Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Vad är volatilitet?
21.03.2022

Vad är volatilitet?

Volatilitet är ett ord som ofta används i finanskretsar men vad är egentligen volatilitet? Hur räknar man fram volatilitet och vilken nytta har man av att känna till begreppet volatilitet?

 

INNEHÅLL

Vad är volatilitet?

Volatilitet är ett begrepp som beskriver rörelserna i en tidsserie. Då det gäller specifikt aktier, visar volatiliteten hur mycket en aktie rör sig under given tidsperiod. Ju högre volatilitet (och större rörelser) desto högre är också risken i aktien. Samtidigt innebär hög volatilitet också att avkastningspotentialen kan vara större.

Hur räknar man ut volatilitet?

Volatiliteten är alltså det samma som standardavvikelsen i en tidsserie (exempelvis aktiepriset). Nedan finns den matematiska formeln för att räkna ut volatilitet.

ScreenHunter 9019 Mar. 22 10.08

Där: 

  • σ = standardavvikelse
  • σ2 = variansen
  • r = värde i talserie
  • r̄ = medelvärde för talserien
  • N = antalet tal i talserie

Vad påverkar volatiliteten?

Den vanligaste orsaken till hög volatilitet i en aktie är bolagsspecifika nyheter som delårsrapporter, nya avtal eller vinstvarningar. Även rekommendationsförändringar kan i mindre grad påverka. Därtill har vi den bredare makrorelaterade volatiliteten som påverkas av bland annat hur centralbanker agerar, den allmänna konjunkturen osv.

Annons

Vad är ett volatilitetsindex?

Det finns några volatilitetsindex som visar vilken volatilitet som marknaden förväntar sig. Det mest populära är CBOE Volatility Index (VIX) som mäter den förväntade volatiliteten i S&P 500 Index. Det finns också ett motsvarande index för tyska DAX som heter DAX Volatility Index (VDAX). Bägge dessa index prognostiserar den framtida volatiliteten genom att mäta implicita volatiliteten i optioner med S&P 500 respektive DAX-index som underliggande tillgångar. Ett lågt värde på indexen innebär att marknaden kalkylerar med små rörelser medan ett högt värde innebär att marknaden tror rörelserna framöver kommer att vara stora.

Varför är volatilitet viktigt?

Om du har koll på volatiliteten dels i marknaden och dels i de instrument som du vill positionera dig i, är det mycket enklare att bestämma stoploss, riskhantering, positionsstorlek och förväntad avkastning. Du kan då också sortera bort aktier som är för riskfyllda för dig.

Stäng×
22.09.2021

Aktier som kan stå inför stora rörelser

Forskning har visat att aktier rör sig i cykler med låg och hög volatilitet. Detta kan man utnyttja genom att positionera sig under perioder av små förändringar och förhoppningsvis vara med när den stora rörelsen inleds

Med volatilitet avses standardavvikelsen i avkastningarna över en viss tidsperiod. Standardavvikelse är ett spridningsmått som anger spridningen från medelvärdet. Ofta används volatilitet som ett mått på risk.

Volatiliteten är mean reverting, vilket alltså innebär att efter långa perioder av låg volatilitet väntas volatiliteten öka och vice versa. Mean reverting beteendet syns klart i grafen nedan. Efter en period med ytterst låg volatilitet, ökar volatiliteten för att sedan minska igen och därefter öka.

Vill man försöka fånga riktigt stora rörelser bör man positionera sig då volatiliteten är låg. Efter en period av låg volatilitet ökar nämligen sannolikheten att en aktie rör sig mycket, ofta i en explosionsartad uppgångsfas. Vi mäter volatiliteten genom att kombinera två olika indikatorer, Keltner Channel och Bollinger Bands.

En squeeze-signal bildas när Bollinger Bands är inom Keltner Channeln. Då har volatiliteten dragit ihop sig så pass mycket att en stark rörelse är att vänta. Nedan finns två exempel på hur squeeze-signaler kan se ut. Denna squeeze är grunden när vi scannar fram aktier som kan stå inför stora rörelser. Därtill tar vi också i beaktande hur trendläget och momentum ser ut.


