Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
ScandiDos – Kalldusch!
27.09.2022

ScandiDos – Kalldusch!

Knappt hade tangenterna svalnat efter ScandiDos synnerligen uppmuntrande pressmeddelande om den riktade emissionen till IBA Dosimetry GmbH, ett helägt dotterbolag till IBA S.A, innan bolaget med andra handen delade ut en riktig käftsmäll till aktieägarna.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
ScandiDos – Strategisk allians!
08.09.2022

ScandiDos – Strategisk allians!

För drygt ett år sedan skedde det en rockad på ägarfronten i ScandiDos, något vi vid tillfället såg affärsstrategiskt mycket positivt på.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Annons
ScandiDos – Står pall i tuffa tider
15.03.2022

ScandiDos – Står pall i tuffa tider

ScandiDos är internationellt väletablerad inom området kvalitetssäkring av strålbehandling av cancer. Detta görs under det egna varumärket Delta4.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
ScanDidos
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
08.02.2022
ScandiDos – Revanschchans

ScandiDos – Revanschchans

ScandiDos är internationellt väletablerad inom området kvalitetssäkring av strålbehandling av cancer.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
20.09.2021
ScandiDos – Uppköpskandidat?

ScandiDos – Uppköpskandidat?

Nettoomsättningen för Q4 (feb 2021 - apr 2021) av det brutna räkenskapsåret 1 maj 2020 – 30 april 2021 steg...

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1896 (19 september 2021)

SDOS | First North | 3,64 kr | KÖP

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) lyfte till 0,5 Mkr (-2,7). Resultatet före skatt såväl som nettoresultatet förbättrades till -0,6 Mkr (-3,8). Kassaflödet från den löpande verksamheten klättrade rejält till 2,4 Mkr (-1,0). Även före förändringar av rörelsekapital förbättrades detta kassaflöde nästan lika mycket till 0,5 Mkr (-2,7). Kassaflödet från investeringsverksamheten var -1,3 Mkr (-1,6).

Annons

Nettoomsättningen för helåret summerade till 60,0 Mkr (57,3). Bruttomarginalen lyfte till 77% (74). Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) förbättrades till 4,1 Mkr (-8,4) medan resultatet före skatt klättrade till -1,8 Mkr (-13,1). Nettoresultatet kom in på -1,4 Mkr (-13,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten dundrade upp till 8,6 Mkr (-5,7). Före förändringar i rörelsekapital förbättrades istället detta kassaflöde till 3,1 Mkr (-8,7). Kassaflödet från investeringsverksamheten blev -4,6 Mkr (-4,1). Likvida medel utöver checkkredit om 8,0 Mkr (8,0) uppgick till 9,0 Mkr (6,9), att jämföra med 6,9 Mkr vid utgången av föregående räkenskapsår. Soliditeten var 59%, att jämföra med 65% vid utgången av föregående räkenskapsår.

Under Q4 fortsatte ScandiDos att navigera genom pandemin på ett utomordentligt bra sätt med god kostnadskontroll och något ökande omsättning trots alla utmaningar. I veckan som kommer är det under torsdagen dags för Q1-rapport för det nya räkenskapsåret. Vi har inga större förväntningar på just denna rapport. Däremot förväntar vi att bolaget under räkenskapsåret åter börjar visa bättre tillväxt, så länge inte pandemiläget överlag försämras markant. Som vi nämnde i föregående analys bör ScandiDos post pandemin gynnas av att under densamma ha hittat vad som förefaller vara en hållbart effektiv mix i marknadsaktiviteterna, som tillsammans med en i övrigt god kostnadskontroll också bör leda till bestående bättre marginaler.

Under det senaste räkenskapsåret missgynnades ScandiDos av allt från förseningar i inköpsprocesser och installationer av ny utrustning till följd av pandemin till ogynnsam valutapåverkan. Även om det är en bra bit kvar till resultat och kassaflöden som motiverar kraftiga kurslyft, blev det senaste räkenskapsåret ett rejält kvalitetsbevis som ger gott hopp om framtiden. Bolaget har en stark produktlinje med god tillväxtpotential framåt varför ScandiDos i ett normaliserat läge inom några år kan uppnå riktigt goda vinster och kassaflöden. Kring nuvarande kursnivåer är förväntningarna på ScandiDos måttligt högt ställda och faktum är att det inte hade förvånat om bolaget blev uppköpt.

