Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Checkin.com lyfte på ackreditering i Tyskland
29.06.2021

Checkin.com lyfte på ackreditering i Tyskland

Stockholmsbörsen utvecklades norrut på tisdagen med en uppgång för OMXS30-index om 1 procent.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Astra Zeneca fortsätter sin kursuppgång
11.06.2021

Astra Zeneca fortsätter sin kursuppgång

Stockholmsbörsen tappade i inledningen för att sedan vända upp.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Annons
11.06.2021
Positiva signaler från Studsvik

Positiva signaler från Studsvik

Under förmiddagen idag fick vi positiva signaler i Studsvik när aktien passerade ett motstånd som vi hade satt kurslarm på.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingproduk som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingproduk som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
12.04.2021
Veckans affärscase - Studsvik

Veckans affärscase - Studsvik

Kursutvecklingen i Studsvik imponerade under hösten ifjol.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
18.03.2021
Vi bevakar denna setup i Studsvik

Vi bevakar denna setup i Studsvik

Tidigare trendstarka Studsvik lyckades inte etablera sig ovanför 100 kronorsnivån.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingproduk som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingproduk som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Fingerprint en kursvinnare
28.01.2021

Fingerprint en kursvinnare

Stockholmsbörsen tappade rejält på förmiddagen men repade sedan mod då USA-terminerna vände upp inför öppningen.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
 Vinsthemtagningar inledde börsveckan
08.06.2020

Vinsthemtagningar inledde börsveckan

Veckan inleddes med fallande kurser på Stockholmsbörsen.

Veckan inleddes med fallande kurser på Stockholmsbörsen. OMXS30-index backade 0,7 procent till 1717. AstraZeneca har övergett sina preliminära diskussioner att slå sig ihop med Gilead Sciences. Läkemedelsaktien föll 2,7 procent till 970,80 kronor. Ericsson har vunnit 5g-kontrakt med alla de tre stora operatörerna i Kina, vilket ger skalfördelar på det som beskrivs som världens viktigaste 5g-marknad. Dock tvingas Ericsson till nedskrivningar på 1 miljard kronor under det andra kvartalet. Kostnaden är relaterad till nedskrivningar av tillgångar för pre-kommersiell produkter på den kinesiska marknaden. B-aktien försvagades 2 procent till 86,62 kronor.

SEB har sänkt sina vinstprognoser för H&M ytterligare, delvis på grund av kronförstärkningen men även på grund av mer rea och större fasta kostnader än tidigare bedömning. Fokus bland investerare idag ligger dock sannolikt främst på den nu påbörjade återhämtningen, efter en försäljningskollaps på 47 procent i lokala valutor i andra kvartalet räknar SEB med en nedgång på 13 procent i tredje kvartalet. SEB rankar H&M Köp. Aktien försvagades 1,3 procent till 166 kronor. Banksektorn hade en bra start på börsveckan. SHB och Nordea avancerade 3,8 respektive 2,4 procent. Kinneviks storägare Cristina Stenbeck har under maj sålt totalt drygt 1 miljon B-aktier i investmentbolaget. Aktien backade 3,7 procent till 246,30 kronor. Swedish Match tillhörde förlorarna bland de större bolagen och sjönk 4,4 procent.

I torsdags lanserades i USA en börshandlad fond inriktad på spelsektorn. ETF:en handlas på Nyse och innehåller 30 bolag, åtta av dem är noterade på Stockholmsbörsen. Kambi väger tyngst med 4,8 procents vikt och därefter kommer KindredBetter Collective, Betsson, Enlabs. Nordea har höjt riktkursen för sportboksleverantören Kambi till 235 kronor (210). Kambi och Kindred ökade 8,3 respektive 1,1 procent. Studsvik stärktes 12,8 procent efter att Dagens Industri skrivit om att bolaget står inför ett mångårigt kontrakt värt miljardbelopp om hantering av norskt kärnavfall.

Scandic Hotels uppger att bokningsläget och beläggningsgraden för koncernens hotell har fortsatt att gradvis förbättras sedan bottennivån i mitten av april. Det är i linje med prognosen för det andra kvartalet som tidigare har lämnats. Aktien förbättrades 5,7 procent till 46,54 kronor. E-handelsbolaget Boozt stängde 1,2 procent högre till 68 kronor. Danske Bank höjer riktkursen för Boozt till 95 kronor (77) med upprepad köprekommendation. K-Fastigheter handlades ned 6,9 procent efter en säljrekommendation i Dagens Industri. På råvarumarknaden minskade Brentoljan 2,9 procent till 41,06 dollar per aktie medan guldterminen ökade 0,7 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
06.02.2019

STUDSVIK – Utmanande tider

Att titta på femårshistoriken för kärnkraftsindustrileverantören Studsvik är ingen rolig läsning. Försäljningsintäkterna minskade mellan 2013 och 2017 från drygt en miljard kr till 705 Mkr, och den sammanlagda nettoförlusten för perioden uppgick till 188 Mkr. Inte heller utvecklingen längre tillbaka är särskilt imponerande. Mellan 2003 och 2012 tjänade bolaget totalt ynkliga 53 Mkr på sista raden, vilket gör det svårt att skylla nedgången enbart på Fukushima-olyckan som ägde rum 2011, och som ledde till att många länder har intagit en negativ hållning till kärnkraften.

