Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Philip Morris lägger bud på Swedish Match
11.05.2022

Philip Morris lägger bud på Swedish Match

Stockholmsbörsen noterades högre på onsdagen med Swedish Match som vinnare bland Large Cap.

Handeln blev volatil på börsen under eftermiddagen då amerikansk inflationsstatistik kom in högre än väntat. OMXS30-index ökade 1,8 procent medan det bredare OMXSPI klättrade 2,5 procent. Nu står det klart att Philip Morris International lägger bud på Swedish Match. Budet värderar hela bolaget till cirka 161,2 miljarder kronor, eller 16 miljarder dollar. Budkursen på 106 kronor är 11 kronor eller drygt 11 procent högre än gårdagens stängningskurs på 95 kronor. Styrelsen för Swedish Match rekommenderar aktieägarna att acceptera budet.

Grupo Lusiaves har ökat sitt innehav i Scandi Standard till 10,04 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Därmed har bolaget dubblat sitt innehav jämfört med flaggningen den 20 april då ägandet uppgick till drygt 5 procent. Grupo Lusiaves är ett portugisiskt bolag som är verksamt inom livsmedelsproduktion i områden som majs, ägg, kyckling, fågel med flera områden. Aktien har stigit 23 procent den senaste månaden. På onsdagen ökade aktien 4,7 procent. Garo, som utvecklar och tillverkar produkter och helhetslösningar för elinstallationsmarknaden, rapporterade ett rörelseresultat på 66,8 miljoner kronor (45,9) för det första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 382 miljoner kronor (291). Aktien klättrade 8 procent till 132 kronor. Batteriladdarbolaget CTEK såldes ned 14,7 procent till 84,40 kronor. Rörelseresultat sjönk till 15,1 miljoner kronor (55,9).

Annons

Synsam redovisade ett utfall för första kvartalet som var bättre än väntat. Nettoomsättningen på 1,186 miljoner kronor kom in knappt 4 procent över konsensus medan EBITDA på 293 miljoner drygt 10 procent högre. Den organiska tillväxten i kvartalet låg på 12 procent och tillväxten i jämförbart butiksbestånd var 8 procent, att jämföra med Ålandsbankens förväntningar på 9 respektive 4,5 procent. Aktien stärktes 1,9 procent till 61,35 kronor. Mildef tecknar ytterligare ett ramavtal med Försvarets Materielverk, FMV, och Försvarsmakten. Det förväntade värdet på leveranser bedöms uppgå till cirka 870 miljoner kronor under den sjuåriga kontraktsperioden. Aktien rusade 20,9 procent till 68,80 kronor. Enligt Finansinspektionens insynsregister har storägaren Peter Elam Håkansson köpt 11 000 aktier i fastighetsbolaget Eastnine för totalt 1,1 miljoner kronor. Vid stängning noterades aktien 3,1 procent högre.

Fastighetsbolaget Sagax redovisade ett förvaltningsresultat på 786 miljoner kronor för det första kvartalet. Det var något bättre än marknadens förväntningar på 774 miljoner kronor. Driftöverskottet blev 712 miljoner kronor mot förhandstipset på 689 miljoner kronor. Aktien klättrade 8,7 procent till 224 kronor. I sektorn steg SBB och Wallenstam 7,2 respektive 8,2 procent. Mekonomens intäkter ökade med 5 procent under första kvartalet men den organiska försäljningstillväxten var 0 procent. Rapporterat rörelseresultat på 190 miljoner var lite bättre än vad SEB och konsensus förväntade, 170 miljoner. Marknaden ställde upp aktien 7,9 procent till 118,50 kronor. På råvarumarknaden steg Crude Oil 5,7 procent till 105,37 dollar per fat. Africa Oil avancerade 3,4 procent medan Tethys Oil återhämtade något av gårdagens kursfall och steg 5,2 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Veckans affärscase - Synsam
17.03.2022

