Nordea sänker Volvo Cars
19.06.2024

Nordea sänker Volvo Cars

Stockholmsbörsen backade något under onsdagen.

OMXS30-index och OMXSPI föll båda 0,5 procent. Nästa räntesänkning kommer efter sommaren, enligt Konjunkturinstitutet. KI:s generaldirektör Albin Kainelainen tror att Riksbanken sänker räntan tre gånger till i år – och ytterligare tre gånger nästa år. För pressade hushåll är det naturligtvis tacksamt med räntesänkningar men samtidigt bedöms hushållens konsumtion fortsätta att utvecklas svagt.

Nordea räknar med att Volvo Cars kommer att leverera starka volymer tack vara sina populära premiumhybrider. Produktionskostnaderna spås dock bli högre i spåren av handelskrig. Nordea sänker sina vinstprognoser och kapar rekommendationen till Behåll (Köp). Aktien försvagades 3,8 procent till 31,45 kronor. Sobi meddelar att EU-kommissionen har beviljat marknadsgodkännande för Altuvoct (efanesoctocog alfa) för behandling och prevention av blödningar samt perioperativ profylax vid hemofili A. Aktien stärktes 0,8 procent. I en analys skriver Carnegie att det är för höga förväntningar på Munters och att det därför är dags att sälja aktien. Investmentbanken ser en avsaknad av datacenterorder under det andra kvartalet samtidigt som Munters värdering har dragit i väg. Marknaden sänkte aktien 7,2 procent.

SHB har sänkt sin kortsiktiga rekommendation för Arjo till Behåll (Köp). Bakgrunden är bl.a. budgetrisker kopplade till val i Storbritannien och Frankrike, samt en pågående sjukhusreform i Tyskland. Aktien minskade 4,3 procent. Byggbolagen Peab och NCC får uppdraget att bygga LKAB:s nya anläggning för fossilfri järnsvamp i Gällivare. Det handlar om ett av de största byggprojekten i Sverige under 2020-talet. Produktionsstart för Hybrit-anläggningen har flyttats fram, och man kommer tidigast i gång 2027. Peab och NCC minskade 1 respektive 0,7 procent. Kinnevik tappade ytterligare 6 procent utan några uppenbara nyheter i flödet och sedan x-dagen för utskiftningen, i början av juni, har en fjärdedel av börsvärdet gått upp i rök. Korta positioner i aktien har nästan dubblats sedan kvartalsrapporten 18 april.

Danske Bank upprepar sin köprekommendation för hjälmteknikbolaget Mips och justerar upp riktkursen 520 kronor (420). Banken räknar med ett positivt momentum för Mips under andra kvartalet samt att företaget ska redovisa en organisk försäljningstillväxt för första gången på två år. Aktien klättrade 5,1 procent. Precise Biometrics och Fingerprint Cards gick starkt med uppgångar om 24,4 respektive 9 procent. Precise Biometrics lanserar nästa generations algoritmprodukter baserade på ultraljudssensorer för fingeravtryck. Den första mobiltelefonen med Precises ultraljudsalgoritm för fingeravtryck lanserades 2018.

Nordea internmäklade på onsdagen en post omfattande 1,3 miljoner aktier, motsvarande 3,4 procent av totala antalet aktier i ljussättningsbolaget Profoto. Posten, som mäklades till kursen 60 kronor, är värd cirka 81 miljoner kronor. Aktien klättrade 0,3 procent till 65,20 kronor. Medicinteknikbolaget Q-Linea lyfte 6,2 procent efter att ha säkrat en kommersiell order i Italien.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
19.06.2024
Market Buzz – Autoliv och Lifco

Market Buzz – Autoliv och Lifco

Autolivs aktie har tappat cirka 15 procent under de senaste veckorna till följd av oro för att den globala bilproduktionen kommer att utvecklas mindre positivt än väntat under de närmaste månaderna. Ålandsbanken skriver att bakgrunden till detta är dels högre varulager i USA, dels diskussionerna kring höjda tullar för kinesisk export till både USA och Europa. Risken för lägre volymer innebär också att bolagets marginalprognoser kan vara i fara. Ålandsbanken ser farhågorna som något överdrivna. Sjunkande reala räntenivåer och stigande reala löner bör förbättra konsumenternas investeringsvilja under det närmaste året, och försäljningsnivåerna i många länder är fortsatt lägre än ersättningsbehovet, vilket innebär att flottorna gradvis blir allt äldre.

