Stäng
Missa inte de senaste aktietipsen och nyheter direkt från marknaden!
Blick Global Group utvidgar verksamheten till spelutveckling genom förvärv
30.09.2021

Blick Global Group utvidgar verksamheten till spelutveckling genom förvärv

Blick Global Group är ett bolag med målsättning att bli en utav de ledande aktörerna inom iGaming genom förvärv och integrering av nya bolag till koncernen, med fokus på entreprenörerna bakom de förvärvade bolagen.

Bolagets fokus har fram tills nu varit riktat mot digital marknadsföring, men genom det aktuella förvärvet av Oregon Main Interactive AB (“OMI”), en spelstudio som med egen plattform och teknik utvecklar spelslottar och skrapspel online, utvidgas verksamheten med spelutveckling. Förvärvet av OMI innebär att Blick Global Group är väl positionerade för att ta ytterligare marknadsandelar inom det nya affärsområdet ”Spelutveckling” och samtidigt bibehålla en organisk tillväxt genom det lönsamma dotterbolaget Wigets marknadsföringslösningar inom ”Digital marknadsföring”.

Analyst Group har intervjuat Erik Ahlberg, VD för Blick Global Group, där han bland annat går igenom förvärvet av spelstudion OMI Gaming och den pågående företrädesemissionen.

Hemsida

Emissionssite

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Curasight - nyttjande av tekningsoptioner av serie TO1
16.09.2021

Curasight - nyttjande av tekningsoptioner av serie TO1

Curasight är ett danskt bioteknikföretag som utvecklar en mer skonsam och effektiv behandling av cancer. Curasights team är pionjärerna bakom uPAR Theranostics tekniken. Teknologin minimerar bestrålning av frisk vävnad genom att kombinera den riktade uTREAT® strålningsbehandlingen, med den exakta uTRACE® diagnostiken. Flera kliniska prövarinitierade studier på Rigshospitalet är i fas II.

Curasights team är pionjärerna bakom uPAR Theranostics tekniken. Teknologin minimerar bestrålning av frisk vävnad genom att kombinera den riktade uTREAT® strålningsbehandlingen, med den exakta uTRACE® diagnostiken. Flera kliniska prövarinitierade studier på Rigshospitalet är i fas II.


Investment higlights

 • Curasight är ett danskt bioteknikföretag som utvecklar en mer skonsam och effektiv behandling av cancer. Curasights team är pionjärerna bakom uPAR Theranostics tekniken. Teknologin minimerar bestrålning av frisk vävnad genom att kombinera den riktade uTREAT® strålningsbehandlingen, med den exakta uTRACE® diagnostiken. Flera kliniska prövarinitierade studier på Rigshospitalet är i fas II.
 • Curasight bygger på mer än ett decennium av forskning vid Köpenhamns universitet och Rigshospitalet, Danmarks universitetssjukhus. Under de senaste åren har professor Andreas Kjaer tillsammans med ett vetenskapligt team utvecklat konceptet PET-avbildning av receptorn (uPAR), en känd biomarkör för cancer aggressivitet, som ska användas för förbättrad diagnos, riskstratifiering och behandlingsplanering/ övervakning vid flera typer av cancer. PET-avbildningstekniken har revolutionerat modern cancermedicin och för närvarande utförs mer än två miljoner PET-skanningar varje år. Genom att injicera ett radioaktivt märkt spårämne kommer spårsändaren att bindas till vävnaderna, varefter radioaktivitet kan lokaliseras med hjälp av PET-skannern.
 • Curasights teknologi studeras i en bred pipeline med sex pågående kliniska fas ll-studier (prövarinitierade) och två fas ll-studier på prostata- och bröstcancer.
 • uTRACE® avbildar uPAR och därmed tumörinvasionen och bildandet av cancermetastaser. Genom att avbilda detta, kan Curasights teknologi diagnostisera och avgöra vilken terapeutiska strategi som bör eftersträvas.
 • Curasight utvecklar en teknisk ligand, uTREAT®, som binder till alla cancerceller i kroppen (uttrycker uPAR, som bryter ner den normala vävnaden runt tumören) och lokalt bestrålar cancer med begränsad bestrålning av frisk vävnad. Detta koncept bidrar till en mer skonsam form av strålbehandling jämfört med traditionell extern strålbehandling.
 • Kombinationen av strålbehandling mot cancer, uTREAT® (terapi), med uTRACE® (diagnostik), en teknologi som är känd som Theranostics, förväntas att upptäcka och behandla cancer och metastaser. Den theranostiska principen väljer rätt terapi till rätt patient vid rätt tidpunkt, vilket skapar betydande fördelar för både patienter och sjukvården.

Viktiga milstolpar och händelser sedan IPO

 • Under första kvartalet 2021 uppnådde Curasight en betydande milstolpe genom att deras licensierade teknik uTREAT® beviljades två nya patent, ett i USA och ett i Kanada. Denna milstolpe är avgörande för att Bolaget ska kunna träda in på den nordamerikanska marknaden och förbättra möjligheten att vidareutveckla uTREAT® som ett terapeutiskt alternativ för flera cancerindikationer. Curasight har sedan tidigare beviljade patent i Europa, Japan, Kina och Hong Kong.
 • Curasights teknologi har visat lovande resultat i en prövarinitierad fas ll-studie av prostatacancer. Journal of Nuclear Medicine, den högst rankade vetenskapliga tidskriften inom nuklearmedicinen, uppmärksammade de positiva resultaten från fas ll-studien på prostatacancerpatienter och artikeln lyftes fram som den bästa kliniska artikeln i marsnumret.
 • Curasight har uppnått ett positivt utfall av biodistributionsstudien i Glioblastom med uTREAT®. Resultatet ger ett ”grönt ljus” för att gå vidare med ytterligare utveckling och tester.
 • Curasight tilldelades två priser av Affärsvärldens IPO Guide. En för utmärkt aktiekursutveckling sedan börsintroduktionen och den andra i kvalitetskategorin.

