Kraftig rusning i PledPharma
14.04.2020

Kraftig rusning i PledPharma

Stockholmsbörsen utvecklades starkt efter påskhelgen med en uppgång för OMXS30-index om 2,5 procent. PledPharma bland vinnarna på dagens börs.

Börskommentarer, analyser och senaste nytt från aktiemarknaden helt kostnadsfritt i din mail. Teckna prenumeration på Market Update.

I veckan drar rapportperioden igång i USA. På torsdag-fredag ökar rapporttempot även i Sverige, då Atrium Ljungberg, Platzer, Öresund, och Kinnevik rapporterar för årets första kvartal. AstraZeneca lade bakom sig en uppgång om 9,3 procent. Under morgonen meddelande bolaget att de inleder en global studie med blodcancerläkemedlet Calquence på coronadrabbade patienter. Testerna ska visa om Calquence har effekt på patienter vars immunförsvar löpt amok, så kallade cytokinstormar.

Läkemedelsbolaget Sobi meddelade under gårdagen att intäkter och EBITA i mars har påverkats av ökad efterfrågan till följd av den pågående covid-19-pandemin. Intäkterna för första kvartalet 2020 förväntas uppgå till uppskattningsvis 4 630 miljoner kronor. EBITA har påverkats positivt av den starka intäktsutvecklingen och förväntas uppgå till uppskattningsvis 2 170 miljoner kronor för kvartalet. SEB har justerat upp vinstprognosen med 19 procent för innevarande år, 7 procent för 2021 och 12 procent 2022. Aktien stärktes 6,3 procent och stängde till 179,50 kronor. Fordonskoncernen Volvo ligger i startblocken och siktar på att återuppta delar av sin nedlagda produktion i nästa vecka. Först ut blir fabrikerna i Skövde och Köping och inledningsvis handlar det bara om motorer och växellådor. Det är dock fortsatt oklart när själva fordonstillverkningen kan återupptas. B-aktien sjönk 1,1 procent.

Storytels styrelseledamot Morten Qvist Strunge har sålt 96 000 aktier. Aktierna såldes för i snitt 157,54 kronor vilket innebär en affär på cirka 15,1 miljoner kronor. Vid stängning noterades aktien 2,6 procent högre. Stockpicker Newsletters Referensportfölj sålde på morgonen innehavet i Storytel med en avkastning på drygt 50 procent på kort tid. Pareto sänker sina riktkurser för Kambi och Kindred medan man samtidigt upprepar Köp. Kindred ökade 3,8 procent medan Kambi försvagades 1,2 procent. SEB sänker rekommendationen för Evolution Gaming till Behåll (Köp), riktkursen höjs till 422 kronor (413). Efter en stark kursutveckling handlas aktien till den övre delen av sitt historiska värderingsintervall. Aktien adderade 8,2 procent till 458,70 kronor. På en vecka har aktien ökat med hela 35 procent.

SEB sänker vinstprognosen 2020 för Sinch med 12 procent som en konsekvens av lägre vinster från textmeddelande inom transporter samt ökar omkostnadsprognosen då bolaget fortsätter att rekrytera i år för långsiktig tillväxt. Köprekommendationen upprepas. Aktien klättrade 4,6 procent till 442 kronor. Kycklingproducenten Scandi Standard har beslutat sig för att inte ge någon aktieutdelning för helåret 2019. Ursprungligt förslag var 2,25 kronor per aktie. Scandis aktie tappade 0,8 procent till 61,70 kronor. PledPharma rusade 64,3 procent till 7,14 kronor. Pareto sänker riktkursen till 22 kronor (58). Samtidigt upprepas köprekommendationen.

OPEC+ nådde över påskhelgen ett avtal om att minska oljeproduktionen med 9,7 miljoner fat per dag i maj. Någon stor effekt på oljepriset blev det däremot inte då ett avtal hade redan tagits ut i förskott på marknaden. Fortfarande råder det ett stort utbudsöverskott. Guldpriser pendlade kring årshögsta nivåer till strax över 1 700 dollar per uns. Bland guldbolagen ökade Semafo och Lundin Gold 12,6 respektive 14,9 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
SEB upprepar köp på Traton trots förväntat resultatfall
06.04.2020

SEB upprepar köp på Traton trots förväntat resultatfall

Stockholmsbörsen inledde veckan starkt likt de ledande europeiska marknaderna. OMXS30-index ökade 4 procent.

