Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Sustainable Energy uppmärksammas av Sydafrikas nyhetskanal eNCA
14.10.2021

Sustainable Energy uppmärksammas av Sydafrikas nyhetskanal eNCA

Det nyligen ingångna avtalet mellan SENS (Sustainable Energy Solutions) och den globala tungviktaren Thyssenkrupp skapar ringar på vattnet.

Stockpicker blir stärkt i sin tro på bolagets framsteg när även Sydafrikas nyhetskanal eNCA lyfter upp SENS och deras möjligheter att potentiellt ”power our future” genom Sydafrikas 6000 övergivna guldgruvor.DISCLAIMER: Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet.

Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Sustainable Energy Solutions
Stäng×
Relaterade ämnen
08.10.2021
Aktiviteten tilltar i Sustainable Energy Solutions

Aktiviteten tilltar i Sustainable Energy Solutions

För drygt en vecka sedan annonserade energiteknikbolaget ett intressant samarbete i Sydafrika med konsultföretaget Oloenviron med ambitionen att fokusera på...

Just hur stor potentialen är för SENS del visar nu det andra avtalet inom loppet av några dagar, denna gång med ett sydafrikanskt dotterbolag till den globala tungviktaren Thyssenkrupp, Thyssenkrupp Udhe Africa. Samarbetet kretsar kring underjordiska pumpkraftslager (RUPHES) och avser en förstudie vid en specifik gruva i Sydafrika med målsättningen att utveckla ett fullskaligt projekt tillsammans. Dessutom öppnas nu möjligheten för SENS att ingå i Thyssenkrupp Uhde Africas nätverk med flera internationella bolag avseende återanvändningen av övergivna gruvor.

Som en påminnelse: Via affärsområdet Pumped Hydro Storage (PHS) utvecklar och levererar SENS storskaliga infrastrukturprojekt till externa investerare. Bolaget har en unik teknologi för att lagra energi under jord, bland annat i nedlagda gruvor, där vattenflödet mellan två reservoarer används för att lagra energi när elpriset är högt, samtidigt som man förbrukar el då elpriset är lågt eller till och med negativt.

Sydafrika passar bolaget som handen i handsken, eftersom landet har ett stort antal nedlagda gruvor och goda förutsättningar för förnybar energiproduktion från både sol och vind. Gruvorna erbjuder stor potential att lagra förnybar energi med hjälp av pumpkraftverk, vilket skapar en attraktiv marknad för energilagring. Förutsättningarna i guldgruvorna i Sydafrika är mycket förmånliga, då de nödvändiga komponenterna för att implementera pumpkraftverk redan finns tillgängliga, vilket i sin tur ledar till väsentligt reducerade kostnader.

Därmed är pumpkraften ett mycket bra alternativ att lagra energin som produceras av Sydafrikas förnybara energikällor, som tex solkraft. Kostnaden att producera elektricitet med hjälp av solen är bland de lägsta i hela världen och för några månader sedan meddelade ett sydafrikanskt guldgruvföretag att man nådde ett pris på 0,011 usd/kWh. Landets väletablerade sol- och vindresurser innebär att det är billigare att använda inhemsk el från förnybara energikällor, än att exempelvis importera utländsk gas.

Med sitt pågående pilotprojekt på Åland vill SENS visa att pumpkraftslösningen kommer fungera väl och samma tekniklösning används i ett stort energiprojekt i Australien, där en övergiven guldgruva nyttjas. Det har väckt intresset av internationella aktörer och i och med de senaste avtalen ser vi en ökad sannolikhet att bolaget kommer lyckas med sina ambitioner att bygga en portfölj av storskaliga lagringsprojekt.

Vi känner oss ha bekräftat vår positiva syn på aktien, om än med hänvisning till högre än vanlig risk. För den som söker exponering mot omställningen till en hållbar energiförsörjning i allmänhet och den snabbt växande marknad för energilagring i synnerhet, kan SENS vara en spännande krydda i portföljen.