På ägarfronten har det samtidigt hänt lite under sommaren. I slutet av juli månad utökade RTI Group AB, via det helägda dotterbolaget Spore Invest AB, sitt ägande i ScandiDos genom att förvärva samtliga av Fårö Capital AB:s aktier i ScandiDos, en post motsvarande 10,01% av aktierna i ScandiDos. RTI blev därigenom den största ägaren i ScandiDos med ett totalt ägande om ca 20,3%. RTI är verksamt inom kvalitetssäkring för radiologi, vilket är ett närliggande område till ScandiDos marknad, kvalitetssäkring för radioterapi.

RTI har inte visat någon tillväxt de senaste åren, men däremot en ihållande mycket god lönsamhet samt en mycket god finansiell ställning. RTI ligger några längder före ScandiDos när det kommer till omsättning, vinstmarginal och resultat. Men i ScandiDos torde tillväxtmöjligheterna kunna locka plus givetvis potentiella synergier. Att Scandidos numera har en markant stabilare finansiell ställning än tidigare och har uppnått en helt annan kostnadskontroll, öppnar också upp möjligheter för eventuella budgivare. En eventuell framtida affär mellan ScandiDos och RTI skulle kunna skapa en riktigt effektiv och mer heltäckande enhet. Efter RTI:s köp av Fårös post uttalade sig RTI om att de tror att det kan finnas just möjligheter till samarbete och att man kommer föreslå en styrelsekandidat i samband med årsstämman efter sommaren.

Stockpicker ser fortsatt att på sikt, när de uppdämda behoven inom sjukvården till följd av pandemin kan börja prioriteras så bör i sig ökade investeringar komma och ScandiDos då stå redo att möta efterfrågan. Vi ser ett ScandiDos i bättre verksamhetsmässig form än på länge, med ett produktutbud som har goda chanser att skapa rejäl tillväxt post pandemin. Vi kvarstår vid vår långsiktiga spekulativa köprekommendation. Riktkursen justeras ned något till 5,50 kr (6,00).

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
ScandiDos – Revanschchans
08.02.2022

ScandiDos – Revanschchans

ScandiDos är internationellt väletablerad inom området kvalitetssäkring av strålbehandling av cancer.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
ScanDidos
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
15.03.2022
ScandiDos – Står pall i tuffa tider

ScandiDos – Står pall i tuffa tider

ScandiDos är internationellt väletablerad inom området kvalitetssäkring av strålbehandling av cancer. Detta görs under det egna varumärket Delta4.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
20.09.2021
ScandiDos – Uppköpskandidat?

ScandiDos – Uppköpskandidat?

Nettoomsättningen för Q4 (feb 2021 - apr 2021) av det brutna räkenskapsåret 1 maj 2020 – 30 april 2021 steg...

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1896 (19 september 2021)

SDOS | First North | 3,64 kr | KÖP

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) lyfte till 0,5 Mkr (-2,7). Resultatet före skatt såväl som nettoresultatet förbättrades till -0,6 Mkr (-3,8). Kassaflödet från den löpande verksamheten klättrade rejält till 2,4 Mkr (-1,0). Även före förändringar av rörelsekapital förbättrades detta kassaflöde nästan lika mycket till 0,5 Mkr (-2,7). Kassaflödet från investeringsverksamheten var -1,3 Mkr (-1,6).

Annons

Nettoomsättningen för helåret summerade till 60,0 Mkr (57,3). Bruttomarginalen lyfte till 77% (74). Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) förbättrades till 4,1 Mkr (-8,4) medan resultatet före skatt klättrade till -1,8 Mkr (-13,1). Nettoresultatet kom in på -1,4 Mkr (-13,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten dundrade upp till 8,6 Mkr (-5,7). Före förändringar i rörelsekapital förbättrades istället detta kassaflöde till 3,1 Mkr (-8,7). Kassaflödet från investeringsverksamheten blev -4,6 Mkr (-4,1). Likvida medel utöver checkkredit om 8,0 Mkr (8,0) uppgick till 9,0 Mkr (6,9), att jämföra med 6,9 Mkr vid utgången av föregående räkenskapsår. Soliditeten var 59%, att jämföra med 65% vid utgången av föregående räkenskapsår.