Veckans affärscase - Synsam

Synsam har hållit emot börsturbulensen relativt väl, faktum är att aktien rört sig i sidled omkring de medellånga trendindikatorerna sedan mitten av januari. De senaste handelssessionerna har köparna lyft tillbaka Synsam över trendindikatorerna och nu finns det några viktiga nivåer att bevaka för den som vill positionera sig för en affär.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Synsam
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
07.01.2022
Köpläge på rekylen i Synsam

Köpläge på rekylen i Synsam

Synsam har gjort några försök att ta sig över motståndet vid cirka 77,5 - 79 kronor men det har ännu...

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
09.11.2021
Synsams abonnemangsintäkter imponerar – Stockpicker sätter KÖP

Synsams abonnemangsintäkter imponerar – Stockpicker sätter KÖP

Synsam behöver sannolikt ingen närmare presentation.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1909 (7 november 2021)

SYNSAM | Mid Cap | 63,6 kr | KÖP

För förutom att vara marknadsetta i Sverige är man dessutom marknadstvå i både Danmark och Norge samt femte största aktör i Finland. Huvudkonkurrenterna idag är Grand Vision som äger bl.a. Synoptik samt Specsavers där den senare nämnda är en utpräglad lågprisaktör.

Ur prospektet som släpptes inför börsintroduktionen som ägde rum förra veckan, framgår att bolaget uppskattar sin marknadsandel i Norden till omkring 21%. Detta eftersom man under 2020 redovisade intäkter på 3 860 Mkr samtidigt som marknadsvärdet uppskattades till omkring 18 miljarder kronor. Den underliggande marknadstillväxten uppges ligga på ungefär 3-5% och bedömare tror att den år 2025 bör ha ökat till omkring 22 miljarder kronor. Synsam, med den inte helt obekanta vd Håkan Lundstedt (har varit börs vd i Mekonomen), siktar på att utöka sina marknadsandelar och har som målsättning att växa med 8-12% per år.

Chansen till att man lyckas växa snabbare än den underliggande marknaden bedömer vi vara tämligen god. I de allra flesta nordiska länder är marknaden nämligen fortsatt fragmenterad och vi misstänker att en del mindre aktörer kan få svårt att hänga med i utvecklingen. I synnerhet mindre familjeägda företag lär få problem att bära de investeringar som exempelvis digitaliseringen för med sig. Mindre lokala bolag har inte heller de stordriftsfördelar som möjliggör övergång till exempelvis prenumerationsbaserade upplägg som ofta kräver stora volymer och därmed också starka finansiella muskler.

Just prenumerationsbaserade erbjudanden har visat sig vara oerhört lyckat upplägg för Synsam. Från tidpunkten för lansering (2016) har de stadigt vuxit i betydelse. Idag står de s.k. Lifestyleabonnemangen för 45% av intäkterna. Lägger man därtill även prenumerationer på exempelvis kontaktlinser blir andelen ännu högre. Redan i år lär summan av dessa återkommande intäkter överstiga 2 miljarder kronor vilket ju kan ställas i relation till börsvärdet på 9 miljarder. Antalet människor som säger upp sina glasögonabonnemang är förhållandevis få. De som gör det är främst missnöjda med själva ”ägandeformen”. De övriga som ser fördelar med att inte behöva betala stora engångsbelopp för nya glas och bågar (utan kunna byta ut dem med jämna mellanrum) lär med största sannolikhet förbli långvariga kunder.

Optikermarknaden drivs av strukturell tillväxt. Har synen väl börjat försämras brukar den dessvärre inte bli bättre med tiden. Behovet av glasögon och kontinuerlig uppdatering av dem kvarstår således i stort sett livet ut (givet att man inte beslutar sig för operation). Det faktum att Norden kännetecknas av åldrande befolkning gör att en nöjd kund kommer att bli långvarig. Lägg sedan till att de yngre generationernas skärmvanor uppges leda till försämrad syn tidigare i åldrarna och marknadsförutsättningarna för tillväxt framstår som synnerligen goda.   

