Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
14.04.2019

HELIOSPECTRA – Lossnar det nu?

Intäkterna har ökat stadigt för belysningsexperten Heliospectra. Sedan börsnoteringen 2014 har omsättningen stigit från drygt 3 Mkr till 45 Mkr ifjol. Dessvärre har inte lönsamheten hängt med och rörelseförlusten på 33 Mkr förra året var till och med en aning större än för fyra år sedan. Det har medfört ett behov av större kapitaltillskott vid två tillfällen sedan IPO:n varvid antalet aktier har mer än tredubblats under perioden. Aktiekursen har samtidigt nästan halverats från introduktionspriset på 8 kr.

HELIO | First North | 4,70 kr

Bolaget erbjuder integrerade och uppkopplade belysningslösningar, baserade på djup kunskap inom växtfysiologi och fotosyntesen, kombinerat med modern LED-teknik. Kunderna finns på marknaden för inomhusodling och den kommersiella växthusmarknaden, som tex odlare av grönsaker, blommor eller medicinska växter.

Den senaste produktserien riktar sig mot vertikalt jordbruk, ett område som många hoppas ska lösa det ökande matbehovet i världen. Med en befolkningsmängd som förväntas nå 10 miljarder människor år 2050, beräknas matproduktionen behöva öka med 70% de kommande decennierna. Samtidigt blir odlingsbar mark en allt mer begränsad resurs och klimatförändringarna har lett till svårare odlingsförhållanden, vilket innebär att jordbrukssektorn och matproducenterna måste effektivisera sin odlingsteknik.

 Ett sätt att tackla problemet är att odla inomhus, utan sol med vertikal struktur, för att utnyttja utrymmet maximalt. I samarbete med ABB jobbar Heliospectra på en fullständigt integrerad lösning med elektrifiering, produktionshantering och robotteknik till odlarna. Förutom med sin smarta LED-belysning som skapar optimala odlingsförhållanden, kan bolaget hjälpa odlarna med värdefull data, och möjligheten att styra produktionscykeln med exakta prognoser, övervaka energiförbrukningen och styra belysningen i realtid.

Det andra fokusområdet är marknaden för medicinsk cannabis. Bolaget har nyligen startat ett kanadensiskt dotterbolag för att stärka sin roll i Nordamerika, som är ledande när det kommer till odling av medicinsk cannabis. I takt med att allt fler länder har börjat öppna upp för legalisering, förväntas den globala konsumtionen av legal cannabis växa till 32 miljarder usd år 2022, från 12,9 miljarder usd ifjol.

Kanada har nyligen legaliserat cannabis i rekreationssyfte och utbudsunderskottet är betydande, såväl för den inhemska marknaden som för exportmarknaden. Branschens investeringar i ny kapacitet har påbörjats och förväntas vara betydande under många år framåt. Smart LED-belysning borde kunna bli en viktig faktor, då cannabis företrädesvis odlas inomhus med artificiellt ljus. Att växtcykeln därtill är kort och förädlingsvärdet högt, gör att odlingarna lämpar sig optimalt för den typen av smart LED-belysning som Heliospectra erbjuder. Det gäller inte bara produktionseffektiviten och besparingspotentialen, men även plantornas kvalitet och hälsa.

Förutom från Nordamerika, tog man under fjolåret även cannabis-relaterade ordrar från Makedonien, Danmark och Spanien, till ett sammanlagt värde om över 20 Mkr. Totalt ökade nettoomsättningen med 26%, jämfört med året innan, till 45 Mkr. Rörelseförlusten hamnade som redan omnämnt ovan på oförändrade 33 Mkr för helåret, då positiva effekter från volymtillväxten motverkades av högre personalkostnader.

Dessutom började man under Q4 samarbeta med en ny kontraktstillverkare, som kan leverera större volymer med högre effektivitet. Det är i linje med strategin att fokusera på färre men större kunder framöver. Bytet av tillverkare tillåter bolaget att erbjuda produkter i större volym än tidigare, med bättre leveranstid och en högre bruttomarginal. Under den initiala inkörningsperioden var effekten, emellertid, den motsatta.

Den nyligen avslutade nyemissionen tillför i runda slängar 50 Mkr till kassan som uppgick till 11 Mkr vid slutet av december. Av dessa medel ska 10 Mkr användas för att återbetala brygglån från de två största ägarna. Därmed återstår cirka 50 Mkr för att driva verksamheten vidare, vilket kan sättas i relation till fjolårets negativa kassaflöde på nästan 30 Mkr.

Tyvärr verkar året ha börjat lite lugnare än motsvarande period 2018, och under Q1 har bara två större ordrar annonserats till ett värde om 7,7 Mkr. Det kan jämföras med fyra stycken till ett värde om 13,5 Mkr under Q1 2018. Positivt är att en av årets ordrar är från en tidigare kund inom grönsaksodling, som förutom själva belysningssystemet även använder tjänstepaketet, vilket ger återkommande intäkter.

 Förhoppningsvis sätter satsningen i Kanada fart på den cannabis-relaterade försäljningen. Man måste dock vara medveten om att bolaget inte är ensamma på marknaden, vilket det faktum att många pågående cannabisprojekt uppenbarligen har valt andra system, visar.

Nuvarande börsvärdet justerat för nettokassan motsvarar 3,5x fjolårets omsättning (EV/Sales). Vi tror att multipeln kan sjunka till omkring 3, om ledningen levererar på sina ambitioner för i år. Givet hajpen kring cannabis och den strukturella trenden mot vertikal odling, borde bolaget ha många år med fin tillväxt framför sig, även om lönsamheten lär ligga några år bort i tiden. Prislappen är inte alltför utmanande, men risken är hög. Det blir därför ett spekulativt köpråd.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början