Wirtek: Strong Q2 report
15.08.2022

Wirtek: Strong Q2 report

The Danish IT outsourcing company delivered a strong second quarter and revenue grew by 59% to 15.4 MDKK compared to the same quarter last year. EBITDA was 1.7 MDKK (Q2/2021: 0.6 MDKK), which resulted in an EBITDA margin of 11.2%. The acquisition of CoreBuild last year is of course a key contributor to the successful quarter, but Wirtek’s organic growth was perhaps even more impressive and amounted to 27% from April to June.

Financial outlook maintained
Q2 surpassed market expectations and management maintained their previously announced financial targets for fiscal year 2022. Despite the challenging market conditions with IT talent shortage, salary inflation and a weakening global economic environment, Wirtek is aiming for 64-69 MDKK in revenue and EBITDA of 8.6-9.6 MDKK.

In line with strategy

The combination of solid organic growth and growth through acquisitions during the second quarter was in line with the revised Accelerate25XL strategy that Wirtek announced in April this year. One of Wirtek’s operational goals in the Accelerate25XL strategy is to be listed on Nasdaq Copenhagen Main Market before the end of 2025. To pave the way for this transition, Wirtek has made several recruitments and are implementing IFRS this year.

Attractive valuation
Using a discounted cash flow valuation method, Stockpicker establishes a fair value per share of 22.1 DKK. A relative valuation implies that an EV/EBIT target multiple of 22x (based on our EBIT estimate for 2022) is more than justified for a profitable fast-growing company as Wirtek, despite current market uncertainty.

Read the update here

Give your opinion on Wirtek here

Läs uppdateringen här

Initial analysis can be found here

Disclaimer

This report is intended for informational purposes only and may not be used or considered under any circumstances as an offer to sell or buy any securities or as advice to trade any securities. It is for general purposes only and does not take into account your individual needs, investment objectives and specific financial circumstances. Investment involves risk. The report is based on sources Stockpicker AB considers to be correct and reliable. However, Stockpicker AB does not guarantee the materialization, correctness, accuracy or completeness of the information, estimates, opinions or forecasts expressed or implied in the report. Stockpicker AB is not responsible for correcting or updating any information contained in this report and will not compensate, any direct or consequential losses, caused by the information published in this report.  Our analyst(s) in this commissioned equity research report do not hold any securities in Wirtek A/S at the date of publication.

Wirtek
Stäng×
Relaterade ämnen
09.06.2022
Wirtek: Profitable growth and delivering on long-term strategy

Wirtek: Profitable growth and delivering on long-term strategy

The Danish IT outsourcing company Wirtek was founded over 20 years ago back in 2001.

Using a discounted cash flow valuation method, Stockpicker establishes a fair value per share of 22.1 DKK. For our base case scenario to materialize, Wirtek must continue to deliver profitable growth in accordance with managements outlook for 2022 and the long-term financial goals set in the Accelerate25XL strategy plan.

Read the whole analysis here

Läs hela analysen här

Ge din syn på Wirtek här

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Denna analys är en uppdragsanalys. Stockpicker gör från tid till annan analyser och andra publikationer på uppdrag och mot ersättning från det analyserade bolaget. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Relaterade ämnen
Stark Q2-rapport från Wirtek
10.08.2022

Stark Q2-rapport från Wirtek

Wirtek presenterade idag en Q2-rapport som föll marknaden i smaken.

Omsättningen under april till juni i år uppgick till 15,4 MDKK, vilket resulterar i en tillväxt på 59% i förhållande till Q1/2021. Det danska IT outsourcingbolaget redovisade även en EBITDA på 1,7 MDKK, vilket var 190% högre än motsvarande kvartal ifjol.

Omsättningen under de två första kvartalen i år uppgår nu till 31,8 MDKK och EBITDA till 4,3 MDKK. Det innebär en tillväxt på 82 respektive 109%, men bolaget genomförde ifjol ett betydande förvärv då man köpte rumänska CoreBuild. Ifall man justerar för detta, uppgick den organiska tillväxten under januari-juni till 32%.

Wirtek har under de senaste åren kraftigt ökat omsättningen och förbättrat lönsamheten. Dessutom har ledningen höga ambitioner för bolaget under de närmsta åren, vilket man kan läsa mer om i deras Accelerate25XL-strategiplan. De finansiella målsättningarna ska uppnås genom såväl organisk tillväxt som förvärv.