Ovanstående till trots är det alltid lite läskigt att köpa aktier från ett riskkapitalbolag i en IPO. Det är snarare regel än undantag att ”bruden är uppklädd för bröllop”. Ofta följer dessutom en hyfsad skuldsättning med på köpet. I det aktuella fallet handlar det om ca 2,6 miljarder kronor (där leasing svarar för 570 Mkr) eftersom bolaget inte tog in några pengar i samband med sin IPO. Det är sannolikt inte någon slump heller att bolaget noteras efter Q2 som normalt sett brukar vara det allra bästa kvartalet på året. Q2 i år bjöd på bästa lönsamhet i ett enskilt kvartal. EBITDA-marginalen blev 26,7% och EBIT-marginalen 16,5%. Att skillnaden mellan EBITDA och EBIT är så pass stor förklaras av årliga avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar till ett värde av ca 540 Mkr.

Under första halvan av detta år ökade omsättningen med 29% till 2 277 Mkr. Den starka ökningen är nog främst relaterad till pandemin och svaga jämförelsesiffror. I synnerhet under fjolårets Q2 har nog många av ren smittriskrädsla dragit sig från icke akuta optikerbesök. Årets utveckling kan därmed i viss mån betraktas som ”ketchupeffekt” i spåren av det uppdämda behovet än förändrade beteenden. Vi misstänker därför att andra halvårets utveckling bjuder på lägre tillväxttakt och tror att årets försäljning torde landa omkring 4 350-4 400 Mkr för att därefter öka till drygt 4 800 nästa år och bortåt 5 250 under 2023.

Får vi någorlunda rätt i våra antaganden ovan borde liknande mönster kunna skönjas i resultatutvecklingen. EBITDA-resultatet summerades under årets inledande halvår till 603,7 Mkr. Med något lägre tillväxt- och lönsamhetsantaganden under andra halvan av året torde årets EBITDA-resultat landa kring 1 075 -1 100 Mkr (EBIT-resultat på närmare 550 Mkr) och 1200 respektive 1300 åren därefter. Vi tror nämligen att lönsamhetsmålet om 25% (EBITDA) framstår som realistiskt. Bruttomarginalen ligger omkring 75% och även med något högre kostnadsmassa borde lönsamhetsnivån kunna upprätthållas av stigande volymer.  

Stark marknadsposition på en marknad med inslag av strukturell tillväxt (åldrande befolkning och försämrad syn tidigare i åldrarna) tillsammans med stor portion förhållandevis förutsägbara intäkter, gör att vi tror att aktien borde kunna locka många förvaltare. Någon direkt rea handlar det möjligtvis inte om idag (ca 63 kr) om man betraktar vinsten på den allra nedersta raden. Väljer man att titta bortom tidigare nämnda avskrivningar (EBITDA) framstår aktien som betydligt mer intressant. EV/EBITDA-multipeln på nästa års estimat ligger faktiskt så lågt som på ca 10. Skulle motsvarande gälla även om ett år från idag (då baserat på våra estimat för 2023) får vi fram ett riktvärde på 70 kr. Det borde med andra ord finnas mer att ge trots 25-procentigt lyft efter IPO.

Innehavsredovisning: Jacek Bielecki

Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Annons
Köpläge på rekylen i Synsam
07.01.2022

Köpläge på rekylen i Synsam

Synsam har gjort några försök att ta sig över motståndet vid cirka 77,5 - 79 kronor men det har ännu inte funnits styrka för en etablering ovanför motståndsområdet.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Synsam
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
17.03.2022
Veckans affärscase - Synsam

Veckans affärscase - Synsam

Synsam har hållit emot börsturbulensen relativt väl, faktum är att aktien rört sig i sidled omkring de medellånga trendindikatorerna sedan...