Den stora omvärderingen lär dröja tills de första konkreta avtalen är på plats, men dagens värdering tar knappast hänsyn till det positiva nyhetsflöde på senare tid. Positivt är även att den nya vd:n Lise Toll har köpt aktier den 6:e och 7:e oktober för cirka 0,3 Mkr (snittkurs 0,42 kr).

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
06.10.2021
Stockpicker intervjuar SENS nytillträdda VD Lise Toll

Stockpicker intervjuar SENS nytillträdda VD Lise Toll

Stockpicker fick en pratstund med Lise Toll som just tillträtt som VD för energiteknikbolaget Sustainable Energy Solutions (SENS).

Först, berätta lite om dig själv och din bakgrund

– Jag har arbetat i många år på E.ON där jag har haft flera ledande roller både i Sverige & internationellt. Större del av tiden på E.ON har jag haft fokus på att utveckla stora vindkraftparker. Jag har även varit underhållschef för fjärrvärmeproduktion i Stockholm. De senaste åren har jag varit medgrundare och VD på Solcellsföretaget GoSol Energi AB.

Jag har med andra ord många år bakom mig när jag arbetat med förnybar energi. När jag började var vindkraft något nytt, nu är det en etablerad teknik och affärsmodell. Jag ser att energilagring är nästa del av energimarknaden där det nu kommer att hända otroligt mycket de kommande åren.

Kan du beskriva SENS och er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Kärnan i SENS affär är att ta tillvara på energi när den finns för att kunna leverera den när efterfrågan är större. Idag arbetar vi med företag som IKEA & Catena där våra ingenjörer är experter på att hitta lösningar för att just återanvända energi i fastigheterna vilket ger både lönsamhet och en minskad klimatpåverkan för våra kunder.

Vi ser nu hur marknaden för storskaliga lösningar för lagring kommer att ta fart och vi kommer framåt att även ha fokus på att tillsammans med industriella partners utveckla stora lagringsprojekt som kan användas för att leverera miljövänlig lagrad energi när efterfrågan ökar. Där har vi två tekniker, det ena är SENS patenterade lösning för Högtemperaturslager som möjliggör att spillvärme från industrier och kraftvärmeverk kan lagras i borrhål under sommaren när efterfrågan på värme är liten, för att kunna värma bostäder under höst och vinter. Den andra är vår lösning för Pumped hydro som möjliggör att förnybar el kan lagras till de timmar de inte blåser. Tekniken bygger på traditionell vattenkraft som vi vet är fantastisk energikälla för att kunna reglera tex vindkraftsproduktion. Vår lösning Pumped Hydro bygger på att anläggningarna förläggs i nedlagda gruvor. Det gör att länder som saknar naturlig vattenkraft kan nyttja den tekniken. Att vi använder gruvmiljön gör både att investeringskostnaden är lägre då vi kan återanvända infrastruktur som vägar och elnät, men också att vi inte behöver göra nya ingrepp i naturen.

Hur ser er affärsmodell ut?

– För befintlig verksamhet arbetar vi med återkommande och nya kunder som tekniska experter och ansvarar för entreprenad när lösningarna ska realiseras.

För de nya affärsområdena knyter vi nu industriella samarbeten för att utveckla en större portfölj av projekt som vi utvecklar till lönsamma investeringar som attraherar såval stora användare av energi som förvaltare som vill göra en säker placering, tex pensionsfonder. Här är affärsmodellen den samma som jag och flera andra i organisationen är vana vid från vindkraftsbranschen. Vår roll är att vara developer som är drivande från tidig fas tills att projektet är redo att realiseras.

Ni har just tecknat ett avtal med ett sydafrikanskt konsultbolag. Kan du utveckla detta och vad innebär det för bolagets verksamhet?

– Sydafrika är en intressant marknad då de idag har ett stort beroende av fossil kraft, men har goda förutsättningar för både vindkraft och solenergi. En marknad med mycket vind och sol gör att priserna varierar kraftigt. För att stabilisera det behöver de lösningar för att lagra den förnybara energin och vi ser därför hur vår lösning Pumped Hydro har stor potential. Tack vare samarbetet med Oloenviron når vi både kunder och andra viktiga intressenter på marknaden.

