Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
26.08.2020
SinterCast – Stark återhämtning

SinterCast – Stark återhämtning

Det var i mars, just som börserna liksom SinterCast bottnade, som vi höjde rekommendationen för aktien till Köp.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Nu 40% rabatt på Sveriges ledande aktietidning. Avkastning +870% sedan 2009. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Nu 40% rabatt på Sveriges ledande aktietidning. Avkastning +870% sedan 2009. Beställ
SinterCast – Det ljusnar
15.06.2020

SinterCast – Det ljusnar

I slutet på mars höjde vi rekommendation för SinterCast till Köp. Aktien kostade då 101 kr efter ett mycket kraftigt ras under februari och mars.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1791 (14 juni 2020)

SINT | Small Cap | 126,60 kr | KÖP

Sedan dess har kursen återhämtat sig till som bäst 142 kr i början av juni. En god utveckling sedan analysen således. För tillfället handlas aktien en bit under 130 kr.

Trots att Coronapandemin fick genomslag i mars kunde SinterCast visa upp ett relativt starkt Q1 med en nettoomsättning på 24,6 Mkr (22,9). Bruttoresultatet blev 17,6 Mkr (18,4), innebärande en bruttomarginal på 72% (80). Rörelseresultatet kom in på 7,9 Mkr (8,9) och nettoresultatet blev 6,6 Mkr (8,3). Vinsten per aktie var 0,93 kr (1,17). Kassaflödet från den löpande verksamheten var 9,1 Mkr (7,2), där förändring av rörelsekapital bidrog med 0,7 Mkr (-2,1). Investeringsverksamheten gav ett kassaflöde om -0,3 Mkr (-0,2) medan finansieringsverksamheten gav -0,2 Mkr (-0,3) och totalt kassaflöde blev således 8,6 Mkr (6,7). Forsknings- och utvecklingskostnader om -3,3 Mkr (-2,2) togs dessutom direkt i rörelseresultatet. Den finansiella ställningen var fortsatt imponerande solid och likvid.

Coronaviruset orsakade produktionsstopp hos flera av SinterCasts gjuterikunder och slutanvändare av fordon under andra halvan av mars, vilket ledde till en minskad produktionstakt om 2,9 miljoner motorekvivalenter under Q1, en minskning med 6,4% jämfört med Q1 2019. Under Q3 och Q4 2019 låg takten på 3,5 miljoner respektive 3,1 miljoner, där det lägre utfallet under Q4 hade sin förklaring i planerade driftsstopp vid årets slut. Tappet under Q1 i år relativt Q3 2019 ska ställas i relation till att Q3 då var ännu ett smaskigt rekord i en lång rad av ständigt nya rekord. Q1 påverkades således förhållandevis begränsat negativt av Coronapandemin. Därefter har dock påverkan, som förväntat blivit desto större.

SinterCast har informerat om att produktionstakten i april var endast 1,0 miljoner motorekvivalenter och sedan ökade till 1,6 miljoner motorekvivalenter i maj. Ökningen i maj berodde på att några gjuterikunder startade upp efter produktionsstoppen i slutet av mars och april. Produktionstakten i maj motsvarar dock endast ungefär hälften av produktionstakten för helåret 2019 på 3,3 miljoner motorekvivalenter. I januari var årstakten 3,0 miljoner motorekvivalenter och i februari 3,2 miljoner motorekvivalenter. Produktionen till och med maj motsvarar därmed ca 70% av serieproduktionen under samma period 2019.

På installationsfronten är utsikterna för året fortsatt positiva efter att WHB-gjuteriet i Brasilien utnyttjat köpoptionen i slutet av maj för System 4000. Ihop med System 4000 Plus-installationerna som planeras under andra halvåret vid First Automobile Works-gjuteriet i Kina och vid Scania-gjuteriet i Sverige, ser SinterCast det som fortsatt möjligt att uppnå ett andra år i rad med rekordhöga installationsintäkter.

Samtidigt uppger bolaget att serieproduktionen började visa tecken på återhämtning i maj. I och med start av produktion vid ytterligare gjuterier i början av juni ger det en positiv indikation på kommande produktionsökningar. SinterCast är hoppfulla om att Q2 innebär den lägsta serieproduktionsnivån, men betonar att visibiliteten förblir låg. Vad gäller resultatet uppger SinterCast vidare att inberäknat de positiva utsikterna för installationsintäkter i år, motsvarar serieproduktionstakten i maj på 1,6 miljoner motorekvivalenter i princip den takt som krävs för att uppnå ett nollresultat. Därmed ser bolaget som väntat ut att kunna ta sig igenom Coronakrisen mycket väl. Bolaget fortsätter att bevaka serieproduktionen och likviditeten under sommaren och kvarstår vid ambitionen att dela det goda finansiella resultatet från 2019 med sina aktieägare på en extra bolagsstämma, som kommer att sammankallas senast den 20 november.

