27.10.2022
Small Cap - Irisitys aktie rasade på uppdatering

Small Cap - Irisitys aktie rasade på uppdatering

Irisity flaggar i en finansiell uppdatering för lägre nettointäkter under det tredje kvartalet och spår att siffran landar mellan 13-15...

Orsaken uppges vara en förskjutning av intäkter till det fjärde kvartalet, uteblivet genomförande av ett tidigare intäktsfört projekt om 6 miljoner kronor samt en fortsatt svag marknad i Sverige till följd av ett försenat utlåtande från Integritetsmyndigheten. Irisity förväntar sig emellertid att försäljningen under det nästkommande kvartalet kommer vara högre än under tidigare kvartal. Rapporten för det gångna kvartalet släpps den 11 november. Marknaden sänkte aktien 40,6 procent och sedan årsskiftet har nu 86 procent av börsvärdet gått upp i rök.

Krisdrabbade Urb-it redovisade en nettoomsättning på 11,3 miljoner kronor (7,5) i det tredje kvartalet. Rörelseresultatet försämrades till -36,2 miljoner kronor (-23,8). Bolaget skriver i rapporten "Även om tredje kvartalet är lågsäsong inom logistik har Urb-it fortsatt att utöka sin marknadsandel med befintliga kunder och sett stark utveckling på sina tre marknader Frankrike, UK och Spanien". Urb-its expansion i Spanien och Storbritannien går som planerat och under tredje kvartalet påverkades resultat med -5 miljoner kronor. Den 19 oktober aviserade Urb-it en fullt säkerställd företrädesemission om nära 200 miljoner kronor. Därmed har logistikbolaget säkrat den behövliga finansieringen för att fortsätta att exekvera på sin strategi och nå lönsamhet, uppgav vd Kevin Kviblad i samband med att emissionen aviserades.

Q-lineas aktie handlades ned 39 procent efter att man kommit överens med Thermo Fisher Scientific om att avsluta det exklusiva globala distributionsavtalet för ASTar instrument och förbrukningsartiklar. Detta kommer efter att distributören valt att fokusera på sin kärnproduktportfölj. Q-linea får i stället rättigheterna att marknadsföra och distribuera ASTar i USA och EU. Bolaget avser adressera marknaderna med ett utökat internt kommersiellt team och med partners. Q-linea och Thermo Fisher kommer att fortsätta att arbeta tillsammans för att stödja en smidig överföring av befintliga och potentiella kunder, samt pågående utvärderingar av ASTar instrument. Vidare kommer samarbetet kring referenstestning för kliniska studier att fortsätta.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Vinstvarning från Kindred
08.04.2022

Vinstvarning från Kindred

Stockholmsbörsen noterades högre under veckans sista handelsdag.

OMXS30-index ökade 1,1 procent medan det bredare OMXSPI steg 0,5 procent. Skanska har tecknat avtal med New Yorks stad för arbete på ett vattenreningsverk i Bronx. Arbetet sker i samarbete med R.J Industries. Totalt uppgår kontraktet till 309 miljoner dollar varav Skanskas andel är 248 miljoner dollar, motsvarande ungefär 2,3 miljarder kronor. Marknaden lyfte upp aktien 0,5 procent. Carnegie sänker riktkursen för Ericsson till 110 kronor (122) med upprepad köprekommendation. Vid stängning noterades B-aktien 1,9 procent högre till 92,16 kronor.

Lastbilskoncernen Volvo kommer reservera omkring 4 miljarder kronor (cirka 2 kronor per aktie) på grund av Rysslands invasion av Ukraina vilket kommer tynga rörelseresultatet under det första kvartalet. Orsaken är att Volvo har en kreditportfölj där man lånar ut pengar för till kunder som behöver finansiera sina lastbilar. På grund av sanktionerna räknar Volvo med att ryska kunder kommer att få svårt att betala tillbaka sina lån. Under 2021 var cirka 3 procent av Volvokoncernens nettoomsättning hänförlig till Ryssland. Volvo B stärktes 2,1 procent till 159,04 kronor. Saabs aktie avancerade 4,2 procent efter att SEB höjt sin rekommendation till Behåll (Köp) och riktkursen till 410 kronor (250).

