Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
24.02.2023
Small Cap - Minskad förlust för Peptonic Medical

Small Cap - Minskad förlust för Peptonic Medical

Forskningsbolaget Peptonic Medical rapporterade ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Samtidigt minskade rörelseförlusten rejält. Omsättningen steg 82,1 procent till 10,2 miljoner kronor (5,6) medan rörelseresultatet uppgick till -6,9 miljoner kronor (-44,0). Bakomliggande orsak är enligt VD Erik Sundquist främst ett lyckat strategiskifte som gjordes i början av 2022 i samband med införlivandet av Israeliska CommonSense, numera Peptonic Israel, som förvärvades i slutet av 2021. Likvida medel uppgick till 3,6 miljoner kronor (10,2). Efter perioden tillfördes bolaget 45 miljoner kronor efter emissionskostnader. Under året har efterfrågan från internationella partners ökat, framför allt gällande bolagets vaginala självtester. Peptonic Medical räknar med att presentera fler nya distributörsavtal under innevarande år samt att företagets gel mot vaginal atrofi kommer att adderas till selekterade avtal där självtesterna redan säljs. Aktien klättrade 2,9 procent till 0,072 kronor.

Sivers Semiconductors meddelar att dess affärsenhet, Sivers Wireless, har fått ordrar värda 620 000 dollar för leverans av olicensierade 5G millimetervåg moduler i 60 GHz-bandet under 2023 till flera nya kunder som går in i volymfasen. Beställningarna inkluderar kunder som Airvine, samt kunder via Richardson RFPD (Sivers distributör), och representerar starten på en volymramp efter att våra kunder nu har färdiga produkter. Aktien förbättrades 5,5 procent till 9,825 kronor.

Investmentbolaget Northern CapSek Ventures (CapSek) har genomfört en riktad nyemission om 4 455 443 stamaktier till en teckningskurs om 1,01 kronor per ny stamaktie. Därmed tillförs CapSek totalt 4,5 miljoner kronor före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader. Vidare har styrelsen, med stöd av samma bemyndigande, beslutat om att genomföra en företrädesemission om högst 9 456 396 nya stamaktier till samma teckningskurs som i den riktade emissionen. Vid full teckning tillför emissionerna CapSek totalt cirka 14,05 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader. Aktien lyfte 6 procent till 1,06 kronor.

Finansbolaget Consensus Asset Management handlades ned 9,9 procent i spåren av sitt bokslut. De totala intäkterna minskade kraftigt och uppgick till 15,5 miljoner kronor (52,9). Rörelseresultatet blev -3,6 miljoner kronor (25,7). Eftersom intäkter kommer från olika delar av kapitalmarknaden så blev 2022 ett väldigt svårt år med fallande börskurser som i stort sett slog mot alla bolagets intäktsben. Under fjolåret fortsatte inflödet av nytt kapital med 1,7 miljarder. Bolaget har nu 11,5 miljarder kronor under förvaltning. Consensus fortsätter att expandera organiskt och har öppnat ett kontor i Örebro, samt har genomfört rekryteringar i Eskilstuna.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Sista chansen att teckna units i Peptonic Medical
25.01.2023

Sista chansen att teckna units i Peptonic Medical

Peptonic Medical grundades 2009 och är ett svenskt innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicintekniska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa.

Peptonic är en svensk start up inom Femtech som utvecklar och säljer produkter för förbättrad kvinnohälsa. Bolaget har idag två affärsområden. ”Medical Consumer”, som utgör bolagets kärnaffär, och erbjuder kliniskt bevisad intim egenvård. En användare av Peptonics produkter inom affärsområdet skall kunna diagnostisera, behandla och förebygga medicinska tillstånd inom intimhälsa. Företagets andra affärsområde, ”Lifestyle Consumer”, har en kärnaffär som erbjuder hållbara mensprodukter. 