Under Q4 fortsatte ScandiDos att navigera genom pandemin på ett utomordentligt bra sätt med god kostnadskontroll och något ökande omsättning trots alla utmaningar. I veckan som kommer är det under torsdagen dags för Q1-rapport för det nya räkenskapsåret. Vi har inga större förväntningar på just denna rapport. Däremot förväntar vi att bolaget under räkenskapsåret åter börjar visa bättre tillväxt, så länge inte pandemiläget överlag försämras markant. Som vi nämnde i föregående analys bör ScandiDos post pandemin gynnas av att under densamma ha hittat vad som förefaller vara en hållbart effektiv mix i marknadsaktiviteterna, som tillsammans med en i övrigt god kostnadskontroll också bör leda till bestående bättre marginaler.

Under det senaste räkenskapsåret missgynnades ScandiDos av allt från förseningar i inköpsprocesser och installationer av ny utrustning till följd av pandemin till ogynnsam valutapåverkan. Även om det är en bra bit kvar till resultat och kassaflöden som motiverar kraftiga kurslyft, blev det senaste räkenskapsåret ett rejält kvalitetsbevis som ger gott hopp om framtiden. Bolaget har en stark produktlinje med god tillväxtpotential framåt varför ScandiDos i ett normaliserat läge inom några år kan uppnå riktigt goda vinster och kassaflöden. Kring nuvarande kursnivåer är förväntningarna på ScandiDos måttligt högt ställda och faktum är att det inte hade förvånat om bolaget blev uppköpt.

På ägarfronten har det samtidigt hänt lite under sommaren. I slutet av juli månad utökade RTI Group AB, via det helägda dotterbolaget Spore Invest AB, sitt ägande i ScandiDos genom att förvärva samtliga av Fårö Capital AB:s aktier i ScandiDos, en post motsvarande 10,01% av aktierna i ScandiDos. RTI blev därigenom den största ägaren i ScandiDos med ett totalt ägande om ca 20,3%. RTI är verksamt inom kvalitetssäkring för radiologi, vilket är ett närliggande område till ScandiDos marknad, kvalitetssäkring för radioterapi.

RTI har inte visat någon tillväxt de senaste åren, men däremot en ihållande mycket god lönsamhet samt en mycket god finansiell ställning. RTI ligger några längder före ScandiDos när det kommer till omsättning, vinstmarginal och resultat. Men i ScandiDos torde tillväxtmöjligheterna kunna locka plus givetvis potentiella synergier. Att Scandidos numera har en markant stabilare finansiell ställning än tidigare och har uppnått en helt annan kostnadskontroll, öppnar också upp möjligheter för eventuella budgivare. En eventuell framtida affär mellan ScandiDos och RTI skulle kunna skapa en riktigt effektiv och mer heltäckande enhet. Efter RTI:s köp av Fårös post uttalade sig RTI om att de tror att det kan finnas just möjligheter till samarbete och att man kommer föreslå en styrelsekandidat i samband med årsstämman efter sommaren.

Stockpicker ser fortsatt att på sikt, när de uppdämda behoven inom sjukvården till följd av pandemin kan börja prioriteras så bör i sig ökade investeringar komma och ScandiDos då stå redo att möta efterfrågan. Vi ser ett ScandiDos i bättre verksamhetsmässig form än på länge, med ett produktutbud som har goda chanser att skapa rejäl tillväxt post pandemin. Vi kvarstår vid vår långsiktiga spekulativa köprekommendation. Riktkursen justeras ned något till 5,50 kr (6,00).

