07.02.2023
Small Cap - Obducat tecknar produktionsserviceavtal

Small Cap - Obducat tecknar produktionsserviceavtal

Obducats dotterbolag Obducat Technologies, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har tecknat ett avtal relaterat till produktionsservice som omfattar leveranser under de kommande tre åren. Kontraktet är en fortsättning på det utvärderingsprojekt som kommunicerades i januari 2020 och den pilotorder som kommunicerades i juli 2022. Kunden är ett europeiskt företag verksamt inom fotosensorteknik. Kontraktet avser kontinuerliga leveranser av optiska komponenter. Ordervärdet uppgår till cirka 28,6 miljoner kronor. Leveranserna kommer att starta inom kort och den åtagna volymen är planerad att levereras under en maximal tid på 3 år, men med nuvarande utsikter förväntar sig kunden att avropa volymen under en kortare tidsram. Obducats aktie avancerade 11,3 procent till 1,18 kronor. Det var en bra bit från dagshögsta på 1,27 kronor.

Den 27 februari lanseras Wicket Gamings free-to-play cricket manager spel, Cricket Manager Pro, globalt. Under februari inleds marknadsföringsaktiviteter där stora internationella cricketstjärnor ska marknadsföra Cricket Manager Pro. Spelet kommer att finnas på Googles app-butik "Google Play" och Apples motsvarighet "Appstore". Därmed blir spelet tillgängligt för Android- och iOS-användare världen över. Under februari månad aktiveras alla marknadsföringsaktiviteter. Stort fokus ligger på hur bolagets internationella cricketstjärnor ska marknadsföra Cricket Manager Pro i samband med den globala lanseringen. AB de Villiers får en särskild betydelse då han har närmare 45 miljoner följare på sociala medier. Wicker Gamings aktie rusade 21,3 procent till 2,935 kronor.

First North-listade Zordix lanserade idag Maximum Entertainment som ett strategiskt omstöpt globalt underhållningsbolag med differentierade inhouse-förlag och en nystrukturerad utvecklingsavdelning, Modus Studios. Samtidigt avslöjar Maximum Entertainment sin nuvarande lineup av spel, som visar företagets strategi att öka utvecklingen av egna IP:n samtidigt som man fortsätter att publicera spännande innehåll tillsammans med externa partners. Maximum Entertainment är i en process att förvärva inkråmet av den rumänska spelstudion FUN Labs för att vidare öka utvecklingskapaciteten inom Modus Studios. Vid stängning noterades aktien 21 procent högre.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
02.12.2022
Small Cap - Emissioner i Spotlight och Wicket Gaming

Small Cap - Emissioner i Spotlight och Wicket Gaming

Redsense Medical har säkrat en ny order värd 15,2 miljoner kronor från en av företagets amerikanska distributörer.

Pontus Nobréus VD för Redsense Medical skriver "en order av denna storleksordning är naturligtvis oerhört spännande och markerar inte bara en speciell milstolpe som den största i företagets historia, utan innebär också en vändpunkt när det gäller att återta fart på den amerikanska marknaden”. Ordern kommer delvis levereras vilket innebär en extremt stark avslutning på 2022 och en solid grund för en utmärkt start på 2023. Redense arbetar med sin distributions- och leveranskedjepartners för att etablera en leveransplan och ett ramverk på lagernivå framöver. Aktien rusade 42,6 procent till 9,98 kronor.

En sämre dag hade aktieägarna i Wicket Gaming med ett kursfall om 53,4 procent. Spelutvecklingsbolaget har beslutat att göra en företrädesemission av units som initialt kan tillföra Wicket Gaming 47 miljoner kronor. I ett senare skede kan bolaget, förutsatt fullteckning, erhålla ytterligare 54,7 miljoner kronor. Wickiet Gaming har samtidigt beslutat om en bryggfinansiering på 4,5 miljoner kronor med en ränta på 1,5 procent per påbörjade 30-dagarsperiod som återbetalas med emissionslikvid. Syftet med företrädesemission är att finansiera fortsatt utveckling och global lansering av Cricket Manager Pro och säkerställa nya affärer i segmentet Education.

