Synsam – Ris och ros
11.12.2023

Synsam – Ris och ros

Optikerkedjans aktiekurs står förvisso något högre än vad den gjorde när vi senast tittade på aktien (Newsletter 2058) men befinner sig trots det nära 20% under IPO-nivån.

Fram till jul bjuder Stockpicker på en daglig aktieanalys av ett svenskt börsbolag. Analysen har tidigare publicerats exklusivt till prenumeranter på aktietidningen Newsletter. Är du intresserad av att veta mer om Newsletter och få analyserna direkt när de publicerats kan du läsa mer här: https://www.stockpicker.se/produkter/stockpicker-newsletter.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 2087 (6 december 2023)

SYNSAM | Mid Cap | 41,8 kr | KÖP

Till det mer positiva hör däremot att aktien har varit ett av de bättre presterande under november (+19%). Om detta innebär en varaktig vändning eller ej får sannolikt framtiden att utvisa.

Vi har länge ansett aktien vara undervärderad men så här långt tycks vi inte ha fått gehör från marknadens sida (läs: vi har haft fel). Den främsta anledningen tror vi inte är bolagets prestationer i sig, dessa har nämligen varit minst lika bra som man hade kunnat förvänta sig, utan snarare stigande räntor. Utöver det faktum att bolaget riktar sig mot konsumentmarknaden dras man även med en hel del skuld som en följd av att ha varit riskkapitalägt i många år. Skuldsättningen ser därtill något värre ut än vad den egentligen är sedan IFRS 16 infördes.

Affärsmodellen med prenumeration på glasögon tycks i alla fall hittills ha stått sig tämligen väl när konsumenterna har allt mindre pengar att röra sig med. Förvisso har tillväxttakten minskat något (i Q4 ökade antalet abonnemang med 24 000 till 595 000 jämfört med tidigare kvartalstakt på omkring 30 000) men förutsättningar att växa även framgent bör förstås kunna ses som relativt goda. Synproblematiken dyker nämligen upp oavsett konjunktur. Kraftigt ökande skärmvanor samt generellt längre livslängd spelar här bolaget i händerna. Det gör troligtvis även sämre ekonomi då allt färre har råd att köpa glasögon för 5-10k med vetskap om att dessa kan komma att behöva ersättas med nya längre fram.  

Tittar vi på Q3-rapporten redovisade Synsam en omsättning om 1 450 Mkr (1 319) vilket var en ökning med 9,9% där 7,0% (9,6) var av organisk natur. Abonnemangaffären ökade med 13,7% (23,4) och stod för 51% av de totala intäkterna. Bäst tillväxt (+49%) noterades föga förvånande i Finland där man idag är fjärde största aktören men även i Sverige där man idag är marknadsetta ökade intäkterna med 11%. Svagast blev utvecklingen i Danmark (+0,3%) och Norge (knappt 6%).

Annons

I synnerhet i Danmark var utvecklingen svag. Organiskt minskade nämligen försäljningen med nära 10% som en följd av ändrad kreditlagstiftning i landet. Till skillnad från tidigare måste man numera sköta kreditprövningen gällande det danska Lifestyle-erbjudandet på egen hand. Detta medför ökat resursbehov samtidigt som det fördröjer handläggningen och därmed även inflödet av nya kunder. Enligt bolagets VD Håkan Lundstedt har åtgärder vidtagits varvid man hoppas att problematiken är av övergående natur.

Till den klart positiva hörde att bruttomarginalen i Q3 ökade till 74,9% (73,8) vilket medförde att EBITDA-resultatet steg till 373 Mkr (303) motsvarande en marginal om 25,2%. Därmed har man återigen nått upp över nivån som utgör bolagets finansiella mål (minst 25%). Rörelseresultatet (EBIT) steg till 184 Mkr (133) varvid marginalen summerades till 12,4% (9,9). Den ökade räntenivån medförde dock att finansiella kostnader dubblades till 68 Mkr (34). Nettoskulden vid utgången av kvartalet uppgick till 2 953 Mkr (2 864) där leasing (IFRS 16) stod för 865 Mkr. Kassaflöde från den löpande verksamheten såg svagt ut då det uppgick till 104 Mkr (214). Vi vet dock sedan tidigare att utfallen på kvartalsbasis kan variera. För hela niomånadersperioden var motsvarade siffra 746 Mkr (505)

Summerar man intrycken från rapporten framträder en något blandad bild. Medan tillväxttakten kändes som en smärre besvikelse (här syftar vi främst på ökningen i antalet lifestyle abonnemang) var lönsamhetsökningen en desto trevligare överraskning. Lyckas man rida ut den ekonomiska stormen så pass bra som man har gjort hittills borde man verkligen kunna skörda när väl tiderna blir bättre.

