Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
18.10.2021
Small Cap – Enersize tecknar avtal om omvänt förvärv

Small Cap – Enersize tecknar avtal om omvänt förvärv

Enersize har tecknat en avsiktsförklaring med Finnish Batteries Oy som ett steg mot att effektivisera företagsstrukturen.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
18.01.2021

Dagens insynshandel

Enligt Finansinspektionens insynsregister har Adam Krejcik köpt 5 775 aktier i affiliatebolaget Catena Media där han är styrelseledamot.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Annons
Inbjudan till teckning av units i Newton Nordic
23.10.2020

Inbjudan till teckning av units i Newton Nordic

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustrin. NEWTON-systemet används för livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang

Bolagets NEWTON-system anses idag av många kunder och användare vara ett av världens främsta produktsystem för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror. Kärnan i produktsystemet utgörs av kamerahuvudet NEWTON S2 och kontrollpanelen NEWTON C2. Utöver detta erbjuds kunderna tillbehör, mjukvara och tjänster såsom utbildning , support och underhåll. Newton Nordic har under de senaste åren byggt en stabil grund för tillväxt med validerade och efterfrågade produkter på marknaden, ett välkänt internationellt varumärke och gradvis ökade marknadsandelar

Bolaget genomför just nu en nyemission och sista teckningsdag är den 27 oktober.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 12 oktober – 27 oktober 2020.

Erbjudandepris: 0,70 SEK per unit.

Antal units som erbjuds i erbjudandet: 28 780 967.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: 14,1 MSEK, motsvarande 70 procent av erbjudandet.

Handel med uniträtter: 12 oktober – 23 oktober 2020

Villkor för teckningsoption av serie TO7: Innehavare ska äga rätt att för varje två (2) teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie i bolaget. Teckning sker till en kurs motsvarande den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 28 februari – 11 mars 2022 med en rabatt om 30 procent. Teckningskursen ska dock uppgå till högst 1,40 SEK och lägst aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna berättigar till teckning under perioden från och med den 14 mars 2022 till och med den 25 mars 2022.


Dokument och filer

Emissionssite

Teaser

Memorandum

Anmälningssedel

Videopresentation

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen
20.10.2020
Stockpicker intervjuar - Newton Nordic

Stockpicker intervjuar - Newton Nordic

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga...

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag har drivit teknikbolag under större delen av mitt arbetsliv, där jag bland annat byggt upp Opera Softwares utvecklingsavdelning i Sverige till som mest drygt 100 medarbetare. Jag har även engagerat mig som investerare och styrelseledamot i start-ups med global och skalbar teknik.

henriks

Henrik Lewander, VD

Kan du beskriva Newton Nordic och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Newton Nordics vision är att möjliggöra rörligt innehåll från hela världen, med samma eller bättre upplevelse som att vara där.

Vårt NEWTON-system för fjärrstyrning och stabilisering av rörliga kameror används av prestigeproduktioner som t.ex. American Idol, Champions League och MTV Awards. Systemet möjliggör för rörliga kameror att användas inom live-TV på helt nya sätt än tidigare – med större kreativ frihet och bättre produktionsekonomi.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Newton Nordic bedriver utveckling, marknadsföring, försäljning, montering och testning av NEWTON-systemet. Vi har även vissa intäkter i form av reparation och underhåll. NEWTON-systemet bygger på flera års forskning, utveckling och testning av avancerad reglerteknik inom film och TV-industrin. Kärnan av NEWTON-systemet består av kamerahuvudet NEWTON S2 för stabilisering och kontrollpanelen NEWTON C2 för fjärrstyrning. Vi säljer NEWTON-systemet till tjänstebolag och uthyrningsbolag världen över som i sin tur integrerar systemet med egna rörliga kameraplattformar och hyr ut produkterna som en helhet till film och TV-produktioner.

I och med vår pågående strategiska förflyttning kommer vi att leverera hela rörliga kamerasystem med stöd för Augmented Reality, automatisering och fjärrstyrning, där tekniken i NEWTON-systemet blir en unik konkurrensfördel. I samband med denna strategiska förflyttning skapas också möjligheter att öka försäljningen av mjukvara genom licenser.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– Lyckligtvis hade vi ett antal långt framskridna affärsmöjligheter och en positiv finansiell trend inför att COVID-19 drabbade Europa. Detta gjorde att vi klarade ingången mycket bra och uppnådde ett positivt EDITBA-resultat för första halvåret 2020. Vi kunde under våren och sommaren konstatera att publikdrivna evenemang drabbats hårt av inställningar, våra kunder blev försiktigare och vi fick färre inkommande förfrågningar som följd. De senaste två månaderna har vi sett att aktiviteten hos våra kunder börjar öka igen. Fjärrstyrda kameror har givits uppmärksamhet på grund av regler för social distansering, men vi har även sett exempel som pekar på att COVID-19 driver på utvecklingen mot en bättre tittarupplevelse i frånvaro av publik – vilket är positivt för våra typer av produkter som erbjuder just det.

