Sensys Gatso - Andra gången gillt?
20.01.2024

Sensys Gatso - Andra gången gillt?

Trafiksäkerhetsföretaget Sensys Gatso var redan under fjolåret med i den vinnarportfölj som vi publicerar i Newsletter i mitten av januari varje år och får nu återigen chansen.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Sensys Gatso - Kan överraska i Q3
21.10.2023

Sensys Gatso - Kan överraska i Q3

Som vi kunde konstatera för ett par veckor sedan har inte årets upplaga av ”Vinnarportfölj” som publicerades i mitten av januari, rosat marknaden.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 2074 (18 oktober 2023)

SENS | Small Cap | 62,94 kr | CHANS

Vid senaste kvartalets slut hade istället portföljen tappat hela 29%, vilket måste sägas vara ett uselt och historiskt svagt resultat även om det finns ett par förmildrande faktorer. En sådan var en oväntat stark öppning på börsåret, vilket gav högre ingångsvärden än om portföljen hade startat direkt vid årsskiftet. En annan faktor är den mycket starka riskaversionen som vi har sett under året som framförallt har drabbat de mindre och mellanstora bolagen där många ligger på kraftigt minus i år.

Helt kört för en god avslutning på året för några av bolagen i portföljen är det ändå inte även om så förmodligen inte sker förrän sent in på året efter att Q3-rapporterna har presenterats, och i många av de riktigt små bolagen är detta normalt inte förrän tidigast i november. Ett av dessa bolag är Sensys Gatso Group som kursmässigt hamnade i mitten av vinnarlistan med en nedgång hittills i år på -21,5% och släpper rapporten först i mitten av november.

Företaget pysslar som bekant med utveckling och försäljning av system inom trafiksäkerhet som används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Redan årets Q1 var en besvikelse, vilket i mångt och mycket förklarar kursnedgången i år men ser man till Q2 var det inte alls fullt lika tokigt. Chansen ser också ut att kunna vara hygglig för att Q3 ska kunna överraska positivt.

I senaste kvartalet (Q2) ökade nettoomsättningen med 6,5% till 133 Mkr (124), vilket tro det eller ej följer på fyra kvartal i rad av negativ tillväxt. Det var även en skaplig ökning jämfört med omsättning på 113 Mkr i Q1. Positivt var även att 87 Mkr eller 65% av den totala försäljningen bestod av så kallade TRaaS-försäljning, (traffic enforcement as a service), det vill säga operatörstjänster och återkommande intäkter från underhåll, som också de facto är mer lönsam än själva systemförsäljningen.

Annons

Ökningen på 18% för TRaaS-försäljningen berodde huvudsakligen på TRaaS-operatörstjänster i USA och TRaaS-projekt i Tasmanien i Australien. Även rörelseresultatet före avskrivningar, Ebitda, förbättrades i kvartalet med 8% till 19,2 Mkr (17,7). Själva rörelseresultatet efter avskrivningar, Ebit, minskade dock något till 5,6 Mkr (7,1).

Det mest intressanta är dock som alltid framtiden och så även här. Orderingången i kvartalet minskade visserligen en hel del till 170 Mkr (240) men då ingår inte ett upphandlingsavtal i mellanöstern på 152 Mkr. Justerat för detta skulle istället orderingången ha ökat med 34% till 412 Mkr. För helåret 2022 hade bolaget en orderingång på 1,5 miljarder kr och är därmed numera uppe i nästan 2 miljarder på 18 månader, där de två största orderna är till svenska Trafikverket och nederländska Åklagarmyndigheten, och där har bara de första intäkterna realiserats i slutet av Q2.

Troligen kommer därmed kommande kvartal och då inte minst det tredje kvartalet att se betydligt bättre ut. Bolaget har en prognos för helåret 2023 om intäkter i intervallet 550–650 Mkr som upprepades i Q2 och eftersom man under första halvåret omsatte 246 Mkr innebär detta att Sensys under andra halvan bör kunna omsätta cirka 300–450 Mkr, vilket potentiellt ger en betydande tillväxt under andra halvåret, inte minst som omsättningen under motsvarande period ifjol var 256 Mkr. Trots investeringar för att kunna hantera den stora ordermängden och personalförstärkningar i USA torde detta också leda till förbättrad lönsamhet. Det är dock svårt att säga hur mycket bättre.  

