Stäng
Ladda ner guiden gratis
Softbank dumpar innehavet i Sinch
30.09.2022

Softbank dumpar innehavet i Sinch

Stockholmsbörsen rekylerade upp kraftigt på fredagen.

OMXS30-index stärktes 1,9 procent medan OMXSPI avancerade 2,3 procent. Ålandsbanken står fast vid sin positiva syn på H&M efter bolagets rapport för tredje kvartalet 2021/2022 (juni-augusti). H&M möter återigen utmaningar på kort till medellång sikt, denna gång i form av vikande efterfrågan och ökade kostnader. I grunden ser Ålandsbanken dock H&M som bättre rustat än någonsin för att leverera aktieägarvärde över tid. Goldman Sachs är inte lika positiv då investmentbanken upprepar Sälj. Aktien rekylerade upp 3,8 procent till 103,46 kronor. DNB anser att Tele2:s aktie är för attraktiv för att ignorera, trots att banken i sin värdering av teleoperatören tagit hänsyn till svaga makroförhållanden, höga energipriser och stigande räntor. Rekommendationen höjs till Köp, från tidigare Neutral. Aktien stärktes 1,2 procent till 96 kronor.

Japanska Softbank har sålt hela sitt innehav i Sinch vilket fick aktien att rusa 7 procent till 15,05 kronor. Det var en bra bit från dagshögsta på 17,40 kronor. När Softbank köpte sina aktier i Sinch för knappt två år sedan betalade man motsvarande 90 kronor per aktie. En minst sagt usel affär. Intrum säljer dotterbolaget Byjuno samt dess systerbolag Intrum Finance Services till Cembra Money Bank för 60 miljoner schweizerfranc. Byjuno är en aktör inom ”buy now, pay later”-tjänster (BNPL) som inte bedöms vara en del av Intrums kärnverksamhet. Aktien klättrade 2,5 procent till 140,65 kronor. Truecaller handlades ned ytterligare 6,9 procent. En bättre utveckling visade Byggfakta vars aktie lyfte 19,5 procent till 29,88 kronor. Under fredagen har fem poster om 500 000 aktier eller fler internmäklats av Carnegie till kursen 29 kronor.

Annons

Fingerprint Cards genomför en företrädesemission av aktier på 300 miljoner kronor samt emitterar hybridinstrument för 75 miljoner kronor för att stärka bolagets finansiella ställning. Den svaga utvecklingen på den kinesiska marknaden har medfört att bolaget riskerar att bryta mot villkoren i den obligationsemission som genomfördes 2021. Företrädesemissionen är fullt garanterad. Penser behåller sitt långsiktiga investeringscase med en motiverad riktkurs i intervallet 21-23 kronor. Dock flaggar man för en volatil aktie framöver. Marknaden sänkte aktien 6,9 procent till 5,63 kronor. SBB säljer 7 fastigheter i olika svenska kommuner i tre olika affärer. Försäljningspriset uppgå till 186 miljoner och underliggande fastighetsvärde överstiger bokfört värde med omkring 3 procent. Aktien vände upp 10,9 procent till 12,165 kronor.

SEB sänker vinstprognosen för Afry med 6 procent för 2023 och 4 procent för 2024. Banken menar att bolaget är långt ifrån isolerade från en lågkonjunktur men inte heller tillhör dem som ska bli värst drabbade. På de uppdaterade prognoserna värderas aktien till P/E under 12 för 2023 vilket är attraktivt. SEB upprepar Köp. Aktien stärktes 1,5 procent till 140,30 kronor. Kepler Cheuvreux sänker sin riktkurs för bostadsutvecklaren Bonava till 48 kronor (64) med anledning av sämre utsikter i Ryssland. Köprekommendationen upprepas. B-aktien försvagades 5,3 procent till 26,22 kronor. Alligator Bioscience redovisar säkerhetsdata från doskohorten upp till 900 milligram i den kliniska fas 1-studien med läkemedelskandidaten Ator 1017. Utfallet beskrivs av bolaget som "positiva säkerhetsdata". Aktien klättrade 5,8 procent till 1,496 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
30.09.2022
Market Buzz –SHB och Alcadon

Market Buzz –SHB och Alcadon

Carnegie skriver att av Europas största banker slår SHB de allra flesta på fingrarna och har utvecklats bäst på börsen...