Även finanskoncernen Spotlight Group har beslutat om en företrädesemission på 17,6 miljoner kronor. Teckningskursen per aktie är 25 kronor, vilket motsvarar en rabatt på 20,5 procent beräknat genom volymvägd snittkurs under perioden 7 november fram till och med den 1 december. Emissionen är till 70 procent omfattad av teckningsförbindelser från de tre största ägarna, koncernledning och styrelse, samt till 30 procent av vederlagsfria emissionsgaranter från huvudägaren Swedia HighP. Spotlight vill genom emissionen stärka sin ekonomiska motståndskraft ha utrymme att fatta långsiktigt kloka beslut även under nuvarande marknadsklimat. Spotlights aktie handlades ned 16 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
Wicket Gaming – Uppstickare i spelbranschen med stora planer
25.11.2021

Wicket Gaming – Uppstickare i spelbranschen med stora planer

Med sina cirka 2,5 miljarder fans är cricket den näst största sporten i världen. I länder som Indien, Pakistan och Bangladesh är den solklart nummer ett och även i England, Australien, Nya Zeeland och Sydafrika är populariteten stor. Samtidigt är cricket fortfarande lite bortglömt i många länder i Europa och även USA, vilket har lett till att den internationella monetariseringen av idrotten har halkat efter.

Ett exempel är video- och dataspelmarknaden som sammanlagt omsatte omkring 1 500 miljarder kr i fjol. Inom spelindustrin utgör mobilspel nästan hälften av den totala omsättningen och den globala mobila spelmarknaden förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 12,6% mellan 2020 till 2023. Majoriteten av tillväxten ska dessutom komma från tillväxtmarknader såsom Indien, som just nu upplever en teknisk revolution där mobila enheter och internet blir mer tillgängligt än någonsin.

Idag finns det mobilspel som kretsar kring allt möjligt och inte minst sportspel är mycket populära. Framförallt managergenren har blivit framgångsrik och en av de mest kända titlar, Top Eleven, har under de första 10 åren efter lanseringen laddats ner över 240 miljoner gånger. Högkvalitativa managerspel finns även inom flera andra sporter, men just ovannämnda cricket är hittills ett undantag.

Någon som vill ändra på det är Wicket Gaming, ett svenskt spelutvecklingsbolag som grundades år 2015 med fokus på free-to-play (F2P) spel inom sportgenren för mobila plattformar. Sedan mitten av juli handlas bolagets aktie på Spotlight Stock Market och från teckningsnivån på 7 kr har kursen hittills fyrfaldigat.

Läs hela analysen här

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Denna analys är en uppdragsanalys. Stockpicker gör från tid till annan analyser och andra publikationer på uppdrag och mot ersättning från det analyserade bolaget. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar Wicket Gaming
01.07.2021

Stockpicker intervjuar Wicket Gaming

Wicket Gamings målsättning tydlig: bli en världsledande utvecklare inom mobilspel.

Wicket Gaming är ett svenskt spelutvecklingsbolag som grundades 2015. Sedan start har bolaget arbetat med att utveckla sin första speltitel - ett mobilspel av typen free-to-play (F2P) med namn Cricket Manager. Bolaget befinner sig nu i slutskedet av utvecklingsprocessen av spelet som lanseras senare under 2021 - och ser ljust på framtiden. Stockpicker har träffat Eric de Basso, VD för Wicket Gaming AB.

Kan du börja med att berätta lite om din bakgrund?

– Jag kommer närmast från en roll som Auktoriserad Redovisningskonsult med särskild inriktning på gaming-branschen. Som tidigare CFO för Inferno Online fick jag vara med på resan som tog bolaget till att bli ett av världens största Gaming Center.

Eric de Basso är noga med att lyfta fram det team som gjort Wicket Gamings utveckling möjlig.

– Vi har sedan några år fokuserat på att bygga upp ett starkt team med gedigen erfarenhet av att bygga managerspel – och lyckats. I vårt team ingår spelutvecklare med mångårig erfarenhet av spelindustrin i allmänhet och att utveckla managerspel inom genren F2P-spel i synnerhet. I teamet finns även gedigen erfarenhet av marknadsföring och internationella affärer. Vi besitter den kunskap och erfarenhet som krävs för att slå oss in på den globala marknaden.

Klicka här och ta del av Wicket Gamings bolagspresentation

Kan du beskriva hur bolagets affärsidé och vision ser ut?

– Wicket Gaming grundades med en tydlig målsättning: att utveckla världens bästa F2P-managerspel för mobila enheter. Marknaden för F2P-spel växer så det knakar och vi ser att det finns stort intresse för den typ av spel som Cricket Manager utgör. Spelet går, i korthet, ut på att spelare får starta och äga sin egen cricketklubb och tävla mot andra spelare världen över. Vår vision är att sedan använda den plattform vi skapar genom Cricket Manager som grund för utveckling av andra idrotts- och arenaspel.