Särdeles dyr ser aktien inte ut att vara idag givet både tvåsiffrig tillväxttakt och rörelsemarginal. Tittar vi på värderingen idag skiljer den sig inte sig nämnvärt från när det senast begav sig. Vad som däremot har förändrats är våra prognoser. Såsom vi antydde efter halvårsrapporten talade mycket för att våra estimat framstod som väl konservativa. Vi avvaktade dock med att höja dem tills vi såg Q3-siffrorna. Med dessa som utgångspunkt skruvar vi nu upp EBITDA-prognosen för i år 1425 Mkr (1320) och EBIT-dito till 675 Mkr (570 Mkr). Även nästkommande års estimat justeras något till 1550 Mkr respektive 790 Mkr vilket innebär att aktien prissätts till 6 årets EV/EBITDA och 5,5x nästa års dito (exkl IFRS 16). EV/EBIT uppgår till 13x respektive 10,5x medan p/e talet blir ca 19 och 15 efter att finansnetto och skatt tagits bort. Givet stabiliteten i verksamhetens utveckling hittills samt inte minst dess starka marknadsposition tycker vi att det är väl lågt och väljer därför med en dåres envishet stå fast vid både köprådet och riktkursen om 60 kr.

Synsam analysgraf

Innehavsredovisning: Jacek Bielecki

Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Synsam – marknaden behöver glasögon
28.08.2023

Synsam – marknaden behöver glasögon

Optikerkedjan Synsam hör tveklöst till oälskade aktier på Stockholmsbörsen. Anledningen till det är förstås i första hand de snabbt stigande räntorna.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Annons
Veckans affärscase - Synsam
27.05.2023

Veckans affärscase - Synsam

Synsam utvecklades svagt på börsen ifjol och inledningen på 2023 har varit slagig utan tydlig tendens. Nu i förra veckan visade äntligen köpare engagemang och det blir spännande att se om aktien kan vända sin långa trend. Långa trenden har varit svag sedan ungefär ett år tillbaka.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Synsam – Ris och ros
21.05.2023

Synsam – Ris och ros

Bortsett från en kort smekmånadsperiod har det inte gått särskilt väl för optikerkedjan på börsen.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Synsam – gasar för snabbt?
30.03.2023

Synsam – gasar för snabbt?

Det har inte gått vidare bra för optikerkedjan Synsam på börsen under det senaste året.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
22.02.2023
Market Buzz – Axfood och Synsam

Market Buzz – Axfood och Synsam

Ålandsbanken skiftar sin syn på Axfood till försiktigt positiv från tidigare neutral. Efter en svag kursutveckling i inledningen av 2023 ser värderingen bättre ut och speglar heller inte den återgång till vinsttillväxt som det enligt bankens mening finns goda förutsättningar för under 2024 och 2025. Färsk statistik visar att den svenska dagligvarumarknaden växte med 9,5 procent i januari. Rensat för inflation minskade dock marknaden med knappt 11 procent jämfört med januari ifjol, vilket bekräftar fortsatt försiktiga konsumenter som stramar åt sin matbudget. Ålandsbanken räknar med ett första kvartal med fortsatt hög kampanjintensitet och prismedvetna konsumenter, ett gynnsamt klimat för Axfoods lågpriskedja Willys som under hösten tog marknadsandelar i en liknande miljö. Axfood har ett utmanande år framför sig sett till kostnaderna.

Normalt sett kan Axfood kompensera sig för ökade kostnader genom prishöjningar mot kund, och Ålandsbanken räknar med att bolaget kommer att till stor del kunna göra det även under 2023, varför banken ser en stabil bruttomarginal jämfört med 2022. Ålandsbanken räknar med en något negativ vinsttillväxt 2023 och en tydlig förstärkning under 2024 och 2025, en utveckling som inte speglas i nuvarande värdering på P/E 21x och EV/EBIT 18x på prognoserna för 2024. Kurspotentialen på kort sikt är troligen begränsad, men å andra sidan är risken på nedsidan låg likaså. För den något mer tålmodige indikerar bankens modeller en långsiktig potential på omkring 20 procent.

