Vinnarportföljen – Bokslut
07.01.2022

Vinnarportföljen – Bokslut

Stockpicker Newsletter har sedan lång tid tillbaka traditionen att inleda varje börsår med att titta djupt i spåkulan i syfte att hitta ett antal aktier som har förutsättningar att bli kursvinnare under det kommande börsåret (från tidpunkten för publicering fram till årets slut).

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Vinnarportföljen – Kvartalsrapport (Q3)
08.10.2021

Vinnarportföljen – Kvartalsrapport (Q3)

Månadsskiftet september/oktober innebär att ännu ett kvartal har gått i mål. Som brukligt är det således dags att redovisa hur utvecklingen har varit för årets upplaga av vår Vinnarportfölj som likt traditionen påbjuder publiceras alldeles i inledningen av varje börsår (Newsletter 1838).

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1901 (6 oktober 2021)

Tanken med den är att den skall löpa under ett helt kalenderår (dvs från tidpunkten då den publiceras ända in mot årets slut) utan några som helst omplaceringar mer än ett eventuellt deltagande i företrädesemissioner eller M&A-affärer. Inga vinsthemtagningar eller för den delen stopp-loss försäljningar är tillåtna oavsett nyhetsflöde. Allt enligt devisen: lagt kort ligger.

Efter att ha gått synnerligen starkt fram till halvårsskiftet (värdet ökade med 52%) var årets tredje kvartal klart mindre lyckosamt för våra vinnarkandidater. För trots generellt positivt sentiment på Stockholmsbörsen där OMXSPI-index ökade med 1,2% tappade Vinnarportföljen ca 7,3%. Ändå har värdeutvecklingen så här långt varit klart bättre än för börsen generellt. Medan OMXSPI-har ökat med knappa 16% är värdestegringen för Vinnarportföljen i sin helhet dryga 41%. Det får man väl ändå vara relativt nöjd med, i synnerhet som ju Q4, åtminstone historiskt sett, i regel har visat sig vara en bra period inte bara för börsen i stort men även för småbolagens aktier som ju är det primära segmentet som vi botaniserar bland i jakten på eventuella kursvinnare.

Så här långt har vi lyckats pricka ett gäng sådana. Allra bäst har nöjeskoncernen Moment Groups aktie utvecklats (190%). Vi tittade närmare på aktien i helgens nummer och konstaterade då att den alltjämt framstår som någon form av lottsedel. Det faktum att restriktionerna nu är borttagna gör förstås att man återigen kan återgå till normal verksamhet. Det uppdämda behovet gör att bokningsläget torde se riktigt bra vilket givet att pandemin inte åter gör sig påmind torde innebära att bolaget går ett starkt kvartal till mötes. Utmaningar saknas det förstås inte (brist på personal bl.a.) men det faktum att man slimmat organisationen gör även att lönsamheten kan visa sig vara bättre än vad den var innan pandemin slog undan benen för såväl bolaget som nöjesbranschen i stort.  

En annan aktie som mer än dubblats i kurs är affiliatebolaget Catena Media. Det bör dock påpekas att kursutvecklingen har varit oerhört volatil. Som mest hade aktien stigit med 165% i juni, en siffra som två månader senare hade krympt till 54% innan ny uppgång tog vid. Den svajiga utvecklingen visar tydligt att marknaden inte riktigt har fullt förtroende för den nya ledningen ännu. Q2-rapporten mottogs som en rejäl besvikelse efter en urstark Q1. I dagsläget tycks dock åter fokus riktas mot att även Catena Medias verksamhet torde stå inför dess allra bästa operativa period (Q4 och Q1). Vi blir därför inte alls förvånade om aktier återgår till nivåer där den toppade tidigare i år (ca 75 kr). Om det däremot sker redan i år eller först under Q1 nästa år när bokslutet levereras, återstår att se.