Som vinnaraktie kan man absolut säga att Sensys Gatso har blivit ett fiasko hittills men en god avslutning på året ska absolut inte uteslutas. Förutom förväntat god tillväxt inför kommande kvartal så vet vi också att Q3 i fjol var riktigt svagt. I jämförelsekvartalet omsattes exempelvis bara 95 Mkr efter en negativ tillväxt på nästan 30%. Man noterade till det även ett rörelseresultat på -4,4 Mkr, vilket då var en betydande besvikelse. I årets Q3 är förutsättningarna betydligt bättre både vad gäller tillväxt som resultat, vilket skulle kunna öka intresset rejält för aktien.

Den stora orderingången de senaste 18 månaderna bör också bidra till ett ännu mycket starkare 2024. Vi håller således tummarna för resten av året och hoppas att den svajiga historiken snart är ett minne blott. Konjunkturkänsligheten är åtminstone tämligen måttlig då kunderna främst kommer från offentlig sektor i olika former och från vitt skilda geografier. Den finansiella situationen är därtill stark med en nettokassa på drygt 60 Mkr.

Ska man våga sig på en prognos i Sensys Gatso så är det att bolaget nu handlas till ett p/e-tal kring 25–27 för innevarande år men att vi nästa år får se en mycket betydande tillväxt och förbättrad lönsamhet när en stor del av den tidigare smått enorma orderingången ska betas av. Vi ser det inte som otänkbart att p/e-talet nästa år faller och det rejält till neråt 10.

Bolagets mer långsiktiga mål är en försäljning 2025 på mer än 1 miljard kr varav minst 600 miljoner kronor i återkommande intäkter från TRaaS samt en Ebitda-marginal överstigande 15%. Den som lever får se men skulle detta scenario slå in finns nu en betydande uppsida i aktien.

Sensys analysgraf

Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Annons
Vinnarportföljen – Q1 2023
12.04.2023

Vinnarportföljen – Q1 2023

2023 har inletts i positiv anda. Q1 bjöd på börsuppgång om 7,8%.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Kursrally i Calliditas Therapeutics
23.02.2023

Kursrally i Calliditas Therapeutics

Stockholmsbörsen vände upp något på torsdagen efter fyra dagars nedgång.

OMXS30-index och OMXSPI lyfte båda 0,2 procent. Det var en mängd rapporter som publicerades och påverkade kurssättningen. Nordea höjer riktkursen för lastvagnsbolaget Volvo till 270 kronor (245) och upprepar köprekommendationen. Det är den högsta riktkursen bland de etablerade analyshusen enligt Bloomberg. Banken spår att försäljningen av elektriska lastbilar kommer att motsvara 40 procent av försäljningen 2030, vilket banken anser berättigar högre värderingsmultiplar. B-aktien ökade 0,6 procent till 207,65 kronor. Banksektorn hade en bra utveckling med uppgångar för SHB A och SEB A om 2,1 respektive 1,5 procent. Astrazeneca sjönk 2 procent och stängde till 1412,50 kronor. Rätten till halvårsutdelning om 20,69 kronor per aktie avskildes.

Efter gårdagens rapportbesvikelse från Truecaller sänker SEB vinstprognosen med 32 procent för 2023 och 33 procent för 2024. Aktien är enligt SEB fortsatt attraktivt värderad med P/E 22 på bankens prognos för innevarande år och under P/E 16 för nästa år. Balansräkningen är stark och SEB ser förutsättningar för nya återköp av egna aktier. Köprekommendationen upprepas. Nordea internmäklade en post omfattande 250 000 aktier i Truecaller till kursen 30,10 kronor. Posten är värd 7,5 miljoner kronor. Aktien rekylerade upp 2,4 procent. Forskningsbolaget Cantargia redovisade som planerat ingen omsättning under fjärde kvartalet. Rörelseförlusten minskade till -89,7 miljoner kronor (-105,8). Trots stora utmaningar för biotechbranschen under 2022, har Cantargias projektportfölj utvecklats väl, skriver VD Göran Forsberg. Likvida medel uppgick till 189,6 miljoner kronor (247,3). Aktien som utvecklats väldigt starkt i år såldes ned 16,5 procent.