Något mer du vill tillägga?

– Som jag nämnde i början ser jag hur det nu börjar hända otroligt mycket på marknaden för energilagring och jag ser att det fokuset kommer att öka eftersom det är en förutsättning för att kunna bli 100% förnybara. De senaste åren har ledorden inom energidebatten varit förnybart, de kommande åren kommer vi få höra orden lagring och miljövänlig flexibel produktion som viktiga ledord. SENS har tekniska lösningar för den marknaden vilket gör att jag ser att vi har en mycket spännande tid framför oss.

Stäng×
Relaterade ämnen
Aktiviteten tilltar i Sustainable Energy Solutions
08.10.2021

Aktiviteten tilltar i Sustainable Energy Solutions

För drygt en vecka sedan annonserade energiteknikbolaget ett intressant samarbete i Sydafrika med konsultföretaget Oloenviron med ambitionen att fokusera på nyttjandet av grundvattnet i sydafrikanska gruvor för att skapa grön energi. Landet har fortfarande ett stort beroende av kolkraft men befinner sig nu i startgroparna i omställningen till förnybar energi.

Just hur stor potentialen är för SENS del visar nu det andra avtalet inom loppet av några dagar, denna gång med ett sydafrikanskt dotterbolag till den globala tungviktaren Thyssenkrupp, Thyssenkrupp Udhe Africa. Samarbetet kretsar kring underjordiska pumpkraftslager (RUPHES) och avser en förstudie vid en specifik gruva i Sydafrika med målsättningen att utveckla ett fullskaligt projekt tillsammans. Dessutom öppnas nu möjligheten för SENS att ingå i Thyssenkrupp Uhde Africas nätverk med flera internationella bolag avseende återanvändningen av övergivna gruvor.

Som en påminnelse: Via affärsområdet Pumped Hydro Storage (PHS) utvecklar och levererar SENS storskaliga infrastrukturprojekt till externa investerare. Bolaget har en unik teknologi för att lagra energi under jord, bland annat i nedlagda gruvor, där vattenflödet mellan två reservoarer används för att lagra energi när elpriset är högt, samtidigt som man förbrukar el då elpriset är lågt eller till och med negativt.

Sydafrika passar bolaget som handen i handsken, eftersom landet har ett stort antal nedlagda gruvor och goda förutsättningar för förnybar energiproduktion från både sol och vind. Gruvorna erbjuder stor potential att lagra förnybar energi med hjälp av pumpkraftverk, vilket skapar en attraktiv marknad för energilagring. Förutsättningarna i guldgruvorna i Sydafrika är mycket förmånliga, då de nödvändiga komponenterna för att implementera pumpkraftverk redan finns tillgängliga, vilket i sin tur ledar till väsentligt reducerade kostnader.

Därmed är pumpkraften ett mycket bra alternativ att lagra energin som produceras av Sydafrikas förnybara energikällor, som tex solkraft. Kostnaden att producera elektricitet med hjälp av solen är bland de lägsta i hela världen och för några månader sedan meddelade ett sydafrikanskt guldgruvföretag att man nådde ett pris på 0,011 usd/kWh. Landets väletablerade sol- och vindresurser innebär att det är billigare att använda inhemsk el från förnybara energikällor, än att exempelvis importera utländsk gas.

Med sitt pågående pilotprojekt på Åland vill SENS visa att pumpkraftslösningen kommer fungera väl och samma tekniklösning används i ett stort energiprojekt i Australien, där en övergiven guldgruva nyttjas. Det har väckt intresset av internationella aktörer och i och med de senaste avtalen ser vi en ökad sannolikhet att bolaget kommer lyckas med sina ambitioner att bygga en portfölj av storskaliga lagringsprojekt.

Vi känner oss ha bekräftat vår positiva syn på aktien, om än med hänvisning till högre än vanlig risk. För den som söker exponering mot omställningen till en hållbar energiförsörjning i allmänhet och den snabbt växande marknad för energilagring i synnerhet, kan SENS vara en spännande krydda i portföljen.