Balansräkningen är mycket stark med en nettoskuld/EBITDA på 1,4x som sjunker till 1,0x under 2025, och banken ser därför goda möjligheter till att Autoliv kommer att lansera ytterligare ett återköpsprogram för 2025 efter att det nuvarande programmet avslutats. Enligt Ålandsbanken avspeglar värderingen i nuläget relativt låga förväntningar på tillväxt och lönsamhet för de kommande åren. Bankens värderingsmodell indikerar ett långsiktigt värde som är cirka 25 procent högre än dagens aktiekurs. Därför höjs synen på aktien från neutral till positiv.

SHB har blivit mer optimistiska vad gäller Lifcos långsiktiga utsikter att allokera mer kapital till förvärv. Banken höjer därför sin långsiktiga rekommendation till Market Perform (Underperform), då SHB prognostiserar ett större värde från potentiella framtida förvärv. Samtidigt höjs riktkursen på tre års sikt till 341 kronor (291), vilket implicerar en EV/EBITA-multipel på 25x (2026p). Givet att banken förväntar sig en fortsatt disciplinerad kapitalanvändning som kommer att addera strukturell tillväxt, bedömer SHB att aktien är rimligt prissatt.

Källa: ABS och SHB

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
19.06.2024
Small Cap - Svag debut för Hernö Gin

Small Cap - Svag debut för Hernö Gin

Hernö Gin gjorde idag debut på First North. Bolaget grundades i Härnösand år 2011 och Hernö Gins destilleri ligger i Dala strax utanför staden. Förra året uppgick omsättningen till 51,1 miljoner kronor med ett resultat före skatt på 10,2 miljoner. Bolagets styrelse bedömer att en listning på First North är ett logiskt steg i utvecklingen, då Hernö Gin får bättre tillgång till kapitalmarknaden. Noteringen förväntas också leda till en ökad varumärkeskännedom. Hernö Gin har sedan starten visat upp god lönsamhet varje år och har under de senaste åren haft en stabil tillväxt. Hernö Gin genomförde inget traditionellt erbjudande att teckna aktier inför noteringen, men i våras genomfördes en företrädesemission som tillförde bolaget 35 miljoner kronor. Teckningskursen i denna nyemission var 14,50 kronor per aktie. Aktien stängde premiärdagen till 8,20 kronor, innebärande ett kursfall på 43,5 procent.

Solenergibolaget Gigasun har ingått ett refinansieringsavtal med en kinesisk storbank, omfattande cirka 870 miljoner kronor med en ränta på mellan 4 och 5 procent och en löptid på tio år. Kapitalet kommer främst att användas för att återbetala sale and leaseback-faciliteten med Jiangsu Financial Leasing, uppger Gigasun. Den nya finansieringen ökar Gigasuns lånegrad per installerad megawatt med 11 procent. Gigasun får efter finansieringen en betydligt lägre ränta och förlängd löptid samt en högre belåningsgrad, vilket är mycket fördelaktigt för både bolagets lönsamhet och kassaflöde, uppger Gigasuns vd Max Metelius. Aktien ökade 0,5 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Uppköpsbud på Resurs Holding
18.06.2024

Uppköpsbud på Resurs Holding

Stockholmsbörsen öppnade högre men pendlade sedan kring nollstrecket.

OMXS30-index steg 0,3 procent och OMXSPI ökade 0,2 procent. Astrazenecas bröstcancermedicin Truqap nådde inte primärmålet i fas 3-studien. Aktien försvagades 0,7 procent till 1 647 kronor. Intrum föll 4,1 procent efter att kreditutvärderaren Fitch sänk bolagets kreditbetyg längre ned i skräpstatusträsket.

CVC har tillsammans med Resurs Holdings största ägare Waldakt lagt ett bud på nischbanken värt 23,50 kronor per aktie. Budet värderar Resurs till cirka 4,7 miljarder kronor och innebär en premie på 38,2 procent jämfört med måndagens stängningskurs. Erbjudandet är villkorat av en acceptgrad på minst 90 procent av aktierna. Resurs styrelse rekommenderar aktieägarna att acceptera budet. Aktien rusade 34,7 procent till 22,92 kronor.