Trots den rådande geopolitiska oron, bristen på IT-kompetens, höga löneinflationen och en potentiell recession i EU och USA, håller ledningen kvar sin finansiella målsättning för år 2022.

Läs mer om Wirtek här:

Intervju med Wirtek: https://stockpicker.se/home/interview-with-wirtek-ceo-michael-aaen

Uppdragsanalys: https://stockpicker.se/home/analys/wirtek-profitable-growth-and-delivering-on-long-term-strategy

Stäng×
Av
Axel Stenman Analytiker
Relaterade ämnen
Annons
Intervju med Wirteks VD Michael Aaen
09.06.2022

Intervju med Wirteks VD Michael Aaen

Först vill vi tacka för att du tar dig tid att göra denna intervju med oss, Michael. Kan du börja med att ge oss en kort introduktion om dig själv och varför du grundade Wirtek redan 2001?

– Jag skulle nog beskrivas som en passionerad IT-nörd, som har jobbat i IT-branschen i snart 30 år.

Redan år 2001 grundade jag Wirtek som en spin-off från Nokia. Eftersom Nokia genomförde betydande förändringar i organisationen vid den tidpunkten tog jag tillfället i akt att ingå ett avtal med Nokia som skapade grunden för uppbyggnaden av Wirtek.

När det gäller min utbildningsbakgrund har jag en MSc. i Computer Science från Aalborg University i Danmark och ett Diploma i Management från Henley Business School i UK.

IT-outsourcingmarknaden har förmodligen förändrats mycket under 20 år. Vad har enligt din erfarenhet förändrats mest?

– Idag finns det en betydligt bredare förståelse och acceptans för värdet av vad ett IT-outsourcingföretag kan bidra med förutom att bara tillhandahålla "brains and hands". Att tillföra flexibilitet och kompetens är idag lika, om inte mer, viktigt.

För 20 år sedan var kostnaden den viktigaste faktorn för outsourcing, men så är inte längre fallet. Idag ser vi ofta att kostnaden bara är en av många faktorer som påverkar beslutsprocessen – i allt större utsträckning handlar det om att dra ner risken genom att ha tillgång till kunnig personal och erfarna anställda.

Ge din syn på Wirtek här

I genomsnitt stannar Wirteks klienter i mer än sex år och många kunder har stannat hos er i över ett decennium. Vad är det som Wirtek gör så bra att kunderna aldrig lämnar er?

– Den främsta anledningen till att kunderna har valt att stanna hos Wirtek är att vi överträffar förväntningarna - vi uppfyller och ofta till och med överträffar den servicenivå som kunderna förväntar sig. Och eftersom vi ofta blir en integrerad och kritisk del av bolagens egna utvecklings- och testavdelningar är det mycket svårt för kunden att byta till en annan partner. Och vi ser förstås till att inte ge dem någon anledning att göra det heller. Idag har vi flera kunder som varit hos Wirtek i mer än 10 år.

Wirtek har under de senaste åren levererat hög tillväxt och förbättrat lönsamheten avsevärt. Vilka är de främsta orsakerna bakom denna utveckling?

– Vi har levererat lönsam tvåsiffrig organisk intäktstillväxt under flera år och i januari 2021 lanserade vi vår strategi framtill år 2025, med fokus på att accelerera tillväxten genom att förvärva väldrivna bolag som redan bevisat sig och där företagskulturen är sund. CoreBuild-förvärvet i april 2021 är ett bra exempel på detta.

Vår affärsmodell gör det möjligt för oss att öka våra intäkter snabbare än vår kostnadsbas, vilket resulterar i en bättre lönsamhet. Vår operativa effektivitet har ökat markant och andelen billable colleagues har ökat från 82% år 2020 till 87% under Q1 i år. Detta har en starkt positiv effekt på Wirteks lönsamhet.

Wirtek siktar på 130 MDKK i intäkter år 2025 och förvärv är en viktig del av er tillväxtstrategi. Hur skulle du beskriva den typiska förvärvskandidaten?

– Vi söker först och främst förvärvskandidater som passar väl in i Wirteks företagskultur. Dessutom har vi ett antal förvärvskriterier som en förvärvskandidat måste uppfylla för att anses vara en relevant kandidat. De faktiska kriterierna är inte offentlig information, utan är relaterade till att stödja målen i Wirteks Accelerate25XL-strategi.