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
God tillväxtpotential och stark produktlinje. Köpläge för den spekulative
13.10.2021

God tillväxtpotential och stark produktlinje. Köpläge för den spekulative

I uppdateringen inför Q1-rapporten (brutet räkenskapsår) skrev vi att vi inte hade några större förväntningar på just denna rapport, och utfallet i rapporten som släpptes häromveckan visade sig också vara helt i linje med vår bild av nuläget i bolaget.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
ScandiDos – Uppköpskandidat?
20.09.2021

ScandiDos – Uppköpskandidat?

Nettoomsättningen för Q4 (feb 2021 - apr 2021) av det brutna räkenskapsåret 1 maj 2020 – 30 april 2021 steg till 16,0 Mkr (14,2). Bruttomarginalen ökade avsevärt till 78% (65).

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1896 (19 september 2021)

SDOS | First North | 3,64 kr | KÖP

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) lyfte till 0,5 Mkr (-2,7). Resultatet före skatt såväl som nettoresultatet förbättrades till -0,6 Mkr (-3,8). Kassaflödet från den löpande verksamheten klättrade rejält till 2,4 Mkr (-1,0). Även före förändringar av rörelsekapital förbättrades detta kassaflöde nästan lika mycket till 0,5 Mkr (-2,7). Kassaflödet från investeringsverksamheten var -1,3 Mkr (-1,6).

Annons

Nettoomsättningen för helåret summerade till 60,0 Mkr (57,3). Bruttomarginalen lyfte till 77% (74). Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) förbättrades till 4,1 Mkr (-8,4) medan resultatet före skatt klättrade till -1,8 Mkr (-13,1). Nettoresultatet kom in på -1,4 Mkr (-13,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten dundrade upp till 8,6 Mkr (-5,7). Före förändringar i rörelsekapital förbättrades istället detta kassaflöde till 3,1 Mkr (-8,7). Kassaflödet från investeringsverksamheten blev -4,6 Mkr (-4,1). Likvida medel utöver checkkredit om 8,0 Mkr (8,0) uppgick till 9,0 Mkr (6,9), att jämföra med 6,9 Mkr vid utgången av föregående räkenskapsår. Soliditeten var 59%, att jämföra med 65% vid utgången av föregående räkenskapsår.

Under Q4 fortsatte ScandiDos att navigera genom pandemin på ett utomordentligt bra sätt med god kostnadskontroll och något ökande omsättning trots alla utmaningar. I veckan som kommer är det under torsdagen dags för Q1-rapport för det nya räkenskapsåret. Vi har inga större förväntningar på just denna rapport. Däremot förväntar vi att bolaget under räkenskapsåret åter börjar visa bättre tillväxt, så länge inte pandemiläget överlag försämras markant. Som vi nämnde i föregående analys bör ScandiDos post pandemin gynnas av att under densamma ha hittat vad som förefaller vara en hållbart effektiv mix i marknadsaktiviteterna, som tillsammans med en i övrigt god kostnadskontroll också bör leda till bestående bättre marginaler.

Under det senaste räkenskapsåret missgynnades ScandiDos av allt från förseningar i inköpsprocesser och installationer av ny utrustning till följd av pandemin till ogynnsam valutapåverkan. Även om det är en bra bit kvar till resultat och kassaflöden som motiverar kraftiga kurslyft, blev det senaste räkenskapsåret ett rejält kvalitetsbevis som ger gott hopp om framtiden. Bolaget har en stark produktlinje med god tillväxtpotential framåt varför ScandiDos i ett normaliserat läge inom några år kan uppnå riktigt goda vinster och kassaflöden. Kring nuvarande kursnivåer är förväntningarna på ScandiDos måttligt högt ställda och faktum är att det inte hade förvånat om bolaget blev uppköpt.

På ägarfronten har det samtidigt hänt lite under sommaren. I slutet av juli månad utökade RTI Group AB, via det helägda dotterbolaget Spore Invest AB, sitt ägande i ScandiDos genom att förvärva samtliga av Fårö Capital AB:s aktier i ScandiDos, en post motsvarande 10,01% av aktierna i ScandiDos. RTI blev därigenom den största ägaren i ScandiDos med ett totalt ägande om ca 20,3%. RTI är verksamt inom kvalitetssäkring för radiologi, vilket är ett närliggande område till ScandiDos marknad, kvalitetssäkring för radioterapi.