Den tredje bästa aktien har varit Zeta Display med kursuppgång om 75%. Det positiva här är att avkastningen numera är säker. Budet från Hanover Active Equity Fund har gått genom och i slutet av den här veckan upphör handeln i aktien som kommer att avnoteras. Vi kommer därför att ange kursen vid bokslutet till 27 kr som ju motsvarar budnivån.

Läkemedelsbolaget Orexo som var den aktie som hade utvecklats allra sämst fram till halvårsskiftet är också den som har fortsatt att ha det rejält tungt även under Q3. Nedgången som då skrevs till knappa 17% har nära på fördubblats till -31%. När vi senast tittade på aktien för ca en månad sedan (Newsletter 1894) valde vi trots det att hålla fast vid vår positiva syn på aktien. Däremot sänktes riktkursen för aktien till 58 kr (70) som en konsekvens av generellt något trögare försäljning än väntat och en uppjustering av riskpremien.

Summerar vi intrycken från årets tre nu avslutade kvartal är känslorna förstås lite blandade. En del aktier har definitivt levt upp till våra förväntningar men majoriteten av dem har faktiskt inte gjort det. Fyra (4) stycken har sjunkit i värde och sex (6) har utvecklats sämre än Stockholmsbörsen. Hit hör numera även det norska medicinteknikbolaget Photocure som ju utvecklades så pass bra tidigare under året att den hade passerat vår målkurs och var ca 40% upp. Förhoppningsvis kan den återgå till rätt bana under Q4. Vi håller i alla fall tummarna.

Aktieslag
Kurs 10/1 2021
Kurs 30/9 2021
Avkastning
Beijer Electronics
41,25
59,1
43,27%
Catena Media
28,66
59,32
106,98%
Clavister
7,20
6,92
-3,89%
Energy Save
19,70
18,15
-7,87%
Moment Group***
0,35
1,02
189,67%
Orexo
47,40
32,70
-31,01%
Photocure**
103,60
102,40
1,04%
Qliro
36,00
30,75
-14,58%
Unlimited Travel Group***
7,93
8,180
3,22%
ZetaDisplay*
15,25
26,70
75,08%
Genomsnitt
 
 
41,35%
 

* uppköp

** norska kronor    

*** justerad för emission

Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Annons
Zetadisplay rusade efter bud
28.06.2021

Zetadisplay rusade efter bud

Stockholmsbörsen inledde veckan med fallande kurser.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
12.04.2021
Vinnarportföljen 2021 – Q1

Vinnarportföljen 2021 – Q1

Det ser ut att ha blivit en fantastisk start för årets upplaga av vårt Vinnarnummer.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Lönsamheten imponerar i ZetaDisplay. Aktien potentiell vinnare i år
25.02.2021

Lönsamheten imponerar i ZetaDisplay. Aktien potentiell vinnare i år

Efter att Zeta Display under fjolåret tappade hela 40% pekade vi i januari i år ut aktien som en potentiell vinnare i årets upplaga av vårt årligen återkommande ”Vinnarnumret”.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
ZetaDisplay - Vändningen kommer i år?
11.01.2021

ZetaDisplay - Vändningen kommer i år?

De flesta aktier som tokrasade förra våren när den första pandemivågen slog urskillningslöst mot världens börser, började därefter repa sig redan i slutet av mars och många tog därefter tillbaka hela eller åtminstone stora delar av nedgången.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Utbrottsläge i ZetaDisplay
18.06.2020

Utbrottsläge i ZetaDisplay

ZetaDisplay har visserligen återtagit en del av nedgången i februari och mars men aktien har inte lyckats få upp samma momentum som OMXS30 de senaste veckorna. En momentumhöjning behöver dock inte ligga alltför långt borta.

Ett reaktionsområde finns omkring 16,8 kronor, ett utbrott här bör kunna resultera i en rörelse upp mot 20 - 21 kronor.


20200618em zeta


Månadstrenden är nu positiv medan dags- samt veckotrenden är negativ. Ett utbrott förbi 16,8 kronor skulle dock medföra att trenden är stigande i samtliga tidsperspektiv.