Film


Erbjudandet i sammandrag

Nyttjandeperiod: 16 september 2021 till 7 oktober 2021.

Lösenpris: En (1) teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Curasight till en kurs om 17,20 DKK.

Värdering (pre-money): Cirka 294 miljoner DKK.

Emissionsvolym: Nyttjas samtliga teckningsoptioner tillförs bolaget cirka 48,8 miljoner DKK före emissionskostnader.


Länkar

Bolagets hemsida

Teaser

Teckningsblankett

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Intervju med Aptahem
03.09.2021

Intervju med Aptahem

BioStock intervjuar Mikael Lindstam, vd Aptahem, i samband med den pågående företrädesemissionen som pågår mellan den 27 augusti och 10 september.

Läs mer och teckna units här

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar Genetic Analysis CEO Ronny Hermansen
02.09.2021

Stockpicker intervjuar Genetic Analysis CEO Ronny Hermansen

Genetic Analysis är ett innovativt diagnostikbolag – baserat i Norge – med mer än tio års erfarenhet inom forskning och produktutveckling inom diagnostik av det mänskliga mikrobiomet (tarmfloran). Vi har intervjuat bolagets VD, Ronny Hermansen, inför noteringen på Spotlight Stock Market den 1 oktober.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund

– After completing my MScBA degree from the University in Aalborg, Denmark, I started working in the diagnostic industry in 1992. In 1997 I joined Axis Biochemicals (later Axis-Shield) that became a world leader within Point of Care (PoC) diagnostics. I had the position as Group CFO in Axis-Shield plc (LSE) where I worked out of London since 2007 until we were acquired by Alere Inc (now a part of Abbot Inc). I joined Genetic Analysis (GA) in 2014. I would say that I have acquired extensive experience from the diagnostic industry, both from big companies, start-ups and how to develop a successful diagnostic company.

Kan du beskriva Genetic Analysis och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– GA is one of the pioneers in the human microbiome field and was founded in 2008. This was done by some leading researchers (Professor Knut Rudi and Professor Kjetil Jakobsen) from NMBU (Norwegian University of Life Sciences) who realized that the absence of suitable technology limited the possibilities of performing microbiota analysis.

These researchers contributed to developing the technology that was later patented and commercialized as the GA-map® platform, the first standardized routine diagnostic solution for the microbiome market.

The first marker on the platform is the CE marked GA-map® dysbiosis test and it detects any bacterial imbalance (dysbiosis) in the gut microbiota and profiles this imbalance.

Today, our business is to commercialize the GA-map® platform through Labs that are currently doing microbiome analysis and to perform research and development activities to add more diagnostic markers onto our platform.

In addition, GA has a broad collaboration with researchers in academia and Pharma. One of our biggest assets in these collaboration projects is our large biobank with patient samples from different disease groups.

Hur ser er affärsmodell ut?

– The business model of GA is to establish our routine diagnostic tools in the microbiome testing market. By placing our GA-map® diagnostic platform into labs, these laboratories will start performing our tests. GA will generate recurring revenues from the reagent kit sales to the labs. GA also generates revenues from its in-house service lab in Oslo that can perform testing services for small volume customers, like for medical specialists, smaller labs and researchers in academia and Pharma. Today GA sells products through a distribution model with non-exclusive distributors in the EU and the US. To build strong distribution will be our main focus moving forward.

The GA-map Dysbiosis Test is mainly used to support the choice of treatment for IBS (Irritable Bowel Syndrome) patients, and to some extent IBD (Inflammatory Bowel Disease) patients. We work to expand the use of our patented technology and to develop new biomarkers that can expand the menu on our platform.

Our site in Oslo performs development activities (new markers and software) and manufacturing of our reagent kits.

Ni genomför just nu en emission om initialt cirka 60 MSEK och går mot en notering på Spotlight Stock Market 1 oktober i år. Vad ska ni använda emissionslikviden till?

– Our GA-map® Dysbiosis Test is now CE marked and launched in the EU and the US. However, we would need to further fuel our platform's commercialisation and take market share in the existing market. We would also like to grow the market and to expand geographically into new regions.

In addition, to ramp up our commercial sales, we will need to scale up manufacturing and strengthen the administrative systems.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– The microbiome market is expected to be the next game changer in the healthcare market, but it is still at an early stage. Therefore, development of new products will always have a risk related to market size and the regulatory approval paths, and thus the time to market.

During the pandemic, GA and the diagnostic industry have also seen that we are vulnerable towards situations where patients sit at home and do not see their doctor. And this has also led to a situation where the whole health care system has put less focus on other diseases than COVID.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Several players serve the current diagnostic market for the gut microbiome with various platforms mostly based on sequencing tools. Sequencing platforms are excellent tools for research activities.

As pharma companies are now launching so-called microbiome-altering drugs, there will be a strong focus on having standardized routine-based diagnostic tools within the microbiome field. GA is the only company out there that has developed a test platform based on a classical clinical diagnostic principle, a so-called PDT (Pre Determined Target) approach. We have pre-defined which bacterial signature to be identified, and then we only look for that signature. The results will automatically be compared to a healthy normal range. The GA-map® platform does not require a reference database and therefore no further biostatistical work is needed. All this makes the GA-map® platform cheaper, faster and better than research based platforms when it comes to routine diagnostic use. In addition, we have clinically validated, and CE marked our GA-map® Test.

Hur stor är Genetics potentiella marknad?

– Today we estimate that 500 000 tests are being done annually in the EU and the US. This is alone a very interesting market for us to enter. The market is predicted to grow at a CAGR of 22% year by year. By 2027 some report that the market will grow up to 1,7 billion USD. GA believe we can fuel this market growth and at the same time we need to take market shares from the exciting test and research market.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Genetic?

