Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
18.01.2021

Dagens insynshandel

Enligt Finansinspektionens insynsregister har Adam Krejcik köpt 5 775 aktier i affiliatebolaget Catena Media där han är styrelseledamot.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
14.04.2019

XBRANE BIOPHARMA – attraktiv riskprofil

Xbrane Biopharma är det enda marknadsnoterade bolaget i Sverige som fokuserar på utveckling av biosimilarer. Segmentet växer snabbast inom hela läkemedelsindustrin vilket borde vara en ögonbrynshöjare för aktiemarknaden. Börsvärdet är dock oförtjänt lågt om vi jämför med den tyska konkurrenten Formycon vilka sitter med en jämförbar utvecklingsportfölj till en ungefär tio gånger så hög värdering. Möjliga orsaker till investerarnas skepticism tror vi är avsaknaden av kliniska projekt och en förvirrande syskonrelation till den pressade generikabranschen.

XBRANE | First North | 45,5 kr      

Biosimilarer är däremot ”kopior” på biologiska läkemedel. Då det till skillnad från generika på småmolekylära läkemedel är omöjligt att framställa en identisk kopia av ett biologiskt läkemedel krävs ett omfattande prekliniskt arbete där så stor likhet som möjligt med originalprodukten fastställs via 20 – 30 olika analysmetoder. Därefter krävs framgång via en större jämförande klinisk fas III-studie innan ett marknadsgodkännande. Det innebär att det behövs kompetens inom proteinbaserad läkemedelsutveckling och att det är mer tids- och kostnadskrävande att utveckla biosimilarer än generika. 

Följaktligen är konkurrenssituationen mildare tack vare högre inträdesbarriärer. 2 – 5 biosimilarer på marknaden har i regel inneburit en prisreduktion på 20 – 40% jämfört med priset på originalläkemedlet dagen före patentutgången vilket skapar utrymme till goda marginaler. Tack vare det omfattande prekliniska arbetet är dessutom utvecklingsrisken i fas III-studien låg då 95% framgångsrikt avancerat genom prövningen.

Sannolikheten för att huvudkandidaten Xlucane, en biosimilar på ögonläkemedlet Lucentis, skall nå marknaden är alltså hög vilket är betryggande. Xlucane påbörjar i närtid en fas III-studie på ca 600 patienter med förväntat effektresultat redan i Q2 nästa år. Mirakelformeln till att prövningen bedöms avverkas snabbt är att 150 kliniker redan kontrakterats och att det således räcker med att varje klinik i genomsnitt rekryterar fyra patienter för att fylla studien. Därmed är förutsättningarna goda för att Xbrane planenligt skall kunna skicka in en marknadsansökan till EMA och FDA under Q3 nästa år och lansera Xlucane i början av 2022.

Med på resan finns dessutom partnern STADA vilka är en etablerad aktör på generika- och biosimilarmarknaden. Enligt avtalsvillkoren kommer såväl kostnaden för studien och vinsten att delas mellan parterna. Vinstsumman kan bli betydande då Xlucane estimeras nå en toppförsäljning på 3 – 3,5 Mdr kr per år varav ca 1 Mdr kr spås landa i ren vinst i Xbranes fickor. Det kan dock bli ett bättre guldbyxescenario då prognosen enbart baseras på Lucentis vilket är missvisande.

Branschbedömare tror nämligen att biosimilarer även kommer att knapra marknadsandelar av Eylea som idag säljer för ca 60 Mdr kr per år samt av cancerläkemedlet Avastin, som trots risk för allvarliga biverkningar, används ”off-label” där Lucentis och Eylea inte subventioneras p.g.a. ett för högt pris. Dessutom fyller inte dagens tillgängliga alternativ det medicinska behov som finns då inte ens en tiondel av patienterna behandlas globalt. Det förväntas resultera i att den totala marknaden inom huvudindikationerna, trots priskonkurrens, ökar och överstiger 100 Mdr kr i värde år 2025 vilket kommer att erbjuda en betydande kakbit åt varje aktör.

 I bagaget finns därtill Spherotide på ungefär samma tidsaxel i utvecklingen. Det är visserligen en generika men då det saknas konkurrens och då originalläkemedlet säljer för ca 4 Mdr kr per år finns potential och ett stort värde i projektet. I preklinik finns dessutom ytterligare fyra biosimilarer på originalsubstanser som idag omsätter över 6 Busd vilka kan nå marknaden från 2024 och framåt.

 En nyligen påfylld kassa via en företrädesemission på 59 Mkr täcker däremot inte hela finansieringsbehovet för fas III-studien för Xlucane. Ambitionen är dock att begränsa utspädningen via finansiering från partneravtal för Xlucane (Kina) och Spherotide. Ett stort teckningsåtagande av insiders och långt gångna partnerförhandlingar signalerar också att så kan bli fallet. Om inte är reservplanen att vända sig till institutionella investerare.

 Vi har länge gillat Xbrane (aktiens fanns bl.a. med i fjolårets Vinnarnummer) framförallt p.g.a. den låga utvecklingsrisken i kombination med satsningen på produktkandidater där konkurrensen är begränsad. Däremot har vi underskattat aktiemarknadens försiktighet till aktien vilket också syns i handelsaktiviteten som i regel varit mycket låg. Det sitter däremot inte några duvungar runt ritbordet och skissar på framtidsplanerna då bolaget rekryterat imponerande nyckelkompetens som rådgivare och till styrelsen.

Att lyckas ro i land ett vinstdelningsavtal för Xlucane innan kliniska studier inletts är ett övertygande bevis för detta. Vi tror därför att Xbrane kan bli en framgångssaga där partneravtal och avancemang i klinik kan bli väckarklockan till en större uppvärdering. Vårt spekulativa köpråd för den riskvillige kvarstår.

 

Stäng×
Av
Kim Dahlström Analytiker
Annons

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början