14.03.2023
Small Cap - Ökade intäkter för Move About

Small Cap - Ökade intäkter för Move About

Elbilpoolsbolaget Move Abouts intäkter ökade till 20,5 miljoner kronor (15,8) under fjärde kvartalet. Jämfört med tredje kvartal var omsättningen stabil, trots ett säsongsmässigt svagare vinterhalvår, enligt bolaget. Rörelseresultatet försämrades till-23,6 miljoner kronor (-20,0). Resultatet påverkades negativt av stora omställningskostnader under kvartalet. En stor del av det segment som riktar sig till privata kunder i så kallade publika pooler, vilket representerar ungefär en femtedel av gruppens omsättning, har åtgärdats eller lagts ned och kostnader relaterat till dessa aktiviteter har varit betydande. Move About kommer fortfarande att ha kvar vissa publika pooler, men huvudfokus är bolagets så kallade business to business-affär där bolaget delar risken med en eller flera partner. Aktien sjönk 6,9 procent.

Säkerhetsbolaget Transfer Group föll 21,2 procent efter morgonens nyemissionsbesked. Styrelsen har beslutat om en företrädesemission på 23,6 miljoner kronor för att stärka balansräkningen och tillföra rörelsekapital. Teckningskursen på 0,21 kronor per aktie är 35 procent lägre än måndagens stängningskurs. De nya pengarna som tas in ska hjälpa Transfer att nå en organisk tillväxt om 20 procent och uppvisa ett positivt ebitda-resultat innevarande år. Under fjolåret omsattes 352 miljoner kronor med ett ebitda-resultatet på - 15 miljoner kronor.

SolidX har tecknat ett ramavtal med ett statligt bolag. Ramavtalet avser två anbudsområden i en offentlig upphandling av IT-konsulttjänster som gäller i två år med option för ytterligare två år. SolidX kommer att ha möjlighet att leverera konsulter inom delområdena ”Apputveckling” och ”Digital Produktdesign, UX/UI/ Tjänstedesign”. Den vunna upphandlingen inom de två delområdena har ett maximalt ordervärde om cirka 50 miljoner kronor för SolidX och en möjlig volym upp till 40 000 konsulttimmar. Aktien klättrade 13,7 procent och slutkursen skrevs till 6,14 kronor.

Fragbite Groups helägda dotterbolag Lucky Kat B.V. och WAGMI Ltd kommer att migrera web3-spelet Panzerdogs och dess NFT-kollektion till blockkedjan Sui, och utökar därmed ytterligare sitt strategiska partnerskap med web3-infrastrukturföretaget Mysten Labs, initiativtagare till Sui. Aktien lyfte 9,8 procent till 3,185 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
16.02.2023
Small Cap - Careium dagens kursraket

Small Cap - Careium dagens kursraket

Careium (tidigare Doro), som tillhandahåller teknikbaserad vård för seniorer både i och utanför hemmet, tillhörde torsdagens verkliga kursvinnare. Aktien rusade 48,9 procent i spåren av bolagets rapport. Omsättningen steg 20,9 procent till 196,2 miljoner kronor (162,3). Rörelseresultatet förbättrades rejält och landade på 13,2 miljoner kronor (-0,4). Detta inkluderar omstruktureringskostnader om 3,3 miljoner kronor. VD Maria Khorsand uppger att givet de åtgärder bolaget vidtagit under kvartalet är målet att fortsätta denna positiva kurs med fortsatt lönsam tillväxt. En åldrande befolkning ger stora möjligheter för Careium att bidra till förändringen av äldreomsorgen.