metyall

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 20,1 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Emissionslikviden skall användas för att accelerera vår strategiska förflyttning så vi kan inta en strategisk position på marknaden för rörliga kameror inom TV.   Vi har en stabil grundaffär men kommer satsa på utvecklingen av nya lösningar för hela system för rörliga kameror. Vi kommer även att fortsätta att vidareutveckla och förbättra vår nuvarande produkt, då detta ytterligare stärker vår nuvarande affär samtidigt som det även gör att lösningarna för hela system blir bättre. Detta kräver investeringar i utvecklingsorganisationen. Därtill avser vi utvidga vår försäljningsorganisation. Vi vill förbättra vår position på marknaden ytterligare och därigenom öka försäljningen av nuvarande produkter och samtidigt bana väg för våra nya helhetslösningar.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Vi har arbetat hårt för att bygga en stabil grundaffär med validerade och efterfrågade produkter, vilket har gjort att flertalet kommersiella risker som normalt förekommer i tidiga skeden i bolag har minskat i väsentlighetsgrad för vårt vidkommande. Våra främsta risker utgörs idag av beroende av nyckelpersoner, minskad tillväxt i och med COVID-19 samt marknadsmässiga risker i form av ökad konkurrens. Genom att genomföra emissionen kan vi minimera den finansiella risken samtidigt som vi kan öka våra satsningar på marknaden.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Inom marknaden för gyrostabiliserade kameror finns konkurrenter, där våra närmaste utgörs av bolagen Shotover och Fomasystems. Generellt har de båda bolagen varit mer inriktade på filmbranschen, medan vi tagit en ledande position inom live-TV. Genom vår beprövade egenutvecklade teknik kan vi erbjuda högre driftsäkerhet och precision, samtidigt som priset hålls konkurrenskraftigt.

Den marknad vi är på väg mot med kompletta system av rörliga kameror, domineras av större, mer trögrörliga aktörer, som saknar egen gyro-stabilisering, till exempel produkterna Furio som ägs av Ross Video Systems och Vinten som ägs av Vitec Group. Dessa aktörer är dock på jakt efter ny teknik, där vi tror att vår stabiliseringsteknik i kombination med AR och automation kan väcka intresse för t.ex. samarbeten i framtiden. På denna marknad har vi möjlighet att ta en unik position med vår moderna stabiliseringsteknik och vårt mjukvarucentriska angreppsätt.

Hur stor är Newton Nordics potentiella marknad?

– Vi uppskattar den globala marknaden för rörliga kamerasystem till åtminstone 1,5 miljarder kronor. De senaste åren har vi adresserat en liten del av den marknaden, nämligen gyrostabiliserade kameror för räls- och vajersystem, vilken vi uppskattar till 100 miljoner. Med vår nuvarande satsning på teleskopiska kamerakranar tredubblas vår marknadspotential. Med den strategiska förflyttning till hela rörliga kamerasystem kan vi adressera större delen av marknaden för rörliga kamerasystem. Det är även värt att notera att dessa marknader växer med 15-25 procent årligen.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Newton Nordic?

– Vi har en spännande teknik och har med små resurser fått in våra produkter på några av världens främsta TV-produktioner. Newton Nordic har under de senaste åren intagit en mycket god marknadsposition och visat att vi kan nå lönsamhet. När vi nu låter vårt starka utvecklingsteam utveckla hela system för rörliga kameror, har vi goda möjligheter att uppnå samma marknadsposition fast på en betydligt större marknad

Avslutningsvis om du blickar framåt fem år i tiden, hur ser Newton Nordic ut då?

– Om fem år tror jag att Newton Nordic är förstahandsvalet i världen för hela rörliga kamerasystem, på samma sätt som vi idag är på marknaden för gyrostabiliserande kamerahuvuden. Jag tror att vi kommer att bidra till att möjliggöra en ännu bättre tittarupplevelse, samtidigt som rörliga mer automatiserade kamerasystem med fjärrstyrning blir tillgängliga för en större kundkrets. Vidare har Newton Nordic inom fem år kommit in på marknaden för fasta installationer på arenor, studior, konserthallar, företag och megakyrkor.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 12 oktober – 27 oktober 2020.

Erbjudandepris: 0,70 SEK per unit.

Antal units som erbjuds i erbjudandet: 28 780 967.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: 14,1 MSEK, motsvarande 70 procent av erbjudandet.

Handel med uniträtter: 12 oktober – 23 oktober 2020

Villkor för teckningsoption av serie TO7: Innehavare ska äga rätt att för varje två (2) teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie i bolaget. Teckning sker till en kurs motsvarande den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 28 februari – 11 mars 2022 med en rabatt om 30 procent. Teckningskursen ska dock uppgå till högst 1,40 SEK och lägst aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna berättigar till teckning under perioden från och med den 14 mars 2022 till och med den 25 mars 2022.


Dokument och filer

Emissionssite

Teaser

Memorandum

Anmälningssedel

Videopresentation

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början