– Of course, it is up to each investor to decide what is their target and timeframe on their investments. Still, I have personally invested both money and time in GA because I’m impressed by the technology and the strong GA-team behind. I do believe in the long-term positive development of the microbiota market. GA is already a pioneer globally in this fast-growing market and we believe our technology will be a game changer for medicine in the future.

Avslutningsvis om du blickar fem år framåt i tiden, hur ser Genetic ut då?

– My ambition is to further strengthen our position as the leading company for standardized gut microbiota testing worldwide. We will have strong growth and profitability coming from our current pipeline. We have launched new products that will aid in the treatment regime of IBD patients and diabetes patients, and thus significantly improve the lives of these patients.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 30 augusti - 13 september 2021.

Teckningskurs: 78,00 NOK per unit, motsvarande 7,80 NOK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2 utfärdas vederlagsfritt.

Minsta teckningspost: 70 units (motsvarande 5 460 NOK). Varje unit består av tio (10) aktier, sex (6) teckningsoptioner av serie TO 1 och sju (7) teckningsoptioner av serie TO 2.

Emissionsvolym: Initial emissionsvolym om högst cirka 60 miljoner norska kronor (brutto) och det totala sammanlagda beloppet, som bolaget kan erhålla genom utnyttjande av teckningsoptioner, uppgår till cirka 101 miljoner norska kronor (brutto).

Teckningsåtagande: Genetic Analysis har erhållit teckningsåtagande om cirka 48 miljoner norska kronor, motsvarande cirka 80,4 procent av den initiala delen av emissionen av units.

Värdering (pre-money): 134 miljoner norska kronor.

Planerad första handelsdag: Aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2 är planerade att tas upp till handel på Spotlight Stock Market den 1 oktober 2021.

Ticker och ISIN -kod för aktierna: GEAN och NO0010692130.

Ticker och ISIN -kod för teckningsoptioner i serie TO 1: GEAN TO 1 och NO0011054223.

Ticker- och ISIN -kod för teckningsoptioner i serie TO 2: GEAN TO 2 och NO0011054231.

Teckningsoptioner TO 1: Teckningsoptioner av serie TO 1 berättigar innehavaren att teckna en (1) nyemitterad aktie till ett pris om 9,30 NOK under perioden 2 november till 16 november 2022. Vid nyttjade av alla teckningsoptioner av TO 1 kommer bolaget att erhålla cirka 43 miljoner norska kronor (brutto).

Teckningsoptioner TO 2: Teckningsoptioner av serie TO 2 berättigar innehavaren att teckna en (1) nyemitterad aktie till ett pris om 10,70 NOK under perioden 8 november till 22 november 2023. Vid nyttjade av alla teckningsoptioner av TO 2 kommer bolaget att erhålla cirka 58 miljoner norska kronor (brutto).

 

Stäng×
Teckna units i Genetic Analysis AS
30.08.2021

Teckna units i Genetic Analysis AS

Genetic Analysis är ett innovativt diagnostikbolag – baserat i Norge – med mer än tio års erfarenhet inom forskning och produktutveckling inom diagnostik av det mänskliga mikrobiomet (tarmfloran).

Bolaget marknadsför och säljer GA-map® Dysbiosis Test som identifierar och karaktäriserar dysbios (obalans som kan uppstå mellan bra och dåliga bakterier i tarmfloran). Att utvärdera tarmfloran som en diagnostisk strategi, kan ge möjlighet att följa effekten av föreskrivna behandlingar och öppna för förbättringar samt leda till nya terapeutiska tillvägagångsätt.

Testresultaten genereras genom att använda den kliniskt validerade GA-map®-algoritmen, vilken möjliggör att provresultatet genereras direkt utan behov av ytterligare bioinformatikarbete. GA-map® stöds av cirka 20 peer reviewed vetenskapliga publikationer och har använts i mer än 50 kliniska studier.

Genetic Analysis pågående utvecklingsarbete av nya biomarkörer för GA-map® ska göra det möjligt att använda plattformen för att ge bättre behandling till patienter med IBD (Inflammatorisk tarmsjukdom) eller andra diagnoser som typ 2 diabetes. Ytterligare framtida potential kan finnas i biomarkörer kopplade till leversjukdomar (NAFLD/NASH) och kolorektalcancer. Baserat på de konkurrensfördelar som en standardiserad diagnostisk plattform kommer att ha inom mikrobiotafältet, jämfört med de nuvarande forskningsbaserade verktygen, och det stora antalet potentiella patienter, bedömer Bolagets styrelse och ledning att marknaden och tillväxtmöjligheterna för Genetic Analysis teknologi är betydande. Dessutom ser Bolaget framtida möjligheter i andra sjukdomsindikationer med stort behov av kostnadseffektiv och pålitlig diagnostik.

GA-map® Dysbios Test lanseras för närvarande till molekylära laboratorier i EU och USA för rutinapplikationer och kliniska studier. Bolaget genomför nu en tillväxtplan med fokus på att kraftigt utöka kommersialiseringen av den nuvarande produktportföljen inom IBS/IBD för att placera GA- map®-test som ett standardförfarande, innan behandling, för att identifiera patientens behov i ett tidigt stadium. För att finansiera och accelerera denna tillväxtplan genomför Genetic Analysis nu en kapitalisering inför notering på Spotlight.


Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


Investment Highlights

1. Genetic Analysis är ett diagnostikföretag – baserat i Oslo – som utvecklar diagnostikplattformen, GA-map®, för analys av den mänskliga tarmens mikrobiota. GA-map®-plattformen är för närvarande det enda patenterade och CE-märkta rutindiagnostiska verktyg för tarmens mikrobiota globalt, som genererar återkommande intäkter. Plattformen möjliggör kostnadseffektiv och pålitlig kartläggning av tarmfloran genom In Vitro Diagnostik (IVD).

