03.02.2023
Small Cap - Nordic Iron Ore ingår projekteringsavtal

Small Cap - Nordic Iron Ore ingår projekteringsavtal

Iconovo, som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelade på fredagen positiva resultat i en rapport för ett projekt. De initiala resultaten stöder antagandet om att det är möjligt att ge läkemedel till både lunga och näsa via näsan och de ger också en uppskattning av den maximala dosen som kan ges. Projektet syftar till att utveckla inhalationsbehandling baserat på ICOone Nasal och att säkerställa nasal administrering som en effektiv behandlingsväg. Globalt finns ett mycket stort behov av en icke-invasiv och effektiv metod till låg kostnad för att administrera vacciner och biologiska läkemedel för profylaktisk virusbehandling. Iconovo leder ett projekt, finansierat med anslag från Bill & Melinda Gates Foundation som syftar till att etablera ett snabbspår för inhalationsbehandlingar som kan förbättra den globala sjukvården, framför allt i låg- och medelinkomstländer, i händelse av en ny viruspandemi. Aktien försvagades 6,3 procent till 43 kronor.

Scandinavian Enviro har mottagit en beställning på pyrolysolja värd cirka 4,7 miljoner kronor. Bakom ordern ligger det dotterbolag till ett ledande amerikanskt oljebolag som i februari i fjol gjorde en första beställning på olja för produktionstester. Den nya ordern beräknas levereras under cirka ett år med start i mars 2023 och följer på de lyckade produktionstester som kunden gjort och som Enviro tidigare kommunicerat. Aktien lyfte 3,6 procent.

Gruvutrustningsbolaget Nordic Iron Ore har ingått ett projekteringsavtal med VB Elnät för att utvärdera nödvändiga åtgärder för att möjliggöra anslutning till elnätet. För att återstarta gruvdriften vid Blötberget behöver Nordic Iron Ore tillgång till en anslutningseffekt på maximalt 20 MW. Nordic Iron Ore har tidigare ingått avsiktsförklaring med Hitachi Energy gällande installation och drift av en permanent 50/10 kV mottagningsstation som ska försörja gruvområdet med elkraft. Den indikativa tidsplanen för projekteringen är att det första elkraftsuttaget 1 MW skall kunna tas ut under hösten 2023 och sedan utökas elkraftuttaget till maximal kapacitet om 20 MW under 2024-2025. Aktien förbättrades 2,9 procent till 7,85 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
14.01.2021

Håll koll på denna formation i SES

Scandinavian Enviro Systems (SES) har en fantastisk uppgångsfas bakom.

De senaste månaderna har aktien tillbringat en del tid under de medellånga trendindikatorerna. Detta pekar på att köpflödet ebbat ut - åtminstone tillfälligt. En konsolideringsformation har bildats och härifrån får vi nivåer som kan användas vid positionering i aktien.

20210114 ses

Motstånd möter omkring 2,9 kronor. Ett positivt utbrott ur konsolideringen skulle signalera för att uppgången kan hålla i sig. Däremot om stödet vid cirka 2,14 kronor ger vika är det sannolikt att en större nedgångsfas ner mot 1,5 kronor tar vid.

Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Annons

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början