ZetaDisplay –  Nyförvärvet imponerar
07.02.2020

ZetaDisplay – Nyförvärvet imponerar

Tjänste- och mjukvarubolaget fortsatte den inslagna vägen även under fjolårets sista kvartal, kännetecknad av ökande SaaS-intäkter och internationell tillväxt. Det förstnämnda har en positiv effekt på lönsamheten, medan det sistnämnda påverkar något negativt på kort sikt i form av högre omkostnader. I konkreta siffror innebar det att nettoomsättningen under perioden oktober – december ökade med 10,2%, jämfört med samma kvartal året innan, till 144,3 Mkr. Det var bättre än vi hade väntad oss, tack vare större bidrag från SaaS-intäkter och det nyförvärvade Gauddi.

Detta är en betald analys på uppdrag av ZetaDisplay

ZETA / Small Cap / 23,2 kr

Tjänste- och mjukvarubolaget fortsatte den inslagna vägen även under fjolårets sista kvartal, kännetecknad av ökande SaaS-intäkter och internationell tillväxt. Det förstnämnda har en positiv effekt på lönsamheten, medan det sistnämnda påverkar något negativt på kort sikt i form av högre omkostnader. I konkreta siffror innebar det att nettoomsättningen under perioden oktober – december ökade med 10,2%, jämfört med samma kvartal året innan, till 144,3 Mkr. Det var bättre än vi hade väntad oss, tack vare större bidrag från SaaS-intäkter och det nyförvärvade Gauddi.

Å andra sidan landade rörelseresultatet något under våra prognoser, även om vi justerar för de jämförelsestörande poster på -1,6 Mkr som uppstod i samband med Gauddi-förvärvet. Justerad för dessa blev rörelseresultatet 14,4 Mkr, vilket motsvarade fortfarande en ökning om 31%. Avvikelsen var dock inte dramatisk och bruttomarginalen förbättrades sekventiellt, som vi hoppades på, till 52,3%.

Det verkar vara bra drag i det holländska nytillskottet Gauddi. Tittar vi på intäkterna inom segmentet Nederländerna, så ökade dessa med 97% till 37,2 Mkr, där bolaget uppger att ökningen förklaras i sin helhet av Gauddi-förvärvet. Det innebär att kvartalsbidraget måste ha varit runt 18 Mkr, vilket kan jämföras med en helårsomsättning på 48 Mkr under 2018.

Exkluderat för förvärvet har nettoomsättningen minskat, vilket är dock ingen överraskning och förklaras av lägre försäljning av hårdvara, då man hade den stora ATG-utrullningen under fjärde kvartalet föregående år. De repetitiva SaaS- intäkter ökade med 24% till 40 Mkr, och även om den organiska tillväxten var bara runt 3% var det ytterligare ett steg mot att nå målsättning om 200 Mkr i årsintäkter från SaaS år 2022. Dessutom steg de årligen återkommande intäkter (ARR) med 28% till 165,5 Mkr, vilket bådar gott för de repetitiva intäkterna framöver.

Upprampningen av organisationen fortlöper i full fart och personalkostnaderna uppgår numera till 36 Mkr på kvartalsbasis. För några veckor meddelades att man från och med mars kommer gå till en mer funktionsbaserad organisation, från den hittills geografiskt indelad varianten. Förändringen görs då kundprojekten har blivit alltmer internationella och komplexa, vilket ökar behovet av en bättre skalbarhet av bolagets resurser.

Beslutet framstår som en naturlig evolution givet den ökande internationaliseringen av verksamheten, som man har drivit fram med hjälp av ett flertal förvärv de senaste åren. Här är mer att vänta och ledningen letar fler expansionsmöjligheter på de stora europeiska marknader för Digital Signage. Dessutom fortsätter man att investera i mjukvara och konceptutveckling. Efter obligationsemissionen i september är den finansiella ställningen fortfarande stabil, trots att pengarna för Gauddi betalades under fjärde kvartalet. Vid slutet av december uppgick nettoskuldsättningsgraden till 75% och soliditeten till 34,8%.

