Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
05.10.2022
Small Cap – Slakt i Urb-it

Small Cap – Slakt i Urb-it

Under eftermiddagen rasade plötsligt logistiktjänstebolaget Urb-it 83 procent.

Ordförande och storägare Lage Jonasson har via sitt ägarbolag tvingats tvångsförsälja aktier för 3,9 miljoner kronor. Urb-it har dessutom släppt ett pressmeddelande om dess finansiella ställning efter en riktad nyemission som nyligen inbringade 23,3 miljoner kronor. "Emissionslikviden tillsammans med de medel som bolagets rörelse genererar antas inte vara tillräckliga för att säkra förutsättningarna för bolaget att leverera på sin långsiktiga strategi då rörelsekapitalet kommer att vara förbrukat under fjärde kvartalet", skriver bolaget. Styrelsen utvärderar därför andra finansieringslösningar för att tillföra rörelsekapital för att kunna fortsätta verksamheten enligt strategin.

Transiro har säkrat intäkter på 22,1 miljoner kronor för helåret 2023. Intäkterna avser förlängning av befintliga licens-, support-, drifts-, samt utvecklingsavtal för Transiros samtliga affärssystem för retail och bussbolag. Under 2022 har Transiro haft en rejäl tillökning av nya kunder till bolagets affärssystem. Nya Colorama-avtalet tillsammans med nya kunder på Kassanova och Klartext ökar antalet kunder med 103 stycken under 2022 som nu har avtal för 2023, vilket resulterar i att Transiros säkrade intäkter ökar med 14 miljoner kronor till 22,1 miljoner för nästa år. Bolaget är verksamma inom digital orderhantering för transport- och logistikbranschen. Affärsidén är att erbjuda kunderna digitala lösningar som exempelvis hanterar information om ankomsttider, fordon i närheten samt information om hur förarna kan köra mer miljövänliga sträckor. Aktien lade bakom sig en uppgång om 12 procent.

Annons

Lipigon Pharmaceuticals tillkännagav på onsdagen positiva top line-resultat från SAD-delen i fas I-studien av prövningsläkemedel Lipisense i friska försökspersoner. Lipisense är ett RNA-läkemedel som är framtaget för att sänka blodfettet triglycerider hos patienter med kraftigt förhöjda nivåer genom att förhindra produktionen av proteinet ANGPTL4. Lipigon rapporterar att SAD-delen (single ascending dose, enstaka stigande doser) av fas I-studien av Lipisense visade att läkemedelskandidaten har en gynnsam säkerhets- och farmakokinetisk profil. Lipisense tolererades väl och inga allvarliga biverkningar rapporterades. SAD-delen inkluderade 20 friska studiedeltagare där det primära målet var att utvärdera säkerhet och tolerabilitet efter en dos av Lipisense vid tre olika dosnivåer eller placebo. Eftersom inga allvarliga biverkningar har rapporterats har Lipigon även beslutat att lägga till en femte kohort av friska försökspersoner på en dos om 72 mg i SAD-studien. Aktien rusade 19 procent till 1,66 kronor. Som högst noterades aktien till 1,80 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början