Nexam Chemical, som utvecklar, producerar och säljer tillsatser till plastindustrin i hela världen - godkänns att använda bolagets produkt för uppgradering av återvunnen plast, NEXAMITE, i flaskor och matförpackningar på den japanska marknaden. Det är den japanska partners Kadotodku Corporation, som erhållit godkännandet av Food Contact Material Safety Center. Användningsområdet av återvunnen PET eller rPET handlar på den japanska marknaden hittills mest om flaskor. För att uppgradera och återställa den återvunna PET-plasten till en nya har man fram till nu varit tvungna att förlita sig på en mycket energi- och tidskrävande process i en speciell, så kallad SSP (Solid state Polycondensation). Efter godkännandet finns ett kostnadseffektivt och tidsbesparande alternativ på plats. Nexams aktie stärktes 4,1 procent till 4,80 kronor.

Spotlight-noterade SolidX förväntar sig att rapportera ett resultat för tredje kvartalet 2022/2023 som är högre än nuvarande marknadsförväntningar. Bolagets preliminära siffror för tredje kvartalet visar på 62 procent ökat resultat efter finansiella poster och 49 procent ökad nettoomsättning jämfört med motsvarande kvartal under föregående räkenskapsår. Fortsatt hög tillväxt i form av fler konsulter och förbättrade marginaler har haft en positiv påverkan på resultatet för tredje kvartalet. Samtliga siffror är preliminära. Den 16 mars publiceras delårsrapporten för tredje kvartalet 2022/2023. Aktien klättrade 7 procent till 5,78 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
23.11.2022
Small Cap - LL Lucky Games tecknar distributionsavtal

Small Cap - LL Lucky Games tecknar distributionsavtal

Spelstudion LL Lucky Games har tecknat ett distributionsavtal med den ledande plattformsleverantören RAW Arena.

I och med detta avtal kommer bolaget att erbjuda sin spelportfölj till allt fler spelare på globala marknader, för tillgång till bolagets populära titlar som The Treasures of Tizoc, Mr Alchemister, Valholl: Wild Hammers, Beetle Bailey och Astro Anna. RAW Arena är för närvarande verksamt på 14 reglerade marknader, inklusive Italien, Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland och Nederländerna. Samarbete sker med Tier 1-operatörer som VideoSlots, PokerStars, Kindred, Betsson, MrGreen och ComeOn. LL Lucky Games är mycket förväntansfulla över vad framtiden kommer att föra med sig som resultat av partnerskapet, där tillgång till ledande operatörer som Videoslots, Betsson och PokerStars via RAW Arena är av stor betydelse. Aktien rusade 19,8 procent till 0,75 kronor.

Styrelsen för Zwipe har beslutat att föreslå en företrädesemission av 20 862 047 nya aktier till en teckningskurs om 4,80 norska kronor. Emissionen ska inbringa cirka 100 miljoner norska kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen är helt garanterad genom en kombination av teckningsåtaganden och emissionsåtaganden. Zwipe är ett norskt biometriskt teknikföretag som grundades 2009, fokuserat på att utveckla och kommersialisera säkra, snabba och lättanvända biometriska autentiseringslösningar med breda applikationer över viktiga vertikaler som betalningar och åtkomstkontroll. Sedan 2019 har korttillverkare startat processen med att lansera biometriska betalkortsspecifika tillverkningslinjer, halvledarleverantörer har börjat utveckla dedikerade erbjudanden för denna marknad. Zwipe har gjort betydande framsteg och lagt till många smartkortstillverkande kunder över hela världen, vilket avsevärt breddat deras kundbas. Aktien, som handlas på First North, föll 17,6 procent till 6,51 kronor.

Konsultbolaget Solidx rapporterade preliminära siffror för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2022/2023 som väsentligt överstiger jämförelsekvartalets. Omsättningen ökade preliminärt till 25,4 miljoner kronor (10,8) medan rörelseresultatet landade på 3,3 miljoner kronor (0,1). Bolaget beskriver resultatutfallet i ett pressmeddelande som ”väsentligt” högre jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare. Resultatet visar på en hög efterfrågan på Soldix konsulttjänster och potentialen i affärsmodellen. Viktiga avtal och kontinuerlig ökning av bolagets konsulter är bidragande faktor till det fina resultatet man ser i andra kvartalet. Halvårsrapporten publiceras den 12 december.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början