Vår strategi är uppdelad i fyra faser: spelarvärvning, spelarengagemang, spelarspendering och retention samt mätning och benchmarking. Dessa fyra steg gör att vi kan värva spelare och engagera dem för att sedan mäta deras aktivitet och baserat på det optimera spelen. Intäktsmodellen bygger i huvudsak på mikrotransaktioner som gör att spelarna erhåller fördelar och på marknadsföring i spelen.

Hur ser marknaden ut för denna bransch?

– I och med att mobilspel utgör det snabbast växande segmentet inom spelmarknaden och står för 49% av branschens totala omsättning kan man säga att marknaden är en stor sådan. Marknaden är stor globalt, men den största potentialen finns i Indien. Indien upplever just nu en teknisk revolution där mobila enheter och internet blir mer tillgängligt än någonsin. Detta gör att vi ser en kraftig ökning av mobilanvändning, mobilspel och spelmodellen F2P. Gällande mobilspel rankas Indien som nummer 1 i antal nedladdningar. Med sina 9 miljarder nedladdningar under 2020 är man nästan dubbelt så stor som den amerikanska marknaden.

Managerspel utgör en stor del av marknaden för mobilspel. I utvecklingen av Cricket Manager har Wicket Gaming inspirerats av Top Eleven – ett framgångsrikt managerspel inom fotboll. Spelet har över 200 miljoner nedladdningar samt en lojal användarbas och genererar intäkter om hundratusentals dollar varje dag.

– Trots att kategorin managerspel är stor och bygger på ett bevisat effektivt koncept saknas managerspel inom cricket till mobila enheter. Cricket är den näst största sporten i världen, efter fotboll, och har i Indien nästan fått status som religion. Den kombinerade marknaden för cricket och mobilspel innebär goda förutsättningar för stark tillväxt, vilket gör att vi ser möjligheten att flytta fram vår position.

Hur lyder motivet bakom den nyemission som bolaget genomför?

– Cricket Manager har genomgått en alphalansering, vilket gav positivt resultat och värdefull feedback. För att nu genomföra en fullskalig global lansering av spelet ställs krav på kapital till nya användningsområden, så som operativa kostnader, att färdigställa spelet inför lansering och marknadsföring. Noteringen av bolaget på Spotlight Stock Market breddar aktieägarbasen samtidigt som det ökar kännedomen om bolaget bland kunder, partners, spelutvecklare och andra intressenter. Detta stärker bolagets position både i Sverige och internationellt. Med kapitaltillskottet bedömer vi att Cricket Manager har god möjlighet att nå flera miljoner nedladdningar, och att utvecklingen sedan kan stiga ytterligare.

Teckna via Avanza eller Nordnet

Om vi ses igen om 2 år, var befinner sig Wicket Gaming då?

-Vi har en tydligt utstakad plan för bolaget och vår produkt. Under 2021 noteras bolaget på Spotlight Stock Market och genomför en global lansering av Cricket Manager. Genom att bland annat knyta till oss nya ambassadörer ska vi året därefter nå 5 miljoner nedladdningar, som sedan ska stiga till 10. Den tekniska plattform som ligger till grund för Cricket Manager kan enkelt anpassas till nya managerspel inom andra sporter. Detta ger oss stora skalfördelar och gör att vi under år 2 ska utveckla vår andra speltitel, följt av den tredje och fjärde. Den långsiktiga målsättningen är tydlig: vi ska bli en världsledande utvecklare av F2P-managerspel.


Fakta om emissionen

Emissionsvolym: 19,1 MSEK (möjlighet till 2,1 MSEK i övertilldelning)

Pre-money valuation: 19,1 MSEK

Post-money valuation: 38,2 MSEK (vid full övertilldelning 40,3 MSEK)

Pris per aktie: 7 SEK

Antal aktier i erbjudandet: 2 727 338 (plus övertilldelning 300 000 aktier)

Teckningsåtagande: 14,75 MSEK, motsvarande 77,3% av erbjudande

Teckningsperiod: 21 juni – 5 juli 2021

Planerad första handelsdag: 22 juli 2021


 Länkar och dokument

Emissionssite

Bolagspresentation

Anmälningssedel

Memorandum

Teckna via Eminova Fondkommission

Teckna enklast här via BankID

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Stäng×

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början