Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
07.01.2021
Small Cap - Paxman spår ett starkt första kvartal

Small Cap - Paxman spår ett starkt första kvartal

First North-listade Qlife meddelar att bolaget CE-märkt sitt PCR test for Sars-CoV-2 för professionell användning med den mobila testplattformen Egoo.Health och att...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
24.03.2019

OmniCar – Kraschen fullbordad

För sju månader sedan meddelade OmniCar att man ändrar prisstrategi och frångår den tidigare provisionsmodellen, vilken bedömts ta för lång tid att få fullt genomslag. Istället valde man en fastprismodell i tre segment, vilket bedömdes ge säkrare och snabbare intäkter. Härigenom skiftade man över till återkommande intäkter i form av månatliga licenser istället för procent på kundernas intäkter.  

OMNI | Spotlight Stock Market | 3,475 kr

Stockpicker fann valet klokt. Även efter detta såg vi emellertid en betydande risk för att det kunde bli mer tids- och kostnadskrävande att bygga OmniCars affär än vad egentligen någon tidigare räknat med, och bedömde att kapitaltillskott kommer bli nödvändiga i ett samtidigt mindre frikostigt småbolagsklimat.

Sedan vår föregående analys i september förra året, där vi anlände i en säljrekommendation, har kursraset i OmniCar fortsatt med oförminskad styrka. Då var kursen 7,20 kr, en knapp tredjedel av ATH-noteringen på 22 kr jämt. I januari i år sattes sedan den hittillsvarande bottnen på 2,85 kr, en nedgång med drygt 60% sedan septemberanalysen. Idag pendlar kursen kring 3,50 kr. Utvecklingen ser onekligen tröstlös ut. Finns det trots detta hopp om framtiden?

På nuvarande nivåer ter sig risk/reward i OmniCar lite mer tilltalande än vid vår säljrekommendation i september. Bolaget har lagt mycket tid och betydande resurser på att bygga upp sitt erbjudande och etablera sig på marknaden. Det är kostsamt och tålamodsprövande. Lyckas man växa sina marknadsandelar kommer dock utdelningen någonstans på vägen. Som det ser ut i dagsläget finns det en rimlig chans att OmniCar på sikt kan uppnå lönsamhet och lönsam tillväxt.

Den stora frågan är dock hur lång vägen dit blir samt hur stora kapitaltillskott som kan bli nödvändiga under resans gång. Ännu vet vi dessutom mycket lite om hur väl affärsmodellen skalar upp. Med andra ord är osäkerheten ännu extremt stor. I den andra vågskålen ligger att värderingen kommit ned mycket kraftigt samtidigt som strategibytet från provisionsmodell till fastprismodell genomförts och börjat vinna terräng.

Får bolaget riktigt bra flyt i affärerna framöver kan det gå relativt fort att nå och passera breakeven. Detta illustreras också av att bolaget i bokslutet tidigarelade sitt lönsamhetsmål. Från att tidigare ha bedömt att OmniCar ska nå lönsamhet under det första halvåret nästa år, räknar man nu med att nå lönsamhet i slutet av det här året. Vidare räknar man oförändrat med att bli kassaflödespositiva under Q3 i år. Detta baseras samtidigt på att man bedömer att hälften av årets intäkter kommer vara baserade på ett leasingkontrakt, där OmniCar kommer att erhålla de första 24 månadernas kontraktsvärde up front.

Kassan är det annars ganska skralt med. Den uppgick till endast 3,3 Mkr vid årsskiftet. Då ska man även ha i åtanke att kassaflödet från den löpande verksamheten plus kassaflödet från investeringsverksamheten tillsammans gav ett underskott på hela -38,3 Mkr för helåret 2018. Under Q4 enskilt såg det dock något bättre ut med ett underskott för dessa om -6,8 Mkr, vilket emellertid fortfarande innebär ett mycket kraftigt underskott.

Hur man än vrider och vänder på verksamheten framstår det som oundvikligt att kapitaltillskott kommer bli nödvändiga. I och med att börsvärdet numera är nere kring 50 Mkr kan det bli fråga om högst ansenliga utspädningar, speciellt som riskaptiten på småbolagsmarknaden är långt ifrån så hög som den var fram tills för ungefär ett år sedan. Betydande rabatter kan bli nödvändiga.

Kassamässigt minskade som nämnts blodflödet något under Q4 relativt resten av föregående år. Detsamma gäller på resultatfronten. En viss ökning av intäkterna i kombination med något sänkta kostnader relativt resten av året låg bakom detta. Förlusten före skatt för kvartalet uppgick emellertid ändå till relativt höga -6,5 Mkr medan den för helåret landade på -30,8 Mkr.

Intäkterna för kvartalet kom in på 4,3 Mkr medan de för helåret blev 14,0 Mkr. Q4 blev således även här ett visst fall framåt. För Q1 i år spår bolaget intäkter om 4,5–5,0 Mkr, dvs ytterligare en viss ökning. Samtidigt spås kostnaderna minska från 10,5 Mkr under Q4 till 7,5 Mkr under Q1 i år.

Summa summarum visar siffrorna att steget till bestående lönsamhet och positivt kassaflöde ännu är tämligen långt. Samtidigt har det ganska länge varit relativt tyst från OmniCar vad gäller nyheter om nya kundavtal. Risken finns således att det inte går framåt riktigt i den takt som man skulle önska. Mot detta får vi ställa att risk/reward ser klart mer lockande ut än i höstas.

Detta förtas dock av att rejält utspädande kapitaltillskott sannolikt kommer behövas. Trots det anländer vi i slutsatsen att aktien så sakteliga närmar sig ett intressant läge. Även om vi ser potential för ytterligare nedsida innan det eventuellt blir bättre, väljer vi nu att plocka ned Sälj-skylten och att istället förhålla oss neutrala till OmniCar. Något köpläge ser vi ännu inte. I detta nu gäller för bolaget att över huvud taget överleva fram till breakeven. Det kan bli en utmaning i sig om inte något radikalt inträffar i affärsvolymerna framöver.

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Annons

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början