2. GA-map® stöds av ca. 20 vetenskapliga artiklar och har använts i mer än 50 kliniska prövningar.

3. GA-map® Dysbios-test för IBS- och IBD-patienter är lanserat i laboratorier i EU och USA.

4. I samband med Bolagets tillväxtplan kommer Genetic Analysis att arbeta med att etablera GA-map® som den föredragna lösningen för laboratorier som utför mikrobiotestning och vidare från en branschledande position också arbeta för att öka totalmarknaden genom att etablera GA - map® i laboratorium som för närvarande inte utför mikrobiotester.

5. Marknaden för patientval och övervakning av behandlingar representerar en stor marknad för GA-map® och förväntas öka avsevärt när läkemedelsföretag utvecklar mikrobiomförändrande läkemedel.


Film


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 30 augusti - 13 september 2021.

Teckningskurs: 78,00 NOK per unit, motsvarande 7,80 NOK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2 utfärdas vederlagsfritt.

Minsta teckningspost: 70 units (motsvarande 5 460 NOK). Varje unit består av tio (10) aktier, sex (6) teckningsoptioner av serie TO 1 och sju (7) teckningsoptioner av serie TO 2.

Emissionsvolym: Initial emissionsvolym om högst cirka 60 miljoner norska kronor (brutto) och det totala sammanlagda beloppet, som bolaget kan erhålla genom utnyttjande av teckningsoptioner, uppgår till cirka 101 miljoner norska kronor (brutto).

Teckningsåtagande: Genetic Analysis har erhållit teckningsåtagande om cirka 48 miljoner norska kronor, motsvarande cirka 80,4 procent av den initiala delen av emissionen av units.

Värdering (pre-money): 134 miljoner norska kronor.

Planerad första handelsdag: Aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2 är planerade att tas upp till handel på Spotlight Stock Market den 1 oktober 2021.

Ticker och ISIN -kod för aktierna: GEAN och NO0010692130.

Ticker och ISIN -kod för teckningsoptioner i serie TO 1: GEAN TO 1 och NO0011054223.

Ticker- och ISIN -kod för teckningsoptioner i serie TO 2: GEAN TO 2 och NO0011054231.

Teckningsoptioner TO 1: Teckningsoptioner av serie TO 1 berättigar innehavaren att teckna en (1) nyemitterad aktie till ett pris om 9,30 NOK under perioden 2 november till 16 november 2022. Vid nyttjade av alla teckningsoptioner av TO 1 kommer bolaget att erhålla cirka 43 miljoner norska kronor (brutto).

Teckningsoptioner TO 2: Teckningsoptioner av serie TO 2 berättigar innehavaren att teckna en (1) nyemitterad aktie till ett pris om 10,70 NOK under perioden 8 november till 22 november 2023. Vid nyttjade av alla teckningsoptioner av TO 2 kommer bolaget att erhålla cirka 58 miljoner norska kronor (brutto).


Länkar

Bolagets hemsida

Prospekt

Teaser

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Teckna units i Kiliaro AB
23.08.2021

Teckna units i Kiliaro AB

I takt med ökad digitalisering, där allt fler använder sin mobiltelefon för att fota och spela in video, ökar också behoven av digitala tjänster som är anpassade för lagring, organisering och delning av privatpersoners bildgallerier.

Bildgalleriapplikations-företaget Kiliaro menar att det inte finns någon bland dagens aktörer på marknaden som riktar in sig specifikt mot socialisering (delning, kommentera, mm.) kring foto och video direkt i mobilens bildgalleri. Bolaget avser att fylla ett gap mellan molntjänster och sociala medie-appar. Problemet med dagens molntjänster är, enligt Bolaget, att dessa plattformar är avsedda främst för lagring samt att användas som passiva bakgrundsappar, det vill säga att användaren laddar upp media på en plattform som erbjuder få funktioner för social interaktion. Många användare nyttjar därför andra sociala medier eller appar för att dela foto och video, trots att tjänsterna inte är byggda för detta ändamål. Exempel är populära plattformar som Whatsapp och Facebook Messenger, där foton – och därmed minnen – försvinner i olika chattflöden.

Kiliaro vill möta problematiken och fylla gapet som beskrivs ovan på en växande marknad genom att erbjuda en bildgalleriapplikation med banbrytande funktionalitet i form av automatisk delning av foto och video samt chatfunktionalitet, direkt i bildgalleri-appen. Tillsammans med ett konkurrenskraftigt erbjudande av molnlagring med obegränsat utrymme för endast 19 kr/mån samt höga krav på integritet och säkerhet, är Kiliaro här för att ta bildgalleriet för privatpersoner till nästa nivå. Visionen är att bli nästa generations bildgalleriapplikation som står utanför de stora techbolagens ekosystem, vilka enligt Bolaget ofta präglas av hög prissättning och omdiskuterad hantering av användardata och integritet. Kiliaros bildgalleriapplikation finns i en gratisversion, med möjlighet att uppgradera till premiumversion. Bolaget har idag drygt 10 000 användare, varav cirka 3 000 är betalande, som genererats av samarbeten med Tele2 samt organisk tillväxt.

Bolaget är nu redo för att lanseras fullt ut på den svenska marknaden och under kommande år på utvalda målmarknader internationellt. Därför genomförs nu också en kapitalisering om totalt cirka 31 MSEK som är avsedd att finansiera Kiliaro till och med break-even vid halvårsskiftet 2023. Fram till denna period är Bolagets avsikt att uppnå ett stort antal viktiga målsättningar, som att ingå nya partnerskap med ledande bolag inom till exempel telekom, retail, event och sport, expandera i Skandinavien och övriga Europa, samt öka antalet användare markant till cirka sex miljoner.


Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


Investment Highlights

Stark marknadstillväxt

Kiliaros målmarknad inom segmentet molntjänster för privat bruk spås växa från cirka 27 miljarder USD 2019 till cirka 160 miljarder USD år 2027¹ , motsvarande en årlig genomsnittlig tillväxttakt (CAGR) om 24,6 procent.

I takt med att våra mobiler får ännu bättre kamerafunktionalitet ökar också behoven av smart och användarvänlig lagring med engagerande och skräddarsydda lösningar för social interaktion.