Vi gillar bolagets underliggande utveckling och gör netto inga större förändringar till våra vinstestimat. Efterfrågan är stark och en ökande bas av återkommande intäkter ger planeringssäkerhet. Aktiekursen har varit volatil under hösten men står idag på liknande nivåer som efter förra kvartalsrapport. Följdriktig är även värderingen nästan densamma och p/e-talet på strax under 15 innebär i våra ögon en uppsida i aktien på 25% till vår oförändrad riktkurs på 29 kr.

Ladda ner analysen här

Analytiker: Sebastian Lang

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
ZetaDisplay – Bra kvartal
08.11.2019

ZetaDisplay – Bra kvartal

Leverans på alla fronter – så beskriver man bäst tjänste- och mjukvarubolagets utveckling i det tredje kvartalet. Inte bara att nettoomsättningen under perioden prickade våra förväntningar nästan exakt, man jobbade dessutom intensivt på ett större förvärv som sedan annonserades i början av oktober, och sist men inte minst har aktien tagit ett kliv på nästan 20% sedan vår senaste analys i augusti.

Detta är en betald analys på uppdrag av ZetaDisplay

ZETA / Small Cap / 23,2 kr

Med 101,1 Mkr landade nettoomsättningen förvisso 14% under nivån från Q3 2018, men då ingick hårdvaruleveranserna till ATG till ett värde på cirka 50 Mkr. Justerar man för denna leveransen så ökade nettomsättningen i kvartalet faktist med cirka 50%, tack vare nya avtal och till viss del förvärv och positiva valutaeffekter. Kontrakterade tjänster, som numera kallas för SaaS-intäkter, ökade organisk med 16% till 33 Mkr. Därmed har deras andel av nettoomsättningen under de senaste 12 månader ökat med 10 procentenheter till 33%. Ny är även att bolaget har börjat redovisa årligen återkommande intäkter (ARR), vilka ökade med 25% till 135,8 Mkr.

Framförallt segmentet Norge utvecklades starkt och ökade sina intäkter från externa kunder med 65% till 34 Mkr. Dessutom lyckades man teckna en ny order för Digital Signage-installationer med Hurtigruten AS, världens största kryssningsoperatör för expeditionsresor. Ordern har ett totalt kontraktsvärde om 22 Mkr under de kommande fem åren och avser det nya fartyget MS Fridtjof Nansen som beräknas att segla sin jungfruresa nästa år. Kontraktet är det tredje med Hurtigruten inom de senaste två åren, vilket måste ses som ett tecken av hög kundnöjdhet.

Till följd av den större andelen SaaS-intäkter fortsatte den positiva bruttomarginaltrenden, samtidigt som även marginalerna för hårdvara och installation återhämtade sig jämfört med förra året. Resultatet blev en marginalförbättring om 13,2 procentenheter till 50,8%. Rörelseresultatet (EBIT) belastades av en engångsnedskrivning om 20,9 Mkr relaterad till ett namnbyte av det holländska dotterbolaget QYN BV till ZetaDisplay BV. Justerad för nedskrivningen minskade EBIT till 6,4 Mkr (9,3), vilket bland annat förklaras av högre personalkostnader. Jämfört med första halvåret i år, innebar den justerade EBIT-marginalen på 6,3%, emellertid, en förbättring.

Värd att notera är även att det har skett en omvärdering av tilläggsköpeskillingar på förvärv som har resulterat i en positiv effekt om 26 Mkr. Sammanlagt hade alla engångseffekter inklusive skatt en positiv effekt om 10,4 Mkr på nettoresultatet under tredje kvartalet, som således ökade till 14,1 Mkr (7,5).