Den stora omvärderingen lär dröja tills de första konkreta avtalen är på plats, men dagens värdering tar knappast hänsyn till det positiva nyhetsflöde på senare tid. Positivt är även att den nya vd:n Lise Toll har köpt aktier den 6:e och 7:e oktober för cirka 0,3 Mkr (snittkurs 0,42 kr).

Sustainable Energy Solutions
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
14.10.2021
Sustainable Energy uppmärksammas av Sydafrikas nyhetskanal eNCA

Sustainable Energy uppmärksammas av Sydafrikas nyhetskanal eNCA

Det nyligen ingångna avtalet mellan SENS (Sustainable Energy Solutions) och den globala tungviktaren Thyssenkrupp skapar ringar på vattnet.

Stockpicker blir stärkt i sin tro på bolagets framsteg när även Sydafrikas nyhetskanal eNCA lyfter upp SENS och deras möjligheter att potentiellt ”power our future” genom Sydafrikas 6000 övergivna guldgruvor.DISCLAIMER: Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet.

Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Relaterade ämnen
06.10.2021
Stockpicker intervjuar SENS nytillträdda VD Lise Toll

Stockpicker intervjuar SENS nytillträdda VD Lise Toll

Stockpicker fick en pratstund med Lise Toll som just tillträtt som VD för energiteknikbolaget Sustainable Energy Solutions (SENS).

Först, berätta lite om dig själv och din bakgrund

– Jag har arbetat i många år på E.ON där jag har haft flera ledande roller både i Sverige & internationellt. Större del av tiden på E.ON har jag haft fokus på att utveckla stora vindkraftparker. Jag har även varit underhållschef för fjärrvärmeproduktion i Stockholm. De senaste åren har jag varit medgrundare och VD på Solcellsföretaget GoSol Energi AB.

Jag har med andra ord många år bakom mig när jag arbetat med förnybar energi. När jag började var vindkraft något nytt, nu är det en etablerad teknik och affärsmodell. Jag ser att energilagring är nästa del av energimarknaden där det nu kommer att hända otroligt mycket de kommande åren.

Kan du beskriva SENS och er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Kärnan i SENS affär är att ta tillvara på energi när den finns för att kunna leverera den när efterfrågan är större. Idag arbetar vi med företag som IKEA & Catena där våra ingenjörer är experter på att hitta lösningar för att just återanvända energi i fastigheterna vilket ger både lönsamhet och en minskad klimatpåverkan för våra kunder.

Vi ser nu hur marknaden för storskaliga lösningar för lagring kommer att ta fart och vi kommer framåt att även ha fokus på att tillsammans med industriella partners utveckla stora lagringsprojekt som kan användas för att leverera miljövänlig lagrad energi när efterfrågan ökar. Där har vi två tekniker, det ena är SENS patenterade lösning för Högtemperaturslager som möjliggör att spillvärme från industrier och kraftvärmeverk kan lagras i borrhål under sommaren när efterfrågan på värme är liten, för att kunna värma bostäder under höst och vinter. Den andra är vår lösning för Pumped hydro som möjliggör att förnybar el kan lagras till de timmar de inte blåser. Tekniken bygger på traditionell vattenkraft som vi vet är fantastisk energikälla för att kunna reglera tex vindkraftsproduktion. Vår lösning Pumped Hydro bygger på att anläggningarna förläggs i nedlagda gruvor. Det gör att länder som saknar naturlig vattenkraft kan nyttja den tekniken. Att vi använder gruvmiljön gör både att investeringskostnaden är lägre då vi kan återanvända infrastruktur som vägar och elnät, men också att vi inte behöver göra nya ingrepp i naturen.

Hur ser er affärsmodell ut?

– För befintlig verksamhet arbetar vi med återkommande och nya kunder som tekniska experter och ansvarar för entreprenad när lösningarna ska realiseras.