Siffror visar tecken på en avmattning i spridning och dödlighet av covid-19. I Spanien har antalet nya fall minskat fyra dagar idag och det finns en liknande tendens i Tyskland. Italien är stabilt medan det sker en ökning i Storbritannien. Bland de cykliska bolagen lyfte Autoliv 11 procent medan fordonskoncernen Volvo ökade 8 procent.

SEB har sänkt vinstprognoserna för cykliska bolag med strax över 35 procent sedan den 21 februari. Vinsterna har reviderats i två omgångar. Det kan fortfarande vara en nedsida i prognoserna men en tumregel är att cykliska bolag ska köpas när värderingsmultiplarna är höga vilket normalt innebär låga vinstprognoser. SEB förväntar att vinsten i Traton faller med 85 procent 2020. Aktien handlas till 31 gånger årets förväntade vinst per aktie men till låga 4 gånger förra årets vinst. SEB har en köprekommendation på Traton vars aktie steg 7,6 procent. Intrum föreslår att gå vidare med utdelning om 11 kronor per aktie. Avstämningsdag 8 maj. Marknaden hade troligen räknat med att Intrum skulle sänka utdelningen eller dra tillbaka den helt. Direktavkastningen är därmed cirka 9 procent. Aktien stärktes 2,2 procent till 122 kronor. Scandic Hotels som är en av de stora förlorarna på coronapandemin ökade 10,8 procent.
H&M får i spåren av fredagens delårsrapport höjd riktkurs av Carnegie med upprepad köprekommendation. Klädaktien ökade 10,5 procent till 126 kronor. SEB höjer rekommendationen på Kindred till Köp (Behåll) då bolagets uppdatering indikerar en stabilare verksamhet än befarat. Samtidigt kapar banken vinstprognosen per aktie med 18 procent men i stort sett oförändrade prognoser 2021 och 2022. SEB förväntar sig en normalisering av sportaktiviteter under det tredje kvartalet. Aktien adderade 9,7 procent till 38,83 kronor. I bettingsektorn steg Betsson och Kambi 6,2 respektive 2,6 procent. Enlabs hade en sämre dag vars aktie tappade 6,1 procent. Bolaget bedömer att den lettiska spelmyndigheten kommer att ge samtliga licensierade operatörer order att tillfälligt suspendera samtliga licenser för spel online.

Sedana Medical räknar med en omsättning på cirka 34 miljoner kronor i första kvartalet 2020, vilket motsvarar en tillväxt runt 90 procent jämfört med samma period förra året. Försäljningen under de sista dagarna i mars visade sig bli betydligt högre än förväntat. Aktien handlades upp 10,5 procent till 220 kronor. På råvarumarknaden sjönk Crude Oil 4,8 procent till 26,99 dollar per fat. Guldterminen avancerade samtidigt 2,6 procent till 1689 dollar. Lundin Energy och Africa Oil tappade 0,5 respektive 0,1 procent. Guldbolagen visade på en starkare utveckling än oljesektorn och bl.a. klättrade Semafo 0,5 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
12.01.2019

Semafo – en guldgruva på mer än ett sätt?

Guldet har i urminnestider setts som värdebevarande tillgång. Så även bland börsplacerarna även om dess intresse för ädelmetallen vanligtvis har gått i vågor. Störst har den varit i tider av oro, betydligt mindre när den globala ekonomin utvecklats väl. Då riktar man istället blickarna dit avkastningspotentialen är högre.

SMF | Mid Cap | 18,64 kr

Med tanke på höstens/vinterns börsutveckling är det inte särskilt märkligt att guldet åter har börjat glimma. Bestående eller ej finns det förstås olika åsikter om beroende på vad man tror om den närmaste framtiden. Får pessimisterna rätt kan det onekligen bli gyllene tider för guldet. Vill man rida på den vågen finns det en rad olika möjligheter.

Att köpa fysiskt guld är en klassisk sådan som förespråkas av främst allehanda ”domedagsprofeter”. De mer återhållsamma bedömarna framhäver istället diverse guldcertifikat eller s.k. ETF:er (börshandlade fonder). För oss i Sverige har dessvärre handeln med de senare nämnda blivit mer eller mindre omöjlig till följd av regelkrångel.