Paradox aviserade under måndagskvällen att man ställer in lanseringen av spelet Life by You. Spelet uppges inte motsvara förväntningarna. Beslutet medför en nedskrivning av samtliga kapitaliserade utvecklingskostnader relaterat till spelet, totalt 208 miljoner kronor, som belastar andra kvartalet. Aktien föll 9,4 procent till 128,50 kronor. EQT har köpt fler aktier i vindkraftsbolaget OX2. Det innebär att bolaget har säkrat drygt 65 procent av kapitalet. Den 13 maj lade EQT ett kontantbud värt 60 kronor per aktie.

SEB höjer sina nettovinstprognoser för Nordnet med 7-14 procent fram till 2026 baserat på både högre courtageintäkter och räntenetto. Antalet aktiehandlande kunder växer och tillsammans med en stark aktiemarknad ger det stöd till ökade intäkter, speciellt om aktiviteten bland deras kunder också ökar. Möjligheten att även konsensus blir mer positiv till bolagets vinstutsikter gör att SEB höjer rekommendationen till Köp (Behåll). Aktien avancerade 1,2 procent. Fingerprint Cards företrädesemission tecknades till cirka 57,7 procent för garantier. Emissionen omfattades av tecknings- och garantiåtaganden till ett sammanlagt belopp om upp till 275 miljoner kronor. Aktien rasade 14,3 procent.

Sand Grove Capital Management har ökat sitt ägande i Karnov Group till 4,59 procent av kapitalet och rösterna. Inklusive finansiella instrument uppgår ägandet till 5,04 procent av aktierna. Under måndagens handel föll aktien efter att budgivarna Greenoaks and Long Path beslutade att återkalla sitt uppköpsbud till följd av låg acceptnivå. Aktien rekylerade på tisdagen upp 6,6 procent. Fastighetsbolaget Prisma Properties började i dag att handlas på Nasdaq Stockholms huvudlista. Prisma Properties erbjöd i samband med noteringen både nyemitterade och befintliga aktier till ett pris av 27,50 kronor per aktie. Aktien stängde premiärdagen till 27,80 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
18.06.2024
Market Buzz – SLP och Eastnine

Market Buzz – SLP och Eastnine

Swedish Logistic Properties (SLP) med en stor del av sitt fastighetsbestånd i södra Sverige har expanderat snabbt sedan starten 2018. Förvärv av logistikfastigheter med utvecklingspotential har resulterat i ökat driftsnetto och substansvärde. SEB förväntar att tillväxten fortsätter baserat på goda kassaflöden och låg skuldsättning. Dessutom har de en värdering som ger goda möjligheter att ta in ytterligare kapital för att expandera. SEB skriver att en viktig värdeskapande faktor i bolaget är att de förvärvar fastigheter i bra lägen med potential till värdeskapande via fastighetsutbyggnad, minskade vakanser, omförhandling hyresavtal och energieffektiviseringar. Idag är det klart lägre vakanser och lägre driftsnetto i deras utvecklingsfastigheter jämfört med rörelsefastigheterna, vilket ger utrymme för ökade kassaflöden och stigande värden i existerande fastighetsportfölj. Värderingen baserat på nuvarande kassaflöden är attraktiv. SEB inleder bevakning av SLP med en köprekommendation.

Förra veckan förvärvade Eastnine kontorsfastigheten Nowy Rynek E i Poznan, Polen, för 79,3 miljoner euro. Fastigheten omfattar 28 800 kvm. av uthyrningsbar yta och 234 garageplatser, med 89 procent uthyrda till tio hyresgäster. Hyra för resterande yta garanteras av säljaren, Skanska. Större hyresgäster inkluderar McKinsey, som upptar 34 procent av det totala kvm, Bank Pekao, en av Polens största banker (7 procent), och Business Link (7 procent), som erbjuder flexibla kontors- och coworkingutrymmen. Pareto hävdar att detta förvärv befäster Eastnines ledande position inom Poznan, uppskattar den initiala nettoavkastningen till 7,5 procent och finansieras med 50 procent LTV. Även om Paretos prognos inte inkluderar några ännu inte tillkännagivna fastighetsförvärv, ser mäklarhuset en potential på minst 10 procents ökning av resultatet. Pareto upprepar köprekommendationen och höjer riktkursen till 51 kronor (48,75).