Stockpicker kvarstår vid bedömningen att långsiktigt har egentligen inget förändrats i grunden för SinterCast. Fler och fler väljer att övergå till SinterCasts teknologier och stöd för detta kommer i form av såväl ekonomiska som miljömässiga fördelar utöver rent prestandamässiga. Samtidigt ser det ut som att det värsta kan vara över för SinterCast och dess kunder utan att bolaget påverkats allt för negativt, vilket är mycket positivt och visar på bolagets motståndskraft.

En eventuell andra virusvåg kan visserligen inträffa men frågan är om nedstängningarna då verkligen blir lika omfattande. Blickar vi samtidigt några år framåt kan uppdämda behov ge en rejäl skjuts i produktionstakten när läget normaliseras. Vi höjer nu riktkursen till 150 kr (125) och förnyar köprekommendationen.

Även i ett riktigt mörkt konjunkturscenario, där efterfrågan under en längre tid minskar extremt kraftigt jämfört med förra året, kan SinterCast hålla igång affärsverksamheten och sedan stå redo att möta kraftigt ökade volymer när konjunkturen förbättrats och dessutom uppdämda behov sedermera börjar slå igenom. Utöver detta har vi den underliggande trenden där SinterCasts teknologier vinner allt mer terräng. Vi bedömer att SinterCasts framgångar de senaste åren får förnyad kraft i framtiden.

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Annons
SinterCast – Fyndchans
31.03.2020

SinterCast – Fyndchans

Ingen går säker när de ekonomiska konsekvenserna av det nya Coronaviruset biter företag och börser i ändan. Även spjutspetsföretag med flyt och allt större acceptans för sina teknologier, som SinterCast, har fått se sina aktier klappa ihop totalt.

Från Stockpicker Newsletter (29 mars 2020) 

SINT | Small Cap | 101,00 kr | KÖP

I SinterCast är nu nästan hela förra årets raketuppgång utraderad och aktien är nere på nivåer som den var uppe på redan 2013. De intryck som kursutvecklingen lämnar oss med är onekligen ett scenario med en efterfrågekrasch, som under flera år leder till mycket svag försäljning. Är det verkligen så illa?

2019 blev ett enastående år för SinterCast och i samband med bokslutet föreslogs ännu en rekordutdelning. För verksamhetsåret 2019 föreslås dels en ordinarie utdelning på 4,50 kr per aktie (3,50), dels en extra utdelning om 2,25 kr per aktie (1,50). Totalt därmed 49,7 Mkr (35,5) och liksom förra året fördelat på två utbetalningar om 3,38 kr respektive 3,37 kr per aktie (2,50). Styrelsen har föreslagit den 22 maj 2020 som avstämningsdag för den första utbetalningen och den 23 november 2020 som avstämningsdag för den andra utbetalningen.

SinterCast har på senare år delat ut till och med mer än det årliga kassaflödet. Men utifrån händelseutvecklingen som varit sedan bokslutet den 19 februari, anser vi att det vore synnerligen lämpligt att dra tillbaka utdelningsförslaget och tills vidare helst helt slopa aktieutdelning. Summan som är föreslagen att delas ut räcker nämligen för att hålla igång SinterCast väldigt länge och övervintra i en eventuellt utdragen djup lågkonjunktur. Det senare måste vara prio ett i nuläget tills den ekonomiska effekten av viruspandemin klarnat liksom de mer långsiktiga utsikterna.

Problemet när det kommer till att bedöma SinterCast-aktien är i nuvarande läge att vi vet ovanligt lite om det vi värderar, dvs hur intäkter, resultat och kassaflöde kommer utveckla sig i år och de närmaste åren. Från ett läge med känd nivå på den ekonomiska aktiviteten i världen och inom SinterCasts kundgrupper, hur trenderna utvecklade sig och vilka faktorer som kunde antas vara drivande de närmaste åren, dvs god visibilitet, har vi nu hamnar i ett stort svart hål med obefintlig visibilitet. Men kommer det verkligen förbli så?

Om vi antar att SinterCast ställer in utdelningen och går ned på sparlåga en tid, så bör den starka finansiella ställningen och goda likviditeten i kombination med låga fasta kostnader medföra att bolaget kan härda ut väldigt länge. Affärsmodellen och den höga bruttomarginalen i kombination med låga fasta kostnader gör att SinterCast kan generera överskott även vid relativt låga affärsvolymer när industrierna börjar hacka igång igen efter karantäner, komponentbrist och logistikproblem generellt. Trots inbromsning i fordonskonjunkturen utvecklade sig dessutom januari-februari bra för bolaget enligt information offentliggjord av SinterCast, och även installationsutsikterna för innevarande år angavs som ännu mycket goda i bokslutet i februari. Så sent som i förra veckan bekräftade bolaget också sin bedömning om goda långsiktiga tillväxtutsikter för såväl serieproduktion som installationer.

