Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
20.03.2023
Small Cap – Företrädesemission i Midsummer

Small Cap – Företrädesemission i Midsummer

Solenergibolaget Midsummer meddelade på måndagen att de har beslutat att genomföra en nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna på 277,6 miljoner kronor. Netto kommer företaget att tillföras cirka 246,3 miljoner kronor om emissionen fulltecknas. Emissionen är säkerställd till 65 procent genom teckningsförbindelser och garantier. Om TO2 utnyttjas tillförs bolaget ytterligare 92,5 miljoner kronor. Samtliga personer i Midsummers ledningsgrupp kommer att teckna i nyemissionen. Teckningsperioden är preliminärt 26 april till 10 maj. Likviden ska främst användas för att skala upp produktion. Cirka 45 procent av kapitalet går till kostnader kopplade till produktion av DUO-maskiner. Kostnader för övrig tillverkningsutrustning uppgår till 25 procent av likviden. Samtidigt har Midsummer initierat ett skriftligt förfarande gällande det utestående 200 miljoner kronor gröna obligationslånet 2019/2023. Syftet med detta är att ändra villkoren så att obligationerna kan förlängas med tre år. Marknaden sänkte aktien 28,8 procent till 4,635 kronor.

Annons

Texel Energy Storage lägger bud på miljöteknikbolaget Swedish Stirling som motsvarar ett totalt värde om cirka 0,0999 kronor per aktie i Swedish Stirling. Grunden för erbjudandet är att Swedish Stirlings styrelse har föreslagit att extra bolagsstämma den 20 mars ska fatta beslut om att försätta bolaget i frivillig likvidation. Texel, som agerar inom delvis samma område som Swedish Stirling, avser att inom kort förvärva ett helägt publikt dotterbolag som formellt kommer att förvärva aktier i Swedish Stirling. Fullföljande av erbjudandet är villkorat bland annat av en acceptgrad om över 50 procent på fullt utspädd basis. Texels vd och styrelseordförande Lars Jacobsson skriver "Ett företag som har 400 miljoner kronor i tillgångar månader innan ett likvidationsbeslut, som arbetar med en miljöteknik i tider när miljö borde betraktas som nationell och internationell säkerhet, och med över 18 000 aktieägare som prioriterar miljöteknik i sina investeringar, är naturligtvis av intresse för oss. Det finns även synergier i Swedish Stirlings teknikutveckling som även kan addera värde för Texel”.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
30.11.2022
Small Cap - Midsummer tecknar avsiktsförklaringar

Small Cap - Midsummer tecknar avsiktsförklaringar

Solenergiföretaget Midsummer har tecknat nya avsiktsförklaringar med fyra svenska och internationella takmaterialstillverkare, hustillverkare och solcellsinstallatörer för leverans av 224 MW solpaneler.

Därmed har man enbart i november tecknat s k offtakeavtal för mer än 330 MW solceller. Tillsammans med dagens besked om 224 MW och tidigare offentliggjorda överenskommelser med italienska bygg- och takföretag på 75 MW så har Midsummer nu skrivit 13 s k offtakeavtal för sammanlagt mer än 400 MW solpaneler. Marknaden ställde upp aktien 8,3 procent.

Teckningskursen i Swedish Stirlings emission har fastställts till 1,13 kronor per ny stamaktie. Förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas kommer bolaget att tillföras en bruttolikvid om cirka 200 miljoner kronor före transaktionskostnader. Nettolikviden om högst 173 miljoner kronor kommer främst att finansiera serieproduktion och den kommersiella utrullningen av PWR BLOK. Teckningsperioden löper från och med den 7 december till och med den 21 december. Ett antal befintliga aktieägare, styrelseordförande och största aktieägare har åtagit sig att teckna aktier motsvarande cirka 30 procent av företrädesemissionen. Vidare har ett antal externa investerare ingått garantiåtaganden motsvarande cirka 50 procent av företrädesemissionen. Därmed omfattas emissionen till cirka 80 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande totalt cirka 160 miljoner kronor. Swedish Stirling handlades ned 22,4 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
29.11.2022
Small Cap - Swedish Stirling på vinnarlistan

Small Cap - Swedish Stirling på vinnarlistan

Swedish Stirlings lösning för energiåtervinning, har en mycket låg miljöpåverkan.