Mips

MIPS 2


Ovan finns graf på Mips och vi ser hur volatiliteten drog ihop sig under sommaren. En signal föll på plats och på endast några veckor steg aktien med över 40 procent. Perioder av låg volatilitet följs av perioder med hög volatilitet och lyckas man positionera sig strax innan volatiliteten ökar, kan man få vara med på explosiva rörelser. Vi har dessutom satt med ett trendfilter som innebär att vi nu sorterar fram endast de aktier som befinner sig i positiv trend. Allt för att ytterligare förbättra träffsäkerheten.


Addvise Group

ADDV


Även i Addvise Group fick vi under hösten en signal som pekade på att aktien stod inför en större rörelse. Aktien lyfte med över 100 procent veckorna som följde.

 

Stäng×
Annons
Orderbok och orderläggning
18.06.2021

Orderbok och orderläggning

Precis som när det gäller all effektiv prissättning, styrs aktiekurser av utbud och efterfrågan. Ju fler aktier som är till salu, desto lägre blir priset.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Relaterade ämnen
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Introduktion till teknisk analys
01.06.2022

Introduktion till teknisk analys

Matematiska och statistiska tekniker har de senaste åren tagit över då det gäller börshandeln. Detta märks inte minst av det faktum att största delen av omsättningen på börsen nu utgörs av så kallad high frequency handel.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Teknisk analys (TA)
18.01.2022

Teknisk analys (TA)

Matematiska och statistiska tekniker har de senaste åren tagit över då det gäller börshandeln.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
29.10.2019

Divergens

Priset på en aktie bestäms av utbud och efterfrågan, skiften i utbud och efterfrågan skapar trender. Är utbudet större än efterfrågan, trendar aktien lägre.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
16.09.2019

Average True Range (ATR)

Average True Range (ATR) är en indikator som mäter volatiliteten i en aktie över given period. Indikatorn introducerades av J. Welles Wilder Jr. I boken ”New Concepts in Technical Trading Systems”.


G5 Entertainment

G5 Entertainment ATR


”Range” är helt enkelt aktiens högsta minus aktiens lägsta värde för mätperioden. För att få ett medeltal på "rangen" tar man ett medelvärde över de 10 senaste mätpunterna. Average True Range blir därmed ett mått på aktiens prisvariation.

Stäng×
16.09.2019

Keltner Channel

Keltner Channels togs fram av Chester Keltner på 1960-talet och de används på olika sätt.

Lutningen på Keltner Channels hjälper till att identifiera trenden. Finns endast en mindre lutning eller ingen alls, är aktien in i en konsolidering. Faller priset under nedre Keltnerlinjen, får vi indikationer på svaghet. Stiger priset över övre Keltnerlinjen indikeras styrka.


G5 Entertainment

G5 Entertainment Keltner Channel


En Keltner Channel är en volatilitetsbaserad indikator som består av tre olika linjer. Medelvärdet består av ett  glidande medelvärde  och den övre linjen räknas genom att placera den 2 ATR  enheter från medelvärdet. På motsvarande sätt får man fram den understa linjen genom att placera den 2 ATR enheter under medelvärdet.

Formeln för Keltner Channel är

Keltner Channel medelvärde = MA

Keltner Channel övre linje = MA + 2 * ATR

Keltner Channe nedre linje = MA – 2 * ATR

där;

MA = glidande medelvärde

ATR = Average True Range

Stäng×
29.06.2019

Calltrading

Utbud och efterfrågan styr prissättning av aktier och när det blir utbuds/efterfrågans-chocker finns möjlighet att göra riktigt bra affärer.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
29.06.2019

Nyhetstrading

Vi sätter mycket fokus på nyheter i Swing Trader. Nyheter ger nämligen ett ”kursdriv” som ofta går att utnyttja. Här gäller det att identifiera de nyheter som kan resultera i en tillräckligt stor rörelse för att kunna genomföra en affär med kontrollerad risk.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början