SHB-aktien har backat 6 procent vilket är väsentligt bättre än den europeiska banksektorn som står 18 procent lägre än vid årsskiftet. Halvårsrapporten var stark med ett bra räntenetto och där avgifterna i kapitalförvaltningen höll sig uppe väl trots den svaga kapitalmarknaden. Reservering av kreditförluster var fortsatt obefintlig. Aktien föll dock på rapportdagen på oro kring tillväxtutsikter och den utländska oro motståndskraften i SHB:s fastighetsportfölj. Generellt gynnas banksektorn av stigande räntor. Räntenettot stärks och marginalen bli högre. Marknaden tror dock inte att räntenettomarginalen i banksektorn kommer att öka väsentligt framöver, även om den väntas stiga från 2021 års nivå.

I den negativa vågskålen återfinns risken för ökade kreditförluster för banksektorn. Carnegie anser att SHB gjort betydande framsteg på många punkter, vilket kommer att visa sig resultatmässigt under de närmaste kvartalen. Aktien handlas till ett justerat P/E-tal på 8,3x och en P/B på 0,9x för 2023. Med en avkastning på eget kapital på 11 procent för 2023 anser investmentbanken att aktien handlas på en attraktiv nivå. Köprekommendationen upprepas med riktkursen 110 kronor. Den höga direktavkastningen på drygt 8 procent ger ytterligare stöd.

Annons

Alcadon distribuerar lösningar för nätverksinfrastruktur och datakommunikation. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden varv Fibernät och Kommersiella fastighetsnät är de klart dominerande. Ålandsbanken skriver att expansion till fler europeiska länder är en viktig del av affärsmodellen. Under de senaste åren har man etablerat verksamheter i Storbritannien, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Belgien via förvärv. Tillväxten ska i huvudsak vara organisk, men förvärv väntas årligen bidra med runt 6 procentenheter till omsättningen. Ålandsbanken anser att Alcadons tillväxtprofil är klart lockande samtidigt som den cykliska risken torde vara begränsad. Banken ser ett tydligt vinstlyft under 2023 då man har haft en stor motvind från covid-nedstängningar det senaste året. Ålandsbanken ser värderingen som tydligt attraktiv och har en positiv syn på aktien

Källa: Carnegie och ABS

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
30.09.2022
Small Cap - Scandion Oncologys studie nådde inte mål

Small Cap - Scandion Oncologys studie nådde inte mål

Scandion Oncology meddelade på fredagen att övergripande resultat från den andra delen av forskningsbolaget fas 2-studie Corist bekräftar säkerhet och...

Däremot kunde studien inte nå sitt primära mål om en tumörminskning om minst 30 procent. Scandion Oncology uppger att tumörminskning har kunnat påvisas i vissa patienter, men nämner däremot inget om hur stor denna minskning var. Resultaten, som omfattar data från 25 patienter i del två av Corist-studien, kunde visa på förlängd progressionsfri överlevnad, det vill säga tiden från behandlingsstart till dess att tumören fortsätter att växa samt stabil sjukdom enligt studiens sekundära mål. En tredje del av studien fortsätter med ett optimerat doseringsschema. Beroende på dosökningsresultaten kan denna del vara klar under tredje kvartalet nästa år. Därefter väntas en fjärde del av studien avsluta den kombinerade Corist-studien. Aktien rasade 60 procent till 2,42 kronor.