Ett bom stopp i tillverkningen på många håll i världen samt tvärstopp i efterfrågan från oroliga och drabbade slutkunder, är kortsiktigt en giftig kombination för SinterCast. Men både när det gäller personbilar och lastbilar vet vi från historien att utdragna perioder med kraftigt sjunkande efterfrågan till slut leder till stora uppdämda förnyelsebehov, utöver eventuell underliggande tillväxt. Med andra ord, även i ett riktigt mörkt konjunkturscenario där efterfrågan viker extremt kraftigt under en längre tid, kan SinterCast hålla igång affärsverksamheten och sedan stå redo att möta kraftigt ökade volymer när konjunkturen förbättrats och dessutom uppdämda behov sedermera börjar slå igenom. Utöver detta har vi den underliggande trenden där SinterCasts teknologier vinner allt mer terräng.

Tittar vi långsiktigt på SinterCast har egentligen inget förändrats i grunden. Fler och fler väljer att övergå till SinterCasts teknologier och stöd för detta kommer i form av såväl ekonomiska som miljömässiga fördelar utöver rent prestandamässiga. Nu har ett sannolikt mycket kraftigt hack i kurvan påbörjats, ett hack som är omöjligt att förutsäga hur länge det varar. Därför blickar vi längre framåt och ser då att SinterCast är ett bolag som vi sannolikt får se skörda nya framgångar i ett mångårigt perspektiv. Vi höjer därför rekommendationen till Köp med en riktkurs på 125 kr. Räkna med betydande volatilitet i aktien tills nuvarande marknadsoro bedarrat.

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Rapportrally i Sintercast och Allgon
13.11.2019

Rapportrally i Sintercast och Allgon

Stockholmsbörsen utvecklades söderut på onsdagen vilket var i linje med de ledande europeiska börserna.. Rapportaktuella Allgon och Sintercast handlades upp 10,9 respektive 11,6 procent

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Relaterade ämnen
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
28.04.2019

SinterCast – Alla rätt

 För knappt tre veckor sedan fick SinterCast, en riktig långtidsfavorit för Stockpicker, lämna vår Top Picks-lista efter en gedigen avkastning om nära 90% på lite drygt ett och ett halvt år. Aktien noterades då på pricken till vår riktkurs om 130 kr. I veckan som gick kom rapporten för Q1, vars toner med besked stämde in i vår lovsång av SinterCast. Vår riktkurs är numera överskriden och aktien har med draghjälp från rapporten betalats i som högst 138,50 kr. Fortsätter vi vår långa serie av riktkurshöjningar?

SINT |Small Cap | 134,5 kr 

Under Q1 lyfte nettoomsättningen till 22,9 Mkr (16,6). Bruttoresultatet steg till 18,4 Mkr (13,2), innebärande en oförändrad bruttomarginal på 80% (80). Rörelseresultatet ökade till 8,9 Mkr (4,9) och nettoresultatet till 8,3 Mkr (4,1). Vinsten per aktie var 1,2 kr (0,6). Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 7,2 Mkr (7,7), där förändring av rörelsekapital bidrog negativt med -2,1 (2,5). Investeringsverksamheten gav ett kassaflöde om -0,2 Mkr (-0,5). Forsknings- och utvecklingskostnader om -2,2 Mkr (-2,3) togs dessutom direkt i rörelseresultatet. Den finansiella ställningen var fortsatt synnerligen solid och likvid.

 Serieproduktionen nådde rekordhöga 3,1 miljoner motorekvivalenter i årstakt under kvartalet, en ökning med 24% relativt Q1 förra året. Bolaget gick dessutom ur kvartalet med en rekordhög takt om 3,4 miljoner motorekvivalenter i mars. Det mesta tyder på att Q2 bjuder på ännu ett saftigt rekord för serieproduktionen och liksom under Q1 även ökade mätkoppsleveranser. Kommunikationen från bolagets kunder pekar också på långsiktigt starka produktionsutsikter. Utsikterna är som bekant likaledes positiva på installationsfronten inför de kommande åren. Summa summarum befinner sig SinterCast alltså fortsatt i pole position.

 Vår mycket positiva syn på SinterCasts långsiktiga utsikter kvarstår oförändrad. I det korta till medellånga perspektivet kan samtidigt ett förväntat positivt nyhetsflöde och det betydligt större intresset för aktien på marknaden rendera ytterligare kursuppgång. Som vi nämnde sist finns det anledning att räkna med att värderingen under lång tid framöver kommer att på papperet se mer framtung ut än tidigare. Vi bedömer dock att aktien nu är relativt nära ett läge där värderingsmultiplarna börjar bli lite väl ansträngda för att motivera köp.

