullständiga villkor och anvisningar hänvisas till ”Villkor och anvisningar” i detta memorandum. Anmälningsperioden för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 är 8 maj – 22 maj 2023. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 10,3 MSEK före emissionskostnader.

Utspädning: Genom emission av units kommer Bolagets aktiekapital att initialt öka med högst 263 547,24 SEK genom nyemission av högst 3 993 140 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 32,9 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 inom ramen för emissionen kan aktiekapitalet komma att öka med ytterligare högst 158 128,34 SEK motsvarande en utspädning om ytterligare högst cirka 16,5 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.


Länkar och dokument

Memorandum

Teaser

Emissionssida


 

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början