10.11.2022
Market Buzz – Zaptec och G5 Entertainment

Market Buzz – Zaptec och G5 Entertainment

Zaptec visade på en stark omsättningstillväxt under tredje kvartalet.

Omsättningen under kvartalet landade på 226 miljoner norska kronor, motsvarande en årlig tillväxt på 73 procent. Ålandsbanken skriver i en rapportuppdatering att orderingången på 233 miljoner norska kronor är fortsatt högre än produktionen vilket betyder att man nu har en orderstock på 137 miljoner norska kronor. Marginalerna försvagades kraftigt vilket resulterade i att EBITDA-resultatet på 14.9 miljoner norska kronor kom in cirka 50 procent under förväntan. Orsaken är kraftigt ökade kostnader för sälj och marknadsföring som en konsekvens av förberedelse för lansering i nya marknader.

Enligt Ålandsbanken fortsätter Zaptec att växa betydligt snabbare än den underliggande marknaden. Under nästa år ser banken att intåg i Tyskland, Storbritannien och Frankrike, marknader som totalt står för runt 60 procent av total europeisk bilförsäljning, kommer hålla uppe den höga tillväxttakten för Zaptec. Trots kortsiktiga motvindar från en hög investeringstakt ändras inte Ålandsbankens långsiktiga vy på bolaget och i och med årets nedgång i aktiekursen ses värderingen som klart attraktiv. Därför har Ålandsbanken en positiv vy på aktien.

Mot bakgrund av G5 Entertainments rekordstora kassa vid utgången av det tredje kvartalet och återköpsmandatet som bolaget började utnyttja i slutet av det andra kvartalet, ser SHB potential för fortsatta aktieåterköp. Om inte detta sker, borde aktien ge en direktavkastning om cirka 4 procent. Samtidigt borde vinsten öka tack vare en minskande andel av licensierade spel. Bolagets nya strategi för att tidigare avveckla svagt säljande spel innebär bl.a. att mjuka lanseringar kommer att ske mot specifika målgrupper på begränsade marknader. Kapitalisering av utgifterna ska ske endast för globalt lanserade spel, vilket innebär att rapporterad vinst per aktie minskar initialt då en del investeringar i stället blir rörelsekostnader. Baserat på SHB:s sänkta vinstprognos för 2023 handlas aktien till P/E 7,7x. Banken upprepar sin långsiktiga rekommendation Outperform och kortsiktiga rekommendation Köp.

Källa: ABS och SHB

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Vicore Pharma vinnare efter analytikerkommentar
05.01.2022

Vicore Pharma vinnare efter analytikerkommentar

Stockholmsbörsen visade på begränsade rörelser på onsdagen.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Annons
15.11.2021
Market Buzz – Electrolux och Zaptec

Market Buzz – Electrolux och Zaptec

Di skriver i ”veckans aktie” att Electrolux tillhörde som väntat de industribolag under den senaste rapportperioden som hade det tuffast...

Under det unikt starka tredje kvartalet i fjol hade Electrolux en historiskt hög rörelsemarginal på 10 procent och gjorde en rörelsevinst på närmare 3,3 miljarder kronor. Då hade folk börjat köpa vitvaror igen efter pandemikrisens kraftiga ras. Jämfört med dessa kanonsiffror halverades rörelseresultatet under årets tredje kvartal.

Den svaga rapporten som aktiemarknaden genom en uppdatering från bolaget till analytikerna diskonterade redan i september har gjort att Electroluxaktien även justerat för höstens extrautdelning på 17 kronor per aktie har tappat nästan 20 procent av sitt börsvärde från årets toppnotering. Det har skett samtidigt som börsen har fortsatt upp till nya rekordnivåer. Enligt Di är Electroluxaktien nu ordentligt pressad och värderingen riktigt låg, med ett p/e-tal på 11 både årets och nästa års förväntade vinst. Den kursmässiga svackan bör placerarna utnyttja eftersom Electrolux på litet längre sikt är ett mer intressant bolag än före pandemin. En rimlig utveckling är att aktien når 250 kronor på ett års sikt, nästan 25 procent högre än fredagens kurs. Di sätter en köprekommendation på Electrolux.