Annons

Transfer Groups dotterbolag Commuter Security Group (CSG) har vunnit en upphandling avseende bevaknings- och säkerhetstjänster för Vallentuna och Täby kommun. Uppdragen, som beräknas starta den 1 januari 2023, löper till och med 31 december 2025 med option på ytterligare ett år. Ordervärdet för Vallentuna kommun beräknas uppgå till 12 miljoner kronor med en takvolym uppgående till 18 miljoner kronor för hela avtalsperioden. Ordervärdet för Täby kommun beräknas uppgå till 11 miljoner kronor med en takvolym uppgående till 25 miljoner kronor för hela avtalsperioden. Uppdragen innefattar områdesbevakning av en bilburen väktare som varje dag, året runt, ska bevaka kommunernas fastigheter och verksamheter. Aktien ökade 5,7 procent till 0,242 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Nytt årslägsta på börsen
29.09.2022

Nytt årslägsta på börsen

Stockholmsbörsen tappade åter mark och noterade ett nytt årslägsta.

Både OMXS30-index och det bredare OMXSPI föll 2,4 procent. Cevian Capital har ökat sitt ägande i SKF till 7,9 procent av kapitalet och 5,02 procent av rösterna. I slutet av augusti flaggade Cevian för ett ägande i SKF om 5,5 procent av utestående aktier och 3,5 procent av rösterna. Aktien försvagades 1,5 procent till 147,55 kronor. Klädkedjan H&M föll 5,8 procent i spåren av en svag rapport på morgonen. En annan förlorare var molnkommunikationsbolaget Sinch med ett kursfall om 8,4 procent. Vitvarutillverkaren Electrolux, som är bland de mest blankade aktierna, tappade 5,8 procent, eller 7 kronor, dock exklusive rätt till utdelning om 4,60 kronor. Danske Bank sänker riktkursen för Volvo till 234 kronor (255), upprepar köp. B-aktien sjönk 2,5 procent och stängde till 155,28 kronor.

Sandvik kommer att redovisa engångsposter på totalt drygt 5 miljarder kronor under det tredje kvartalet kopplat till utdelningen av dotterbolaget Alleima och avvecklingen i Ryssland. Aktien minskade 3,7 procent till 147,30 kronor. Fastighetsbolaget SBB handlades utan rätt till utdelning om 0,11 kronor. Aktien försvagades 7,2 procent till 10,965 kronor. Shadowfall Capital & Research är ny storblankare i Mips med en kortposition om 0,55 procent. Det är aktörens första publika position i Norden. Aktien handlades ned 7,8 procent till 319,40 kronor. Onlinebygghandlaren BHG Group såldes ned 21,2 procent efter en sänkt rekommendation från Danske Bank. Bioarctic fortsatte att rusa efter onsdagens forskningsframgångar, upp 25,5 procent till 315 kronor efter flera riktkurshöjningar. RBC sätter tex riktkursen 460 kronor. Höjningarna kommer efter gårdagens positiva studieresultat avseende behandling av tidig Alzheimers sjukdom, något som fick aktien att rusa runt 173 procent.

Annons

New Waves VD och storägare Torsten Jansson har köpt aktier för ytterligare cirka 3,8 miljoner kronor. Nyligen flaggade Torsten för ett aktieköp värt 7,1 miljoner kronor. Aktien försvagades 1,4 procent till 142 kronor. Sivers Semiconductors har ingått ett låneavtal på upp till 100 miljoner kronor varav 50 miljoner kronor betalas ut under oktober. Lånet ska användas för att stärka bolagets kassareserv och för allmänna företagsändamål, såsom kapitalanskaffning och investeringar för att främja fortsatt organisk tillväxt inom nyare befintliga tillväxtområden. Aktien utvecklades mot strömmen och steg 3,6 procent. Installationsbolaget Instalco uppger att dess bolag Avent har erhållit ett uppdrag kopplat till nya Kalmarsundsverket. Ordervärdet är på cirka 35 miljoner kronor. Aktien tappade 1,7 procent till 43,805 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
29.09.2022
Market Buzz – Getinge och Munters

Market Buzz – Getinge och Munters

Ökande motvind via inflationstryck, flaskhalsar till följd av personalbrist och recessionsdynamik som lär bidra till lägre investeringar för sjukhusen under...