Bolaget säljer primärt till distributörer inom medtech som till exempel Exeltis, Orion och Bayer.  Peptonic säljer också direkt till internationella detaljhandelskedjor som t ex Walgreens och CVS i USA samt svenska apotekskedjor. En mindre del av bolagets försäljning går via egna nätbutiker direkt till konsument.

Peptonic genomför just nu en nyemission som ska tillföra cirka 68 miljoner kronor. Likviden ska användas till att fortsätta utveckla produktportföljen till att bli en ledande aktör inom kliniskt bevisad intim egenvård. Vidare för att öka marknadsföringen, stärka organisationen, fortsatt produktutveckling samt betala av tidigare skulder.

Sista dag att teckna nyemissionen är den 27 januari, alltså nu på fredag. 


 

Erbjudandet i sammandrag 

Teckningsperiod: 13 januari 2023 – 27 januari 2023.
Handel med uniträtter: 13 januari 2023 – 24 januari 2023.
Teckningskurs: Teckningskursen är 0,28 SEK per unit, motsvarande 0,07 SEK per aktie då teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.
Emissionslikvid: Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget 68,0 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som erbjuds inom ramen för erbjudandet kan bolaget komma att tillföras ytterligare högst 89,8 MSEK.
Tecknings- och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till cirka 67,5 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.


Dokument och filer 

Emissionssida

Prospekt

Videointervju

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via Mangold

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
24.01.2023
Small Cap - Säkerställd företrädesemission i Smart Eye

Small Cap - Säkerställd företrädesemission i Smart Eye

Smart Eye har beslutat om en fullt säkerställd företrädesemission av aktier om cirka 324 miljoner kronor.

Teckningskursen har fastställts till 25,50 kronor per aktie. Företrädesemissionen är fullt säkerställd. Nettolikviden från emissionen avses användas till flera ändamål. Forskning och utveckling i relation till bolagets DMS-projekt tillsammans med olika fordonstillverkare inom Automotive Solutions för att säkerställa att projekt slutförs i enlighet med befintlig plan, forskning och utveckling inom Interior Sensing, utveckling och kommersialisering av bolagets eftermarknadserbjudande inom Automotive, Applied AI Systems. Vidare ska likviden finansiera Smart Eyes löpande verksamhet och allmänna företagsändamål för att säkerställa tillräckligt rörelsekapital. Aktie, som tappat 71 procent den senaste tolvmånadersperioden, sjönk 2,5 procent.

Spotlight-listade Everysport Group har vunnit en upphandling av sportnyheter till Svenska Spel Sport & Casino AB. Everysport ska genom avtalet producera och leverera sportnyheter, inom bl.a. hockey och fotboll, för användning i Svenska Spel Sport & Casinos digitala miljöer. Avtalet har en initial avtalstid om två år med start den 1 april 2023. Affären stärker ytterligare Everysports position som ledande inom sportmedia och sportjournalistik. Aktien ökade 7,1 procent till 16,50 kronor.

Peptonic Medical, som just nu genomför en nyemission, har tecknat ett exklusivt distributörsavtal för Centralamerika med Windsor Pharmaceuticals. Avtalet gäller försäljning av Peptonics vaginala självtester VagiVital AL och VagiVital VS med planerad distributionsstart andra kvartalet 2023. Avtalet innebär att Windsor kommer sälja Peptonics vaginala självtester VagiVital AL och VagiVital VS under det egna varumärket Amniotest i Centralamerika. Avtalet är exklusivt och sträcker sig över totalt fyra år med möjlighet till förlängning. Windsor grundades 2016 och har bred erfarenhet av att utveckla, distribuera samt skapa subventioneringslösningar för medicintekniska produkter mot förbättrad kvinnohälsa i området. Aktien klättrade 3,5 procent till 0,089 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Stockpicker intervjuar - Peptonic Medical
18.01.2023

