Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Analys: Foodtech-aktie med stor potential
11.12.2020

Analys: Foodtech-aktie med stor potential

Ristillverkaren Nordic Rice AB (publ) genomför en så kallad pre IPO-runda på om högst 15 Mkr, varav cirka 5 Mkr redan omfattas av teckningsförbindelser. Bolaget har förvärvat den enda fabriken i Sverige – och en av Nordens två – där råris förädlas.

Det finns en betydande uppsida i Nordic Rice foodtech-aktie. I en uppdragsanalys gör Emergers i sin grundbedömning att aktiekursen kommer att öka med 220 procent när den listas. I ett mer positivt scenario kan uppsidan överskrida 300 procent. 

Nordic Rice anskaffar nu kapital för att direktimportera större mängder ris och därigenom bygga upp ett lager och accelerera produktionen.

Risfabriken, som är den enda i Sverige, har en kapacitet som kan tillgodose hälften av svenskarnas årliga riskonsumtion och bolaget siktar in sig på hyllorna i de stora matvarukedjorna.

”Även om det inte är närodlat så blir det inte mycket mer närprocessat än så. Dessutom innebär den inhemska produktionen också en ökad leveranssäkerhet för dessa storköpare, vilket ökat markant i betydelse för inköparna i och med covid-19”, skriver Emergers.

Starka utsikter

”Trots en relativt lågförädlad produkt ser vi goda skäl att räkna med att bolaget ska nå framgång med sin framryckning mot de stora matkedjorna, men även få en god utväxling på marginalen vid större volymer”.

Jämfört med andra noterade leverantörer till dagligvaruhandeln i Norden är en viss rabatt för Nordic Rice motiverad med hänsyn till lägre storlek, förväntad omsättning, och bristen på historik. En rimlig multipel bedöms ligga runt 10-13x EBITA, justerat för ett ytterligare kapitaltillskott vid noteringen så motsvarar det en kurs på 20 – 25 kronor inom 2022 – 2023. Det är dock förknippat med osäkerhets- och riskfaktorer.

I pågående emission går det att teckna för 6 kronor per aktie.

”Då bolaget ännu är helt obelånat och inte har några avskrivningar så kan man räkna med en stor del av rörelsevinsterna också rinner ner i kassan. Sett till värderingen så räknar man med att notera bolaget under 2021, då man siktar på en värdering på 75 MSEK pre-money, vilket inte är orealistiskt om man följer planen”, heter det.

noris

En måttlig värdering

Riskfaktorerna motverkas delvis av en koncentrerad konkurrensbild med få liknande spelare i Norden. Dessutom påpekar Emergers att det finns goda bolagsspecfika skäl att Nordic Rice kan lyckas att nå sina mål, inte minst vd och huvudägaren Haider Al-Kaizhwans breda kontaktnät och djupa förankringar i branschen.

Genom att importera råris från Asien kan Nordic Rice undvika EU-tullar samt påbörja verksamheten med att förse dagslivskedjornas egna varumärken, så kallade private label, med polerat ris. I nuläget processar bolaget ris åt kunder på beställning. Men med ett högre rörelsekapital kan Nordic Rice börja leverera större beställningar – och kraftigt höja marginalerna.

”Den marginal bolaget i dag kan ta ut som kontraktsproducent uppgår till knappt 700 SEK per ton och med tillräckligt rörelsekapital för att självt kunna direktimportera råris från Asien räknar bolaget med att lyfta bruttomarginalen till drygt 2000 SEK per ton”, konstaterar Emergers.


Erbjudandet i sammandrag 

Erbjudandet omfattar aktier i Nordic Rice AB (publ). Emissionsinstitut är Eminova Fondkommission AB, Stockholm.

Emissionsbelopp: Högst 15 000 000 kronor.
Antal nya B-aktier: Högst 2 500 000.
Teckningskurs: 6 SEK per B-aktie.
Teckningstid: 25 november – 18 december 2020.
Likviddag: 12 december 2020.
Teckningspost: 1 000.
Utspädning: 33,33% vid full teckning.


Dokument och filer

Memorandum

Anmälningssedel

Bank ID

Stäng×
Relaterade ämnen
Höglönsam svensk risfabrik gör nyemission
25.11.2020

Höglönsam svensk risfabrik gör nyemission

Ristillverkaren Nordic Rice AB (publ) genomför en så kallad pre IPO-runda på om högst 15 Mkr, varav cirka 5 Mkr redan omfattas av teckningsförbindelser. Bolaget har förvärvat den enda fabriken i Sverige – och en av Nordens två – där råris förädlas.

Nordic Rice genomför nu en anskaffning av rörelsekapital för att klara av att möta en betydande och växande efterfrågan på företages ris. Inom 12 månader planeras sedan en listning av bolagets aktie på en lämplig marknadsplats.

De höga tullar och avgifter som EU införde 1995 har gjort att ristillverkning i Europa sker med god lönsamhet. Genom att importera råris från framför allt Asien undgår man höga pålagor och framställer det ris som möter europeiska konsumenter.

Med regelverket som grund har det skett en lönsam tillverkning av ris i anläggningen i Eskilstuna av tidigare ägare sedan 1998. Nordic Rice har under året förvärvat verksamheten genom en så kallad inkråmsaffär.

Fram till i dag har fabrikens tidigare ägare köpt råris från europeiska importörer, vilket skett till ett relativt högt pris. Genom kapitaltillskottet ska bolaget köpa ris direkt från ursprungslandet, vilket innebär att distributionsled kapas. Därmed kan marginalen öka med cirka 200 procent. Något som skapar möjlighet för en bra och tilltagande lönsamhet.

”Fabriken i Eskilstuna är i mycket bra skick, även om den har några år på nacken. Vi fick möjligheten att köpa den i samband med ett grundaren var redo för en generationsväxling. Bolaget har inga lån och produktionsapparaten är förvär­vad för cirka 10 miljoner kronor, vilket gör att avkastningen på produktionen i Eskilstuna blir hög jämfört med om man skulle bygga en anläggning från grunden i dag”, berättar Haider Al-Kaizhwan, Nordic Rice huvudägare och VD, och fortsätter:

”Vi behöver ytterligare rörelsekapital för att kunna snabba på vår lönsamma expansion. För i dag kan vi sälja mer än vad vi har finansiell kapacitet att tillverka. Och ju mer vi tillverkar desto lönsammare blir tillverkningen, eftersom vi kan slå ut de fasta kostnaderna på en högre volym”.

Nordic Rice har kapacitet att i grossistledet produ­cera ris till ett värde av cirka 500 miljoner kronor, eller 36 000 ton.

Haider Al-Kaizhwan har ett lång förflutet och inom livsmedelsbranschen. Han har sedan tidigare byggt upp livsmedelsföretaget Hot Chilly, som omsätter cirka 100 Mkr på årsbasis.


Erbjudandet i korthet:

Erbjudandet omfattar aktier i Nordic Rice AB (publ). Emissionsinstitut är Eminova Fondkommission AB, Stockholm.

Emissionsbelopp: Högst 15 000 000 kronor.
Antal nya B-aktier: Högst 2 500 000.
Teckningskurs: 6 SEK per B-aktie.
Teckningstid: 25 november – 9 december 2020.
Likviddag: 12 december 2020.
Teckningspost: 1 000.
Utspädning: 33,33% vid full teckning.


Dokument och filer

Anmälningssedel

Memorandum

Teckna med BankID

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början