 Samtidigt bedömer vi att skiftet i marknadens intresse för bolaget och aktien blir bestående under lång tid, samt att en förväntad långsiktigt stark utveckling för bolaget i kombination med positivt nyhetsflöde kommer att hålla värderingen på en hög nivå. Några djupdykningar ser vi således inte framför oss. Riktkursen höjs efter Q1-rapporten till 135 kr (130), men rekommendationen sänks nu efter lång tid från Köp till Avvakta/Behåll. Marknaden har äntligen börjat att uppskatta aktien fullt ut. Större rekyler ser vi dock som goda köplägen.

 

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
07.04.2019

SinterCast – kassako med stadig tillväxt

Ett skifte har påbörjats. Eller rättare sagt två stycken. Det ena är att SinterCasts framgångar av allt att döma får allt bredare stöd av förändringar och tendenser på bolagets marknader. Det andra är att aktiemarknaden för första gången på många år har börjat att på allvar uppskatta SinterCast för dess ljusa framtidsutsikter, och att värderingen därför tenderar att på papperet se mer framtung ut än tidigare. Det senare är en utveckling som kan komma att bli bestående under lång tid.

SINT | Small Cap| 120 kr

I vår förrförra uppdatering, i början av februari, inkluderade vi en retrospektiv genomgång av kursutvecklingen för SinterCast allt sedan 90-talet. Det var som framgick då ingen tillfällighet. Bakgrunden var att vi bedömde att bolaget befann sig i början av en utveckling, där det kunde vara på väg att, sett på riktigt lång sikt, börja infria de förhoppningar som på 90-talet ledde till hysteri i aktien och sedan följdes av kurskollaps. Så sent som i slutet på februari höjde vi riktkursen ännu en gång men i veckan som gick övertrumfades denna.

Utsikterna är starka för såväl produktionstakt som nyinstallationer där spårbarhetsteknologierna numera gör processtyrningsteknologierna sällskap. Vi bedömer att Scanias val att satsa på SinterCasts teknologi, vilket är mycket betydelsefullt för SinterCasts fortsatta tillväxt, kommer att få fler efterföljare i det längre perspektivet. Ökade krav på bättre prestanda och lägre koldioxidutsläpp samt mindre motorpaket borgar för detta. Inom tunga fordon finns en särskilt betydelsefull framtida tillväxtmöjlighet för bolaget.

Intressant att notera är, även om inget nämndes om SinterCast, Volvos besked i veckan om en miljardsatsning på gjuteriet i Skövde, vilken ska genomföras över fyra år. Volvo nämnde specifikt att man ”…kommer att byta ut den befintliga formningslinjen för råsand och ersätta denna med en ny linje med betydligt högre flexibilitet både vad gäller framtida produkter och material…”

I Skövdefabriken gjuts idag svänghjul, cylinderblock och cylinderhuvud till 11-, 13- och 16-liters motorer. Volvo påpekar att Skövdefabriken förser hela koncernen med gjutna produkter och betonar att investeringen också är en betydelsefull miljösatsning, som bl a innebär en mer hållbar tillverkningsteknik med minskad förbrukning av ändliga material. Härigenom förbereder man sig för framtidens produkter, processer och miljöutmaningar. Även om satsningen inte skulle inkludera SinterCasts teknologier, visar den liksom Scanias dito tydligt på vad som är på gång där ute.

När vi löpande följer vad som kommuniceras från SinterCasts kunder framträder en mer eller mindre samstämmig bild av ljusa utsikter för SinterCasts del. Det är tydligt att det målmedvetna arbetet med att vidareutveckla och förfina grundteknologierna samt att bygga marknadsandelar, är på vippen att övergå i en allt bredare marknadsacceptans och fler och fler användningsområden. Samtidigt kommer SinterCast att lansera den fjärde generationens CGI-processtyrningsteknologi på den internationella gjuterimässan GIFA i Tyskland i juni. Man ligger aldrig på latsidan utan fortsätter oförtrutet att leda teknologiutvecklingen samt att finna fler och fler tillämpningar, där spårbarhetsteknologierna utgör ett lovande tillskott.

I veckan som gick noterades aktien i som högst 123 kr, den högsta noteringen sedan 2008. Det var strax över vår riktkurs på 120 kr. Vi höjer nu denna till 130 kr samtidigt som köprekommendationen bibehålls. Vi räknar med att värderingen kommer att fortsätta vara framtung under lång tid framöver, då marknaden på allvar förefaller ha förstått SinterCasts position och bolaget liksom omvärlden i allt högre grad visar tydligt varför SinterCasts teknologier i det längre perspektivet kan förväntas möta en kraftigt växande efterfrågan. Samtidigt bedömer vi att de långsiktiga tillväxtutsikterna stärkts ytterligare, varför vi bedömer att bolaget i än högre grad än tidigare kommer fortsätta vara en kassakossa med stadig tillväxt.