För de nya affärsområdena knyter vi nu industriella samarbeten för att utveckla en större portfölj av projekt som vi utvecklar till lönsamma investeringar som attraherar såval stora användare av energi som förvaltare som vill göra en säker placering, tex pensionsfonder. Här är affärsmodellen den samma som jag och flera andra i organisationen är vana vid från vindkraftsbranschen. Vår roll är att vara developer som är drivande från tidig fas tills att projektet är redo att realiseras.

Ni har just tecknat ett avtal med ett sydafrikanskt konsultbolag. Kan du utveckla detta och vad innebär det för bolagets verksamhet?

– Sydafrika är en intressant marknad då de idag har ett stort beroende av fossil kraft, men har goda förutsättningar för både vindkraft och solenergi. En marknad med mycket vind och sol gör att priserna varierar kraftigt. För att stabilisera det behöver de lösningar för att lagra den förnybara energin och vi ser därför hur vår lösning Pumped Hydro har stor potential. Tack vare samarbetet med Oloenviron når vi både kunder och andra viktiga intressenter på marknaden.

Något mer du vill tillägga?

– Som jag nämnde i början ser jag hur det nu börjar hända otroligt mycket på marknaden för energilagring och jag ser att det fokuset kommer att öka eftersom det är en förutsättning för att kunna bli 100% förnybara. De senaste åren har ledorden inom energidebatten varit förnybart, de kommande åren kommer vi få höra orden lagring och miljövänlig flexibel produktion som viktiga ledord. SENS har tekniska lösningar för den marknaden vilket gör att jag ser att vi har en mycket spännande tid framför oss.

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Stockpicker intervjuar SENS nytillträdda VD Lise Toll
06.10.2021

Stockpicker intervjuar SENS nytillträdda VD Lise Toll

Stockpicker fick en pratstund med Lise Toll som just tillträtt som VD för energiteknikbolaget Sustainable Energy Solutions (SENS). Nytt avtal med sydafrikanskt konsultbolag gör oss nyfikna att veta mer.

Först, berätta lite om dig själv och din bakgrund

– Jag har arbetat i många år på E.ON där jag har haft flera ledande roller både i Sverige & internationellt. Större del av tiden på E.ON har jag haft fokus på att utveckla stora vindkraftparker. Jag har även varit underhållschef för fjärrvärmeproduktion i Stockholm. De senaste åren har jag varit medgrundare och VD på Solcellsföretaget GoSol Energi AB.

Jag har med andra ord många år bakom mig när jag arbetat med förnybar energi. När jag började var vindkraft något nytt, nu är det en etablerad teknik och affärsmodell. Jag ser att energilagring är nästa del av energimarknaden där det nu kommer att hända otroligt mycket de kommande åren.

Kan du beskriva SENS och er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Kärnan i SENS affär är att ta tillvara på energi när den finns för att kunna leverera den när efterfrågan är större. Idag arbetar vi med företag som IKEA & Catena där våra ingenjörer är experter på att hitta lösningar för att just återanvända energi i fastigheterna vilket ger både lönsamhet och en minskad klimatpåverkan för våra kunder.

Vi ser nu hur marknaden för storskaliga lösningar för lagring kommer att ta fart och vi kommer framåt att även ha fokus på att tillsammans med industriella partners utveckla stora lagringsprojekt som kan användas för att leverera miljövänlig lagrad energi när efterfrågan ökar. Där har vi två tekniker, det ena är SENS patenterade lösning för Högtemperaturslager som möjliggör att spillvärme från industrier och kraftvärmeverk kan lagras i borrhål under sommaren när efterfrågan på värme är liten, för att kunna värma bostäder under höst och vinter. Den andra är vår lösning för Pumped hydro som möjliggör att förnybar el kan lagras till de timmar de inte blåser. Tekniken bygger på traditionell vattenkraft som vi vet är fantastisk energikälla för att kunna reglera tex vindkraftsproduktion. Vår lösning Pumped Hydro bygger på att anläggningarna förläggs i nedlagda gruvor. Det gör att länder som saknar naturlig vattenkraft kan nyttja den tekniken. Att vi använder gruvmiljön gör både att investeringskostnaden är lägre då vi kan återanvända infrastruktur som vägar och elnät, men också att vi inte behöver göra nya ingrepp i naturen.