Händelserikt var det även på finansieringssidan de senaste månaderna. Bolaget emitterade sin första obligation om 300 Mkr, men löptid på 3,5 år och en rörlig ränta om STIBOR 3 månader plus 4,75%. Genom emissionen vill man få mer flexibilitet till den aviserade internationella expansionen och det dröjde inte länge tills man annonserade förvärvet av Gauddi BV i början av oktober. Gauddi är den näst största leverantören av Digital Signage lösningar i Benelux och omsatte 49 Mkr i fjol. Andelen SaaS-intäkter är med över 40% högre än ZetaDisplays, liksom lönsamheten med en rörelsemarginal före av- och nedskrivningar (EBITDA) på 16,7%.

Förvärvet framstår som ett bra drag, då båda bolag delar liknande mjukvara och har en kompletterande kundbas. Köpeskillingen uppgick till totalt 71,1 Mkr, varav 52,7 Mkr betalades kontant vid tillträdet och resten är villkorade tilläggsköpeskillingar. Vd Per Mandorf är tydligt med att han planerar stärka bolagets position på den europeiska marknaden ytterligare, inte minst med hjälp av förvärv. Förutom obligationsemissionen tillfördes bolaget även 6 Mkr före kostnader genom nyttjandet av teckningsoptioner, vilket ledde till en utspädningseffekt om 2%.

Summa summarum känner vi oss bekräftad i vårt positiva syn till bolaget. Den underliggande efterfrågan fortsätter vara stark, och enligt ledningen har man påbörjat leveranser inom de internationella ramavtalen som tecknades under året. Samtidigt ökar andelen SaaS-intäkter gradvis och mycket talar därför för stigande marginaler framöver. Vi justerar våra modeller för de senaste tidens händelser vilket sammanlagt leder till en höjning av omsättningsprognosen för 2020 från tidigare 450 Mkr till numera strax under 500 Mkr. På sista raden räknar vi med en vinst per aktie på 1,6 kr.

Efter den starka kursutvecklingen på sistone har värderingen ökat från ett p/e-tal på under 14 i augusti, till omkring 16 idag. Det är dock fortfarande attraktiv, inte minst med tanke på förvärvsagendan och den välfyllda krigskassan. I linje med våra prognoshöjningar lyfter vi även vår syn på ett motiverad värde för aktien på 6-12 månaders sikt från tidigare 25 kr till 29 kr.

Ladda ner analysen här

Analytiker: Sebastian Lang

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Relaterade ämnen
ZetaDisplay – Ljusa utsikter
16.08.2019

ZetaDisplay – Ljusa utsikter

Tjänste- och mjukvarukoncernens rapport för det andra kvartalet i år bjöd på en blandad kompott. Dels överträffade nettoomsättningen på 97,4 Mkr våra förväntningar något, samtidigt som rörelseresultatet på 3,3 Mkr var en bra bit under det vi hade räknat med.

Detta är en betald analys på uppdrag av ZetaDisplay

ZETA / Small Cap / 19,45 kr

Tillväxten på översta raden uppgick till 7%, jämfört med samma period ett år tidigare, drivet framförallt av positiva förvärvs- och växelkurseffekter. Den organiska tillväxten uppgick till 0%, då ökningen av kontrakterade tjänster om 35% (organisk), motverkades av lägre intäkter från hårdvara och installation. Som andel av nettoomsättningen har betydelsen av kontrakterade tjänster ökat till 33%, jämfört med 24% för ett år sedan.

Den positiva bieffekten är den starkare bruttomarginalen som nådde 53,8%, motsvarande en förbättringen på hela 3,6 procentenheter. Däremot ökade rörelsekostnaderna med 9%, jämfört med andra kvartalet ifjol, till följd av bolagets diverse tillväxtsatsningar, såsom nyanställningar och nyttjandet av externa resurser. Rörelseresultatet halverades därför till 3,3 Mkr. Justerat för förvärvsrelaterade kostnader som uppstod under andra kvartalet 2018, sjönk marginalen med 4,6 procentenheter till 3,4%.