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
09.11.2021
Synsams abonnemangsintäkter imponerar – Stockpicker sätter KÖP

Synsams abonnemangsintäkter imponerar – Stockpicker sätter KÖP

Synsam behöver sannolikt ingen närmare presentation.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1909 (7 november 2021)

SYNSAM | Mid Cap | 63,6 kr | KÖP

För förutom att vara marknadsetta i Sverige är man dessutom marknadstvå i både Danmark och Norge samt femte största aktör i Finland. Huvudkonkurrenterna idag är Grand Vision som äger bl.a. Synoptik samt Specsavers där den senare nämnda är en utpräglad lågprisaktör.

Ur prospektet som släpptes inför börsintroduktionen som ägde rum förra veckan, framgår att bolaget uppskattar sin marknadsandel i Norden till omkring 21%. Detta eftersom man under 2020 redovisade intäkter på 3 860 Mkr samtidigt som marknadsvärdet uppskattades till omkring 18 miljarder kronor. Den underliggande marknadstillväxten uppges ligga på ungefär 3-5% och bedömare tror att den år 2025 bör ha ökat till omkring 22 miljarder kronor. Synsam, med den inte helt obekanta vd Håkan Lundstedt (har varit börs vd i Mekonomen), siktar på att utöka sina marknadsandelar och har som målsättning att växa med 8-12% per år.

Chansen till att man lyckas växa snabbare än den underliggande marknaden bedömer vi vara tämligen god. I de allra flesta nordiska länder är marknaden nämligen fortsatt fragmenterad och vi misstänker att en del mindre aktörer kan få svårt att hänga med i utvecklingen. I synnerhet mindre familjeägda företag lär få problem att bära de investeringar som exempelvis digitaliseringen för med sig. Mindre lokala bolag har inte heller de stordriftsfördelar som möjliggör övergång till exempelvis prenumerationsbaserade upplägg som ofta kräver stora volymer och därmed också starka finansiella muskler.

Just prenumerationsbaserade erbjudanden har visat sig vara oerhört lyckat upplägg för Synsam. Från tidpunkten för lansering (2016) har de stadigt vuxit i betydelse. Idag står de s.k. Lifestyleabonnemangen för 45% av intäkterna. Lägger man därtill även prenumerationer på exempelvis kontaktlinser blir andelen ännu högre. Redan i år lär summan av dessa återkommande intäkter överstiga 2 miljarder kronor vilket ju kan ställas i relation till börsvärdet på 9 miljarder. Antalet människor som säger upp sina glasögonabonnemang är förhållandevis få. De som gör det är främst missnöjda med själva ”ägandeformen”. De övriga som ser fördelar med att inte behöva betala stora engångsbelopp för nya glas och bågar (utan kunna byta ut dem med jämna mellanrum) lär med största sannolikhet förbli långvariga kunder.

Optikermarknaden drivs av strukturell tillväxt. Har synen väl börjat försämras brukar den dessvärre inte bli bättre med tiden. Behovet av glasögon och kontinuerlig uppdatering av dem kvarstår således i stort sett livet ut (givet att man inte beslutar sig för operation). Det faktum att Norden kännetecknas av åldrande befolkning gör att en nöjd kund kommer att bli långvarig. Lägg sedan till att de yngre generationernas skärmvanor uppges leda till försämrad syn tidigare i åldrarna och marknadsförutsättningarna för tillväxt framstår som synnerligen goda.   

