Sista chansen att teckna aktier i Secits
22.12.2022

Sista chansen att teckna aktier i Secits

Secits är en säkerhetskoncern som arbetar för att skapa trygghet och tillförlitlighet genom innovativa säkerhetslösningar, engagemang och kompetens. Koncernen bildades 2007 och har sedan dess hjälpt privatkunder och företag att skapa trygghet och skydda det som är viktigt. Bolaget har en bred portfölj av produkter och tjänster som innefattar inbrottslarm, brandlarm, lås och passersystem och traditionell kameraövervakning.

Secits verksamhet kan delas in i tre affärsområden; B2C, B2B och Larmcentral.

Dotterbolaget Säkra Larm står för merparten av B2C-segmentet och riktar sig främst mot svenska privatkunder, där man skräddarsyr säkra och moderna trygghetslösningar i abonnemangsform som exempelvis kameraövervakning, hemlarm och brandlarm. Affärsområdet B2B är uppdelat inom två segment; Enterprise solutions, där bolaget erbjuder kundspecifika säkerhetslösningar mot större företag – och Small and Medium Businesses, med ett fokus på standardiserade produkter till mindre företag. Genom affärsområdet larmcentral erbjuder Westra Security en larmcentralslösning till koncernens affärsområden, samt till externa kunder för att öka intäktströmmarna.

Secits genomför en nyemission där bolaget tar in cirka 34 miljoner kronor. Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Secits har under de senaste två åren genomfört förvärv av Säkra Larm och Westra Security. Förvärven har genomförts i syftet att uppnå större skala i koncernen och för att diversifiera bolagets intäktsströmmar. Emissionslikviden ska användas för att ytterligare konsolidera förvärven i koncernen, vilket kommer att öka synergier och bidra med lönsamhet. Delar av emissionslikviden ska även användas för slutbetalningar av dessa förvärv. Bolaget har även upptagna aktieägarlån, vilka delvis avses återbetalas med emissionslikviden. Majoriteten av aktieägarlånen ska dock kvittas i företrädesemissionen.

Sista dag att teckna nyemissionen är den 27 december.


Företrädesemissionen i sammandrag

Teckningskurs: 0,80 SEK per aktie
Teckningsperiod: 12 december 2022 - 27 december 2022
Handel med teckningsrätter: 12 december 2022 - 21 december 2022
Emissionsstorlek: Cirka 34 MSEK
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Företrädesemissionen är på förhand säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.


Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Emissionssida

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Secits
16.12.2022

Stockpicker intervjuar - Secits

Secits är en säkerhetskoncern som arbetar för att skapa trygghet och tillförlitlighet genom innovativa säkerhetslösningar, engagemang och kompetens. Koncernen bildades 2007 och har sedan dess hjälpt privatkunder och företag att skapa trygghet och skydda det som är viktigt. Bolaget har en bred portfölj av produkter och tjänster som innefattar inbrottslarm, brandlarm, lås och passersystem och traditionell kameraövervakning.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag startade min karriär på Electrolux i Stockholm där jag sedan arbetade i cirka 17 år i olika positioner. Jag har även drivit egna bolag bland annat i säkerhetsbranschen. Över de senaste 15 åren har jag arbetat med att utbilda cirka 5 000 personer i olika branscher och i olika befattningar. 

paulVD

Paul Trygger, vd

Kan du beskriva Secits och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Secits är en säkerhetskoncern som arbetar för att skapa trygghet och tillförlitlighet genom innovativa säkerhetslösningar, engagemang och kompetens. Koncernen bildades 2007 och har sedan dess hjälpt privatkunder och företag att skapa trygghet och skydda det som är viktigt. Vi har en bred portfölj av produkter och tjänster som innefattar inbrottslarm, brandlarm, lås och passersystem samt traditionell kameraövervakning.

I vårt värdeerbjudande ingår även tjänster som larmcentralsuppkoppling, väktartjänst, videoanalys, service och egenutvecklade mjukvarulösningar med artificiell intelligens. Secits är en helhetsleverantör av säkerhet med alla de certifieringar och branschkrav som marknaden kräver. Vår målsättning är att vara en trygg leverantör av säkerhetstjänster som kan addera innovation och ny teknik för våra kunder genom våra säkerhetslösningar. När bolaget noterades 2017 förvärvades samtidigt MKS Sverige, specialister inom kameraleverans, och därmed skapades SECITS Holding. Bolaget har sedan dess genomfört ytterligare två förvärv, Säkra Larm 2021 och Westra Security 2022, som både utökar och kompletterar det befintliga erbjudandet.

Hur ser Secits organisation ut?

– Verksamheten kan delas in i tre affärsområden; B2C, B2B och Larmcentral.