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
27.02.2019

SinterCast – Segertåget rullar vidare

När vi för tre veckor sedan uppdaterade vår analys av Sintercast hade aktien fått upp ångan efter ett starkt nyhetsflöde, där kronan på verket var nyheten att Scania beställer SinterCasts processtyrningsteknologi till ett nytt skräddarsytt gjuteri för kompaktgrafitjärn.

SINT | Small Cap | 100,5 kr

Nyligen kom även bokslutet för 2018, som föga oväntat var starkt och aktien har redan utmanat den gamla toppen från slutet 2013 till slutet 2015, som vi beskrev som varande inom räckhåll i den retrospektiva delen i föregående analys. Även om någon etablering däröver ännu inte skett, visar såväl den markant ökade handeln i aktien som bolagets långsiktiga utsikter att ett större avstamp uppåt kan bli verklighet de kommande åren.

Under Q4 rakade nettoomsättningen iväg upp till 24,6 Mkr (17,8). Bruttoresultatet steg till 19,0 Mkr (13,7), vilket innebar en oförändrad bruttomarginal på 77% (77). Rörelseresultatet ökade till 7,5 Mkr (5,4) och nettoresultatet till 10,2 Mkr (5,4). Vinsten per aktie kom in på 1,4 kr (0,8). Kassaflödet från den löpande verksamheten var 4,0 Mkr (8,5), där förändring av rörelsekapital i år bidrog negativt med -4,1 (2,7). Investeringsverksamheten gav ett kassaflöde om -0,6 Mkr (-0,7).

För helåret ökade nettoomsättningen till 87,7 Mkr (65,6). Bruttoresultatet klättrade till 68,9 Mkr (50,6), vilket gav en något högre bruttomarginal om 79% (77). Rörelseresultatet lyfte till 29,4 Mkr (17,7) och nettoresultatet till 32,7 Mkr (18,6). Detta trots ökade framtidssatsningar där kostnader för forskning och utveckling ökade till 10,3 Mkr (7,3). Vinsten per aktie steg till 4,6 kr (2,6). Kassaflödet från den löpande verksamheten var 24,8 Mkr (16,9), varav förändring av rörelsekapital påverkade med -6,8 (-2,0). Investeringsverksamheten gav ett kassaflöde på -2,6 Mkr (-3,7).

Utdelningen på 19,5 Mkr till trots, låg likvida medel på 32,8 Mkr vid årsskiftet, att jämföra med 30,1 Mkr vid föregående årsskifte. Bolaget saknade fortfarande långfristiga skulder vid utgången av 2018, och samtidigt var omsättningstillgångarna exklusive likvida medel allt jämt nästan tre gånger så stora som de kortfristiga skulderna. Soliditeten var 90,0% (90,6).

Styrelsen föreslår en rejält ökad ordinarie utdelning om 3,50 kr per aktie (2,75) och dessutom en extra utdelning på 1,50 kr per aktie (0). Det innebär att man avser att dela ut hela 35,5 Mkr (19,5) i år. Utdelningarna ska ske i två lika stora utbetalningar på 2,50 kr per aktie. Styrelsen föreslår den 27 maj som avräkningsdag för den första utbetalningen och den 27 november som avräkningsdag för den andra.

Bokslutet samt den generösa utdelning som föreslås gör att vi känner oss ytterligare konfidenta i vår långsiktigt positiva syn på SinterCast. Utsikterna är goda för såväl markant ökad användning i sig som allt fler tillämpningar av bolagets teknologier, och SinterCast ligger heller inte på latsidan med att utveckla nya teknologier och tillämpningsområden. Vi höjer riktkursen försiktigt till 120 kr (115). Köprekommendationen är intakt.

 

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Veckans aktieanalys: SinterCast
05.02.2019

Veckans aktieanalys: SinterCast

Stockpicker Newsletter fortsätter att se SinterCast som ett långsiktigt bra val, med goda långsiktiga affärsmöjligheter i sitt teknologiska ledarskap och sin innovationsförmåga, starka marginaler och kassaflöden, stabila finanser och starka utdelningsmöjligheter.

Från Stockpicker Newsletter (3 februari 2019)

SinterCast – Från klarhet till klarhet                 SINT | Small Cap | 90,2 kr

Den vanligtvis ganska anonyma aktien i SinterCast har inlett det nya året med dunder och brak. Kursen har nu känning på toppen från i början av september förra året. Den som gillar att hålla koll på grafer och teknisk analys, lägger också märke till ett par andra fenomen i utvecklingen. För det första ligger nu topparna kring 100 kr från perioden slutet 2013 till slutet 2015 plötsligt inom räckhåll. För det andra ligger aktien i en flackt stigande trend allt sedan 2009. För det tredje är området mellan 60-100 kr ett spann där en extremt stor andel av aktiens omsättning skett allt sedan 90-talet. För det fjärde ligger nästa distinkta gamla topp, efter ovan nämnda på dryga 100 kr, inte förrän uppåt toppen på dryga 170 kr från juni 2007. Därefter är det egentligen den gamla hysteritoppen på en god bit över 500 kr från SinterCast-aktiens glansdagar 1996.