RTI har inte visat någon tillväxt de senaste åren, men däremot en ihållande mycket god lönsamhet samt en mycket god finansiell ställning. RTI ligger några längder före ScandiDos när det kommer till omsättning, vinstmarginal och resultat. Men i ScandiDos torde tillväxtmöjligheterna kunna locka plus givetvis potentiella synergier. Att Scandidos numera har en markant stabilare finansiell ställning än tidigare och har uppnått en helt annan kostnadskontroll, öppnar också upp möjligheter för eventuella budgivare. En eventuell framtida affär mellan ScandiDos och RTI skulle kunna skapa en riktigt effektiv och mer heltäckande enhet. Efter RTI:s köp av Fårös post uttalade sig RTI om att de tror att det kan finnas just möjligheter till samarbete och att man kommer föreslå en styrelsekandidat i samband med årsstämman efter sommaren.

Stockpicker ser fortsatt att på sikt, när de uppdämda behoven inom sjukvården till följd av pandemin kan börja prioriteras så bör i sig ökade investeringar komma och ScandiDos då stå redo att möta efterfrågan. Vi ser ett ScandiDos i bättre verksamhetsmässig form än på länge, med ett produktutbud som har goda chanser att skapa rejäl tillväxt post pandemin. Vi kvarstår vid vår långsiktiga spekulativa köprekommendation. Riktkursen justeras ned något till 5,50 kr (6,00).

ScanDidos
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
15.03.2022
ScandiDos – Står pall i tuffa tider

ScandiDos – Står pall i tuffa tider

ScandiDos är internationellt väletablerad inom området kvalitetssäkring av strålbehandling av cancer. Detta görs under det egna varumärket Delta4.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
08.02.2022
ScandiDos – Revanschchans

ScandiDos – Revanschchans

ScandiDos är internationellt väletablerad inom området kvalitetssäkring av strålbehandling av cancer.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
16.03.2021
Imponerande stabilt för ScandiDos

Imponerande stabilt för ScandiDos

Lilla ScandiDos spelar en betydelsefull roll inom strålterapi av cancer.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1855 (14 mars 2021)

SDOS | First North | 4,61 kr | KÖP

Bolagets mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats så som ordinerats. Med sin produkt Delta4Phantom+, har Uppsalaföretaget tagit en framträdande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer.

Annons

Med produkten Delta4Phantom+ MR har ScandiDos dessutom utvidgat rollen till att även gälla det nya området MR-styrd strålterapi. Slutligen, med produkten Delta4Discover möjliggör ScandiDos på ett unikt sätt oberoende stråldosverifiering under behandling, vilket är framtidens sätt att utföra kvalitetssäkring inom strålterapi av cancer.

Bolaget finns representerat i lång rad länder. Utöver huvudkontoret i Uppsala Science Park, där bl a produktutvecklingen sker, finns säljkontor i USA, Malaysia och Frankrike. I Norden sker försäljningen direkt samt i drygt 40 andra länder via återförsäljare. ScandiDos har dessutom samarbetsavtal med de största terapiföretagen, vilka har ScandiDos produkter inlagda i sina säljsystem.

Under onsdagen i veckan som gick var det dags för kvartalsrapport tillika niomånadersrapport. En viktig värdemätare på hur bolaget härdar ut i pandemin. Nettoomsättningen för Q3 (nov 2020 - jan 2021) av det brutna räkenskapsåret 1 maj 2020 – 30 april 2021 föll något till 15,8 Mkr (17,7). Bruttomarginalen minskade till 74% (79), främst till följd av en mindre gynnsam geografisk mix. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) förbättrades till 0,5 Mkr (-0,3). Även resultatet före skatt förbättrades något till -1,3 Mkr (-1,6) medan nettoresultatet steg till -0,8 Mkr (-1,6).

Kassaflödet från den löpande verksamheten försämrades till -2,5 Mkr (-0,6). Före förändringar i rörelsekapital förbättrades istället detta kassaflöde till 0,3 Mkr (-0,5). Likvida medel utöver checkräkningskredit om 8,0 Mkr (8,0) uppgick till 8,2 Mkr (9,5), att jämföra med 6,9 Mkr vid utgången av föregående räkenskapsår. Soliditeten var 62% (67), att jämföra med 65% vid utgången av föregående räkenskapsår.