Annons

Optikerkedjan Synsam rapporterade på onsdagen en nettoomsättning på 1 373 miljoner kronor för fjärde kvartalet, vilket motsvarar en tillväxt på 10 procent på årsbasis, vilket var 1 procentenhet bättre än konsensus på 9 procent och i linje med Keplers prognos om 10 procent. Den organiska tillväxten uppgick till 7 procent och jämförbar försäljningstillväxt var 4 procent. Tillväxtsiffrorna ser enligt Kepler starka ut mot bakgrund av den avtagande branschtillväxten. Ebitda för fjärde kvartalet uppgick till 273 miljoner kronor, vilket var 2 procent över konsensusförväntningarna om cirka 268 miljoner kronor. Ebitda sjönk 18 procent i helårstakt, främst på grund av en nedgång i bruttomarginalen till 76,7 procent. Nedgången skedde från rekordhöga nivåer. Bruttomarginalen var dock något bättre än väntat. Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning per aktie om 1,70 kronor för 2022. Utdelningen motsvarar en direktavkastning på 4 procent. Kepler upprepar köprekommendationen i spåren av morgonens rapport med riktkurs 60 kronor.

Källa: ABS och Kepler

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Saab fredagens rapportvinnare efter stark orderingång
10.02.2023

Saab fredagens rapportvinnare efter stark orderingång

Stockholmsbörsen tappade mark på fredagen efter en händelserik vecka med räntebesked och bolagsrapporter. 

OMXS30-index och OMXSPI backade båda 1,5 procent. De europeiska statspappersräntorna steg på bred front. I täten för uppgången gick Sverige där uppgången fortsätter efter gårdagens hökaktiga räntebesked. Försvarskoncernen Saab rapporterade ett rörelseresultat på 1 314 miljoner kronor under det fjärde kvartalet. Marknaden hade i genomsnitt väntat sig ett rörelseresultat på 1 272 miljoner kronor. Orderingången mer än fördubblades under kvartalet och bolaget räknar med en högre organisk försäljningstillväxt under 2023. Styrelsen föreslår en utdelning på 5,30 kronor vilket är en höjning från 4,90 kronor året före. Aktien stärktes 11,8 procent.

Thule rapporterade kvartalssiffror under morgonen där utfallet sänkte aktien 14,5 procent. Rörelseresultatet kom in på 4 miljoner kronor under det fjärde kvartalet, vilket var under väntade 13,3 miljoner kronor. Under torsdagskvällen meddelade Thules styrelse att Magnus Welander lämnar VD-posten och ersätts av Byggmax nuvarande vd Mattias Ankarberg. SHB har väldigt svårt att förstå styrelsens beslut att ersätta bolagets vd Magnus Welander. Under Welanders tid som vd har Thule höjt rörelsemarginalerna från 14 procent 2014 till 22 procent 2021 och aktien har stigit betydligt mer än börsen i stort. Även SEB är förvånade över VD-bytet. Boozt handlades ned 16,1 procent till 118,60 kronor efter sin rapport. Stockpicker Newsletter satte nyligen en säljrekommendation på aktien. Vid det tillfället betalades Boozt till 139 kronor.

New Wave rapporterade intäkter på 2 815 miljoner kronor (2,307) och ett rörelseresultat på 547 miljoner kronor (403) för fjärde kvartalet. Därmed blev intäkterna drygt 2 procent under snittestimatet (Bloomberg) medan rörelseresultat överträffar konsensus med 10,5 procent. Varulagret ökade till 5,298 miljoner kronor, motsvarande knappt 60 procent av försäljningen på tolv rullande månader. New Wave lämnar ingen konkret guidning för 2023, men ser sig kunna ta marknadsandelar och fortsatt aktivt söka förvärv under året. New Waves styrelse föreslår en aktiesplit 2:1 samt en utdelning på 6,50 kronor aktie för 2022. Aktien, som utvecklats starkt det senaste året, rekylerade ned 16,6 procent.

Annons

Fastighetsbolaget Balder klättrade 5,1 procent efter sin rapport. I ett separat pressmeddelande meddelade bolaget att de erbjuder att köpa tillbaka obligationer mot kontant vederlag, tillsammans med upplupen och icke betald ränta. Totalt rör det sig om fyra olika obligationslån som samtliga förfaller under 2024. Åtgärderna kan ses i ljuset av att kreditvärderaren Moody's, i en kommuniké inför rapporten, flaggat för ett eventuellt sänkt kreditbetyg. SBB-avknoppningen Neobo gjorde på fredagen premiär på First North och stängde till 17,10 kronor. I Neobo ingår bostadsfastigheter från Amasten som SBB förvärvade för drygt ett år sedan. Enligt en uppdatering från Neobo inför handelspremiären har värdet på fastighetsbeståndet sjunkit från 15,8 till 15,3 miljarder kronor under det fjärde kvartalet. Lönsamhet under marginalmålet och lägre utdelning än förväntat sänkte AFRYs aktie 4,8 procent.