Hur ser er affärsmodell ut?

– För befintlig verksamhet arbetar vi med återkommande och nya kunder som tekniska experter och ansvarar för entreprenad när lösningarna ska realiseras.

För de nya affärsområdena knyter vi nu industriella samarbeten för att utveckla en större portfölj av projekt som vi utvecklar till lönsamma investeringar som attraherar såval stora användare av energi som förvaltare som vill göra en säker placering, tex pensionsfonder. Här är affärsmodellen den samma som jag och flera andra i organisationen är vana vid från vindkraftsbranschen. Vår roll är att vara developer som är drivande från tidig fas tills att projektet är redo att realiseras.

Ni har just tecknat ett avtal med ett sydafrikanskt konsultbolag. Kan du utveckla detta och vad innebär det för bolagets verksamhet?

– Sydafrika är en intressant marknad då de idag har ett stort beroende av fossil kraft, men har goda förutsättningar för både vindkraft och solenergi. En marknad med mycket vind och sol gör att priserna varierar kraftigt. För att stabilisera det behöver de lösningar för att lagra den förnybara energin och vi ser därför hur vår lösning Pumped Hydro har stor potential. Tack vare samarbetet med Oloenviron når vi både kunder och andra viktiga intressenter på marknaden.

Något mer du vill tillägga?

– Som jag nämnde i början ser jag hur det nu börjar hända otroligt mycket på marknaden för energilagring och jag ser att det fokuset kommer att öka eftersom det är en förutsättning för att kunna bli 100% förnybara. De senaste åren har ledorden inom energidebatten varit förnybart, de kommande åren kommer vi få höra orden lagring och miljövänlig flexibel produktion som viktiga ledord. SENS har tekniska lösningar för den marknaden vilket gör att jag ser att vi har en mycket spännande tid framför oss.

Sustainable Energy Solutions
Stäng×
Relaterade ämnen
14.10.2021
Sustainable Energy uppmärksammas av Sydafrikas nyhetskanal eNCA

Sustainable Energy uppmärksammas av Sydafrikas nyhetskanal eNCA

Det nyligen ingångna avtalet mellan SENS (Sustainable Energy Solutions) och den globala tungviktaren Thyssenkrupp skapar ringar på vattnet.

Stockpicker blir stärkt i sin tro på bolagets framsteg när även Sydafrikas nyhetskanal eNCA lyfter upp SENS och deras möjligheter att potentiellt ”power our future” genom Sydafrikas 6000 övergivna guldgruvor.DISCLAIMER: Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet.

Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Relaterade ämnen
08.10.2021
Aktiviteten tilltar i Sustainable Energy Solutions

Aktiviteten tilltar i Sustainable Energy Solutions

För drygt en vecka sedan annonserade energiteknikbolaget ett intressant samarbete i Sydafrika med konsultföretaget Oloenviron med ambitionen att fokusera på...

Just hur stor potentialen är för SENS del visar nu det andra avtalet inom loppet av några dagar, denna gång med ett sydafrikanskt dotterbolag till den globala tungviktaren Thyssenkrupp, Thyssenkrupp Udhe Africa. Samarbetet kretsar kring underjordiska pumpkraftslager (RUPHES) och avser en förstudie vid en specifik gruva i Sydafrika med målsättningen att utveckla ett fullskaligt projekt tillsammans. Dessutom öppnas nu möjligheten för SENS att ingå i Thyssenkrupp Uhde Africas nätverk med flera internationella bolag avseende återanvändningen av övergivna gruvor.

Som en påminnelse: Via affärsområdet Pumped Hydro Storage (PHS) utvecklar och levererar SENS storskaliga infrastrukturprojekt till externa investerare. Bolaget har en unik teknologi för att lagra energi under jord, bland annat i nedlagda gruvor, där vattenflödet mellan två reservoarer används för att lagra energi när elpriset är högt, samtidigt som man förbrukar el då elpriset är lågt eller till och med negativt.

