Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
10.04.2019

NENT – Ljus och skugga

Den 28:e mars 2019 var det så slutligen dags. Efter nästan exakt ett års planeringstid handlades aktien för Nordens ledande streamingleverantör för första gången som ett eget värdepapper. Beslutet att dela upp MTGs verksamhet i två separata bolag, kom efter den danska telekomoperatören TDC hade dragit tillbaka sitt uppköpsbud, då ett konsortium bestämde sig att lägga ett bud på TDC istället. Rent praktiskt innebar beslutet att verksamheten inom TV, digital kommunikation och innehållsproduktion paketerades inom det nya bolaget Nordic Entertainment Group (NENT), och samtliga aktier i bolaget delades ut till MTGs aktieägare.

NENT B | Large Cap | 220 kr

Varumärkesportföljen inom underhållning omfattar idag sändningar och streamingtjänster inom TV och radio, med välkända namn som Viasat, TV3, Viaplay och Rix FM. Dessutom skapar, producerar och distribuerar man TV-program, reklam- och långfilmer, främst åt TV-bolag, streamingaktörer, distributörer och annonsörer.

Med en omsättning på 14,6 miljarder kr stod NENT för nästan tre fjärdedelar av det gamla MTG. Intäkterna genereras framförallt genom en blandning av abonnemangsavgifter för betaltjänster som TV och streaming, samt annonsförsäljning. Snabbast växer abonnemangsintäkterna (cirka 60% av nettoomsättningen), med en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) om 8% mellan 2016 - 2018, vilket kan jämföras med den totala tillväxten om 6% under samma period.

Annons

Tillväxten drivs av streamingtjänsten Viaplay (cirka 20% av omsättningen), som ökar antalet prenumeranter med cirka 15% per år, och är nästan uppe i 1,3 miljoner. Tillsammans med Viasat pay-TV kanalerna, når man idag fler än 2,3 miljoner prenumeranter (av cirka 12,3 miljoner hushåll i Norden).  Ovanstående sker givetvis på bekostnad av den traditionella TV-konsumtionen, men utvecklingen gynnar NENT totalt sett, eftersom bolaget har större publik och marknadsandel online. För att öka attraktionskraften har man börjat investera i eget, lokalt originalinnehåll, och över 20 originalproduktioner är under utveckling. Det kompletterar erbjudandet som för övrigt består av ett omfattande sporterbjudande, och en bred portfölj av köpta TV-serier och filmer tex från Hollywood.

Potentialen för fortsatt tillväxt är hög, givet att inte ens hälften av alla hushåll i Norden prenumererar på en streamingtjänst idag, samtidigt som människornas beteendemönster utvecklar sig tydligt bort från tablålagt program, mot on-demand tittande. Konkurrensen i form av bland annat Netflix är enorm, men Viaplay har en stark ställning på sina hemmamarknader med en andel om cirka 25% i Norden.

Streamingmarknaden har de senaste åren vuxit med cirka 20% per år, och även om NENT inte har matchat dessa siffror är vd Anders Jensen övertygad om att man kommer nå denna tillväxttakten framöver. För att komma dit har man investerat omkring 3 miljarder kr i den tekniska infrastrukturen, bara mellan 2015 och 2018, och antalet anställda inom IT har ökat med 23% de senaste två åren.

Men framförallt är det innehållet som kostar. Historiskt har man legat efter vad gäller filmbiblioteket från Hollywood, någonting som man har nyligen adresserat genom nya avtal med bland MGM och NBC Universal. Förutom filmer kostar även rättigheterna till idrottsevenemang stora pengar, samtidigt som tex Champions League i fotboll är ett absolut måste för att locka prenumeranter.

På andra sidan av den strukturella utvecklingen finns de klassiska reklamintäkterna, som uppgick till cirka 4 miljarder kr ifjol, med negativ trend som följd av allt färre tittare och mindre tittartid. Dessutom kommer en icke obetydlig del av reklamintäkterna från betting-bolagen, där framtiden är något oviss efter omregleringen av spelmarknaden i Sverige.

Bolagets förmåga att öka resultatet har historiskt varit bra, och sedan 2016 har rörelseresultatet (EBIT) vuxit med 9% i snitt. Resultatet för 2019 kommer emellertid påverkas av ytterligare engångskostnader relaterade till uppdelningen från MTG och noteringen som självständigt bolag. Dessutom har nya funktioner inom organisationen behövt skapas, vilket har gradvis färdigställts under 2019. Adderar man stigande kostnader för innehåll, så förvånar det inte att analytikerna som följer bolaget räknar med ett oförändrat EBIT på 1,6 miljarder kr för i år (Factset).

Vid uppdelningen skuldsattes NENT rätt så hårt och nettoskuldsättningsgraden uppgick till cirka 560% vid noteringen. Det operativa kassaflödet är dock starkt, så att balansräkningen inte borde utgöra ett bekymmer på sikt.

Med sitt starka varumärke Viaplay framstår bolaget som en av vinnarna av den ökande streaming-penetrationen i Norden. Lönsamhetsutvecklingen är det svårare att sia om, eftersom skalfördelar kan komma att ätas upp av högre kostnader för innehåll. Dessutom bromsas streamingeuforin dessvärre av den sjunkande delen från traditionell TV och reklam, vilket skiljer investeringscaset från tex Netflix, som är en ”pure play” på streaming. Detta syns även i värderingen, och aktien handlas i skrivande stund till 12x vinsten (p/e) på analytikernas estimat för 2020. Blir inte tillväxten högre än de förväntade 3% är den relativt låga multipeln faktiskt inte så konstig. Streaming är ett spännande område, men det finns bättre aktier för den som söker sådan exponering. Avvakta.

 

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början