Rapporten för tredje kvartalet den 19/10 lär bli relativt svag med fallande organisk orderingång och försäljning. SHB menar dock att den motvind som Getinge möter är välkänd och redan tycks vara inprisad i marknaden samt att en del positiva omständigheter lätt glöms bort. Banken noterar uppmuntrande signaler från positiva swingfaktorer som en normaliserad influensasäsong, återhämtning för volymerna inom planerad kirurgi samt betydande förvärvspotential. Trots att SHB:s prognoser är lägre än Getinges finansiella mål i det medellånga perspektivet handlas aktien på EV/EBITA 6x (2025). SHB upprepar sin kortsiktiga rekommendation Köp och långsiktiga rekommendation Outperform.

Annons

Efter två kvartal med svaga marginaler för Munters på grund av störningar i leveranskedjan men också otillräckliga prisökningar förväntar sig Pareto en gradvis förbättring i andra halvåret 2022 jämfört med första kvartalet 2022. Även om Munters inte har sett någon försvagning av efterfrågan inom Data Center Technologies eller AirTech, drabbas FoodTech av en svagare efterfrågan, framför allt i Europa och Kina. Tack vare en försvagad svensk krona och en stigande dollar (Munters har 45 procent av försäljningen till USA) höjer Pareto sina försäljningsprognoser med 4 procent för 2022-2024 samtidigt som mäklarfirman minskar de organiska prognoserna för försäljningstillväxt på grund av den svagare efterfrågan inom FoodTech. Munters måste förbättra marginalerna i sin befintliga verksamhet, men mer viktigt är att rapportera acceptabla marginaler från första kvartalet 2023. Enligt Pareto är ett positivt scenario för Data Center Technologies avgörande för en högre värdering av Munters. Pareto upprepar köprekommendationen med riktkurs 100 kronor.

Källa: SHB och Pareto

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
29.09.2022
Small Cap - Eurobattery Minerals en vinnare

Small Cap - Eurobattery Minerals en vinnare

Eurobattery Minerals meddelar idag att man har fått en uppdaterad resursberäkning av Hautalampiprojektet.

Den oberoende JORC-kompatibla uppskattningen som utarbetats av AFRY Finland Oy drar slutsatsen att jämfört med tidigare analys år 2021 har de tillgängliga mineraltillgångarna i gruvprojektet nästan fördubblats med närapå 40 procent fler metaller. Eurobattery Minerals äger 40 procent av Hautalampi-projektet och har optionen att förvärva 100 procent från sin nuvarande majoritetsägare FinnCobalt. Aktien lade bakom sig en uppgång om 20,5 procent.

Enligt ett pressmeddelande har Arctic Minerals ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Branten Utvikling AS avseende förvärv av samtliga aktier i Arctic Exploration som innehar guldprojektet Katterat i Norge, i enlighet med avsiktsförklaringen som kommunicerades genom pressmeddelande den 15 augusti. Köpeskillingen för 100 procent av aktierna i Arctic Exploration AS uppgår till 1,95 miljoner norska kronor och erläggs dels i form av kontant betalning om 0,05 miljoner norska, dels i form av en säljarrevers om 1,90 miljoner norska som kvittas mot 3 302 520 nyemitterade aktier i Arctic Minerals. Styrelsen i Arctic Minerals har beslutat om en riktad kvittningsemission om 3 302 520 aktier i bolaget som delbetalning av den avtalade köpeskillingen i förvärvet av Katteratprojektet. Aktien avancerade 7,4 procent till 0,554 kronor.