Elbilsladdstationsbolaget Zaptecs rapport för tredje kvartalet kom in klart över förväntat. Försäljningen på 131 miljoner norska kronor var redan känd och motsvarar en årlig tillväxt på 170 procent. Exportandelen under kvartalet uppgick till 47 procent (27 procent) vilket enligt Ålandsbanken visar att den internationella expansionen fungerar. Justerat EBITDA-resultat på 23 miljoner norska kronor överträffade förväntningarna med dryga 10 procent. Anledningen är
en imponerande bruttomarginal på 44,8 procent (34,7 procent), där förväntningarna låg på runt 39 procent. Förklaringen ligger i en lyckad uppskalning av produktionen tillsammans med positivt bidrag från förvärvet i Schweiz. Zaptec växa åtminstone i linje med den europeiska marknaden.

Vad gäller exportandel tror man att man 2/3 av försäljningen nästa år kommer komma utanför Norge där man ser hög tillväxt i Sverige, Schweiz och Danmark. Utöver detta kommer man lansera i Tyskland och Storbritannien inom några kvartal. Bolaget har stora ambitioner på dessa marknader och förväntar sig att nå en marknadsandel på över 10 procent på både den professionella - och hemmamarknaden. Ålandsbanken ser Zaptec som ett av de bästa spelen på den strukturella tillväxten i antalet elbilar. Därför har banken en positiv vy på aktien och ser nuvarande kursnivå som ett attraktivt ingångsläge trots en stark kursutveckling.

Källa: Di och ABS

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
CTEK, Compleo, Zaptec - Vem vinner laddningsracet?
02.10.2021

CTEK, Compleo, Zaptec - Vem vinner laddningsracet?

Elektrifieringen av transportsektorn fortskrider i rask takt. Helt elektriska elbilar stod för 7,5% av marknaden i Europa under Q2. Det är en ökning om fyra (4) procentenheter jämfört med samma period i fjol, drivet av ett allt högre fokus på hållbarhet i samhället, subventioner från staterna samt lanseringen av nya, attraktivare elbilsmodeller.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1899 (29 september 2021)

CTEK | Mid Cap | 131 kr

C0M | Tyskland | 91,8 euro

ZAP | Norge | 55 nok

Trenden smittar av sig till marknaden för elfordonsladdare, som givetvis står i nära korrelation med försäljningen av elfordon. I Europa uppgick marknaden för elfordonsladdare och tillbehör till 7,4 miljarder kr i fjol och förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 27% fram till 2025. Dessutom förväntas marknadspenetrationen av eldrivna fordon fortsätta öka kraftigt i Europa. 2030 ska eldrivna fordon stå för 17% av den totala fordonsflottan.

Förutom höga utsläppskrav på fordonstillverkarna och inresebegränsningar till städer har många länder även infört specifika initiativ för installationer av elfordonsladdare vid nybyggnationer och renoveringar av byggnader. I Sverige måste t.ex minst en laddpunkt för elfordon installeras på 20% av parkeringsplatserna vid nybyggnation samt större renoveringar av fastigheter som inte är bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser.

Trogna läsare vet att vi gillar ladd-sektorn sedan länge. Vi har bl.a. tidigare lyft fram norska Zaptec (Newsletter 1823) och tyska Compleo (Newsletter 1860) som två bra alternativ för att exponera sig mot nämnda tema som placerare. Sedan förra veckan finns nu även svenska CTEK på börsen, ett bolag som är den näst största aktören i Sverige med en marknadsandel om 25 – 30%. Noteringen blev föga förvånande en succé och aktien har rusat med som mest 150% från teckningskursen på 69 kr.