Nettoomsättningen för de första nio månaderna totalt summerade till 44,0 Mkr (43,1). Bruttomarginalen var oförändrad på 77% (77). Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) förbättrades kraftigt till 3,6 Mkr (-5,7) medan resultatet före skatt klättrade till -1,2 Mkr (-9,4). Nettoresultatet bokades till -0,8 Mkr (-9,4). Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 6,2 Mkr (-4,7). Före förändringar i rörelsekapital förbättrades istället detta kassaflöde till 2,6 Mkr (-6,0). Kassaflödet från finansieringsverksamheten blev -3,3 Mkr (-2,6).

Den kraftiga förbättringen av EBITDA-resultatet förklaras främst av lägre övriga externa kostnader, men till viss del även högre försäljning och högre övriga rörelseintäkter. Övriga externa kostnader minskade till 9,9 Mkr jämfört med föregående räkenskapsårs 16,7 Mkr, vilket framför allt beror på inställda aktiviteter och istället ett skifte till digitala marknadsaktiviteter till följd av Coronapandemin samt bibehållen god kostnadskontroll.

ScandiDos har helt klart navigerat genom pandemin så här långt på ett mycket bra sätt, och kan bolaget sedan efter pandemin hitta en hållbart effektiv mix i marknadsaktiviteterna bör det leda till bestående bättre marginaler. Att man klarat marknadsarbetet så bra under den minst sagt utmanande perioden talar för detta. Omsättning och resultat ska förstås också ses i skuggan av förseningar i inköpsprocesser och installationer av ny utrustning till följd av pandemin liksom ogynnsam valutapåverkan, och ScandiDos är hoppfullt att försenade projekt kommer att återupptas så snart situationen stabiliseras.

Stockpicker ser även att på sikt, när de uppdämda behoven inom sjukvården till följd av pandemin kan börja prioriteras så bör i sig ökade investeringar komma och ScandiDos då stå redo att möta efterfrågan. Fortfarande flaggar vi för risken att det kan komma några svagare kvartal. Men då förhoppningarna är goda att de värsta effekterna av pandemin går mot sitt slut, väljer vi att blicka rejält framåt och ser ett ScandiDos i bättre verksamhetsmässig form än på länge, med ett produktutbud som har goda chanser att skapa kraftig tillväxt post pandemin. Ännu kan ytterligare emissionsbehov inte uteslutas, men vi väljer idag att initiera en långsiktig spekulativ köprekommendation. Riktkursen höjs till 6,00 kr (4,50).

ScanDidos
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
15.03.2022
ScandiDos – Står pall i tuffa tider

ScandiDos – Står pall i tuffa tider

ScandiDos är internationellt väletablerad inom området kvalitetssäkring av strålbehandling av cancer. Detta görs under det egna varumärket Delta4.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
08.02.2022
ScandiDos – Revanschchans

ScandiDos – Revanschchans

ScandiDos är internationellt väletablerad inom området kvalitetssäkring av strålbehandling av cancer.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Vinnarportföljen – Bokslut
04.01.2021

Vinnarportföljen – Bokslut

Dags att summera vinnarportföljen årgång 2020. Majoriteten av våra vinnarkandidater slog index rejält.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
25.12.2020
ScandiDos – Tillväxt och vinst

ScandiDos – Tillväxt och vinst

Efter ett flertal år med trög försäljningsutveckling, ständiga förluster och urholkad aktiekurs blev onsdagens Q2-rapport ett rejält fall framåt, trots...

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1836 (20 december 2020)

SDOS | First North | 4,28 kr | NEUTRAL

Marknaden reagerade omedelbart starkt positivt på rapporten och aktien nådde under veckan upp till som högst 4,63 kr, vilket var nästan 50% över tisdagens stängningskurs. Utvecklingen tarvar en uppdatering av vår septemberanalys.