Stockpicker intervjuar - Peptonic Medical

Peptonic Medical grundades 2009 och är ett svenskt innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicintekniska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund

– Jag har en bakgrund som civilingenjör i kemiteknik från Chalmers. Jag har arbetat inom medtech i drygt 20 år och dessförinnan var jag verksam inom livsmedelssektorn under 5 år. Bodde bland annat 10 år i Hong Kong och byggde upp affär och organisation för dåvarande svenska Q-Med i Asien. Flyttade hem med familjen för några år sedan och arbetade då bland annat som deltidskonsult till Peptonic innan jag i april 2021 gick in som VD. 

sund

Erik Sundquist, VD

Kan du beskriva Peptonic Medical och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Peptonic är en svensk start up inom Femtech som utvecklar och säljer produkter för förbättrad kvinnohälsa. Vi har idag två affärsområden. ”Medical Consumer”, som utgör bolagets kärnaffär, och erbjuder kliniskt bevisad intim egenvård. En användare av våra produkter inom affärsområdet skall kunna diagnostisera, behandla och förebygga medicinska tillstånd inom intimhälsa. Vårt andra affärsområde, ”Lifestyle Consumer”, har en kärnaffär som erbjuder hållbara mensprodukter. 

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi säljer primärt till distributörer inom medtech som till exempel Exeltis, Orion och Bayer. Vi säljer också direkt till internationella detaljhandelskedjor som t ex Walgreens och CVS i USA samt svenska apotekskedjor. En mindre del av vår försäljning går via egna nätbutiker direkt till konsument, vi lär oss där mycket om slutanvändaren, vilket är en kunskap vi kan stödja partneraffärer med. Under 2022 tecknades ett avtal som leverantör till FN gällande våra menskoppar under varumärket till FN’s hygienkit.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 68 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Vi skall fortsätta utveckla produktportföljen till att bli en ledande aktör inom kliniskt bevisad intim egenvård. Vidare för att öka marknadsföringen, stärka organisationen, fortsatt produktutveckling samt betala av tidigare skulder.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Det finns för en start up risker med försenade regulatoriska godkännanden samt eventuell felbedömning av någon produkts potential.  

Hur stor är Er adresserbara marknad?

– Vad gäller affärsområde Medical Consumer är det ca 25 miljarder USD på konsumentnivå globalt. Vi skattar att ca 30% av detta utgörs av egenvård där konsumenten själv betalar. För affärsområde Lifestyle Consumer, med kärnaffären hållbara mensprodukter, är världsmarknaden ca 1.5 miljarder USD men växer snabbt. 

lunette

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– När det gäller affärsområde Medical Consumer är det Peptonics avsikt att bygga marknadens mest kompletta produktportfölj inom kliniskt bevisad intim egenvård efter konceptet diagnostisera, behandla, förebygga. På individuell basis är ett flertal av produkterna också patentskyddade.

Vad gäller hållbara mensprodukter har vi ett mönsterskydd på våra menskoppar. Att under 2022 ha blivit vald som leverantör till FN är också en unik kvalitetsstämpel som vi nyttjar i marknadsföringen.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Peptonic Medical?      

– Riktning. Skall jag välja ett ord är det riktning. Sedan säljstarten i juli 2018 har Peptonics försäljning vuxit snabbt. Parallellt har Peptonic haft ett växande negativt resultat. Under 2022 har ett trendskifte inträffat där försäljningen fortsatt växer snabbt men där resultatet förbättras. Trendskiftet är ett resultat av det strategiskifte bolaget beslutade 2022.

Position. Vill också nämna position. Bolagets produktportföljsbygge med kliniskt bevisad intim egenvård svarar upp mot ett tydligt behov och en tydlig samhällstrend, Peptonic är bra positionerade och växer.

Kredibilitet. FN har valt ut Peptonic. Allt fler partners väljer Peptonics produkter. Resultatet blir ett växande förtroende, ökad kredibilitet och en fortsatt växande affär.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Peptonic Medical ut då?