Bolaget avser att under 2022 expandera i Skandinavien och Europa, vilket kommer höja Kiliaros marknadsnärvaro markant.

Unikt kunderbjudande

Enligt Bolagets bedömning är dess tjänst unik på marknaden idag; ingen annan aktör erbjuder användare kombinationen av automatisk delning, socialisering kring innehåll i en sluten krets anpassad av användaren, obegränsad lagring samt kan tillgodose användarnas ökade krav på integritet och säkerhet.

Låg och användarvänlig prissättning av lagring samt hög integritet i förhållande till större aktörer som Google, Apple, Dropbox, vilka dessutom inte har erbjudanden anpassade för socialisering. Kiliaros fasta pris om 19 SEK/mån för obegränsad lagring kan jämföras med Apple iClouds 89 SEK/mån för lagring om 2 TB.

Kiliaro introducerar automatisk delning av foton och video på marknaden – användarna slipper besväret med manuell selektering och delning.

Definierad affärsmodell och roadmap

Bolaget har ingått B2B-partnerskap med Tele2 Sverige och Tele2 Estland i form av ett pilotprojekt med ett riktat erbjudande till ett mindre urval Tele2-kunder.

Kiliaro har mycket låg churn rate (kundbortfall) om 0,2 procent – vittnar om hög kundnöjdhet.

Bolagets målsättning är att framöver ingå nya partnerskap med ledande bolag inom bl.a. resebranschen, telekom, retail och detaljhandeln, mfl. Mål om break-even vid halvårsskiftet 2023.

Erfaret team med bevisat track record

Ledning och styrelse har gedigen erfarenhet inom både Tech-sektorn och private equity, samt från tillväxtbolag i noterad miljö.

VD med starkt track record inom affärsutveckling och försäljning på noterade och onoterade tillväxtbolag samt större bolag, som t ex 3 Sverige, Bisnode, Groupon, m.fl.

Grundare och teknikchef har tidigare grundat bl.a. Nordens största bildbank Mostphotos.

¹ https://www.prnewswire.com/news-releases/personal-cloud-market-size-to-reach-usd-161-93-billion-by-2027--cagr-of-24-6---valuates-reports-301167036.html


IPO Film


Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 23 augusti 2021 till och med den 6 september 2021.

Erbjudandepris: Erbjudandepriset är 26,40 SEK per unit, vilket motsvarar 6,60 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 1 erhålls vederlagsfritt.

Minsta post: Minsta anmälningspost är 220 units, vilket motsvarar 5 808,00 SEK.

Emissionsvolym: Erbjudandet uppgår totalt till cirka 31 MSEK. Av detta kan Bolaget initialt tillföras cirka 20,7 MSEK (före avdrag för emissionskostnader och kompensation till brygglånegivare). Bolaget kan i ett senare skede, vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1, tillföras ytterligare högst cirka 10,4 MSEK (före emissionskostnader).

Teckningsförbindelser: Cirka 10,5 MSEK av nyemissionen omfattas av teckningsåtaganden, vilket motsvarar cirka 51 procent av den initiala emissionsvolymen. Resterande del av den initiala delen av nyemissionen, motsvarande cirka 10,2 MSEK, är tillgänglig för allmänheten.

Antal aktier före nyemissionen: 5 708 544 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 37,7 MSEK.

Planerad första dag för handel: Aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 är planerade att upptas för handel på Nasdaq First North Growth Market den 17 september 2021.

ISIN-kod för aktien: SE0016275333

Lock up: Bolagets största ägare First Venture Sweden AB (i vilket styrelseordförande Peter Werme är delägare) har ingått lock up-avtal om 100 procent av sitt innehav under de första tolv månaderna efter notering på First North. Lock up innefattar även sådan investering som First Venture Sweden AB kan komma att bli tilldelad i den planerade nyemissionen. Övriga styrelsemedlemmar samt VD har ingått lock up-avtal enligt samma villkor som ovan. Vid fulltecknad nyemission kommer totalt cirka 53,9 procent av antalet aktier i Bolaget att vara under lock up.

Vidhängande teckningsoptioner: En (1) teckningsoption ger anmälaren rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs om 6,60 SEK under teckningsperioden som äger rum under tiden från och med den 12 september 2022 till och med den 26 september 2022.

ISIN-kod för teckningsoption TO 1: SE0016288559


 Länkar

Läs mer här

Prospekt

Teaser

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Inbjudan till teckning av aktier i Diagonal Bio AB
24.06.2021

Inbjudan till teckning av aktier i Diagonal Bio AB

Diagonal Bio AB är ett svenskt diagnostiskt bolag med visionen att begränsa spridningen av infektionssjukdomar globalt genom att skapa en användarvänlig, kostnadseffektiv och precis plattform benämnd Panviral.

Plattformen kan enkelt anpassas för att detektera alla typer av patogen, vilket möjliggör snabb sjukdomstestning även utanför laboratorier och sjukhus.

Bolaget genomför nu en nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market. Med kapitalet från den förestående nyemissionen avser bolaget att accelerera utvecklingstempot för Panviral och marknadslanseringen av produkten. Detta innebär bland annat att bolagets aktiviteter finansieras fram till och med den initiala kommersialiseringen av Panviral, vilket planeras ske under andra halvan av 2022. Under 2021 är målsättningen att ha ett kvalitetssystem (Quality Management System) implementerat och i användning. Under 2022 avser bolaget inleda en klinisk studie för att bekräfta befintliga genomförda studier på olika patogenpaneler, initiera CE-märkningsprocessen följt av kommersialisering av Panviral på den europeiska marknaden och skala upp tillverkningen.

Läs mer om Diagonal Bio och erbjudandet här

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


Diagonal VDkommentar


Diagnoal video

Se Diagonal Bios film


Villkor i korthet

Teckningstid: 10 juni 2021 – 24 juni 2021.

Teckningskurs: 10,50 SEK.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 570 aktier (motsvarande 5 985 SEK).