CTEK utvecklar och levererar elfordonsladdare och tillbehör (ca 17% av nettoomsättningen) samt premiumbatteriladdare (ca 82%). Med fokus på teknikledarskap har man lyckats etablera långvariga kundrelationer med över 50 av världens mest prestigefyllda fordonstillverkare. Utöver fordonstillverkare erbjuds produkterna till fordonsverkstäder, distributörer, återförsäljare, parkeringsplatser, laddoperatörer, fastighetsägare och privatpersoner.

Den operationella utvecklingen under de senaste åren har varit imponerande och från 2018 till och med sexmånadersperioden som avslutades den 30:e juni i år uppvisade bolaget en genomsnittlig årlig nettoomsättningstillväxttakt om 18,2%. Under första halvåret visade man en nettoomsättning på 455,4 Mkr, samt en EBIT-marginal exklusive engångskostnader om 19,8%.

Verksamheten delas in i tre divisioner: Aftermarket, Original Equipment och Energy & Facilities. Den största är Aftermarket som genererade 72% av nettoomsättningen mellan januari och juni och som innefattar främst försäljning av premiumbatteriladdare, reservdelar, elfordonsladdare och tillbehör. Inom Aftermarket erbjuder bolaget ett brett produktsortiment bestående av fler än 210 olika produkter som säljs genom både onlineförsäljning och fysiska butiker. Kunderna utgörs av både privatpersoner och företag, som exempelvis Mekonomen, Repco, Amazon, KGK och Norauto.

Divisionen Original Equipment (11,7%) utgörs främst av försäljning av anpassade premiumbatteriladdare som tillverkas för fordonstillverkare samt försäljning av produkter som används i fordonsverkstäder. Bolagets högkvalitativa produkter är anpassade efter kundbehov såsom design och anpassad mjukvara för att bland annat erbjuda skräddarsydda laddningsprogram för specifika batterier. Kundbasen inom Original Equipment utgörs bland annat av Ferrari, Porsche, Yamaha, BRP och Volvo.

Energy & Facilities (14,4%) riktar sig främst mot laddoperatörer, elgrossister, elinstallatörer, fastighets- och parkeringsägare. Kunderna här består således av både privatpersoner och företag, som exempelvis Vattenfall, Bravida, Lundbergs Fastigheter, Stockholm Parkering och Mekonomen.

Tack vare en skalbar och resurseffektiv affärsmodell är lönsamheten god men ledningen siktar icke desto mindre på att öka marginalerna ytterligare genom operationella skalfördelar. Dels genom ett ökat fokus på kostnadsoptimering inom produktutvecklingen, i form av exempelvis kostnadsoptimering av komponenter, dels genom lansering av nya växelströmsladdare som förväntas minska kostnaderna för handelsvaror.

Som många bolag med private equity ägare (Altor i detta fall) har även CTEK varit ganska hårt skuldsatt. Vid slutet av juni uppgick nettoskuldsättningsgraden till cirka 2,6x men i samband med IPO:n genomfördes en nyemission som tillförde bolaget en likvid om cirka 300 Mkr före kostnader. Pengarna ska användas till just återbetalning av befintliga långfristiga lån och skulder.

Lyckas bolaget att öka nettoomsättningen under resten av året i samma takt som under första halvåret (+56%), så landar helårssiffran på 1,1 miljarder kr. Med bibehållen lönsamhet innebär det att dagens börsvärde justerat för nettoskulden motsvarar omkring 31x årets justerade rörelseresultatet (EV/EBIT). EV/Sales multipeln ligger för tillfället kring 6,1x.

Det kan jämföras med Compleo som handlas till EV/Sales multipel på 5,2x. Tyskarna ligger samtidigt ett steg efter vad gäller lönsamheten då man investerar aggressivt i produktionskapacitet och FoU. Ledningen räknar dock med break-even på EBITDA-nivå för i år och rapporten för det första halvåret visade att den starka operationella trenden fortsätter oavbrutet. Nettoomsättningen ökade med 50%, jämfört med samma period i fjol, till 21,4 Meuro och för helåret räknar man med totalt 68 – 78 Meuro. Compleo är dessutom aktiva på M&A-sidan och förutom förvärvet av Wallbe i början av året, jobbar man för tillfället på en affär med E.ON angående ett övertagande av deras dotterbolag innogy eMobility Solutions GmbH som omsatte runt 20 Meur under första halvåret i år.