– Vi är lönsamma. Vi har skapat en bred portfölj med en kärnaffär som erbjuder kliniskt bevisad intim egenvård efter principen att diagnostisera, förebygga och behandla. Vi expanderar modellen allt bredare internationellt och befäster vår position som en ledande innovativ aktör inom intim egenvård.


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningsperiod: 13 januari 2023 – 27 januari 2023.
Handel med uniträtter: 13 januari 2023 – 24 januari 2023.
Teckningskurs: Teckningskursen är 0,28 SEK per unit, motsvarande 0,07 SEK per aktie då teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.
Emissionslikvid: Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget 68,0 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som erbjuds inom ramen för erbjudandet kan bolaget komma att tillföras ytterligare högst 89,8 MSEK.
Tecknings- och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till cirka 67,5 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.


Dokument och filer 

Emissionssida

Prospekt

Videointervju

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via Mangold

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Positiv avslutning på börsveckan
04.11.2022

Positiv avslutning på börsveckan

Stockholmsbörsen avslutade veckan med stigande kurser.

Vid stängning klockan 13:00 noterades OMXS30-index 2 procent högre medan det bredare OMXSPI ökade 1,8 procent. På torsdagskvällen blev det klart att Fingerprint Cards VD Christian Fredrikson lämnar, i samråd med styrelsen. Ted Hansson har samtidigt utnämnts till tillförordnad VD. Aktien försvagades 5,6 procent till 4,34 kronor. Den senaste tolvmånadersperioden har börsvärdet minskat 79 procent. Tobaksbolaget Swedish Match ökade 0,9 procent och stängde till 115,05 kronor. Fredagen var sista dagen i Philip Morris förlängda acceptperiod för budet som ligger på 116 kronor per aktie.

Fastighetsbolaget Castellum måste slopa utdelningen till aktieägarna vid nästa årsstämma, säger nye storägaren Roger Akelius i en intervju med Göteborgsposten. Akelius säger att Castellum har en del obligationer som de inte kan förlänga om något år. Aktien såldes ned 3,8 procent till 120,75 kronor. Som lägst betalades aktien till 117,95 kronor. I sektorn i övrigt backade Wallenstam och SBB 1,9 respektive 8 procent. Trianon stärktes 1,1 procent. SHB har höjt rekommendationen för Trianon både på lång sikt och kort sikt. Ljudboksbolaget Storytel rekylerade ned 7,9 procent efter gårdagens rapportrally. Kepler upprepar rekommendationen Behåll och sänker riktkursen till 54 kronor (75).

Annons

Sintercast tappade 7,8 procent efter sin rapport. Aktien handlades också exklusive utdelning om totalt 2,50 kronor Volymerna i september kom in lägre än väntat, vilket enligt Sintercast gör det svårare att nå målet om 4 miljoner motorekvivalenter innan årets slut. Podcastplattformen Acast rekylerade ned 2 procent efter att på torsdagen ha klättrat 14 procent i spåren av ett avtal med Amazon Music om annonsfritt lyssnande. Pareto mäklade på fredagen 3,2 miljoner aktier i AAC Clyde Space. Posten, som mäklades inbördes till kursen 1,70 kronor, motsvarar ungefär 1,6 procent av aktierna i satellitsystembolaget. Aktien stängde 14 procent högre till 1,82 kronor. Peptonic Medicals pågående ansökningar för intimtvätt och för behandling av svampinfektion har fått positiva utlåtanden från den internationella granskningen. Aktien försvagades 0,7 procent till 0,284 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
14.12.2021
Small Cap - Ovzon får order på 133 miljoner kr

Small Cap - Ovzon får order på 133 miljoner kr

Ovzon har från sin partner Intelsat General Communications (IGC) erhållit en förnyad order för sin bastjänst av Ovzon SATCOM-as-a-Service, till...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början