Vad är nu relevansen i att djupdyka i dessa urgamla kurstoppar? Jo, SinterCast har som bekant en historik av att i mitten på 90-talet ha varit ett extremt upphaussat spekulationsobjekt, där bolagets nya teknologi enligt somliga närmast skulle förändra världen. Hysterin som rådde i aktien då slutade som bekant med ett katastrofalt fall, som inte såg sin botten förrän under 30 kr i mars 2009. Därefter har en stabil, relativt flack uppåtgående trend tagit vid och med kursutvecklingen som varit det senaste året syns tendenser, som pekar på att ett större utbrott uppåt skulle kunna vara i vardande på sikt.

Även om hysterikurserna som rådde i mitten av 90-talet ännu är avlägsna, visar utvecklingen det senaste året i kombination med bolagets starka utveckling under många år något som kan liknas vid ett skolboksexempel på när ny, het teknologi på aktiemarknaden alldeles för tidigt och allt för optimistiskt värderas upp till skyarna och sedan leder till en krasch, som för med sig att aktien ifråga solkas ned och får en dålig stämpel. Men där det flera decennier senare visar sig att världen blir mogen att tillämpa bolagets teknologier och det likt fågel Fenix reser sig ur askan. Man var inte fel ute på 90-talet, bara väldigt mycket före sin tid.

sinter

Så vad är det då som har hänt i januari som satt ny sprutt på aktien? I ett läge där konjunktur-, handelskrigs- och börsoro annars tagit ned kurserna i konjunkturkänsliga bolag och speciellt småbolag mycket kraftigt sedan hösten? Samtidigt som den för SinterCast viktiga fordonssektorn haft det motigt också pga avgasregleringar. Jo, bolaget har levererat flera nyheter som pekar mot att den trots allt ännu mycket starka utvecklingen i företaget inte är på väg att bromsa in, utan snarare få ny draghjälp de närmaste åren.

Till att börja med fick vi veta att Fiat Chrysler Automobiles med varumärket Ram lanserat en ny dieselmotor i SinterCast-CGI vid North American International Auto Show, och att serieproduktion redan påbörjats i Tupy-gjuteriet i Saltillo, Mexiko. Detta i form av en ny 6,7-liters raddieselmotor för Ram Super Duty pickup. SinterCast förväntar att motorprogrammet kan ge ett produktionsbidrag på ca 300 000 motorekvivalenter per år.

Den andra nyheten var att China Shipbuilding Industry Corporation antar SinterCasts processtyrningsteknologi. Ett Mini-System 3000 och en trådmatare ska installeras och driftsättas under Q2 i år och användas för serieproduktion i kompaktgrafitjärn för applikationer inom industriell kraft. Marknaden för industriell kraft står i nuläget för ca 10 % av SinterCasts totala produktion. Genom de affärer som hittills realiserats inom industriell kraft är SinterCast redan på god väg att bygga ännu ett viktigt verksamhetsben och ett framtida tillväxtfönster.

Till sist, den tredje nyheten vilken landades på hemmaplan. Här är det Scania som beställer SinterCasts processtyrningsteknologi till ett nytt skräddarsytt gjuteri för kompaktgrafitjärn med en kapacitet på 90 000 ton per år. Installation av ett processtyrningssystem är planerad till 2020, närmare bestämt ett System 4000 Plus med ett initialt ordervärde på ca 5 Mkr. Det ska användas för storvolymsproduktion av motorblock och cylinderhuvuden för tunga fordon. Enligt SinterCast ger den planerade serieproduktionsökningen möjligheter till löpande serieproduktionsintäkter på hela 20 Mkr per år, inom tre till fem år efter installationen.

Ovanstående positiva nyheter gör att vi fortsätter att se SinterCast som ett långsiktigt bra val, med goda långsiktiga affärsmöjligheter i sitt teknologiska ledarskap och sin innovationsförmåga, starka marginaler och kassaflöden, stabila finanser och starka utdelningsmöjligheter. Aktien är måhända fortfarande inte den ”sexigaste” småbolagsaktien, men styrkan i affären är inte att ta miste på och med de ökade tillämpningar som vi ser för bolagets teknologier är det inte omöjligt att tillväxten kommer att vara relativt hög under mycket lång tid framöver.

Efter det starka nyhetsflödet i januari höjer vi riktkursen till 115 kr (100) medan köprekommendationen behålls intakt. Sett i ett mycket långt perspektiv ser vi all anledning att räkna med att SinterCasts affärsmöjligheter kommer att växa betydligt, samtidigt som konkurrenssituationen ser ut att förbli gynnsam.