SVIK | Small Cap | 39 kr

Studsvik erbjuder tjänster till den globala kärnkraftsindustrin, och i mindre utsträckning till andra industrier som hanterar radioaktivitet och radioaktivt material. Det handlar om tekniska lösningar som ska effektivisera driften och minska riskerna. Bolaget täcker alla skeden i reaktorbränslets och kärnkraftverkens livscykel, från forskning och utveckling, till avveckling, rivning och avfallshantering.

Kärnkraftsmarknaden befinner sig under stark förändring, framförallt i Europa, och kännetecknas i dagsläget av osäkerhet och utdragna beslutsprocesser. På de för Studsvik så viktiga svenska och tyska marknaderna (cirka 75% av den externa försäljningen är relaterade till dessa två länder), förbereder sig kunderna för avveckling av ett stort antal kärnkraftverk. Senast år 2022 ska alla sju tyska kärnkraftverk vara ur bruk, medan Sverige har annonserat att två av åtta aktiva kärnreaktorer ska stängas 2019-2020. 

För Studsviks del innebär det att efterfrågan på hemmamarknaderna präglas av omställning från drift till avveckling och svag lönsamhet, eftersom de verk som fortfarande är i drift fokuserar på kortsiktiga kostnadsbesparingar. Även i USA har aktörerna enats om ett besparingsprogram som dämpar efterfrågan.

Med tanke på dessa förutsättningar är det positivt att bolagets försäljning under de första nio månaderna av 2018 hade sjunkit enbart marginellt, jämfört med samma period ett år tidigare, till 539 Mkr. Det som har utvecklats riktigt bra de senaste kvartalen är Scandpower, som ökade försäljningen med hela 72% till 98 Mkr. Här erbjuder man mjukvaruprogram för bränsle- och härddesign, analyser och operativt stöd.

Nästan 40% av de 98 Mkr var, emellertid, relaterad till en order som man fick i början av året, och merparten av ordern är därmed fakturerad. Men även efterfrågan på övriga programvaror och tilläggsbeställningar har varit god. Scandpower väntar dessutom på tillstånd från amerikanska myndigheter för export av beställda programvaror till Kina, en order till ett värde av 26 Mkr. Ordern togs dock för snart tre år sedan, och det är fortfarande oklart när tillstånd komma att beviljas.

Koncernens rörelseresultat (EBIT) förbättrades till 34 Mkr (från -5,9), men här ingår en vinst om 14 Mkr från en fastighetsförsäljning. Rensat för diverse engångsposter ökade marginalen ändå till 4,7% (0,1%), dock måste uthålligheten av lönsamheten ifrågasättas, eftersom Scandpowers stora bidrag kommer minska framöver.

Trots den blandade operationella utvecklingen de senaste åren, är Studviks finansiella situation fortfarande stabil, med en nettoskuldsättningsgrad på 23% och en soliditet på 35%. Givet det kontinuerliga investeringsbehovet och de underliggande trenderna i branschen, lär bolaget dock knappast bli någon högutdelare de kommande åren.

Det råder inget tvivel om bolagets kompetens och erfarenhet, vilket även visar intresset från nya marknader i Asien och Mellanöstern. Framförallt Kina är en riktig tillväxtmarknad, med omfattande satsningar på koldioxidfri energi, där kärnkraft och förnyelsebara energikällor ersätter kolkraft i snabb takt. Problematiken med exporttillståndet visar dock komplexiteten i branschen, som bromsar bolagets möjligheter i politiskt känsliga regioner.

De traditionella marknaderna fokuserar främst på bränsleoptimering, hantering av använt kärnbränsle samt avveckling, och efterfrågan på tjänster i dessa områden kommer sannolikt att öka. Vi har dock svårt att tro att bolaget kommer kunna nå upp till sitt mål om en genomsnittlig årlig tillväxt om 10% i närtid. För 2018 räknar vi med en mer eller mindre oförändrad helårsförsäljning på cirka 700 Mkr, och ett rörelseresultat kring 25 Mkr.

Börsvärdet justerat för nettoskulden uppgår därmed till 16x det förväntade rörelseresultatet (EV/EBIT). Det kan jämföras med en multipel om 12x för ingenjörs- och konsultföretaget ÅF, och 15x för teknikkonsulten Sweco (Källa: Thomson Reuters). Dessa två har dessutom en helt annan historik av tillväxt och lönsamhet.

För tillfället talar inte mycket för en investering i Studsvik, och vi ser ingen snar vändning av den negativa trenden. Det ska bli intressant att följa utvecklingen av avtalet med Elekta, där de första leveranser var planerade för slutet av 2018. Studsvik ska tillhandahålla isotoper i speciella behållare, och avtalet gäller fram till 2026 med leveranser till ett värde om cirka 400 Mkr.

Full volym väntas från år 2022, så den initiala effekten lär vara begränsad. Avtalet är ser vi som ett bra exempel hur bolaget kan använda sin kunskap till att utforma nya tjänster. En potentiell ”game changer” skulle även vara om man till slut får exporttillstånd till Kina.

 

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början