En livscykelanalys visar att PWR BLOK redan efter några veckors drift är helt kompenserat för teknologins miljöpåverkan under hela sin estimerade produktlivscykel. Det betyder att klimatpåverkan per producerad KWh är i nivå med de bästa tillgängliga energislagen. Syftet med livscykelanalysen av PWR BLOK är att fullt ut redovisa och ge en helhetsbild av teknologins totala miljöpåverkan när den nu ska serietillverkas och rullas ut kommersiellt. Analysen täcker hela livscykel från råvaruutvinning, tillverkningsprocesser och avfallshanteringen, till transporter och energiåtgång i mellanleden. Den baseras på den internationella standarden för livscykelanalyser, ISO 14040. När analysen är färdig och validerad av en extern auditör, kommer den att offentliggöras i sin helhet. Detta beräknas ske i början på nästa år. Swedish Stirlings aktie ökade 10,8 procent till 2,954 kronor.

Hexicon avancerade 52,1 procent och stängde till 1,582 kronor. Styrelsen har med stöd av det fullständiga bemyndigande från årsstämman beslutat att uppta ett konvertibellån om 81 miljoner kronor från existerande aktieägare och nya investerare, däribland Wallenius Marine AB och Martin Bjäringer. Därutöver har styrelsen, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande med anledning av att de teckningsberättigade beslutat att uppta ett konvertibellån om 1,5 miljoner kronor från bolagets aktieägare och styrelsemedlemmar Bjarne Borg (genom Gulfstream Investment Group LCC) och Hans von Uthmann. Konvertibellånen kommer att tillgodose Hexicons finansieringsbehov för de kommande åtta månaderna, vilket möjliggör planerad avyttring av utvalda projekt. Hexicon är en världsledande projektutvecklare inom flytande vind som öppnar upp nya marknader i länder med djupt vatten.

MicroCap-bolaget MoveByBike Europe har ingått avtal med en av Sveriges största leverantör av matkassar – HelloFresh Sweden AB. Från och med januari 2023 kommer matkassar levereras snabbt och effektivt av bolaget med emissionsfri cykellogistik, initialt till kunder i Malmö. Matkasseföretaget arbetar hårt med hållbarhet och kvalitet i innehållet av sina kassar och sluter nu cirkeln genom leveranser med effektiv, emissionsfri cykellogistik. Samarbetet påbörjas i januari 2023 då bolagets transportcyklar kommer lastas med matkassar sju dagar i veckan. Värdet på avtalet gällande Malmö uppgår till 5-7 miljoner kronor per år och är ytterligare ett steg framåt i bolagets tillväxtstrategi. MoveByBike stängde oförändrat.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Lyckad debut för Linc
28.05.2021

Lyckad debut för Linc

Stockholmsbörsen noterades högre efter gårdagens amerikanska statistik över antalet nyanmälda arbetslösa som var lägre väntat.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
29.04.2021
Small Cap – Galet kursrally i Doxa

Small Cap – Galet kursrally i Doxa

Styrelsen i Doxa har beslutat om och genomfört en riktad nyemission av aktier till vissa kvalificerade investerare om cirka 80...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
29.04.2021
Tekniska bilden i Swedish Stirling

Tekniska bilden i Swedish Stirling

Efter börsens stängning igår meddelade Swedish Stirling att man tecknat avtal med Glencore.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Möjlig extrautdelning i Tele2
19.03.2021

Möjlig extrautdelning i Tele2

Stockholmsbörsen noterades lägre på fredagen då OMXS30-index minskade 0,5 procent.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början