Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Rapportfall i Clas Ohlson
08.09.2021

Rapportfall i Clas Ohlson

På Stockholmsbörsen var det fallande kurser som gällde vilket var situationen även på de ledande europeiska börserna.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
21.08.2019

Rejlers - Det artar sig

Från att tidigare ha varit ganska flitiga på att uppmärksamma teknikkonsulten Rejlers som vi hade ett gott öga till i många år, har vi nu inte skrivit om aktien sedan våren 2017. Den enkla anledningen är att bolaget inte har sett speciellt intressant ut på länge då man under flera år har brottats med svag lönsamhet och omstruktureringar för att få ordning på detta. De senaste kvartalen har dock någonting skett. Den negativa tillväxten har bytts ut mot en något positiv sådan och resultatutvecklingen har förbättrats relativt markant, även om det fortfarande finns en del i övrigt att önska. Efter ett storförvärv som börjar synas i siffrorna framåt slutet av året börjar aktien nu se tämligen intressant ut, inte minst som den fortfarande handlas till en lägre kurs än för tre år sedan.

REJL B | Small Cap | 84,6 kr

Efter negativ tillväxt under hela 2018 har 2019 börjat bättre. Efter marginell positiv tillväxt i Q1 förbättrades försäljningen i årets Q2 med 5,7% till 636,4 Mkr (602,3). Visserligen stannade den organiska tillväxten justerad för valutakursförändringar på en ökning med bara 1%, men då påverkades kvartalet också av att samtliga marknader (Sverige, Norge och Finland) hade en eller två (Norge) färre arbetsdagar och ökningen skulle annars ha varit större. På den större svenska marknaden minskade omsättningen något till 297,5 Mkr (298,9), men steg istället med 24% i Finland till 186,2 Mkr (150,4), och med 15% till 166,3 Mkr (145,1) i Norge.

Även resultatutvecklingen har förbättrats tydligt. Rörelseresultatet före avskrivningar blev 32,3 Mkr (-16,9) och gav en marginal om 5,1% (-2,8). Ökad effektivitet och lägre kostnader övertrumfade den negativa resultatpåverkan från färre arbetsdagar i kvartalet, men i fjolårskvartalet ingick även en omstruktureringskostnad på 40 Mkr. Justerat för denna kostnad skulle dock ebita-resultatet ändå ha förbättrats med 40%. Själva rörelseresultatet blev 24,7 Mkr (-15,4) med en rörelsemarginal på 3,9% (-2,5). En negativ påverkan på 2,2 Mkr har då belastat rörelseresultatet och kommer från förvärvet av verksamheter från finska Neste och marginalen skulle annars ha varit 4,2%.

Förvärvet som presenterades redan i juni är Rejlers största köp hittills och innebär att man tar över verksamheter med en omsättning på cirka 35 Meuro, eller omkring 376 Mkr svenska kr, som man betalar 21 Meuro för (cirka 225 Mkr). Antalet anställda i förvärvet är sammanlagt 333 stycken och rörelsemarginalen (ebita) sägs vara goda 10%. Förvärvet är enligt Rejlers ett led i strategin att växa på befintliga marknader (framförallt Finland), inom projektbaserad konsultverksamhet och inom energisektorn. Transaktionen förväntas vara slutförd senast i början av oktober i år och har därmed inte påverkat Q2 och kommer troligen inte att påverka heller Q3. Med förvärvet har Rejlers även ingått ett partnerskap med Neste som gäller i 5 år.

Med en aktie som idag står lägre än för tre år sedan och på ungefär samma nivå som när vi senast skrev om den, tycker vi att Rejlers ser intressantare ut än på länge. Extra intressant är att förvärvet av verksamheter från Neste till stor del har sin försäljning i Finland som redan i Q2 är den marknad som har bäst tillväxt och lönsamhet, och lönsamheten tycks ju därtill redan vara god i dessa verksamheter.

Med förväntad fortsatt förbättring av marginalen resten av året och kommande år är värderingen av Rejlers nu inte speciellt hög. På vår prognos är p/e-talet i år cirka 16-17 men sjunker på grund av förvärvet i Finland ganska kraftigt till cirka 11 nästa år. Det känns attraktivt inte minst som vinstökningarna bör kunna bli betydande och driva kursen i slutet av året och nästa år. Vi väljer att åter sätta köp på aktien med en riktkurs på 98 kr.

Stäng×
Annons

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början