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 814 663 aktier, motsvarande cirka 40,1 MSEK. Av dessa 40,1 MSEK avser cirka 10 MSEK den kompensation som brygglånegivare erhåller för det brygglån som sedan tidigare givits. Kompensationen, som således ej innebär kapital för bolaget, kvittas mot aktier i nyemissionen, tillsammans med brygglånet i sig. Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen är cirka 34,1 MSEK.

Antal aktier innan nyemission: 5 334 000.

Värdering (pre-money): Cirka 56 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 22 MSEK. Av teckningsförbindelser avser cirka 10 MSEK det brygglån som givits sedan tidigare och som ska kvittas i nu förestående nyemission, cirka 2 MSEK avser den kompensation som brygglånegivare erhåller och som också kvittas mot aktier i nyemissionen, samt cirka 10 MSEK i ytterligare teckningsåtagande som avtalats med samma parter som inkommit med brygglånegivarna.

Notering på Nasdaq First NorthGrowth Market: Aktien i bolaget är planerad att noteras på First North. Första dag för handel är beräknad att bli den 6 juli 2021.

ISIN-kod: SE0015961826.

Teckna aktier i Diagonal Bio

För att anmäla intresse om förvärv av aktier i Diagonal Bios IPO vänder du dig bäst till din bank. Observera att inte alla banker har möjlighet att assistera sina kunder med en anmälan och i det fall din bank inte kan hjälpa dig, vänligen kontakta Nordic Issuing (info@nordic-issuing.se) för information om hur du kan gå till väga.

Nedanstående banker erbjuder garanterat möjlighet till teckning av aktier i Diagonal Bio:

Nordnet: www.nordnet.se

Avanza: www.avanza.se

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


Länkar

Teaser

Prospekt

Stäng×
Relaterade ämnen
Starkt intresse för träbyggande gynnar IsoTimber
11.06.2021

Starkt intresse för träbyggande gynnar IsoTimber

IsoTimber tillverkar husstommar av trä med en unik konstruktion. Väggarna är både bärande och isolerande.

Ingen extra isolering eller plastfolie behövs och den är diffusionsöppen, vilket ger ett behagligt inomhusklimat. Den mest sålda väggen består till 99 % av trä, en fossilfri råvara. Vid tillverkningen förädlas spånet till pellets och överskottsbitar från fönsterurtag återanvänds i planelementen. De robusta byggblocken kan återbrukas och sedan återvinnas till träfiberskivor.

Bolaget har nått fina framgångar under det senaste året. T ex har ett viktigt forskningsprojekt startats tillsammans med Stora Enso och Moelven, med RISE som projektledare. Genom att utveckla ett biobaserat lim är målet att nå 100 % fossilfria byggskivor och byggelement (d v s IsoTimbers byggblock). Bolaget levererade ett äldreboende med 48 lägenheter med PEAB-ägda Hälsingebygg som mycket nöjd kund. Produkten fick högsta betyg av Byggvarubedömningen och organisationen Cradlenet valde IsoTimber som svenskt inspirationsexempel inom cirkulär ekonomi vid ett event anordnat av Nederländernas ambassad. Vidare blev patentet i Japan godkänt, vilket ger en förhoppning om att även patentansökningarna i Europa och Kanada skall godkännas. Att visas på bästa sändningstid i både Husdrömmar och Grand Designs Sverige (Skogsvillan) under ett och samma år får också anses vara en framgång.

Motiv till emissionen

Med en påbörjad tillväxt i ryggen är syftet med kapitalanskaffningen att tillvarata det starka marknadsläge som råder inom byggbranschen, med ett mycket stort intresse att bygga hållbart med trä. IsoTimbers omsättning ökade med 61 % förra året och orderläget för 2021 uppgår redan till nära 2020 års omsättning. Styrelsen vill forcera tillväxten genom att satsa på en ökad säljvolym för att bryta igenom ordentligt.

Investment highlights

 • Produkten är designad för en tillverkning som är skalbar och automatiserad. Skalbarheten inkluderar även nya marknader.
 • På en världsmarknad med instabil tillgång till träråvara, är det en fördel med en produkt som kan tillverkas av lågt klassad eller helt oklassad träråvara.
 • Byggbranschen har en stark efterfrågan på hållbart byggmaterial, både nu och i ett längre perspektiv.
 • Forskningsprojektet med Stora Enso, Moelven och RISE kan stärka efterfrågan på produkten stort om projektet når målet att IsoTimbers byggblock blir 100 % fossilfria.

Erbjudandet i korthet

Teckningsperiod: 9 – 30 juni 2021

Teckningskurs: 72 kronor per stamaktie

Emissionsvolym: Högst 330 079 stycken stamaktier och högst 23 765 688 kronor

Aktiekapital: 825 195,50 kronor ökas med högst 165 039,50 kronor

Värdering (pre-money): Cirka 118,8 MSEK

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 3 juni 2021 var registrerade som aktieägare erhåller för varje befintlig aktie, oavsett aktieslag, en teckningsrätt. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en (1) ny stamaktie

Teckning utan stöd av teckningsrätter sker genom blankett – Anmälningssedel för teckning utan företräde som finns på Mangolds hemsida.


Länkar:

EMISSIONSSITE

TEASER

MEMORANDUM

ANMÄLNINGSSEDEL utan företräde

ANMÄLNINGSSEDEL med företräde

HEMSIDA

REFERENSOBJEKT Skogsvillan

VIDEO Företagspresentation


 

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar Edvard Hall, VD Bioextrax AB som just genomför en emission
26.05.2021

Stockpicker intervjuar Edvard Hall, VD Bioextrax AB som just genomför en emission

Stockpicker fick en pratstund med Bioextrax VD Edvard Hall som just nu genomför en företrädesemission och vi ville veta mer om bolaget och dess framtid.

Kan du först berätta lite om dig själv och din bakgrund?