Källa: SEB och Pareto

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
18.06.2024
Small Cap - Kurslyft i Clean Motion efter förtydligande

Small Cap - Kurslyft i Clean Motion efter förtydligande

Elfordonstillverkaren Clean Motion förtydligar förvärvet av EVX Mobility. Clean Motion meddelade den 13 juni att de har tecknat en avsiktsförklaring om ett förvärv av EVX Mobility genom en apportemission. Förvärvet ses som strategiskt för att stärka Clean Motions position på marknaden för lätta elfordon då det breddar bolagets sortiment med större fyrhjuliga fordon. Förvärvet accelererar företagets tillväxtplaner genom marknadsintroduktion av bland annat arbetsfordon och fordon för hotell, park och resorts, på flera nya marknader. Förvärvet adderar flera nya försäljningsklara fordonsmodeller och man ser att förvärvet kommer generera korsförsäljning till gemensamma såväl som nya kunder inom alla produktkategorier. Clean Motion ser att detta förvärv förväntas generera ett avsevärt aktieägarvärde och intäkter i närtid. Prognosen för orderingången på EVX-fordonsmodeller 2024 är 36 miljoner kronor samt 260 miljoner kronor för 2025. Aktien handlades upp 17,6 procent.

Lipum har slutfört flerdosdelen med läkemedelskandidaten SOL-116 i den kliniska fas 1-studien. Detta motsvarar den andra av tre delar av studien. I denna del har åtta friska försökspersoner fått fyra doser av SOl-116 eller placebo var 28:e dag med en uppföljningsperiod på 90 dagar efter sista dos. En interimsanalys av flerdosdelen visar att försökspersonerna hade få och inga allvarliga biverkningar efter att de administrerats SOL-116. Ingen försöksperson påvisades ha anti-drug-antibodies under hela studieperioden. Aktien lyfte 3,7 procent. till 8,30 kronor. Det var en bra bit från dagshögsta om 11 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Tungt fall i Millicom
17.06.2024

Tungt fall i Millicom

Stockholmsbörsen inledde veckan lägre med små rörelser.

OMXS30-index och OMXSPI försvagades båda 0,1 procent. Danske Bank varnar i en analys för en negativ överraskning i Swedbanks räntenetto i andra kvartalet. Rekommendationen sänks till Behåll (Köp). Aktien backade 1,2 procent. Blankarna avancerar i investmentbolaget Kinnevik. Sedan kvartalsrapporten i slutet av april har de korta positionerna i aktien dubblerats. Vid slutet av förra veckan uppgick de till 2,99 procent. B-aktien försvagades 2,1 procent. SBB B ökade 4,2 procent medan D-aktien lyfte 16,2 procent. Uppgången följer på beskedet att bolaget under den kommande veckan ska återköpa 50 miljoner D-aktier – ett tilltag som pekats ut som kreditnegativt av analyshuset Arctic.

Essity såldes ned 2,3 procent. Detta efter att bolaget på morgonen presenterat nya finansiella mål efter avyttring av dotterbolaget Vinda. Essity inleder även ett aktieåterköpsprogram om 3 miljarder kronor. Skanska lyfte 1,3 procent sedan Di satt en köprekommendation. En sämre dag hade Getinge vars aktie sjönk 2,4 procent efter en sänkt riktkurs från Morgan Stanley. Bland Large Cap tillhörde Millicom förlorarna med en kursnedgång om 3 procent. Det har varit tyst nu några veckor kring ett eventuellt bud. Logistea steg ytterligare 3,1 procent efter förra veckans besked om att logistikfastighetsbolaget går ihop med norska KMC Properties.

Danske Bank menar att utsikterna för en återhämtning på den för fiberkabelbolaget Hexatronic, viktiga FTTH-marknaden har förbättrats i jämförelse med vad bolaget kommunicerade i samband med rapporten för det första kvartalet. Riktkursen höjs till 62 kronor (42) och köprekommendationen upprepas. Aktien stärktes 0,5 procent. Budgivarna Greenoaks and Long Path, genom budbolaget Forseti III, har beslutat att återkalla sitt bud på affärsinformationsbolaget Karnov Group. Bakgrunden är att budet kom att accepteras av aktieägare som representerar 26,2 procent av aktierna i Karnov. Erbjudandet var villkorat av att budgivarna kom åt över 90 procent av aktierna i Karnov. Aktien rasade 22,7 procent till 66,40 kronor.