Annons

Nettoomsättningen för Q2 (aug-okt) av det brutna räkenskapsåret 1 maj 2020 – 30 april 2021 ökade till 16,1 Mkr (12,5). Bruttoresultatet lyfte till 13,5 Mkr (10,5), innebärande en ökad bruttomarginal om 79% (77). Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) förbättrades till 2,4 Mkr (-2,9). Resultatet före och efter skatt steg till 1,4 Mkr (-4,0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 1,4 Mkr (-3,9). Borträknat förändringar i rörelsekapital var detta kassaflöde 2,5 Mkr (-2,9). Likvida medel utöver checkräkningskredit om 8,0 Mkr (8,0) uppgick till 12,3 Mkr (11,6), att jämföra med 6,9 Mkr vid utgången av föregående räkenskapsår. Soliditeten var 61,6 % (69,1), att jämföra med 65,2 % vid utgången av föregående räkenskapsår.

Nettoomsättningen för det första halvåret totalt summerade till 28,1 Mkr (25,4). Bruttoresultatet lyfte till 25,6 Mkr (21,2), vilket gav en stärkt bruttomarginal om 79% (76). Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) steg till 3,2 Mkr (-5,4) medan resultatet före och efter skatt klättrade till 0,0 Mkr (-7,8). Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 8,8 Mkr (-4,1). Borträknat förändringar i rörelsekapital var detta kassaflöde 2,3 Mkr (-5,5).

Utvecklingen under Q2 imponerar och visar på flera av ScandiDos långsiktiga styrkor. Det som utgör smolk i glädjebägaren är den relativa tystnaden på orderfronten. En tystnad vilken som bekant på intet sätt är oväntad med hänvisning till pandemin. Dock innebär den eskalerande pandemin just att orderingången kan bli fortsatt begränsad och leda till svagare utveckling de kommande kvartalen.

Vår syn på de långsiktiga utsikterna är emellertid fortsatt positiv. Redan i föregående analys framhöll vi det som positivt att en permanent VD då hade kommit på plats och möjliggjort att tidigare VD fullt ut kan fokusera på teknologi och produktutveckling, där flera viktiga produkter är under utveckling. Ett större fokus än tidigare på arbetet med att marknadsföra en på sikt dessutom allt bredare produktportfölj tillsammans med ambitionen att söka fler strategiska samarbeten med andra aktörer, borgar som vi tidigare nämnt för att bolaget går mot en ljusnande framtid när de negativa effekterna av viruspandemin klingat av. Vidare ser vi fortsatt mycket positivt på valet av Gustaf Piehl, med sin gedigna erfarenhet och sitt kontaktnät, som ny VD.

Bilden av ScandiDos post pandemin klarnar allt mer och för detta har aktiemarknaden också värderat upp aktien en rejäl bit. Den långsiktiga potentialen är långt större, men trots det väljer vi att bibehålla vår neutrala rekommendation. Allt med hänvisning till att trögare kvartal kan ligga framför oss.

Riktkursen får sig dock en ordentlig skjuts upp till 4,50 kr (3,25) tack vare den gedigna Q2-rapporten och en ökad tilltro till att den genomförda omorganisationen borgar för en snabbare tillväxt när pandemin klingar av. Samtidigt vill vi gärna tro att bolaget passat och passar på att upparbeta kontakter med en rad potentiella beställare till den dag sjukvården kan återgå till det normala, varför det kan bli något av en ketchupeffekt på några års sikt.

ScanDidos
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
15.03.2022
ScandiDos – Står pall i tuffa tider

ScandiDos – Står pall i tuffa tider

ScandiDos är internationellt väletablerad inom området kvalitetssäkring av strålbehandling av cancer. Detta görs under det egna varumärket Delta4.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
08.02.2022
ScandiDos – Revanschchans

ScandiDos – Revanschchans

ScandiDos är internationellt väletablerad inom området kvalitetssäkring av strålbehandling av cancer.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Svårt att inte vara nöjd med dessa aktier i portföljen
06.10.2020

Svårt att inte vara nöjd med dessa aktier i portföljen

Årets upplaga av vår årligen återkommande Vinnarportfölj (Newsletter 1753 som publicerades 12/1) fick som bekant inte direkt någon flygande start i år.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början