Stäng×
Relaterade ämnen
02.02.2019

SinterCast – Från klarhet till klarhet

Den vanligtvis ganska anonyma aktien i SinterCast har inlett det nya året med dunder och brak. Kursen har nu känning på toppen från i början av september förra året. Den som gillar att hålla koll på grafer och teknisk analys, lägger också märke till ett par andra fenomen i utvecklingen.

SINT | Small Cap | 90,2 kr

För det första ligger nu topparna kring 100 kr från perioden slutet 2013 till slutet 2015 plötsligt inom räckhåll. För det andra ligger aktien i en flackt stigande trend allt sedan 2009. För det tredje är området mellan 60-100 kr ett spann där en extremt stor andel av aktiens omsättning skett allt sedan 90-talet.

För det fjärde ligger nästa distinkta gamla topp, efter ovan nämnda på dryga 100 kr, inte förrän uppåt toppen på dryga 170 kr från juni 2007. Därefter är det egentligen den gamla hysteritoppen på en god bit över 500 kr från SinterCast-aktiens glansdagar 1996.

Vad är nu relevansen i att djupdyka i dessa urgamla kurstoppar? Jo, SinterCast har som bekant en historik av att i mitten på 90-talet ha varit ett extremt upphaussat spekulationsobjekt, där bolagets nya teknologi enligt somliga närmast skulle förändra världen.

Hysterin som rådde i aktien då slutade som bekant med ett katastrofalt fall, som inte såg sin botten förrän under 30 kr i mars 2009. Därefter har en stabil, relativt flack uppåtgående trend tagit vid och med kursutvecklingen som varit det senaste året syns tendenser, som pekar på att ett större utbrott uppåt skulle kunna vara i vardande på sikt.

Även om hysterikurserna som rådde i mitten av 90-talet ännu är avlägsna, visar utvecklingen det senaste året i kombination med bolagets starka utveckling under många år något som kan liknas vid ett skolboksexempel på när ny, het teknologi på aktiemarknaden alldeles för tidigt och allt för optimistiskt värderas upp till skyarna och sedan leder till en krasch, som för med sig att aktien ifråga solkas ned och får en dålig stämpel. Men där det flera decennier senare visar sig att världen blir mogen att tillämpa bolagets teknologier och det likt fågel Fenix reser sig ur askan. Man var inte fel ute på 90-talet, bara väldigt mycket före sin tid.

Så vad är det då som har hänt i januari som satt ny sprutt på aktien? I ett läge där konjunktur-, handelskrigs- och börsoro annars tagit ned kurserna i konjunkturkänsliga bolag och speciellt småbolag mycket kraftigt sedan hösten? Samtidigt som den för SinterCast viktiga fordonssektorn haft det motigt också pga avgasregleringar. Jo, bolaget har levererat flera nyheter som pekar mot att den trots allt ännu mycket starka utvecklingen i företaget inte är på väg att bromsa in, utan snarare få ny draghjälp de närmaste åren.

Till att börja med fick vi veta att Fiat Chrysler Automobiles med varumärket Ram lanserat en ny dieselmotor i SinterCast-CGI vid North American International Auto Show, och att serieproduktion redan påbörjats i Tupy-gjuteriet i Saltillo, Mexiko. Detta i form av en ny 6,7-liters raddieselmotor för Ram Super Duty pickup. SinterCast förväntar att motorprogrammet kan ge ett produktionsbidrag på ca 300 000 motorekvivalenter per år.

Den andra nyheten var att China Shipbuilding Industry Corporation antar SinterCasts processtyrningsteknologi. Ett Mini-System 3000 och en trådmatare ska installeras och driftsättas under Q2 i år och användas för serieproduktion i kompaktgrafitjärn för applikationer inom industriell kraft. Marknaden för industriell kraft står i nuläget för ca 10 % av SinterCasts totala produktion. Genom de affärer som hittills realiserats inom industriell kraft är SinterCast redan på god väg att bygga ännu ett viktigt verksamhetsben och ett framtida tillväxtfönster.

Till sist, den tredje nyheten vilken landades på hemmaplan. Här är det Scania som beställer SinterCasts processtyrningsteknologi till ett nytt skräddarsytt gjuteri för kompaktgrafitjärn med en kapacitet på 90 000 ton per år. Installation av ett processtyrningssystem är planerad till 2020, närmare bestämt ett System 4000 Plus med ett initialt ordervärde på ca 5 Mkr.

Det ska användas för storvolymsproduktion av motorblock och cylinderhuvuden för tunga fordon. Enligt SinterCast ger den planerade serieproduktionsökningen möjligheter till löpande serieproduktionsintäkter på hela 20 Mkr per år, inom tre till fem år efter installationen.

Ovanstående positiva nyheter gör att vi fortsätter att se SinterCast som ett långsiktigt bra val, med goda långsiktiga affärsmöjligheter i sitt teknologiska ledarskap och sin innovationsförmåga, starka marginaler och kassaflöden, stabila finanser och starka utdelningsmöjligheter.