Anser du att bristen på IT-resurser för närvarande är det största problemet för IT-outsourcingföretag som Wirtek?

– Absolut. Det pågår så mycket digitalisering att det råder en stor brist på IT-resurser. Personalretention är faktiskt ett av våra operativa mål i Accelerate25XL-strategin. Vi fokuserar på att bygga en stark HR-organisation och har anställt en mycket erfaren HR-direktör för att leda rekryteringen och få anställda att stanna kvar. Vi arbetar hårt för att säkerställa att vi kan uppfylla de finansiella målen i Accelerate25XL-strategin trots den rådande bristen på IT-resurser och har haft turen att urskilja oss genom våra incitamentsprogram – att tilldela anställda Wirtek-aktier. Lyckligtvis har vi många kollegor som har varit en del av Wirtek i mer än 10 år.

Ett av era operativa mål är att ha en outsourcingfacilitet utanför Rumänien senast år 2025. Finns det några specifika länder som ni finner intressanta?

– Vissa platser är mer intressanta än andra. Detta är dock inte information som vi kan dela med oss av just nu, men det jag kan berätta är att anledningen till att vi vill expandera med outsourcingfaciliteter utanför Rumänien – det är förankrat i en riskreducerande strategi att förbättra möjligheterna till att rekrytera IT-resurser.

Var ser du att Wirtek är om 5 år?

– Jag ser Wirtek som ett mycket större och väldigt lönsamt IT-outsourcingföretag som har gjort sig ett namn på marknaden genom att våra kunder lyckats med sina produkter och tjänster på sina respektive marknader. Om vi kan uppnå den positionen och få den imagen, finns det verkligen ingen gräns för vår potentiella tillväxt. Och förstås ser jag Wirtek som ett noterat bolag på Nasdaq Main Market.

Stäng×
Relaterade ämnen
Interview with Wirtek CEO Michael Aaen
09.06.2022

Interview with Wirtek CEO Michael Aaen

Thank you for taking the time to do this interview with us, Michael. Can you start off by giving us a short introduction about yourself and why you founded Wirtek back in 2001?

– I would probably be described as a passionate IT nerd, who has been working in the IT industry for almost 30 years.

Back in 2001 I founded Wirtek as a spin-off from Nokia. Since Nokia was going through significant organizational changes at that time, I seized the opportunity to make a deal with Nokia that created the foundation for building up Wirtek.

As for my educational background, I have a MSc. in Computer Science from Aalborg University in Denmark and a Diploma in Management from Henley Business School in UK.

The IT outsourcing market has probably changed a lot over the course of 20 years. In your experience, what have been the biggest changes?

– Today there is a significantly wider understanding and acceptance of the value of an IT outsourcing company can contribute with besides just providing “brains and hands”. Adding flexibility and competencies are equally, if not more, important today.

And while cost was the main factor for outsourcing 20 years ago, this is no longer the case. Today we often see that it cost is only one of many factors that impact the decision process – to a greater extent it is a question about de-risking the access to talent and experienced employees.

On average, Wirtek has a client seniority of more than six years and many clients have stayed with you for over a decade. What is Wirtek doing so well that clients never leave?

– The main reason clients have chosen to stay with Wirtek is overdelivering on expectations - that we meet and often even exceed the level of service that they expect. And since we often become an integral and critical part of their own development and test departments, it is very difficult for the client to change to a different partner. And we just make sure not to give them any reason to do so. Today we have several clients that been with Wirtek for more than 10 years.

During the last few years, Wirtek has delivered rapid growth and increased profitability substantially. What are the main reasons behind this development?

– We have delivered profitable double-digit organic revenue growth for several years and in January 2021 we launched our 2025 strategy also focusing on accelerating growth by acquiring well driven companies with a proven track record and a healthy corporate culture. The CoreBuild acquisition in April 2021 is a good example of this.

Our business model allows us to increase our revenue faster than our cost base which results in increasing profitability. Our operational efficiency has increased markedly, with the percentage of billable personnel increasing from 82% in 2020 to 87% during Q1 this year. This has a strong positive effect on the profitability of Wirtek.

Ge din syn på Wirtek här

Wirtek is aiming for 130 MDKK in revenues by 2025 and acquisitions is an essential element of your growth strategy. How would you describe the typical target firm?

– We are looking for acquisition candidates that first of all will be a cultural fit for Wirtek. In addition, we have a number of acquisition criteria which an acquisition candidate must satisfy to be considered a relevant candidate. The actual criteria are not public information but are related to supporting the goals of Wirtek’s Accelerate25XL strategy.