Lågpriskedjan Rusta handlades ned 4,3 procent. Ålandsbanken menar att aktien är fullvärderad, vilket är samma syn som SEB har. Mentices fjärde största ägare Guld Offshore har köpt drygt 233 000 aktier för omkring 6,3 miljoner kronor i bolaget som är en leverantör av simuleringsteknik för kirurger. Efter affären äger Guld Offshore omkring 1,7 miljoner aktier i Mentice, motsvarande 6,1 procent av rösterna och kapitalet. Aktien lyfte 1,8 procent till 27,70 kronor. Skatteverket begär Oscar Properties Förvaltning AB i konkurs för obetalda skatter. Företaget är ett dotterbolag till krisade börsnoterade Oscar Properties. Aktien föll 22,3 procent till 0,363 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
17.06.2024
Market Buzz – H&M och Essity

Market Buzz – H&M och Essity

Klädkedjan H&M fortsätter att optimera sin inköps- och leverantörskedja, vilket SHB tror kommer att stödja marginalerna under det andra halvåret. Samtidigt som banken såg fördelar från orderkonsolidering redan i det första kvartalet, väntar sig SHB att ytterligare fördelar från omstruktureringen av H&M:s undervarumärken kommer att synas i slutet av året. Med ett uppdaterat lager, förbättrat konsumentförtroende och en optimerad butiksportfölj tror SHB att H&M är en bra position att kunna öka försäljningen. De pågående butiksrenoveringarna (250 butiker i år) kommer att förbättra den generella synen på H&M:s varumärke. SHB höjer sina prognoser för rörelseresultatet 2025-2027 med cirka 3 procent och upprepar långsiktiga (3 år) och kortsiktiga (3 månader) rekommendationer Outperform respektive Köp.

Essity höjer ambitionsnivån vad gäller lönsamheten men ändrar målet från en avkastning på sysselsatt kapital till ett rörelsemarginalmål. Samtidigt tonar de ned ambitionen vad gäller förvärv. Målet att öka försäljningen organiskt med mer än 3 procent per år är oförändrat och i linje med SEB:s förväntan. Styrelsen annonserar att de har beslutat att använda bemyndigandet från årsstämman att återköpa aktier. De ska påbörja ett program att återköpa aktier för 3 miljarder och även fortsätta med återköp framöver som en återkommande del av företagets kapitalallokering. SEB skriver att effektiviseringsarbetet har bidragit till att företaget är i bättre form än någonsin och därför har de höjt ambitionsnivån. Bolaget anger att aktieåterköpen finansieras med företagets kassaflöden. Ambitionen är att fortsätta göra återköp över tid som en återkommande del av företagets kapitalallokering, vilket SEB anser är positivt. Banken rankar Essity Köp.

Källa: SHB och SEB

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
H&M mot strömmen på höjd rekommendation
14.06.2024

H&M mot strömmen på höjd rekommendation

Stockholmsbörsen avslutade veckan lägre med press från verkstadsbolagen.

OMXS30-index minskade 1 procent medan det bredare OMXPI försvagades 1,2 procent. Inflationstakten i Sverige sjönk inte som väntat i maj och ligger fortsatt över Riksbankens mål. Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB, säger att det här är ett bittert bakslag, Ekonomer räknade med att inflationen skulle falla tillbaka och landa på Riksbankens mål 2,0 procent i maj. Inflationstakten med fast ränta, KPIF, som är det mått Riksbanken främst följer låg årstakten på 2,3 procent i maj vilket är samma nivå som i april.

Saab tillhörde fredagens förlorare med ett kursfall på 3,2 procent. Inga direkt kursdrivande nyheter har publicerats. SKF tappade 2,9 procent efter att DNB Markets inför rapporten för det andra kvartalet sänkt riktkursen till 235 kronor (250 kronor). Rekommendationen är Behåll. DNB förväntar sig att kullagertillverkarens guidning för helåret 2024 upprepas med en låg ensiffrig organisk försäljningsnedgång. Bland andra verkstadsbolag föll Atlas Copco och Alfa Laval 1,2 respektive 3,5 procent.

H&M avancerade 2,4 procent i spåren av att UBS höjt rekommendationen till Köp (Neutral). Riktkursen justeras upp rejält till 212 kronor, jämfört med tidigare 148 kronor. Banken anser att konsensus är alltför försiktig i synen på klädkedjans marginaler. SEB räknar med en i övrigt relativt stabil och bra utveckling för läkemedelsbolaget Sobi under andra kvartalet men fortsätter att oroa sig över den svaga trenden för Vonjo. Sannolikt kommer ledningen inte ändra helårsprognosen men de marknadsdata SEB har tillgång till visar ännu inget uppsving i försäljningen av Vonjo. Bankens rekommendation är Behåll. Sobis aktie sjönk 0,8 procent.