Sydafrika passar bolaget som handen i handsken, eftersom landet har ett stort antal nedlagda gruvor och goda förutsättningar för förnybar energiproduktion från både sol och vind. Gruvorna erbjuder stor potential att lagra förnybar energi med hjälp av pumpkraftverk, vilket skapar en attraktiv marknad för energilagring. Förutsättningarna i guldgruvorna i Sydafrika är mycket förmånliga, då de nödvändiga komponenterna för att implementera pumpkraftverk redan finns tillgängliga, vilket i sin tur ledar till väsentligt reducerade kostnader.

Därmed är pumpkraften ett mycket bra alternativ att lagra energin som produceras av Sydafrikas förnybara energikällor, som tex solkraft. Kostnaden att producera elektricitet med hjälp av solen är bland de lägsta i hela världen och för några månader sedan meddelade ett sydafrikanskt guldgruvföretag att man nådde ett pris på 0,011 usd/kWh. Landets väletablerade sol- och vindresurser innebär att det är billigare att använda inhemsk el från förnybara energikällor, än att exempelvis importera utländsk gas.

Med sitt pågående pilotprojekt på Åland vill SENS visa att pumpkraftslösningen kommer fungera väl och samma tekniklösning används i ett stort energiprojekt i Australien, där en övergiven guldgruva nyttjas. Det har väckt intresset av internationella aktörer och i och med de senaste avtalen ser vi en ökad sannolikhet att bolaget kommer lyckas med sina ambitioner att bygga en portfölj av storskaliga lagringsprojekt.

Vi känner oss ha bekräftat vår positiva syn på aktien, om än med hänvisning till högre än vanlig risk. För den som söker exponering mot omställningen till en hållbar energiförsörjning i allmänhet och den snabbt växande marknad för energilagring i synnerhet, kan SENS vara en spännande krydda i portföljen.

Den stora omvärderingen lär dröja tills de första konkreta avtalen är på plats, men dagens värdering tar knappast hänsyn till det positiva nyhetsflöde på senare tid. Positivt är även att den nya vd:n Lise Toll har köpt aktier den 6:e och 7:e oktober för cirka 0,3 Mkr (snittkurs 0,42 kr).

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Sustainable Energy Solutions – Stor potential för energilagring
30.09.2021

Sustainable Energy Solutions – Stor potential för energilagring

Bortsett från Covid-19 pandemin är klimatdebatten nog det mest uppmärksammade temat i dagens samhälle. Flera allvarliga naturkatastrofer över hela världen har under de senaste månader påmint oss om hur brådskande det är att driva omställningen till en mer hållbar energiförsörjning.

En aktör som är aktiv inom lagring av energi är svenska Sustainable Energy Solutions (SENS), som efter samgåendet med Pumped Hydro Storage (PHS) tidigare år har gjort en intressant förändringsresa från att vara ett entreprenad- och konsultbolag till att bli ett projekteringsbolag. Ambitionen är att mer och mer skapa helhetslösningar och större energiprojekt i egen regi med fokus på energilagring.
 
I praktiken innebar sammanslagningen att PHS:s pumpkraftslösning kompletterades med borrhålslösningar, där SENS sitter på patenterade lösningar som nu kan bidra till att förstärka realiseringen av pumpkraftstekniken. Intresset för storskalig energilagring har ökat de senaste åren, inte minst bland energi- och fastighetsbolag. Tillsammans med kommuner utgör de den viktigaste kundgruppen för SENS, som erbjuder flera lösningar såsom energilagring i borrhål, säsongslagring av högtemperatur samt pumpkraft i gruvor.

Läs hela analysen här

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Denna analys är en uppdragsanalys. Stockpicker gör från tid till annan analyser och andra publikationer på uppdrag och mot ersättning från det analyserade bolaget. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Sustainable Energy Solutions
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
14.10.2021
Sustainable Energy uppmärksammas av Sydafrikas nyhetskanal eNCA

Sustainable Energy uppmärksammas av Sydafrikas nyhetskanal eNCA

Det nyligen ingångna avtalet mellan SENS (Sustainable Energy Solutions) och den globala tungviktaren Thyssenkrupp skapar ringar på vattnet.