Annons

Ålandsbanken ändrar sin syn på Axfood från positiv till neutral efter en kursuppgång på närmare 20 procent sedan bankens senaste analys. Aktien ses som fullvärderad på nuvarande kursnivåer men Ålandsbanken konstaterar att de defensiva kvaliteter man ser i Axfood kvarstår. Aktien tappade 0,9 procent till 320,10 kronor. Fönstertillverkaren Inwido är en stor köpare av glas, trä och aluminium, där det ryska utbudet har varit betydande. Prisökningarna i Europa liknar inte något vi tidigare sett och, med tanke på eftersläpande statistik, kommer de sannolikt att bli än större. Utöver detta tar också inflationen och stigande räntor ut sin rätt. SHB sänker rekommendationen på 3 månaders sikt till Sälj. Aktien handlades ned 13,2 procent till 123,20 kronor. Kindred vinstvarnade under eftermiddagen, vilket sänkte aktien 13,4 procent. Kindreds verksamhet har påverkats negativt av beslutet att upphöra med tjänster till nederländska invånare.

Carnegie mäklade en storpost i Storskogen på drygt 3 miljoner aktier under fredagen. Även Nordea har mäklat en större post. Aktien sjönk 3,1 procent till 22,50 kronor. I tisdags löpte inlåsningsperioden för 1 miljard aktier i bolaget, värda över 20 miljarder kronor ut. Därmed är det fritt fram att sälja aktier på marknaden. På fredagen slopade Danske Bank sin köprekommendation på Boozt och rekommenderar nu behåll. Banken kapar samtidigt riktkursen för aktien till 130 kronor (200). Aktien sjönk 2,6 procent och sedan årsskiftet har börsvärdet minskat 38 procent. Moberg Pharma har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission på cirka 121 miljoner kronor med teckningskursen 2,30 kronor. Aktien rasade 29,9 procent och slutkursen skrevs till 3,035 kronor. Medicinteknikbolaget Q-lineas Astar, som används för snabb antibiotikakänslighetstestning, har fått kategoriseringen ”breakthrough device” av det amerikanska läkemedelsverket FDA. Aktien rusade 15,7 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
15.12.2018

Q-linea – En lottsedel

Intresset bland investerarna var stort inför börsnoteringen av medicinteknikbolaget Q-linea, och teckningskursen hamnade med 68 kr per aktie i den högre delen av det preliminära intervallet på 60-70 kr. Även om kursen har backat något sedan första handelsdagen är det ett gott tecken, inte bara för Q-linea men även för börsen i största allmänhet.

QLINEA | Mid Cap | 67 kr       

Risken i Q-linea måste nämligen anses som ganska hög, eftersom bolaget har ännu inte gått in i kommersialiseringsfasen. Sedan 2012 har bolaget arbetat med att utveckla innovativa system för in vitro-diagnostik av infektionssjukdomar. Den första produkten ASTar närmar sig nu kliniska studier, och är ett system för att snabbt och automatiskt bestämma vilket antibiotikum som är verksamt för behandling av infektionssjukdomar, i första hand sepsis (blodförgiftning).

Ambitionen är att sälja ASTar till europeiska sjukhusens laboratorium från och med Q4 nästa år, för att sedan utvidga produkterbjudandet samt uppnå regulatoriskt godkännande i USA. Innan en medicinteknisk produkt kan lanseras på marknaden måste kliniska studier genomföras, och nästa viktiga milstolpe blir att få CE-märkningen för Europa, vilket beräknas ta cirka sex månader.