Aktien är måhända fortfarande inte den ”sexigaste” småbolagsaktien, men styrkan i affären är inte att ta miste på och med de ökade tillämpningar som vi ser för bolagets teknologier är det inte omöjligt att tillväxten kommer att vara relativt hög under mycket lång tid framöver.

Efter det starka nyhetsflödet i januari höjer vi riktkursen till 115 kr (100) medan köprekommendationen behålls intakt. Sett i ett mycket långt perspektiv ser vi all anledning att räkna med att SinterCasts affärsmöjligheter kommer att växa betydligt, samtidigt som konkurrenssituationen ser ut att förbli gynnsam.

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
25.11.2018

SinterCast – Nytt styrkebesked

Stockpicker har länge haft ett gott öga till SinterCast som vi tycker har gått från klarhet till klarhet på senare tid. Årets Q3 var heller inget undantag. Nettoomsättningen växte i kvartalet till 19,7 Mkr (16,7). Bruttoresultatet steg till 15,8 Mkr (12,7), vilket innebar en bruttomarginal på 80% (76).

SINT|Small Cap|77,00 kr

Rörelseresultatet knatade upp till 6,0 Mkr (4,7) och nettoresultatet till 7,0 Mkr (4,7). Vinsten per aktie kom in på 1,0 kr (0,7). Kassaflödet från den löpande verksamheten var 9,9 Mkr (1,0), där förändring av rörelsekapital i år bidrog positivt med 5,0 (-4,0). Investeringsverksamheten gav ett kassaflöde om -0,6 Mkr (-0,9).

Utdelningen på 19,5 Mkr till trots, låg likvida medel på 29,4 Mkr vid utgången av kvartalet, att jämföra med 30,1 Mkr vid årsskiftet. Bolaget saknade fortfarande långfristiga skulder vid utgången av Q3, och samtidigt var omsättningstillgångarna exklusive likvida medel nästan tre gånger så stora som de kortfristiga skulderna. Soliditeten var 90,6 % (90,4).

Under Q3 sjönk serieproduktionen jämfört med rekordkvartalet Q2, främst beroende på de återkommande sommaruppehållen i juli och augusti. Q3 blev dock det starkaste sommarkvartalet någonsin och faktiskt det tredje bästa i bolagets historia. Bolaget uppger att en serieproduktionsvolym om 3,0 miljoner motorekvivalenter i årstakt är inom räckhåll på kort sikt. Det kan jämföras med 2,3 miljoner motorekvivalenter i årstakt under Q3 och 2,7 miljoner motorekvivalenter under Q2. 

För de första nio månaderna totalt ökade nettoomsättningen till 63,1 Mkr (47,8). Bruttoresultatet lyfte till 49,9 Mkr (36,9), vilket gav en bruttomarginal om 79% (77). Rörelseresultatet klättrade till 21,9 Mkr (12,3) och nettoresultatet till 22,5 Mkr (13,2). Vinsten per aktie lyfte till 3,2 kr (1,9). Kassaflödet från den löpande verksamheten var 20,8 Mkr (8,4), varav förändring av rörelsekapital påverkade med -2,7 (-4,7). Investeringsverksamheten gav ett kassaflöde på -2,0 Mkr (-3,0).

Oron inom bilindustrin till trots manglar SinterCast på för full maskin. Handelskonflikten, tullar, avgasregleringar och konjunkturdämpning kan dock komma att temporärt dämpa utvecklingen något framöver, även om inga nämnvärda tecken på detta ännu märks från SinterCast.

Bolagets teknologier, gamla såsom nya, vinner helt enkelt allt mer terräng varför de långsiktiga utsikterna fortsätter att vara starka. Innovationsförmågan är det heller inget fel på, varför senare tillkomna teknologier från bolaget vilka redan vunnit marknadsacceptans, ser ut att få fler efterföljare.

Vid utgången av Q3 bestod installationsbasen av 24 helautomatiska system, 22 mini-system och 4 spårningssystem i totalt 14 länder. Blickar vi bakåt ett knappt decennium är det en imponerande resa SinterCast har gjort. Från att under Q1 2009 ha nått en serieproduktionstakt om ca 300 000 motorekvivalenter i årstakt, nådde man alltså en 9 gånger högre takt under Q2 i år, och bedömer alltså att en tiodubbling från nivån för knappt tio år sedan till 3,0 miljoner motorekvivalenter i årstakt är inom räckhåll på kort sikt.

Sett i ett längre perspektiv ser vi all anledning att räkna med att SinterCasts affärsmöjligheter kommer att växa betydligt. Vi fortsätter därför att köprekommendera aktien. Riktkursen filas ned något till 100 kr (110) till följd av ökade riskpremier och osäkra konjunkturutsikter.

 

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början