Även norska Zaptec har gjort ett förvärv, nämligen av bolagets exklusiva distributör i Schweiz, Novavolt. Affären stängdes i slutet av juni och adderar ytterligare strukturell tillväxt till den mycket imponerande organiska utvecklingen. Under första halvåret i år ökade Zaptec sin nettoomsättning med 80% till 165 Mnok, med en allt större andel från exportmarknaderna.

Värderingsmässigt är Zaptec den dyraste av de tre aktierna, med en EV/Sales multipel på 10x och EV/EBIT på 126x (!). Bolaget växer emellertid mycket fort och redan nästa år sjunker multiplerna till knappa 6x respektive 40x. Det gäller förvisso alla dessa laddningsbolag, åtminstone några år till. Branschen är dock mycket konkurrensutsatt och förr eller senare lär det sannolikt bli några stora aktörer som kommer dominera marknaden.

Det är bl.a. ur det perspektivet som vi gillar tyska Compleo allra mest. Bolaget har en tydlig expansionsagenda både gällande organisk och förvärvsdriven tillväxt. Köpet av innogy eMobility Solutions, om det blir av, lär därtill kunna bli en tydlig positiv trigger i närtid. Givetvis är även CTEK och Zaptec på god väg och därför förtjänar alla tre en spekulativ köprekommendation i våra ögon.

Innehavsredovisning: Jacek Bielecki

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
25.05.2021
Zaptec – Växer så det knakar

Zaptec – Växer så det knakar

Het, hetare, elbilar. Så löd mottot bland placerarna i slutet av förra och i början av detta år.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
26.03.2021
Krönika - Kognitiv dissonans

Krönika - Kognitiv dissonans

Det är fullt möjligt att jag drar en förhastad slutsats när jag påstår att de allra flesta av oss numera...

Tesla är idag den med marginal största fordonstillverkaren (till börsvärde) trots att man ännu så länge inte tillverkat alltför många bilar. De flesta bilmärken med självaktning lanserar nu aggressiva planer för sina eldrivna flottor och knappt någon nämner numera fossildrivna modeller vid namn. Land efter land inför också en bortre gräns för hur länge bensin/dieseldrivna bilar skall vara tillåtna och det satsas enorma summor på laddinfrastruktur vilket i sin tur har fått bolag som Garo och Zaptec att bli absoluta börsfavoriter för många. De bygger ju framtiden.

I Sverige är det numera klart att regeringen från och med nästa år avser att införa ett s.k. ”Grönt avdrag” för solceller, batterier och laddboxar. En form av skattereduktion som kommer att likna RUT och ROT och ersätta delar av kostnaderna för arbete och material vid installation av solceller (15%), lagring av egenproducerad elenergi (50%) eller installation av laddningspunkter till elfordon (50%).

Inspirerad av allt ovanstående tog jag mig tid att undersöka vad det skulle kosta att utrusta familjens uppfart med ett elfordon i framtidens anda. På svenskt manér inledde jag på Volvos hemsida och lotsades snabbt in i vad som uppges vara framtidens modell för bilnyttjande, Care By Volvo. Efter att ha valt XC40 (den minsta av XC-familjens modeller) och därefter ha byggt upp den enligt de specifikationer jag vill ha, konstaterade jag att priset landade på drygt 8k per månad, i runda slängar 100k om året.

Huruvida ovanstående är rimligt pris eller ej överlåter jag till er andra att bedöma. Efter en titt på SCB:s hemsida kunde jag snabbt konstatera att beloppet ovan ungefär motsvarar 30% av genomsnittlig bruttoinkomst i Sverige (knappt 340 000, år 2019). Där och då smög det sig en känsla av att Volvo XC-serien kanske inte blir en ”ny folkvagn” på samma sätt som föregångarna 144, 244, 740 eller V70 har varit. Eller så underskattar jag helt enkelt vad vi kan tänkas vara villiga att offra för att ha en sådan bil ståendes på uppfarten.