– Jag är född och uppvuxen i Lund och har nu flyttat hem igen till Sverige tillsammans med fru och två barn efter ett antal år utomlands. Min bakgrund i korthet är att jag har examen från Lunds universitet (juridik och ekonomi) samt en master i politisk ekonomi från the London School of Economics. Mitt professionella liv började som jurist med fokus på private equity och jag övergick efter några år till strategisk rådgivning vid olika firmor i Köpenhamn och London. Sedan 2017 har jag varit involverad i Bioextrax och sedan 2019 är jag VD.

Kan du beskriva Bioextrax och Er verksamhet kort?

– Vi arbetar med så kallad industriell bioteknik, vilket innebär att vi använder bakterier i industriella processer, för att på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt producera olika material. Det är en så kallad ”plattformsteknologi” där vi baserat på ett gemensamt grundläggande koncept utvecklar olika processteknologier. Bioextrax processteknologier möjliggör produktion av den biobaserade och biologiskt nedbrytbara plasten PHA med hjälp av specifika PHA-producerande bakterier, utvinning av bioplasten PHA ur PHA-producerande bakterier samt en biprodukt i form av hydrolyserat encelligt protein, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter som fjädrar. För en överblick av vår plattformsteknologi rekommenderar jag sidan 15 i vårt nyligen publicerade emissionsmemorandum.

Vår vision är att vara en världsledare inom biobaserade teknologier som accelererar omställningen till en hållbar global ekonomi. Vi vill radikalt transformera de industrier till vilka våra teknologier erbjuds, genom att drastiskt sänka både produktionskostnaderna och de miljömässiga effekterna från respektive process.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Bioextrax affärsidé innefattar att möjliggöra återvinning och förädling av avfall och restprodukter (”upcycling”) samt utnyttjande av billiga organiska material. Konkret innebär affärsmodellen att Bioextrax erbjuder licenser för användning av de olika processteknologier som företaget tillhandahåller inom dess olika affärsområden. Det främsta skälet till detta är att de industrier inom vilka vi verkar kräver stora volymer vilket stora etablerade företag är bättre lämpade att producera. Det låter oss också fokusera på det vi gör bäst, vilket är att utveckla och optimera bakteriella processer, medan våra samarbetspartners tar ansvar för den storskaliga produktionen och marknadsarbetet. Affärsmodellen innebär således att kunden betalar Bioextrax för rätten att använda en viss process och få tillgång till de specifika bakterier som krävs för processerna, samt för att få tillgång till den expertis som krävs för att sköta processen. Kunden investerar i, samt äger, produktionsanläggningen och ansvarar över dess drift.

Fördelarna med Bioextrax teknologier, det vill säga att konvertera billiga sidoströmmar eller avfallsråvara till slutprodukt, är att den är kostnadseffektiv samt att den i jämförelse med övriga teknologier är både miljövänlig och inte har några särskilda krav på specifik utrustning.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Konkurrenssituationen beror på vilken av våra teknologier vi tittar på. Gällande bioplasten PHA finns det ett antal andra PHA-producenter och sen konkurrerar vi också med andra bioplaster och traditionella, fossilbaserade plaster. I förhållande till traditionella plaster som produceras av bolag som exempelvis Dow och BASF, har PHA den stora fördelen att den produceras från förnybara källor, och dessutom bryts den ner utan att ge ifrån sig gifter, om den skulle hamna i naturen. Jämför vi i stället PHA med andra bioplaster är det lite mer komplicerat, men rent generellt anses PHA vara den bioplast som har störst kommersiell potential, vilket främst beror på att det är den enda bioplasten som kombinerar bra materialegenskaper, förnybara råmaterial och biologisk nedbrytbarhet.

I förhållande till andra PHA-producenter är vår ”unique selling point” vår metod för att extrahera PHA ur PHA-producerande bakterier. Vår patenterade metod är signifikant billigare, miljövänligare, och producerar polymerer med högre kvalitet. Det ska dock nämnas att vi främst ser andra PHA-producenter – som exempelvis Danimer Scientific, Full Cycle Bioplastic, CJ Bio och Kaneka – som potentiella kunder för licensiering av vår extraktionsmetod.   

Vad gäller mikrofibrer och hydrolserat protein finns så vitt vi vet inga konkurrerande metoder, och våra material är unika. I stället är det andra material – exempelvis fiskmjöl gällande hydrolyserat protein och olika fossilbaserade fibrer gällande mikrofibrer – som vi vill ersätta, och som är den stora konkurrenten. Validering pågår nu med världsledande företag inom både material och livsmedel.

Hur stor är Bioextrax potentiella marknad?

– Det riktigt intressanta med bioplasten PHA är att den kan skräddarsys på så vis att den kan ersätta majoriteten av de traditionella plasterna, inklusive exempelvis polypropen (PP), polyuretan (PU), polyeten (PE), PVC och PET. Den årliga globala omsättningen för dessa fem polymertyper beräknas uppgå till sammanlagt cirka USD 300 miljarder. I förhållande till detta är den nuvarande PHA-marknaden oehört liten, med en årlig omsättning på ca 50 miljoner USD kronor. Men den årliga tillväxttakten förväntas vara 11,2% per år, en siffra vi hoppas kunna höja rejält med hjälp av våra teknologier. Det är just för att kunna vara med och forma PHA-industrin med våra teknologier vi nu gör en nyemission för att kunna tillgodose det stora intresset som vi ser hos potentiella kunder inom PHA-industrin och bland potentiella PHA-köpare.

För hydrolyserade proteiner – vilket är proteiner som är enkla för djur och människor att ta upp – finns också mycket stora marknader. Vi håller nu på med utvärderingar tillsammans med kunder inom framförallt djurfoder och livsmedel. Bara proteiningredienser för djurfoder beräknas ha en årlig, global marknad om USD 245 miljarder år 2026.