Mycronic har mottagit en order på tre maskritare från en befintlig kund i Asien. Ordervärdet ligger i intervallet 40-45 miljoner dollar, motsvarande cirka 420-470 miljoner kronor. Aktien stärktes 1,2 procent. Flera analyshus har höjt sina riktkurser efter Rustas rapport för det fjärde kvartalet (februari–april). Aktien steg ytterligare 0,5 procent efter gårdagens rapportuppställ. Altor har sålt 7,8 miljoner aktier eller ungefär en fjärdedel av sitt innehav i friluftsbolaget Revolution Race. Placingen gjordes till en rabatt om 7,3 procent då posten såldes till kursen 51 kronor, att jämföra med torsdagens stäningskurs på 55 kronor. Det värderar affären till 397,9 miljoner kronor. Efter försäljningen äger Altor lite mindre än 22,6 miljoner aktier i bolaget vilket är en ungefär lika stor position som grundarna Niclas och Pernilla Nyrensten kontrollerar. Aktien sjönk 11,9 procent till 48,44 kronor.

Egil Dahl har köpt 150 000 aktier i kontraktstillverkaren Note där han är styrelseledamot. Aktierna köptes till kursen 152,85 kronor per aktie, en affär på 22,9 miljoner kronor. Aktien backade 3,4 procent. Logistikfastighetsbolaget Logistea går samman med KMC Properties som är noterat på Oslobörsen. Sammangåendet sker genom att Logistea köper hela KMC Properties-koncernens verksamhet och betalar med nyemitterade aktier. Logistea handelsstoppades strax efter börsöppningen inför tillkännagivandet. Logistea B ökade 3,1 procent till 13,96 kronor. Investmentbolaget Svolders rapport för tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret visade att substansvärdet utvecklades sämre än jämförelseindex. Under kvartalet har Svolder också byggt upp en större position i hotellkedjan Scandic Hotels. Aktien såldes ned 2 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
14.06.2024
Market Buzz – Bilia och Sdiptech

Market Buzz – Bilia och Sdiptech

Inför Bilias rapport för det andra kvartalet den 18 juli har Kepler uppdaterat sina prognoser och riktkurs efter beskedet nyligen att Bilias avtal med Volvo Cars fortskrider väl. Kepler har höjt sina prognoser något. Analyshuset spår att lättnader i räntenivåerna gynnar bilförsäljningen, och Kepler förväntar sig även att den norska marknaden återhämtar sig något mer, givet de senaste bilregistreringarna och återhämtningen efter påskhelgen. Införandet av tullar på bilar producerade i Kina väntas ha en begränsad inverkan.

Bilia och Volvo har tecknat ett nytt avtal för framtiden. Det är en positiv nyhet då Volvo är Bilias viktigaste varumärke, även om BMW har ökat i betydelse. Kepler utgår från att serviceförsäljningen kommer att få stöd av en åldrande bilflotta och förbättringar i serviceeffektiviteten hos förvärvade bolag. Samtidigt kommer bilförsäljningen att gynnas av övergången till elektrifierade fordon, främst inom tjänstebilssegmentet, medan privatkonsumenter kommer att fokusera mer på det begagnade utbudet. Kepler höjer riktkursen till 160 kronor (145) med upprepad köprekommendation.

SEB anser att Sdiptechs exponering mot fortsatt växande slutmarknader inom infrastruktur är attraktivt som inom energi, vatten samt säkerhet och logistik. Det innebär att bolagets organiska försäljningsutsikter skiljer sig från andra svenska serieförvärvare där generellt utsikterna i närtid är något svagare. Organisk försäljningstillväxt i kombination med fortsatta förvärv till attraktiva värderingsmultiplar ger en attraktiv vinsttillväxtmöjlighet. Under Sdiptechs andra kvartal förväntar sig SEB en organisk försäljningstillväxt på 5 procent och en total intäktstillväxt på 16 procent. En viss utspädning på marginalerna från förvärv förväntas ge en tillväxt på EBITA på 13 procent. Aktien handlas till en viss rabatt mot andra liknade svenska bolag. SEB rankar aktien Köp.

Källa: Kepler och SEB

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början