Det positiva är att uppgraderingen av organisationen bär frukt, som de två större internationella avtal visar som man lyckades teckna under kvartalet. För det första har man slutet ett femårigt ramavtal för Digital Signage lösningar med den norska möbelkoncernen Ekornes, angående shop-in-shop-lösningar för norrmännens globala återförsäljningsnätverk av cirka 3 500 försäljningsställen. Som ett första steg är det planerad att rulla ut lösningarna till cirka 450 försäljningsställen under 2019, till ett värde av cirka 15 Mkr i år. Ambitionen är att sedan hålla en ökande takt de kommande åren.

För det andra tecknades ett femårig ramavtalet med världens största möbelföretag, Ingka Group, omfattande  uppgradering av befintliga Digital Signage installationer vid 80 IKEA varuhus. Dessvärre offentliggjordes hittills ingen information kring tidsplanen för utrullningen eller värdet, men givet storleken av ett IKEA varuhus borde ramavtalet kunna ha ett betydande potential. Kontraktet inleds den 1:a juli, så förhoppningen är att vi snart kommer höra fler detaljer.

Ytterligare en merit fick bolaget under sommaren i form av en utmärkelse på den årliga branschkonferensen i Tyskland som Nordens ledande Digital Signage-bolag, samt pris som andra största aktör i Europa. Det är inte minst en förtjänst av det kontinuerliga utvecklingsarbete man investerar i. Bland annat har man nyligen uppgraderat sitt Content Management System med utökad funktionalitet och ett nytt användargränssnitt.

Den finansiella ställningen är oförändrat stabil och soliditeten stärktes till och med något till 50% vid slutet av juni. Den riktade nyemissionen om 30 Mkr som genomfördes i början av april, gjordes för att delfinansiera inlösen av bolagets samtliga utestående preferensaktier. Nettoskulden ökade till 81,5 Mkr, bland att på grund av en utbetald tilläggsköpeskilling om nästan 21 Mkr. Skuldsättningsgraden på 25% är, emellertid, låg och bolaget har fortfarande cirka 75 Mkr i likvida medel.

Vd Leif Liljebrunn lämnar alltså ett välskött bolag efter sig, när han ger stafettpinnen vidare till Per Mandorf den 1:a september. Liljebrunn stannar dock, som tidigare annonserats, kvar som ansvarig för Merger and Acquisitions, vilket vi ser som ett tydligt tecken att man kommer bli aktiv på denna fronten inom inte alltför lång framtid. I dagsläget är koncernen representerad i sex länder i Europa, där marknaden för Digital Signage förväntas fortsätta att växa, då många företag fokuserar mer och mer på digital kommunikation med sina kunder.

Utsikterna är därmed goda för såväl organisk som förvärvsdriven expansion. Dessutom gillar vi det underliggande skiftet mot en större andel återkommande intäkter från kontrakterade tjänster, vilket kommer gynna lönsamheten på sikt. Då spelar det mindre roll att marginalerna dämpas i det korta perspektivet på grund av bolagets framtidssatsningar.

Den operationella hävstången framöver borde vara bra, så vi räknar med en tydlig förbättring av rörelseresultatet under andra halvåret. För nästa år räknar vi nu med en omsättning omkring 450 Mkr och en vinst per aktie på 1,4 kr. Givet verksamhetens natur med långa ramavtal, är det svårt att göra exakta estimat,  så prognososäkerheten är högre än vanligt.

Riktningen är dock klart positivt och givet aktiens nuvarande värdering på under p/e 14, framstår relationen mellan risk och potentiell avkastning som klart attraktivt. Infrias våra förväntningar, ser vi en kurs omkring 25 kr som motiverat på 6-12 månaders sikt, vilket innebär en uppsida på nästan 30% från nuvarande nivåer. 

Ladda ner analysen här

Analytiker: Sebastian Lang

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början