First North-listade Lipidor uppger att bolagets tidsplan för Fas III-studien med AKP02 för behandling av psoriasis har uppdaterats. Efter en mindre försening från bolagets CRO-partner Cadila beräknas data att vara tillgänglig för analys av sin statistiska partner under mitten av oktober. Bolagets bedömning är att kunna presentera studiens topline resultat under andra halvan av oktober månad. Fas III-studiens primärmål är att visa god terapeutisk effekt för behandling av lindrig till medelsvår psoriasis på både kropp och hårbotten. Aktien sänktes 5,8 procent till 7,90 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Viceroy till attack mot Truecaller i ny blankarrapport
28.09.2022

Viceroy till attack mot Truecaller i ny blankarrapport

Stockholmsbörsen rekylerade upp efter en svag inledning.

OMXS30-index steg 0,5 procent och OMXSPI avancerade 1 procent. Konjunkturinstitutets barometerindikator backar med 6,4 enheter i september till en ny bottennotering. Enligt KI är det främst hushållens förväntningar på den egna ekonomin om tolv månader som har försämrats. Konjunkturbarometern för september visar på nya bottennivåer i de svenska hushållens optimism.

H&M väntas imorgon rapportera ett justerat rörelseresultat på 4 259 miljoner kronor. Under motsvarande period i fjol var resultatet 6 272 miljoner. Aktien stängde 0,5 procent lägre till 105,86 kronor. Carnegie sänker riktkursen för Volvo till 215 kronor från 250 kronor. Rekommendationen köp upprepas. B-aktien stärktes 0,4 procent till 159,18 kronor. Den 20 maj handlades Volvo Cars i över 83 kronor. Det var enligt SEB för dyrt givet de betydande osäkerheter kring energikostnader, räntor och konsumentförtroende som redan då var mycket påträngande varför banken sänker rekommendationen till Behåll. Sedan dess har aktien rasat med nära 40 procent, det är för mycket och SEB höjer tillbaka till Köp. Aktien försvagades 0,2 procent till 51,36 kronor.

Annons

SEB sänker rekommendationen för Intrum till Behåll (Köp) och kapar vinstprognoserna med mellan 4-7 procent för innevarande och kommande år. Efter vinstvarning och VD-byte samt indikationer på att effektiviseringsprogrammet inte tycks ge önskad effekt är förtroendet för bolaget hårt sargat. SEB ser dessutom en stor refinansieringsrisk under kommande år, obligationer som förfaller kommande år kommer att medföra kraftigt höjda räntekostnader. Aktien föll ytterligare 0,6 procent till 139,70 kronor. Viceroy har tagit en kortposition i Truecaller, enligt ett twitterinlägg från blankarspecialisten. Som mest var aktien ned kring 20 procent. Truecallers aktie stängde ned 0,2 procent till 40,42 kronor.

Alcadon aviserade på torsdagen nya finansiella mål och långsiktiga finansiella ambitioner. Bolaget, som är en Sverige-baserad leverantör av produkter och system inom data- och telekommunikation, ska ha en årlig omsättningstillväxt på 20 procent med en EBITA-marginal överstigande 10 procent. De långsiktiga målen, med samlingsnamnet Vision 2025, lyder på en omsättning på 2,6 miljarder kronor och EBITA på 280 miljoner kronor, vilket ger ett marginalmål på 10,8 procent. Alcadon ska dessutom under nästa år utreda möjligheterna att byta lista från nuvarande First North till Nasdaq Main Market. Aktien lyfte 2 procent till 72 kronor.

Bioarctics antikropp mot tidig Alzheimers sjukdom, lecanemab, vars studie genomförts av partnern Eisai uppnådde både det primära och alla sekundära effektmått i fas 3-studien Clarity AD. Totalt har 1 795 patienter deltagit. Studien är registreringsgrundande. Resultatet uppvisade en hög statistiskt signifikant minskning av den kliniska försämringen. Aktien rusade 172,5 procent till 251 kronor. Andra svenska forskningsbolag med utveckling inom Alzheimers sjukdom är Alzinova och Alzecure, vars aktier lyfte 89,6 respektive 5,9 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
28.09.2022
Market Buzz – Skistar och Storskogen

Market Buzz – Skistar och Storskogen

Konsumenterna pressas av en kombination av högre räntor, skenande elpriser samt inflationsnivåer som vi inte sett sedan 70-talet, vilket påverkar...