Enskilda internmäklade på morgonen tre poster om totalt 310 000 aktier i Sedana Medical. Posterna är värda nästan 7 miljoner kronor. Aktien stärktes 1,1 procent till 22,74 kronor. Calliditas Therapeutics aktie rusade 16,5 procent i spåren av sin rapport. Omsättningen steg kraftigt och uppgick till 429 miljoner kronor (31,2). Rörelseresultatet blev 32,5 miljoner kronor (-222,1). Sensys Gatso, som utvecklar system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, rapporterade ett rörelseresultat på 22 miljoner kronor (27) för det fjärde kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 161 miljoner kronor (173) medan orderingången kom in på 1 080 miljoner kronor (195). Marknaden ställde upp aktien 6,8 procent.

Annons

SBB-avknoppningen Neobo handlades ned 10 procent. Förvaltningsresultatet försämrades till 11 miljoner kronor (23) i fjärde kvartalet. Neobos fokus under 2023 kommer vara att sänka vakansgraden och höja hyrororna för bolagets olika fastigheter. I sektorn föll Cibus 8,7 procent medan Balder sjönk 0,1 procent. Björn Borg levererade en rekordhög omsättning under det fjärde kvartalet. Lönsamheten påverkades dock fortsatt negativt av valutamotvind. Rörelseresultatet blev 7,8 miljoner kronor, jämfört med 10 miljoner kronor under motsvarande period året före. Styrelsen föreslår en utdelning på 2 kronor per aktie, en minskning från 2,50 kronor i fjol. Aktien tappade 3 procent till 32,12 kronor, som var nära dagslägsta.

Medicinteknikbolaget Bico ökade 12,6 procent och återhämtade därmed en del av onsdagens rapportfall på nästan 30 procent. Byggpartner handlades ned 12,4 procent på sin bokslutsrapport, där problem med olönsamma bostadsbyggen i Stockholm tagna till fasta priser fortsätter att påverka negativt. I dagens rapport redovisades en rörelseförlust på 14 miljoner kronor, jämfört med en vinst på 25 miljoner kronor samma kvartal 2021. 30 miljoner kronor kommer från nedskrivningar i främst Mälardalen. Solenergibolaget Soltech avancerade 9,7 procent till 10,435 kronor. Intäkterna uppgick till 805 miljoner kronor (566). Organisk tillväxt i kvartalet uppgick till 81 procent och drevs av stor efterfrågan på solenergilösningar. Justerat ebit-resultat uppgick till 18,2 miljoner kronor (-64,3).

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Sensys Gatso - Besvikelse ger ny köpchans
20.01.2023

Sensys Gatso - Besvikelse ger ny köpchans

Vi skrev under fjolåret vid ett par tillfällen om trafiksäkerhetsföretaget Sensys Gatso Group som då också fick en spekulativ köprekommendation.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Veckan i backspegeln… v46
21.11.2022

Veckan i backspegeln… v46

Bestraffning… Jag har vid ett antal tillfällen nämnt att sena rapporter ofta utgör en varningssignal. Ju tidigare som ledningar klarar av att redovisa sina siffror desto större kvalitetsstämpel över bolaget ifråga.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
17.11.2022
Small Cap - MedCap lägger bud på AdderaCare

Small Cap - MedCap lägger bud på AdderaCare

Investmentbolaget MedCap lägger ett kontantbud på 3,60 kronor per aktie till aktieägarna i AdderaCare, som verksamma inom hjälpmedelssektorn för människor...

Budet motsvarar en premie på 18 procent jämfört med onsdagens slutkurs om 3,05 kronor. Budet värderar AdderaCare till cirka 121 miljoner kronor. Enligt ett pressmeddelande har styrelsen i AdderaCare enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna i bolaget att acceptera budet. Storägare i AdderaCare med motsvarande 34,4 procent av kapitalet och rösterna har åtagit sig att acceptera budet. Linc, som äger aktier i AdderaCare motsvarande nästan 24,4 procent av kapitalet och rösterna i bolaget, ställer sig positivt till och stödjer genomförandet av budet. Acceptansgraden är minst 90 procent av de utestående aktierna i AdderaCare. Aktien lyfte 16,7 procent till 3,56 kronor.

