16.03.2021
Small Cap - Effnetplattformen gör omvänt förvärv

Small Cap - Effnetplattformen gör omvänt förvärv

Företrädesemissionen i Moment Groups blev kraftigt övertecknad och tecknas därmed till 100 procent.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Inbjudan till teckning av aktier i Papilly
07.04.2020

Inbjudan till teckning av aktier i Papilly

Papilly utvecklar och tillhandahåller forskningsbaserade lösningar, som hjälper arbetsgivare och privatpersoner att effektivt förebygga och minska stressrelaterad ohälsa.

Genom effektiva metoder och lättillgängliga digitala program ska Papilly skapa bestående förändring som ger ökat välmående och förbättrad livskvalitet.

Papilly har en produkt som ligger helt rätt i tiden, ett digitalt träningsprogram för tanken. Vi människor har lärt oss att fysisk träning är avgörande för god hälsa, liksom att det vi väljer att äta påverkar vårt mående. Nu står vi inför ett nytt paradigm, där vi inser att den tid vi lever i också kräver att vi tränar vår hjärna och våra tankar för att nå ett långt och hälsosamt liv.

I Sverige är nu stressrelaterad ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning och psykisk ohälsa beräknas kosta samhället drygt 30 miljarder årligen (Skandia). Och det är inte bara samhället i stort som får betala, företagen tappar upp till 38% i produktivitet (Arbetsmiljöverket) och individer och dess anhöriga får lida, både ekonomiskt, fysiskt och psykiskt.

Papillys digitala Stressprogram är tillgängligt för privatpersoner och företag. Bolaget arbetar kontinuerligt med dessa segment men har nu ett särskilt fokus på företag. I mars 2016 infördes nya föreskrifter på arbetsmiljöområdet som skärper arbetsgivarens ansvar ytterligare gällande psykosocial arbetsmiljö. Papillys digitala Stressprogram svarar upp mot många av de krav som Arbetsmiljöverkets AFS2015:4 föreskriver vad gäller det förebyggande arbetet inom den psykosociala arbetsmiljön.

Under 2020 har Papilly för avsikt att bearbeta B2C marknaden ytterligare främst via digital försäljning och annonsering för att hitta försäljning med kortare ledtider samt öka spridning.

Stressprogrammet är skalbart och kombineras i Papillys utbud även med olika tjänster inom stresshantering.

Aldrig har stress varit så närvarande och behovet av effektiva verktyg för självledarskap till bättre hälsa varit så nödvändigt. Välkommen att investera i en friskare framtid.

Teckna med Bank-ID


Papilly video


Sammanfattade villkor i emissionen:

Villkor: För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 3 april 2020 erhålls två (2) teckningsrätter. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. I den utsträckning de nya aktierna inte tecknas med företrädesrätt ska dessa erbjudas samtliga aktieägare och andra investerare till teckning.

Emissionskurs: 0,06 SEK per aktie. Courtage utgår ej

Avstämningsdag: 3 april 2020

Teckningstid: 7 april – 22 april 2020

Handel med teckningsrätter: 7 april – 20 april 2020

Handel med BTA: 7 april 2020 till dess emissionen registrerats vid Bolagsverket

Likviddag vid teckning utan företräde: Enligt anvisningar på avräkningsnota


Dokument och filer:

Memorandum

Anmälningssedel

Teaser


 

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början