Ovanstående till trots är det alltid lite läskigt att köpa aktier från ett riskkapitalbolag i en IPO. Det är snarare regel än undantag att ”bruden är uppklädd för bröllop”. Ofta följer dessutom en hyfsad skuldsättning med på köpet. I det aktuella fallet handlar det om ca 2,6 miljarder kronor (där leasing svarar för 570 Mkr) eftersom bolaget inte tog in några pengar i samband med sin IPO. Det är sannolikt inte någon slump heller att bolaget noteras efter Q2 som normalt sett brukar vara det allra bästa kvartalet på året. Q2 i år bjöd på bästa lönsamhet i ett enskilt kvartal. EBITDA-marginalen blev 26,7% och EBIT-marginalen 16,5%. Att skillnaden mellan EBITDA och EBIT är så pass stor förklaras av årliga avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar till ett värde av ca 540 Mkr.

Under första halvan av detta år ökade omsättningen med 29% till 2 277 Mkr. Den starka ökningen är nog främst relaterad till pandemin och svaga jämförelsesiffror. I synnerhet under fjolårets Q2 har nog många av ren smittriskrädsla dragit sig från icke akuta optikerbesök. Årets utveckling kan därmed i viss mån betraktas som ”ketchupeffekt” i spåren av det uppdämda behovet än förändrade beteenden. Vi misstänker därför att andra halvårets utveckling bjuder på lägre tillväxttakt och tror att årets försäljning torde landa omkring 4 350-4 400 Mkr för att därefter öka till drygt 4 800 nästa år och bortåt 5 250 under 2023.

Får vi någorlunda rätt i våra antaganden ovan borde liknande mönster kunna skönjas i resultatutvecklingen. EBITDA-resultatet summerades under årets inledande halvår till 603,7 Mkr. Med något lägre tillväxt- och lönsamhetsantaganden under andra halvan av året torde årets EBITDA-resultat landa kring 1 075 -1 100 Mkr (EBIT-resultat på närmare 550 Mkr) och 1200 respektive 1300 åren därefter. Vi tror nämligen att lönsamhetsmålet om 25% (EBITDA) framstår som realistiskt. Bruttomarginalen ligger omkring 75% och även med något högre kostnadsmassa borde lönsamhetsnivån kunna upprätthållas av stigande volymer.  

Stark marknadsposition på en marknad med inslag av strukturell tillväxt (åldrande befolkning och försämrad syn tidigare i åldrarna) tillsammans med stor portion förhållandevis förutsägbara intäkter, gör att vi tror att aktien borde kunna locka många förvaltare. Någon direkt rea handlar det möjligtvis inte om idag (ca 63 kr) om man betraktar vinsten på den allra nedersta raden. Väljer man att titta bortom tidigare nämnda avskrivningar (EBITDA) framstår aktien som betydligt mer intressant. EV/EBITDA-multipeln på nästa års estimat ligger faktiskt så lågt som på ca 10. Skulle motsvarande gälla även om ett år från idag (då baserat på våra estimat för 2023) får vi fram ett riktvärde på 70 kr. Det borde med andra ord finnas mer att ge trots 25-procentigt lyft efter IPO.

Innehavsredovisning: Jacek Bielecki

Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Stark rapport från Clas Ohlson
08.12.2021

Stark rapport från Clas Ohlson

Stockholmsbörsen visade på begränsade rörelser efter gårdagens rejäla uppgång.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Rapportlyft i Synsam
30.11.2021

Rapportlyft i Synsam

Stockholmsbörsen sjönk på tisdagen efter att vd:n för läkemedelsbolaget Moderna kommit med negativa uttalanden om vaccineffektiviteten för den nya omikron-varianten.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Synsams abonnemangsintäkter imponerar – Stockpicker sätter KÖP
09.11.2021

Synsams abonnemangsintäkter imponerar – Stockpicker sätter KÖP

Synsam behöver sannolikt ingen närmare presentation. De flesta i Sverige är väl bekanta med den marknadsledande optikerkedjan med hundratusentals nordbor som kunder.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1909 (7 november 2021)

SYNSAM | Mid Cap | 63,6 kr | KÖP

För förutom att vara marknadsetta i Sverige är man dessutom marknadstvå i både Danmark och Norge samt femte största aktör i Finland. Huvudkonkurrenterna idag är Grand Vision som äger bl.a. Synoptik samt Specsavers där den senare nämnda är en utpräglad lågprisaktör.