As of today, do you consider shortage of IT talent to be the biggest issue for an IT outsourcing company such as Wirtek?

– Absolutely. There is so much digitalization going on that there is a significant shortage of IT talent. Employee retention rate is actually one of the operational goals of our Accelerate25XL strategy. We are focusing on building a strong HR organization and have hired a very experienced HR Director to head our recruitment and retention efforts. We are working hard to ensure that we can meet the Accelerate25XL financial goals despite the current shortage of IT talent and have been lucky to differentiate with our incentive schemes – awarding employees with Wirtek shares. And, fortunately, we have many colleagues that have been with Wirtek more than 10 years.

One of your operational goals is to have one source location outside Romania by 2025. Are there any specific countries that you find interesting?

– Certain locations are more interesting than others. However, this is not information we can share at this point, but what I can explain is the reason why we wish to expand with sourcing locations outside Romania – it is anchored in a risk mitigation approach of improved opportunities to recruit talent.

Where do you see Wirtek in 5 years?

– I see Wirtek as a much larger and very profitable IT outsourcing company that is known in the market as a key enabler for our clients to succeed with their products and services in their markets. If we can achieve this position and gain that image, then there really is no limit to our potential growth. And then of course I see Wirtek listed on Nasdaq Main Market.

Stäng×
Relaterade ämnen
Wirtek: Profitable growth and delivering on long-term strategy
09.06.2022

Wirtek: Profitable growth and delivering on long-term strategy

The Danish IT outsourcing company Wirtek was founded over 20 years ago back in 2001. The story started when Michael Aaen, the current CEO, founded the company as a spin-off from the Finnish telecommunication company Nokia.

Using a discounted cash flow valuation method, Stockpicker establishes a fair value per share of 22.1 DKK. For our base case scenario to materialize, Wirtek must continue to deliver profitable growth in accordance with managements outlook for 2022 and the long-term financial goals set in the Accelerate25XL strategy plan.

Read the whole analysis here

Läs hela analysen här

Ge din syn på Wirtek här

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Denna analys är en uppdragsanalys. Stockpicker gör från tid till annan analyser och andra publikationer på uppdrag och mot ersättning från det analyserade bolaget. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Wirtek
Stäng×
Relaterade ämnen
15.08.2022
Wirtek: Strong Q2 report

Wirtek: Strong Q2 report

The Danish IT outsourcing company delivered a strong second quarter and revenue grew by 59% to 15.4 MDKK compared to...

Financial outlook maintained
Q2 surpassed market expectations and management maintained their previously announced financial targets for fiscal year 2022. Despite the challenging market conditions with IT talent shortage, salary inflation and a weakening global economic environment, Wirtek is aiming for 64-69 MDKK in revenue and EBITDA of 8.6-9.6 MDKK.

In line with strategy

The combination of solid organic growth and growth through acquisitions during the second quarter was in line with the revised Accelerate25XL strategy that Wirtek announced in April this year. One of Wirtek’s operational goals in the Accelerate25XL strategy is to be listed on Nasdaq Copenhagen Main Market before the end of 2025. To pave the way for this transition, Wirtek has made several recruitments and are implementing IFRS this year.

Attractive valuation
Using a discounted cash flow valuation method, Stockpicker establishes a fair value per share of 22.1 DKK. A relative valuation implies that an EV/EBIT target multiple of 22x (based on our EBIT estimate for 2022) is more than justified for a profitable fast-growing company as Wirtek, despite current market uncertainty.

Read the update here

Give your opinion on Wirtek here

Läs uppdateringen här

Initial analysis can be found here

Disclaimer

This report is intended for informational purposes only and may not be used or considered under any circumstances as an offer to sell or buy any securities or as advice to trade any securities. It is for general purposes only and does not take into account your individual needs, investment objectives and specific financial circumstances. Investment involves risk. The report is based on sources Stockpicker AB considers to be correct and reliable. However, Stockpicker AB does not guarantee the materialization, correctness, accuracy or completeness of the information, estimates, opinions or forecasts expressed or implied in the report. Stockpicker AB is not responsible for correcting or updating any information contained in this report and will not compensate, any direct or consequential losses, caused by the information published in this report.  Our analyst(s) in this commissioned equity research report do not hold any securities in Wirtek A/S at the date of publication.

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början