Dotterbolaget Säkra Larm står för merparten av B2C-segmentet och riktar sig främst mot svenska privatkunder, där vi skräddarsyr säkra och moderna trygghetslösningar i abonnemangsform som exempelvis kameraövervakning, hemlarm och brandlarm. Affärsområdet B2B är uppdelat inom två segment; Enterprise solutions, där vi erbjuder kundspecifika säkerhetslösningar mot större företag – och Small and Medium Businesses, med ett fokus på standardiserade produkter till mindre företag. Genom affärsområdet larmcentral erbjuder Westra Security en larmcentralslösning till koncernens affärsområden, samt till externa kunder för att öka intäktströmmarna.passare

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 34 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden, vilket innebär att bolaget kommer att få in 34 MSEK i emissionen. Secits har under de senaste två åren genomfört förvärv av Säkra Larm och Westra Security. Förvärven har genomförts i syftet att uppnå större skala i koncernen och för att diversifiera våra intäktsströmmar. Emissionslikviden ska användas för att ytterligare konsolidera förvärven i koncernen, vilket kommer att öka synergier och bidra med lönsamhet. Delar av emissionslikviden ska även användas för slutbetalningar av dessa förvärv. Bolaget har även upptagna aktieägarlån, vilka delvis avses återbetalas med emissionslikviden. Majoriteten av aktieägarlånen ska dock kvittas i företrädesemissionen.

Vi har även beslutat om ett åtgärdsprogram med flertalet strategiska förändringar i koncernen med syfte att förbättra lönsamhet och operationellt kassaflöde. Dessa förändringar inkluderar bland annat brytningsavgift för avslut av larmuppkopplingar som framöver kommer att gå till Secits egen larmcentral. Vidare så ser vi även löpande över nya förvärvsmöjligheter och emissionslikviden bidrar med en nettokassa för detta.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Bolagets kunder ställer höga krav på en väl fungerande IT-infrastruktur och support. Därmed skulle IT-attacker, fel och skador på IT-system, driftstörningar eller bristfälliga leveranser av säkerhetstjänster kunna innebära förlorade kunder och minskade marknadsandelar. Som ett bolag i framkant av den tekniska utvecklingen gäller att vi fortsätter hålla bra kontakt med våra leverantörer, så att vi kan fortsätta gå i bräschen vad gäller högteknologisk utveckling. Vi ser även hittills att vi svarat bra på marknadens höga krav på säkerheten genom att flertalet aktörer med dessa höga krav fortsatt väljer oss som leverantör.

Hur ser ni på Sverige som marknad för era tjänster?

– Den globala marknaden för säkerhetstjänster förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxt om 10,5 procent över de kommande åren. Den svenska säkerhetsbranschen omsatte 90 miljarder SEK år 2021, och marknaden fortsätter växa även i Sverige. Secits är den tredje största leverantören av säkerhetstjänster i Sverige, där de två större aktörerna är väsentligt större. I undersökningar är det även tydligt att Sveriges trygghetsbild upplevs ha försämrats samtidigt som EU-snittet förbättrats. Mellan 2019 och 2020 ökade brottsanmälningar med 6,2 procent, vilket placerade Sverige på den sjätte lägsta rankningen i EU. På grund av denna ökade osäkerhet i samhället ser vi ett stort behov av säkerhetstjänster de kommande åren vilket skapar förutsättningar för en växande marknad.

Under valet 2022 var lag och ordning den näst viktigaste valfrågan, där 50 procent av deltagarna i en undersökning ansåg frågan vara en av de viktigaste för dem. Detta tycker vi visar ytterligare på att ökade satsningar på säkerhetslösningar i Sverige väntas framgent.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Vi vill gärna tro, och upplever oss få den återkopplingen från våra kunder, att vi är lite mer flexibla och snabba avseende att ta fram kundspecifika lösningar och samtidigt kunna leverera bra teknologi och service.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i SECITS?

– För det första, Secits verksamhet gynnas starkt av ökad befolkningsmängd, urbanisering, digitalisering och en ökad mängd enheter uppkopplade till IoT, därmed väntas Secits verksamhet växa de kommande åren.

För det andra, vi har ett stort behov av säkerhetstjänster i Sverige. Secits kan ta tillvara på detta genom att vara en helhetsleverantör av säkerhetslösningar med samtliga certifieringar och branschkrav på plats.

För det tredje, genom företrädesemissionen skapar vi förutsättningar för en bättre konsoliderad och lägre skuldsatt koncern – vilket ger oss möjlighet att dra nytta av marknadstrender för att växa lönsamt. Då säkerhetstjänster är väsentliga för företag har vi även historiskt klarat oss bra i sämre konjunkturer.

Slutligen, till skillnad från andra leverantörer av helhetslösningar är vi snabbfotade och flexibla i våra lösningar till kunderna vilket ger oss ett vassare erbjudande än övriga aktörer på marknaden.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser SECITS ut då?

– Vi har om fem år tillfullo integrerat våra nyare affärsområden och vuxit tillsammans med våra fantastiska medarbetare och partners, till att bli det självklara valet för de kunder som kräver större helhetslösningar, de mindre lokala affärsdrivarna och till alla de privatkunder som vi dagligen hjälper att skapa en trygghet i sina liv. Vi har dessutom uppnått att våra aktieägare kan blicka tillbaka på de gångna fem åren och känna sig nöjda med avkastningen från bolaget samt att vi är den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen.


Företrädesemissionen i sammandrag

Teckningskurs: 0,80 SEK per aktie
Teckningsperiod: 12 december 2022 - 27 december 2022
Handel med teckningsrätter: 12 december 2022 - 21 december 2022
Emissionsstorlek: Cirka 34 MSEK
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Företrädesemissionen är på förhand säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.


Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Emissionssida

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Secits – Nya vindar
06.07.2020

Secits – Nya vindar

Det blåser nya vindar genom säkerhetsbolaget, som har varit noterat på börsen sedan 2017.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början