SHB skriver att skidanläggningsbolaget Skistars rapport för tredje kvartalet i juni indikerade ett hyfsat bokningsläge (ner 8 procent jämfört med föregående år, men upp 20 procent jämfört med det senaste normalåret 2018/2019 med högre priser). Sedan dess har konjunkturläget försämrats betydligt och SHB tror att det är sannolikt att många konsumenter kommer att behöva överväga sina semesterplaner. Bokningsvillkoren medger avbokningar fram till åtta veckor före avresedatum, även om förbetalningar inte återbetalas då.

Hittills har ledningen inte indikerat att avbokningarna har ökat, men SHB förväntar sig att få mer insikt i detta i samband med rapporten avseende det fjärde kvartalet den 4 oktober. Baserat på bankens vinstprognos för 2022/2023 handlas aktien till P/E 16. Även om Skistar-aktien redan fallit 33 procent hittills i år, menar SHB att det finns fortsatt nedsidesrisk. Rekommendation på tre månaders sikt sänks till Sälj (Behåll) och rekommendationen Market perform på tre års sikt upprepas.

Annons

Serietillverkaren Storskogen höll igår kapitalmarknadsdag. Enligt Kepler har bolaget presterat i linje med ambitionen vid börsnoteringen. Storskogen har skalat upp företaget med 110 förvärv under 2021 tills det andra kvartalet i år, uppnått kritisk massa i viktiga affärsvertikaler och etablerat brohuvuden internationellt utanför Norden. Med en hotande lågkonjunktur och högre kapitalkostnader anpassar företaget nu sin strategi till den nya verkligheten. Storskogen kommer att fokusera på interna och organiska initiativ och säkerställa att balansräkningen håller sig i god form.

Bolaget ska hitta och leverera synergier för att öka marginalen och förbättra kassaflödet. Dessutom ska Storskogen under en period dra ned på förvärvsaktiviteten. Eventuell avyttring kan ske av underpresterande verksamheter och viss personal som arbetat med strukturaffärer kan bli övertaliga. Den största avvikelsen i kapitalmarknadsdagmeddelandet mot Keplers uppskattningsprofil avser storleken på justeringen av förvärvstakten. Analyshusets uppskattningar inkluderar fortfarande 60 förvärv under 2022 och 37 för 2023. Köprekommendationen upprepas med riktkurs 33 kronor.

Källa: SHB och Kepler

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
28.09.2022
Small Cap - Netmore rusade på upphandling

Small Cap - Netmore rusade på upphandling

Solenergiföretaget Soltech Energys nyemission på 228 miljoner är avslutad.

Totalt tecknades aktier för över 270 miljoner kronor, vilket får Soltech att besluta om att genomföra en övertilldelningsemission. Därmed kan Soltech få in totalt 270 miljoner kronor efter emissionskostnader. I övertilldelningsemissionen emitterades cirka 3,8 miljoner aktier till en teckningskurs om 11 kronor per aktie, vilket ger cirka 41,77 miljoner kronor och på de villkor som anges i prospektet avseende företrädesemissionen. Aktien steg 2,5 procent till 11,895 kronor.

Annons

First North-listade Netmore Group rusade 41 procent efter beskedet att bolaget har vunnit en upphandling gällande leverans, installation och uppkoppling av smarta vattenmätare till brittiska Yorkshire Water Services. Den vunna upphandlingen resulterar i två ramavtal som avser nybyggnation respektive byte av befintliga mätare i regionen. Avtalens totala omfattning uppgår till uppskattningsvis 360 000 hushåll och har ett uppskattat ordervärde om upp till 583 miljoner kronor Ramavtalen löper inledningsvis under en treårsperiod med möjlig förlängning om ytterligare två år med därefter efterföljande drift.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Nordea ser stor uppsida i Evolution
27.09.2022

Nordea ser stor uppsida i Evolution

Stockholmsbörsen rekylerade upp på tisdagen då fyndköpara kom in.