Annons

Sensys Gatso, som säljer trafiksäkerhetslösningar, såldes ned 17,3 procent i spåren av sin rapport. Omsättningen minskade till 26,8 procent till 95,4 miljoner kronor (130,4). Rörelseresultatet försämrades till -4,2 miljoner kronor, jämfört med 28,2 miljoner kronor samma period i fjol. Orderingången minskade med cirka 17 procent till 53,4 miljoner kronor (64,2). På rullande tolv månader är orderingången upp 85 procent. VD Ivo Mönnink skriver i rapporten genom att vinna den största upphandlingen i sin bransch i Sverige och en stor kontraktstilldelning i Nederländerna har Sensys Gatso säkrat sin löpande verksamhet på två av bolagets hemmamarknader. Sensys Gatso investerar för att påskynda tillväxten i Saudiarabien och USA. Bolaget upprepar sin långsiktiga plan att till år 2025 öka nettoomsättningen till över 1 miljard kronor med ambitionen att öka ebitda-marginalen till mer än 15 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Tungt fall i rapportaktuella Synsam
16.11.2022

Tungt fall i rapportaktuella Synsam

Stockholmsbörsen tappade mark på onsdagen med fastighetsbolagen som förlorare.

OMXS30-index minskade 1,1 procent och OMXSPI försvagades 1,6 procent. Enligt ett pressmeddelande sänker kreditvärderingsinstitutet Moodys Intrums kreditbetyg från Ba2 till Ba3. Utsikterna revideras i sin tur till stabila från negativa. Aktien tappade 5,3 procent till 157,25 kronor. Sinch och Volvo Cars var andra förlorare under dagens handel med nedgångar om 9,6 respektive 8,3 procent. Saab utvecklades mot strömmen och steg 3,2 procent. Nibe rapporterade intäkter och rörelseresultat vilka var 2 procent respektive 3 procent över konsensusestimaten. Rörelsemarginalen för kvartalet hamnade på 14,7 procent och blev därmed 10 baspunkter högre än väntat. Företaget vittnar om en synnerligen god efterfrågan under årets första nio månader med stöd av ett fortsatt behov att komma bort från beroendet av fossila bränslen. Marknaden sänkte aktien 0,5 procent.

Optikerkedjan Synsams resultat kom in tydligt lägre än väntat. Omsättningen var i linje med förväntat och uppgick till 1,319 miljoner kronor motsvarande en organisk tillväxt på 9,6 procent. Rörelseresultatet på 133 miljoner kronor kom in 25 procent under förväntan och 23 procent lägre än tredje kvartalet i fjol. Resultatet belastas av högre lönekostnader för optiker samt en generellt ökad inflation. Innan dagens rapport utökade ALCUR sin blankningsposition med -0,50 procent. De har nu en position motsvarande -750 000 aktier i Synsam. Aktien rasade 19 procent till 41,36 kronor.

SBB:s grundare och VD Ilija Batljan säger i Nordnets Sparpodd att han föredrar att sälja fastigheter för att betala av skuld framför att ställa in månadsutdelningen. Fastighetsaktien sjönk 3,1 procent. I sektorn sjönk Balder och Castellum 5,3 respektive 3,4 procent. Efter att Akelius Residential Property blivit största ägare i Castellum föreslås bolagets finanschef Leiv Synnes till styrelsen. Marble Bar Asset Management, Arrowstreet Captial och Franklin Templeton har alla minskat sina korta positioner i Storytel. Aktien minskade 0,9 procent.

Annons

Medicinteknikbolaget Raysearch publicerade på onsdagen preliminära siffror för tredje kvartalet. Orderingången ökade med 71 procent till 219 miljoner kronor (128), preliminär nettoomsättning steg med 55 procent till 211 miljoner kronor (136). Delårsrapporten för kvartalet kommer publiceras den 29 november. Aktien stärktes 3,3 procent till 64,90 kronor. Vinkoncernen Viva Wines rapport var svagare än väntat. På den positiva sidan fortsätter Viva att ta marknadsandelar i samtliga nordiska länder. Företaget fortsätter att effektivisera e-handelsverksamheten i Europa och sålde en lagerfastighet i Tyskland. Volymerna inom de nordiska monopolen minskade, främst som en konsekvens av tuffa jämförelsetal men man ser även ett svagare konsumentsentiment. Aktien minskade 0,3 procent och slutkursen skrevs till 45,43 kronor.

Sensys Gatso har via sitt dotterbolag Sensys Gatso Sweden tecknat ett kontrakt för upphandlingen med Trafikverket. Det uppskattade kontraktsvärdet över en 12-årsperiod är värt upp till 850 miljoner kronor, och Sensys Gatso förväntar sig att leverera trafiksäkerhetsutrustning och TRaaS-tjänster för cirka 400 miljoner kronor under de första 6 åren. Aktien förbättrades 1 procent till 1,238 kronor. C-RAD har ingått ett partnerskap med indiska Renova Oncology Group. Avtalet omfattar order på flera Catalyst+ HD och Sentinel 4DCT-system plus ett flerårigt serviceavtal. Ordervärdet uppgår till cirka 12 miljoner kronor, varav cirka 9 miljoner kronor är bokförda som orderingång under innevarande kvartal. Aktien förbättrades 1,6 procent till 35,90 kronor. Djurhälsobolaget Vimian såldes ned 6 procent efter sin rapport. Justerat ebita-resultat uppgick till 17,2 miljoner euro (11,6).