Det spanska investmentbolaget Cobas Asset Management har ökat sitt ägande i skolkoncernen Academedia och äger nu över 5 procent av aktiekapitalet. Aktien tappade 0,3 procent. Mönsterritarbolaget Mycronic handlades ned 6,8 procent i spåren av sin delårsrapport trots starkare orderingång och resultat än under jämförelsekvartalet. VD spår en lägre omsättning under 2023 än under fjolåret. Enskilda internmäklade en post i Synsam omfattande 402 234 aktier till kursen 45 kronor. Posten är värd 18,1 miljoner kronor och motsvarar 0,27 procent av kapitalet. Aktien sjönk 1,1 procent och slutkursen skrevs till 44,50 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Top Picks Review - Synsam
26.01.2023

Top Picks Review - Synsam

Under fredagen höll Synsam sin första kapitalmarknadsdag.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Catena Media vinnare efter att ha diskuterat budintresse
10.01.2023

Catena Media vinnare efter att ha diskuterat budintresse

Stockholmsbörsen rekylerade ned på tisdagen efter en annars väldigt stark inledning på året.

OMXS30-index försvagades 0,5 procent och OMXSPI sjönk 0,4 procent. Sveriges BNP minskade 0,5 procent i november jämfört med föregående månad. Jämfört med samma månad föregående år ökade BNP 0,7 procent. Det visar statistik från SCB. Aktiviteten i ekonomin minskade enligt SCB i november med en bred nedgång över såväl tillverkningsindustri som flera tunga branschgrupper bland näringslivets tjänsteproducenter. DNB anser att svensk industrisektor värderas till en premie i relation till historiska nivåer, och på grund av en cyklisk nedgång finns risk för prognossänkningar på över 10 procent under 2023.

Bland storbolagen minskade Electrolux och Volvo 2,4 respektive 1,9 procent. BNP Paribas kapar rekommendationen på Ericsson till Neutral (Outperform). B-aktien handlades ned 1,4 procent. Byggbolaget Skanska har tecknat avtal om att bygga en ny bussdepå i New York. Ordervärdet uppgår till 480 miljoner dollar, vilket inkluderas i orderingången för USA under det fjärde kvartalet 2022. Projektet beräknas vara i hamn i december 2026. Installationsbolaget Bravida tappade 4,5 procent i spåren av att Carnegie sänkt rekommendationen till Behåll, från tidigare Köp. Närmare 1,5 miljoner passagerare flög med SAS i december. Det var en ökning med 50 procent jämfört med samma månad året innan men en minskning jämfört med november. Aktien avancerade 0,5 procent till 0,5026 kronor.

Annons

Pareto har återigen höjt rekommendationen på Hexatronic till Köp (Behåll). Carnegie mäklade ett flertal poster inbördes i Hexatronic om totalt omfattande cirka 460 000 aktier. Posterna är värda cirka 55 miljoner kronor. Aktien ökade 0,6 procent till 119,30 kronor. Carnegie mäklade också inbördes en post i Synsam om cirka 2,1 miljoner aktier värd 83 miljoner kronor. Det motsvarar 1,42 procent av kapitalet. Enligt aktieägartjänsten Holdings är det bara 6 aktörer som har så pass många aktier. En av dessa är Mawer, som häromveckan flaggade för att de gått under 5 procent. Kanske de har minskat ytterligare? Aktien rekylerade upp 3,2 procent till 41,18 kronor.

Catena Media rusade 17,6 procent efter att bolaget meddelat att det finns intresse från tredje part om att eventuellt lägga ett bud på bolaget. Bolaget betonar dock att koncernen inte har fått några indikativa bud på verksamheten eller delar av den. Batteriladdarbolaget CTEK byter vd. Styrelsen och vd Jon Lind har tillsammans kommit överens om att han lämnar det pressade bolaget med omedelbar verkan. Aktien föll 4,5 procent och stängde till 39,40 kronor. Den senaste tolvmånadersperioden har börsvärdet minskat med nästan 80 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Synsam – Prioriterar tillväxt
22.11.2022

Synsam – Prioriterar tillväxt

Optikerkedjans Q3-rapport togs inte emot väl av marknaden. Aktien tappade 19% på rapportdagen och fortsatte utför även därefter.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början