Ett annat alternativ är investering i guldprospekterande och/eller guldproducerande bolag. Erfarenheten av svenska sådana är dessvärre allt annat än god. Ni minns kanske Aurex, Lappland Goldminers eller Nordic Mines äventyr som med facit i hand visat sig vara allt annat än framgångssagor. De två största alternativen som står till buds idag är dels Lundin Gold dels kanadensiska Semafo som finns parallellnoterad i Sverige (huvudnotering i Kanada).

Medan Lundinfamiljens bolag håller på med att slutföra uppförandet av sin gruva är Semafo sedan flera år tillbaka ett guldproducerande företag. Under 2018 landade guldproduktionen på 244 600 uns (oz) och förväntas öka till drygt 400 000 i år tack vare produktion i ny gruva.

Just den kraftigt ökande produktionen gör att vi ser Semafos aktie som lite extra lockande. En investering i ett guldbolag är nämligen att betrakta som någon form av option på guldpriset. Bolagens intjäning ökar mer än själva guldpriset då kostnaderna för utvinning i regel är mer eller mindre konstanta. Det som eventuellt tillkommer är eventuella framgångar (eller misslyckanden) på prospekteringsfronten.

Det som gör Semafos förväntade produktionsökning intressant är det faktum att den härrör sig från ett område (Boungou) med rikare malm. Enligt bolagets senaste rapport innehöll malmen ca 5,75g guld per ton processad malm att jämföra med huvudgruvans (Mana) ca 2,40 g/t. Den rikare malmen gör att produktionskostnaden i genomsnitt sjunker vilket gör kalkylerna ytterst intressanta i händelse av fortsatt stigande guldpris.

Tittar man på totalkostnaden per producerad uns guld motsvarade den i Q3 ca 1000 usd. För helåret förväntar sig bolaget att nivån summeras till ca 920 usd/oz. Eftersom produktionen i Boungou som inleddes i Q3 kommer att äga rum under hela 2019 (och åren framgent) lär totalkostnaden gå ned som en följd av dess högre mineralisering. Målsättningen för de närmaste 5 åren är en totalkostnad på omkring 700 usd/oz.

Givet produktionstakt om drygt 400 000 oz guld och nuvarande guldpris (1 290 usd/oz) torde det motsvara kassaflöde på 230-240 Musd eller drygt 2 miljarder kronor per år att jämföra med Semafos börsvärde om drygt 6 miljarder kr. Skulle guldpriset därtill öka med 10% stiger Semafos intjäning med det dubbla (20%) tack vare hävstångseffekten som omnämndes ovan.

I det korta perspektivet kan man förstås resonera att en hel del av uppsidan nu är tagen. Enbart sedan årsskiftet har aktien stigit med nära 10% och utvecklingen är nära den dubbla om vi tittar en dryg månad bak i tiden. Men tidshorisonten för våra vinnarförslag sträcker sig nära ett år framåt och därför räds vi inte eventuella rekyler de närmaste veckorna.

Med ovan sagt vill vi förstås betona den mycket höga risknivån. Placeringar i guldproducerande bolag (Semafo bedriver även prospektering i närliggande områden) är beroende av flertalet faktorer som bolaget själva inte kan påverka. Den första är naturligtvis guldpriset som ju historiskt sett har visat sig vara ytterst svårprognosticerat och inte minst volatilt. Den andra är förstås beroendet av den amerikanska dollarn.

Den motsatta korrelationen med dess utveckling är ganska tydlig. Den tredje faktorn är förstås var verksamheten bedrivs. I Semafos fall handlar det om afrikanska Burkina Faso, ett område som inte kan betraktas som särskilt stabilt. Bara ifjol har bolagets anställda och dess säkerhetspersonal angripits vid en rad tillfällen och även om incidenterna inte tycks ha påverkat verksamheten i någon större omfattning går det inte utesluta att de någon gång gör det. Även politiska förutsättningar kan ändras. Idag är ledningen på god fot med regeringsmakten men detta är ingen garanti att relationen består för evigt.  

Med tanke på ovanstående lär Semafo sannolikt aldrig åtnjuta samma höga marknadsvärdering som större konkurrenter med spridd verksamhet över flera världsdelar gör. Samtidigt är det dock få bolag vars produktion kan komma att öka i samma dramatiska omfattning som Semafos förväntas göra. Det tillsammans med hyfsade utsikter om något svagare dollar (färre FED-höjningar) samt stigande guldpris (marknadsoro) gör att vi ser aktien som intressant för den mer spekulativt lagde.

Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början