Behovet av en snabb och effektiv diagnostik är stort, och ASTar förväntas förkorta tiden det tar att identifiera korrekt behandling av patienter med sepsis med mer än 24 timmar. Sepsis som drabbar upp till 30 miljoner människor varje år, är ett livsfarligt sjukdomstillstånd som inträffar när kroppens eget immunförsvar överreagerar på en infektion,

Det tar i dag mellan 24 och 72 timmar till dess bakterien är identifierad och information om vilken antibiotika som bakterien är känslig mot erhållits. I värsta fall har patienten dött när testresultaten är klara, och varje år avlider fler än 500 000 människor i USA och EU. Som konsekvens av det måste patienten behandlas med bredspektrumantibiotika tills man har fått svaren från laboratoriet, vilket dock leder till resistenta bakteriestammar som i sin tur har blivit ett stort hälso-och sjukvårdsproblem.

Enbart avseende sepsis görs runt 17,4 miljoner tester årligen, vilket innebär en miljarddollarmarknad, enligt bolagets vd Jonas Jarvius. Den primära marknaden för ASTar-systemet är större sjukhus och kliniska laboratorier, främst i USA och Europa, och det finns ungefär 5 000 sjukhus som gör den här typen av diagnostik. Dessutom är ASTar-systemet snarare en plattform, som man kan följa upp med nya indikationer, som till exempel urinvägsinfektioner och lunginflammationer. Bolaget har börjat titta även på dessa områden, och på sikt ser Jonas Jarvius definitivt möjlighet att nå ytterligare åtminstone en miljarddollarmarknad.

Sådana höga siffror lockar givetvis fler aktörer, varav amerikanska Accelerate Diagnostics är en som redan har ett helautomatisk AST-system på marknaden med liknande egenskaper, bland annat diagnostikresultat inom 3-6 timmar. Q-linea påpekar dock att ASTar kan köras med fler patienter och mot flera antibiotika samtidigt. 

För tillfället jobbar man för fullt på att driva utvecklingen vidare, och under Q3 genomfördes omfattande tester av den första integrerade prototypen av ASTar. Samtidigt har man identifierat tre sjukhus för den kliniska studien i Europa, och träffat avtal med ett av dem gällande insamling av bakterieisolat.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under det senaste kvartalet till -31,2 Mkr, och bolagets egen bedömning är att det befintliga rörelsekapitalet vid slutet av september var inte tillräckligt för att täcka behovet under det kommande året. Därför genomfördes i samband med noteringen en nyemission om 550 Mkr, varav närmare hälften ska användas till att färdigställa produkten och bygga upp ett lager. Åtminstone de kommande 12 månaderna borde därmed vara finansierade, men det är viktigt att komma ihåg att det alltid finns en relativt hög risk för fler nyemissioner i bolag som befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede. Det är trots allt en bit kvar tills Q-linea har sina produkter på marknaden, och förseningar i kliniska studier är inte ovanliga.

Det kanske säger en del att bolaget inte har några officiella kvantitativa försäljningsmål, och även om den adresserbara marknaden är mycket stor på pappret, vågar vi i dagsläget inte räkna på möjliga försäljnings-, än mindre vinstsiffror. Fördelarna med ASTar framstår onekligen som övertygande, med kostnadsbesparingar för sjukhusen som följd av kortare behandlingstid samt ökad överlevnad av patienterna som kraftfulla argument.

Ändå tycker vi att Q-linea i dagsläget inte kan anses som något annat än en lottsedel. Börsvärdet justerad för nettokassan uppgår i skrivande stund till cirka 1,5 miljarder kr. Vill det sig väl, kan aktien bli en mångdubblare från nuvarande nivåer, men det finns även risk för ett negativt scenario med utdragna förseningar och utspädning på vägen. Inte minst för patienternas skull hoppas vi förstås på det bästa, och nyhetsflödet de kommande månaderna borde rimligtvis bli positivt. Icke desto mindre avråder vi den konventionella placeraren från en investering i aktien.    

 

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början