OMXS30-index steg 1 procent medan OMXSPI ökade 0,4 procent. Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie, tror att vi ser en uthållig botten i marknaden när recession är ett konstaterat faktum och att de framåtblickande indikatorerna som exempelvis inköpschefsindex når historiskt låga nivåer. Runt den tidpunkten tror Karl att aktiemarknaden kommer börja tippa över mot ett scenario att det inte kan bli så mycket sämre. Sannolikt kommer vi då även ha stöd av attraktiva värderingar. Kanske är den tidpunkten kring rapporterna för det fjärde kvartalet, det vill säga i början av nästa år, menar Hedberg.

DNB Markets räknar med att Volvo Cars drar tillbaka eller sänker sin försäljningsprognos för 2022. I en färsk analys sänker banken riktkursen för biltillverkaren till 48 kronor (66) och upprepar rekommendationen Sälj. Aktien försvagades 0,4 procent till 51,47 kronor. Nordea sänker riktkurs för Evolution till 1 625 kronor (1 677) och upprepar samtidigt sin köprekommendation. Uppgången fortsatte från igår då VD flaggat för att ha köpt aktier för 100 miljoner kronor i Evolution. Aktien lyfte 5,8 procent till 901,60 kronor. Intrum rasade över 17 procent på måndagen efter sin vinstvarning. På tisdagen öppnade aktien högre men stängde på minus 1,5 procent. Corem tappade 8,3 procent till 7,85 kronor. Fastighetsbolaget meddelade under morgonen att man drar tillbaka sitt erbjudande om att återköpa obligation. Bland övriga bolag i sektorn sjönk Balder och SBB 4,8 respektive 6,2, procent. Viceroy har släppt en ny uppdatering där blankarfirman landat i ett motiverat värde på 6-8 kronor för SBB-aktien.

Annons

Storskogen sjönk ytterligare 11,4 procent och sedan årsskiftet har 86 procent av börsvärdet gått upp i rök. Under dagens kapitalmarknadsdag lovade Storskogen marknaden en rad besked kring strategiska prioriteringar i det utmanande marknadsläget. Bl.a. avser bolaget dra ned på förvärvstakten, se över kostnaderna och fokusera på optimering av verksamheter. Budstriden om Semcon verkar utebli. Efter att Ratos lagt ett högre bud än Etteplans 8 kronor per aktie under måndagen väntade sig många en upptrappning. Etteplan meddelade dock under kvällen att de inte tänker inkomma med något nytt bud. Semcons aktie föll 0,8 procent till 156,60 kronor. Efter börsens stängning på måndagen vinstvarnade aluminiumbolaget Profilgruppen. Lägre rörelseresultat väntar till följd av lägre leverensvolymer och högre kostnader. Aktien tappade 11,2 procent till 89,20 kronor.

Vitrolife handlades ned 15 procent till 165,20 kronor. Bank of America inleder bevakning av aktien med rekommendationen Underperform med riktkurs 110 kronor. Enligt banken är P/E-talet fortfarande är över det historiska snittet, trots kursraset. Fertilitetsbolaget Spermosens har skrivit ett produktionsavtal med Oim Sweden. Avtalet innebär att produktionen av Juno-Checked Instrument outsourcas till Oim. Genom avtalet säkerställs tillgång till en flexibel produktionskapacitet av hög kvalitet. Aktien klättrade 15,2 procent till 7,20 kronor. Goldman Sachs sänker sina oljeprisprognoser för fjärde kvartalet 2022 men är fortsatt positiva till råvaran. Prognosen för Nordsjöolja (Brent) justeras ned med 25 dollar till 100 dollar fatet. Revideringen görs mot bakgrund av en stark dollar och minskade efterfrågeförväntningar. Brentoljan noterades under eftermiddagen 1,8 procent till 85,55 dollar per aktie. I sektorn klättrade Tethys Oil och Africa Oil 2,2 respektive 58,35 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början