Ur prospektet som släpptes inför börsintroduktionen som ägde rum förra veckan, framgår att bolaget uppskattar sin marknadsandel i Norden till omkring 21%. Detta eftersom man under 2020 redovisade intäkter på 3 860 Mkr samtidigt som marknadsvärdet uppskattades till omkring 18 miljarder kronor. Den underliggande marknadstillväxten uppges ligga på ungefär 3-5% och bedömare tror att den år 2025 bör ha ökat till omkring 22 miljarder kronor. Synsam, med den inte helt obekanta vd Håkan Lundstedt (har varit börs vd i Mekonomen), siktar på att utöka sina marknadsandelar och har som målsättning att växa med 8-12% per år.

Chansen till att man lyckas växa snabbare än den underliggande marknaden bedömer vi vara tämligen god. I de allra flesta nordiska länder är marknaden nämligen fortsatt fragmenterad och vi misstänker att en del mindre aktörer kan få svårt att hänga med i utvecklingen. I synnerhet mindre familjeägda företag lär få problem att bära de investeringar som exempelvis digitaliseringen för med sig. Mindre lokala bolag har inte heller de stordriftsfördelar som möjliggör övergång till exempelvis prenumerationsbaserade upplägg som ofta kräver stora volymer och därmed också starka finansiella muskler.

Just prenumerationsbaserade erbjudanden har visat sig vara oerhört lyckat upplägg för Synsam. Från tidpunkten för lansering (2016) har de stadigt vuxit i betydelse. Idag står de s.k. Lifestyleabonnemangen för 45% av intäkterna. Lägger man därtill även prenumerationer på exempelvis kontaktlinser blir andelen ännu högre. Redan i år lär summan av dessa återkommande intäkter överstiga 2 miljarder kronor vilket ju kan ställas i relation till börsvärdet på 9 miljarder. Antalet människor som säger upp sina glasögonabonnemang är förhållandevis få. De som gör det är främst missnöjda med själva ”ägandeformen”. De övriga som ser fördelar med att inte behöva betala stora engångsbelopp för nya glas och bågar (utan kunna byta ut dem med jämna mellanrum) lär med största sannolikhet förbli långvariga kunder.

Optikermarknaden drivs av strukturell tillväxt. Har synen väl börjat försämras brukar den dessvärre inte bli bättre med tiden. Behovet av glasögon och kontinuerlig uppdatering av dem kvarstår således i stort sett livet ut (givet att man inte beslutar sig för operation). Det faktum att Norden kännetecknas av åldrande befolkning gör att en nöjd kund kommer att bli långvarig. Lägg sedan till att de yngre generationernas skärmvanor uppges leda till försämrad syn tidigare i åldrarna och marknadsförutsättningarna för tillväxt framstår som synnerligen goda.   

Ovanstående till trots är det alltid lite läskigt att köpa aktier från ett riskkapitalbolag i en IPO. Det är snarare regel än undantag att ”bruden är uppklädd för bröllop”. Ofta följer dessutom en hyfsad skuldsättning med på köpet. I det aktuella fallet handlar det om ca 2,6 miljarder kronor (där leasing svarar för 570 Mkr) eftersom bolaget inte tog in några pengar i samband med sin IPO. Det är sannolikt inte någon slump heller att bolaget noteras efter Q2 som normalt sett brukar vara det allra bästa kvartalet på året. Q2 i år bjöd på bästa lönsamhet i ett enskilt kvartal. EBITDA-marginalen blev 26,7% och EBIT-marginalen 16,5%. Att skillnaden mellan EBITDA och EBIT är så pass stor förklaras av årliga avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar till ett värde av ca 540 Mkr.