Hur som helst blev framtiden något mer avlägsen för min del då jag valde att hålla inne med min beställning med förespeglingen om att elbilarna (eller rättare sagt batterierna?) lär bli betydligt billigare med tiden. Enligt somliga rapporter jag läst skall de redan om 3-5 år kosta ungefär som vanliga bilar gör idag och förhoppningsvis ha betydligt bättre räckvidd (i synnerhet vintertid). Då borde kalkylen förstås bli enklare att räkna hem. Fast frågan är om det där verkligen stämmer?

Enbart tanken på förestående elektrifiering av bilflottan har fått diverse råvaror att skena. Det är ingen hemlighet att en elbil innehåller betydligt mer av såväl koppar, kobolt som litium liksom även diverse s.k. sällsynta metaller som inte är så enkla att få fram. Att få tillräckligt med dessa blir onekligen en utmaning (allt dyrare med tiden) om hela världens fordonsflotta på sikt ska bli eldriven. Den där snabba prisnedgången många kalkylerar med kanske egentligen inte är så given då den ju till viss del begränsas av tillgången på råvaror.

Som om inte det var problematiskt nog lär det sätta press på världens eltillförsel. Med kärnkraft borta ur bilden på flertalet håll är det inte svårt att se problem framför sig. Om inte annat så på vintrarna när behoven är som störst. Årets vinter kan ju tjänstgöra här som ett tydligt exempel. I Sverige blev elförsörjningen ansträngd till max och i exempelvis Texas slogs den ut helt under kortare tid.

Jag är inte på något sätt expert på området (snarare helt okunnig) men jag har svårt att se att Sverige eller för den delen USA, skulle höra till de allra sämsta länderna vad utbyggnad av elinfrastruktur anbelangar. Min känsla (möjligtvis helt felaktig och därmed snarare en förhoppning) är att vi trots allt borde befinna oss på den övre halvan globalt sett. Har vi fått problem redan i detta tidiga skede kan det onekligen bli tufft om efterfrågan ökar (även hos dem som vi har fått importera el ifrån). Om inte annat lär det bli dyrt. Årets händelser kan mycket väl ha varit olyckliga sammanträffanden men blir dessa allt mer frekventa kan en del möjligtvis börja ifrågasätta huruvida elektrifieringen verkligen är vägen att gå.

En aspekt som verkligen talar för eldrivna bilar är förstås minskade koldioxidutsläpp. Även här tycks nog det sista ordet inte riktigt vara sagt. För även om bilarna är fria från koldioxid är ju framtagningen av dem inte det och här är förstås batterierna den stora boven. För problemet är inte bara att de idag är stora, otympliga och inte vansinnigt effektiva, utan vad som skall ske med dem när de blivit uttjänta? Har världen verkligen en lösning på vad som skall göras med miljontals stora och tunga åbäken år ut och år in vilket torde bli konsekvensen om hela världen anammade elektrifieringsidén inom 5-10 år? Säg det.

Hastigt och lustigt är jag inte längre lika övertygad om att just elbilen är framtiden. Plötsligt känns det som om jag inte skulle bli förvånad om det till slut visar sig att bli en ”nischprodukt” för den allra rikaste delen av världens befolkning och kurserna i dagens ”elektrifieringsvinnare” inget annat är än klassiska aktiebubblor.

Kognitiv dissonans är en (obehaglig) känsla som uppstår när man har flera motsägelsefulla idéer samtidigt.

Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Market Buzz – Zaptec och G5
12.02.2021

Market Buzz – Zaptec och G5

Zaptecs omsättning och resultat för fjärde kvartalet var redan förannonserat innan rapporten.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Rejäl uppsida i tech-koncernens aktie
06.11.2020

Rejäl uppsida i tech-koncernens aktie

Tech-koncernen drar nytta av elektrifieringen av bilar. Värderingen är dessutom aptitlig vilket sammantaget gör att vi rekommenderar köp.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början