Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Astra Zeneca fortsätter sin kursuppgång
11.06.2021

Astra Zeneca fortsätter sin kursuppgång

Stockholmsbörsen tappade i inledningen för att sedan vända upp.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Omvänd vinstvarning från Bilia
14.04.2021

Omvänd vinstvarning från Bilia

Stockholmsbörsen rekylerade ned på onsdagen. OMXS30-index sjönk 0,85 procent till 2228 punkter.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Annons
Fractal rusade i debuten
11.02.2021

Fractal rusade i debuten

Stockholmsbörsen visade på små rörelser på torsdagen.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
25.11.2018

SWECO – För höga förväntningar

Teknikkonsulten Sweco har vuxit kraftigt de senaste åren, och har fördubblat sin omsättning mellan 2013 och 2017 till cirka 16,9 miljarder kr. Expansionen har skett genom en kombination av organiskt tillväxt och strukturaffärer, varav förvärvet av nederländska Grontmij år 2015 har varit det enskilt största bidraget. Resan har belönats på aktiemarknaden med en uppgång om 70% de senaste tre åren. Börsvärdet idag ligget omkring 22 miljarder kr.

SWEC B | Large Cap | 191,4 kr 

De senaste veckorna har dock präglats av det allmänt sura börsklimatet, och Sweco-aktien har backat med över 20% sedan mitten av augusti. Även om cirka hälften av omsättningen kommer från den offentliga sektorn, så finns dock en känslighet för investeringsklimatet och konjunkturen. Den andra hälften av omsättningen kommer dessutom från industriföretag (18%), bostads-, fastighets- och byggföretag (16%), och andra privata företag.

Sweco bildades redan 1997, genom ett sammangående av arkitektföretaget FFNS och teknikkonsulten VBB. Idag har man cirka 15 000 medarbetare och är ett av de ledande konsultföretagen inom teknik, miljö och arkitektur, med huvudfokus på norra Europa. Viktigaste marknader är Sverige (41% av omsättningen), Norge (12%), och Finland (11%), följt av Nederländerna (10%). 

Bakom den stadigt ökande efterfrågan på Swecos tjänster ligger ett flertal långsiktiga trender. Samhällen och städer står inför förändringar med koppling till klimatomställning, urbanisering och digitalisering. Sweco hjälper här till genom att utveckla hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten.

Dessutom fokuserar idag alltfler kunder på sin kärnverksamhet, istället för att underhålla egna teknikavdelningar såsom tidigare. Denna utveckling har pågått under en lägre tid och ger teknikkonsulterna en central roll i alla delar av samhällets utveckling.

Konkreta exempel på projekt som Sweco jobbar med är tunnelbanor i Europas storstäder, elektrifierade järnvägar, samt flodöversvämningsskydd till moderniserade transportsystem. Projekten sträcker sig ofta över flera år, som exempelvis det nya sjukhuset man är involverad i just nu, med planerad öppning för patienter om knappt fem år.

Den operationella utvecklingen hittills i år har varit stark, och nettoomsättningen ökade under perioden januari – september med 11%, jämfört med samma period förra året, till 13,6 miljarder kr. Den organiska tillväxten justerad för kalendereffekter var cirka 5%, och i stort sett alla åtta kärnmarknader visar en god efterfrågan. Till och med efterfrågan inom fastighetssektorn beskrivs som fortfarande god i de flesta länder, förutom i Storbritannien och inom bostadsbyggande i Sverige och Danmark.

Debiteringsgraden, dvs den debiterbara tiden i relation till total närvarotid för samtliga anställda, har dock sjunkit på sistone och var med 73,7% under Q3, ca 1,4 procentenheter lägre än under samma kvartal året innan. Framförallt i Sverige hade det, tillsammans med lägre intäkter från underkonsulter och ökade projektjusteringar, en negativ inverkan på nettoomsättningen och resultat. Sammanlagt för kvartalen ett till tre, ökade rörelseresultatet (EBIT) med 8% till 1 079 Mkr, vilket innebar en minimal marginalnedgång till 7,9% (8,1).

I likhet med resultatet, förbättrades även bolagets kassaflöde. Trots det ökade nettoskulden till 2,7 miljarder kr, som en följd av ökat rörelsekapital, förvärv och valutaomräkningseffekter. Balansräkningen är, emellertid, fortfarande i bra skick med en soliditet på 40%, och en nettoskuldsättningsgrad på 44,6% vid slutet av september. Goda förutsättningar alltså för ledningen att fortsätta stärka Swecos position genom såväl organisk tillväxt som förvärv i norra Europa.

Hittills har bolagets största utmaning varit kompetensbristen på de nordiska och europeiska arbetsmarknaderna. Det är ont om ingenjörer och arkitekter, vilket hämmar möjligheterna att växa. Det blir särskilt tydligt i goda tider. Att dessa närmar sig ett slut, finns det fler och fler varningstecken för. Förutom globala risker, ser till exempel Teknikföretagens chefekonom Mats Kinnwall ytterligare press på den svenska ekonomin från en avmattning i den svenska byggkonjunkturen. I sin senaste prognos räknar han med en BNP-tillväxt i Sverige på enbart 1% nästa år, efter förväntade 2,4% i år, där han utgår från spridningseffeker från byggbranschen till andra sektorer.

Hur illa det kommer bli till slut återstår att se. Tittar vi på analytikernas förväntningar för Sweco, så räknar de i snitt med en omsättningstillväxt på 4,5% under 2019, enligt en sammanställning från Thomson Reuters. Eftersom inga större förvärv har annonserats hittills i år, borde tillväxtförväntningarna vara nästan helt organiska. Vinsten per aktie väntas stiga från 9,74 kr i år till 10,7 kr nästa år.

I våra ögon tar dessa förväntningar inte hänsyn till en ekonomisk avmattning, inte ens en liten sådan. Samtidigt handlas aktien till strax under p/e 18 på nästa års estimat. Sweco må vara ett välskött bolag med goda långsiktiga utvecklingsmöjligheter. Här och nu, ser vi dock ingen anledning att trycka på köpknappen

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början