Stockpicker blir stärkt i sin tro på bolagets framsteg när även Sydafrikas nyhetskanal eNCA lyfter upp SENS och deras möjligheter att potentiellt ”power our future” genom Sydafrikas 6000 övergivna guldgruvor.DISCLAIMER: Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet.

Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Relaterade ämnen
08.10.2021
Aktiviteten tilltar i Sustainable Energy Solutions

Aktiviteten tilltar i Sustainable Energy Solutions

För drygt en vecka sedan annonserade energiteknikbolaget ett intressant samarbete i Sydafrika med konsultföretaget Oloenviron med ambitionen att fokusera på...

Just hur stor potentialen är för SENS del visar nu det andra avtalet inom loppet av några dagar, denna gång med ett sydafrikanskt dotterbolag till den globala tungviktaren Thyssenkrupp, Thyssenkrupp Udhe Africa. Samarbetet kretsar kring underjordiska pumpkraftslager (RUPHES) och avser en förstudie vid en specifik gruva i Sydafrika med målsättningen att utveckla ett fullskaligt projekt tillsammans. Dessutom öppnas nu möjligheten för SENS att ingå i Thyssenkrupp Uhde Africas nätverk med flera internationella bolag avseende återanvändningen av övergivna gruvor.

Som en påminnelse: Via affärsområdet Pumped Hydro Storage (PHS) utvecklar och levererar SENS storskaliga infrastrukturprojekt till externa investerare. Bolaget har en unik teknologi för att lagra energi under jord, bland annat i nedlagda gruvor, där vattenflödet mellan två reservoarer används för att lagra energi när elpriset är högt, samtidigt som man förbrukar el då elpriset är lågt eller till och med negativt.

Sydafrika passar bolaget som handen i handsken, eftersom landet har ett stort antal nedlagda gruvor och goda förutsättningar för förnybar energiproduktion från både sol och vind. Gruvorna erbjuder stor potential att lagra förnybar energi med hjälp av pumpkraftverk, vilket skapar en attraktiv marknad för energilagring. Förutsättningarna i guldgruvorna i Sydafrika är mycket förmånliga, då de nödvändiga komponenterna för att implementera pumpkraftverk redan finns tillgängliga, vilket i sin tur ledar till väsentligt reducerade kostnader.

Därmed är pumpkraften ett mycket bra alternativ att lagra energin som produceras av Sydafrikas förnybara energikällor, som tex solkraft. Kostnaden att producera elektricitet med hjälp av solen är bland de lägsta i hela världen och för några månader sedan meddelade ett sydafrikanskt guldgruvföretag att man nådde ett pris på 0,011 usd/kWh. Landets väletablerade sol- och vindresurser innebär att det är billigare att använda inhemsk el från förnybara energikällor, än att exempelvis importera utländsk gas.

Med sitt pågående pilotprojekt på Åland vill SENS visa att pumpkraftslösningen kommer fungera väl och samma tekniklösning används i ett stort energiprojekt i Australien, där en övergiven guldgruva nyttjas. Det har väckt intresset av internationella aktörer och i och med de senaste avtalen ser vi en ökad sannolikhet att bolaget kommer lyckas med sina ambitioner att bygga en portfölj av storskaliga lagringsprojekt.

Vi känner oss ha bekräftat vår positiva syn på aktien, om än med hänvisning till högre än vanlig risk. För den som söker exponering mot omställningen till en hållbar energiförsörjning i allmänhet och den snabbt växande marknad för energilagring i synnerhet, kan SENS vara en spännande krydda i portföljen.

Den stora omvärderingen lär dröja tills de första konkreta avtalen är på plats, men dagens värdering tar knappast hänsyn till det positiva nyhetsflöde på senare tid. Positivt är även att den nya vd:n Lise Toll har köpt aktier den 6:e och 7:e oktober för cirka 0,3 Mkr (snittkurs 0,42 kr).

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början