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Vinstvarning från BE Group
10.10.2022

Vinstvarning från BE Group

Stockholmsbörsen öppnade lägre efter fredagens kraftiga nedgångar på Wall Street, men återhämtade den största delen av fallet.

OMXS30-index föll 0,3 procent medan det bredare OMXSPI minskade 0,2 procent. EU-kommissionen har förlängt granskningen av Philip Morris (PMI) köp av Swedish Match till den 25 oktober. Bakgrunden är att Philip Morris erbjudit eftergifter för att få köpet godkänt. Tobaksaktien sjönk 0,7 procent. Berenberg anser att Atlas Copco är ett av Europas bästa bolag inom industrisektorn när det gäller att allokera. Då marknaden enligt Berenberg sannolikt under de kommande månaderna kommer att börja se fram emot nästa vändning uppåt, finns det enligt banken potential för en omvärdering. Rekommendationen höjs till Köp (Behåll) med riktkursen 130 kronor. Aktien backade 0,2 procent till 105,82 kronor. Installationsbolaget Instalco handlades ned 4,5 procent efter att Carnegie kapat sin riktkurs till 56 kronor (65). Rekommendationen köp upprepas.

Bonava meddelade på fredagskvällen att bostadsutvecklaren har ingått ett avtal om att sälja sin verksamhet i S:t Petersburg för 98 miljoner euro motsvarande omkring 1,1 miljarder kronor. Resultateffekten om cirka 100-300 miljoner kronor kommer att redovisas när transaktionen slutförs, vilket förväntas ske inom 6 månader. Aktien förbättrades 9,3 procent till 27,96 kronor. Fastighetsbolaget Balder får upprepat köpråd av Aktiespararna med riktkurs 52 kronor. Enligt tidningen så har Balders aktie ofta handlats kring p/e 15. Det är snarare lågt än högt med tanke på de senaste 20 årens vinsttillväxt på över 20 procent per år. Aktien stärktes 1,3 procent. BE Group vinstvarnade på måndagsmorgonen. Rörelseresultat under det tredje kvartalet har påverkats negativt av det rådande omvärldsläget. För perioden minskade rörelseresultatet inklusive lagervinster och förluster till cirka 40 miljoner kronor, en nedgång från 219 miljoner kronor förra året. Marknaden sänkte aktien 15,3 procent till 70,30 kronor.

Annons

Dustin backade 1,8 procent inför tisdagens delårsrapport. Konsensus räknar med att bolaget redovisar ett justerat ebita på 183 miljoner kronor. Carnegie har höjt rekommendationen på Kindred till Köp (Behåll). Banken har även höjt sin riktkurs för Betsson efter bolagets vinstvarning i förra veckan. Kindred avancerade 0,4 procent och Betsson klättrade 0,7 procent. Sensys Gatsos dotterbolag Sensys Gatso Sweden har vunnit en upphandling med Trafikverket värd upp till 850 miljoner kronor över tolv år. Upphandlingen rör nya trafikkameror, samt installation och underhåll av dessa för det rikstäckande så kallade ATK-programmet. Aktien ställdes upp 3,4 procent.

Orrön Energy, som är fokuserat på förnybar energi, rekylerade ned 9,2 procent på måndagen. Under de senaste tre månaderna har aktien rusat cirka 180 procent. Probi skriver i ett pressmeddelande att bolaget har noterat en sämre utveckling än väntat i Americas, som står för 70 procent av nettoomsättningen. Preliminärt väntas omsättningen uppgå till 145 miljoner kronor under det tredje kvartalet. Omsättningen motsvarar en minskning med 9 procent jämfört med tredje kvartalet 2021. Aktien föll 0,9 procent till 223 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Sensys Gatso - Inget aktieryck ännu
27.09.2022

Sensys Gatso - Inget aktieryck ännu

Vi satte i mars i år en spekulativ köprekommendation på trafiksäkerhetsföretaget Sensys Gatso Group och denna upprepade vi även i slutet av maj.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början