Under första halvan av detta år ökade omsättningen med 29% till 2 277 Mkr. Den starka ökningen är nog främst relaterad till pandemin och svaga jämförelsesiffror. I synnerhet under fjolårets Q2 har nog många av ren smittriskrädsla dragit sig från icke akuta optikerbesök. Årets utveckling kan därmed i viss mån betraktas som ”ketchupeffekt” i spåren av det uppdämda behovet än förändrade beteenden. Vi misstänker därför att andra halvårets utveckling bjuder på lägre tillväxttakt och tror att årets försäljning torde landa omkring 4 350-4 400 Mkr för att därefter öka till drygt 4 800 nästa år och bortåt 5 250 under 2023.

Får vi någorlunda rätt i våra antaganden ovan borde liknande mönster kunna skönjas i resultatutvecklingen. EBITDA-resultatet summerades under årets inledande halvår till 603,7 Mkr. Med något lägre tillväxt- och lönsamhetsantaganden under andra halvan av året torde årets EBITDA-resultat landa kring 1 075 -1 100 Mkr (EBIT-resultat på närmare 550 Mkr) och 1200 respektive 1300 åren därefter. Vi tror nämligen att lönsamhetsmålet om 25% (EBITDA) framstår som realistiskt. Bruttomarginalen ligger omkring 75% och även med något högre kostnadsmassa borde lönsamhetsnivån kunna upprätthållas av stigande volymer.  

Stark marknadsposition på en marknad med inslag av strukturell tillväxt (åldrande befolkning och försämrad syn tidigare i åldrarna) tillsammans med stor portion förhållandevis förutsägbara intäkter, gör att vi tror att aktien borde kunna locka många förvaltare. Någon direkt rea handlar det möjligtvis inte om idag (ca 63 kr) om man betraktar vinsten på den allra nedersta raden. Väljer man att titta bortom tidigare nämnda avskrivningar (EBITDA) framstår aktien som betydligt mer intressant. EV/EBITDA-multipeln på nästa års estimat ligger faktiskt så lågt som på ca 10. Skulle motsvarande gälla även om ett år från idag (då baserat på våra estimat för 2023) får vi fram ett riktvärde på 70 kr. Det borde med andra ord finnas mer att ge trots 25-procentigt lyft efter IPO.

Innehavsredovisning: Jacek Bielecki

Synsam
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
17.03.2022
Veckans affärscase - Synsam

Veckans affärscase - Synsam

Synsam har hållit emot börsturbulensen relativt väl, faktum är att aktien rört sig i sidled omkring de medellånga trendindikatorerna sedan...

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
07.01.2022
Köpläge på rekylen i Synsam

Köpläge på rekylen i Synsam

Synsam har gjort några försök att ta sig över motståndet vid cirka 77,5 - 79 kronor men det har ännu...

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Avgörande kortsiktig nivå i Synsam
03.11.2021

Avgörande kortsiktig nivå i Synsam

Det är inte någon lång kurshistorik vi har på Synsam men redan nu framträder en avgörande kortsiktig nivå i kursgrafen.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Synsam
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
17.03.2022
Veckans affärscase - Synsam

Veckans affärscase - Synsam

Synsam har hållit emot börsturbulensen relativt väl, faktum är att aktien rört sig i sidled omkring de medellånga trendindikatorerna sedan...

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
07.01.2022
Köpläge på rekylen i Synsam

Köpläge på rekylen i Synsam

Synsam har gjort några försök att ta sig över motståndet vid cirka 77,5 - 79 kronor men det har ännu...

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Net Insight rusade på samarbetsavtal
01.11.2021

Net Insight rusade på samarbetsavtal

Stockholmsbörsen inledde veckan med stigande kurser.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Calliditas förlorare efter kapad rekommendation
29.10.2021

Calliditas förlorare efter kapad rekommendation

Stockholmsbörsen avslutade veckan på minus och på fredagen var fokus på noteringen av Volvo Cars.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början