Marknaden för våra mikrofibrer är fortfarande svår att sia om. Det finns många potentiellt, intressanta användningsområden, i exempelvis textilier, som tillsatsmedel i plaster, osv. Men då vi fortfarande validerar dessa användningsområden tillsammans med potentiella kunder, är det för tidigt att nämna konkreta siffror.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Bioextrax?

– Kärnan i vår verksamhet är att medverka till ett mer hållbart samhälle. Vår teknologi kan föra världen närmare hållbarhetsmålens uppfyllande genom minskade koldioxidutsläpp, plaster i haven och genom att säkra tillgången till hållbara och näringsrika livsmedel. Men det är förstås inte tillräckligt. Det som i min mening gör Bioextrax så intressant – och som också är anledningen till att jag själv väljer att lägga min tid här – är att vi mer än något annat bolag jag känner till kombinerar hållbarhetskomponenten med stora kommersiella möjligheter. Våra patent, patentansökningar och know-how löser globala kunders problem, samtidigt som vi gör världen bättre. 

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser bolaget ut då?

– Om fem år har vi stor försäljning och är ett mycket lönsamt företag med en gedigen partentportfölj, som licensierar olika teknologier till olika bolag världen över, samtidigt som vi fortsätter att utveckla nya teknologier, processer och inte minst bidrar än mer till omställningen till en hållbar ekonomi.


Erbjudandet i sammandrag och tidsplan

Teckningsperiod: 20 maj 2021 – 3 juni 2021.

Teckningskurs: 70,00 SEK per unit. Priset per aktie uppgår således till 70,00 SEK. Teckningskursen i aktien motsvarar en rabatt om cirka 11 procent i förhållande till stängningskursen den 8 april 2021, dagen innan tillkännagivandet av emissionen.

Emissionsvolym: Emissionsvolym från initial företrädesemission uppgår till högst cirka 12,2 MSEK före emissionskostnader. Därutöver emitteras teckningsoptioner av serie TO 2, vilka vid fullt nyttjande under Q2 2022, efter initial emission, kan tillföra Bolaget ytterligare högst 5,7 MSEK. Den sammanlagda emissionslikviden från både initial emission av aktier och vidhängande teckningsoptioner uppgår således till 17,9 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsförbindelser: 48 procent, motsvarande 5,9 MSEK, av den initiala emissionsvolymen.

Garantiåtaganden: 52 procent, motsvarande 6,3 MSEK, av den initiala emissionsvolymen.

Handelsplats: Spotlight Stock Market.


Sammanfattning av villkor för vederlagsfria teckningsoptioner

Nyttjandeperiod: Q2 2022.

Teckningskurs: Tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2 berättigar teckning till en (1) ny aktie till ett pris om lägst 70,00 SEK och högst 98,00 SEK per aktie.

Emissionsvolym: I det fall att samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjas kommer bolaget erhålla ytterligare cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader.


Dokument och filer

Teckna via Avanza

Memorandum

Teaser

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Var med och digitalisera träningsbranschen - investera i Twiik!
04.05.2021

Var med och digitalisera träningsbranschen - investera i Twiik!

Twiik utvecklar lösningar som gör det möjligt för tränare och gym att skapa innovativa digitala träningstjänster. Därmed digitaliseras tjänsteerbjudanden och bra träning görs tillgänglig för en större målgrupp.

Produkten är en kombination av en applikation för träningsutövare och ett webverktyg för tränare och gym. Genom att låta tränare och gym designa sina egna upplägg skapas en bred katalog av innehåll som hålls levande. Det finns program och enskilda pass inom allt från kost och träning till program som fokuserar på stress, sömn och meditationtwiik app.

Antalet tränare och program ökar kontinuerligt. Den digitala tekniken tillåter en enskild tränare eller ett gym att ta hand om ett stort antal personer samtidigt, vilket möjliggör lägre priser och därmed kan tränarledd träning nå helt nya målgrupper och kundsegment.

Twiik hade i Q1 2021 rörelseintäkter på cirka 2,9 MSEK och cirka 40 000 månatliga användare, det är en betydande ökning sedan motsvarande period förra året då Twiik hade rörelseintäkter på cirka 1,8 MSEK och ungefär hälften så många användare. Bolaget ser inga tecken på att tillväxtfarten ska sakta ned.

Läs mer här


Se kort introduktionsfilm för Twiik

e6ad3eb5 292f 4885 be03 6b1d0fd34edd

 

Klicka här


Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 22 april – 6 maj 2021.

Erbjudandepris: 24,40 SEK per unit, motsvarande 6,10 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 1 är vederlagsfria.

Minsta post: 250 units (motsvarande 6 100 SEK) Varje unit består av fyra aktier och en teckningsoption av serie TO 1.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar 2 631 676 aktier och 657 919 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande initialt högst cirka 16 MSEK, samt ytterligare högst cirka 5,2 MSEK via TO 1. Av dessa 16 MSEK avser cirka 5,3 MSEK brygglån som, tillsammans med kompensation om cirka 1,1 MSEK, i sin helhet kvittas i emissionen. Via initial emission samt fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner kan Bolaget tillföras totalt högst cirka 20,2 MSEK (före emissionskostnader) efter avdrag av den kompensation för brygglån som ej innebär likvid för Bolaget. 

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 8,95 MSEK (inklusive bryggfinansiering om cirka 5,27 MSEK samt tillhörande kompensation om cirka 1,05 MSEK) totalt motsvarande cirka 56 procent av emissionsvolymen.

Antal aktier före emission: 4 081 200 aktier.

Värdering (pre money): Cirka 24,9 MSEK.

Planerad första dag för handel: Aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 är planerade att upptas för handel på Nasdaq First North Growth Market den 19 maj 2021.

ISIN-kod för aktien: SE0015797352.

Lock up: Styrelse, ledning och Bolagets största aktieägare, vilka tillsammans har ett innehav om cirka 71 procent, har ingått avtal om lock up avseende 100 procent av deras respektive innehav under en period från första dag för handel och fram till och med inlösen av de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitteras genom nu förestående emission.

Andra aktieägare, vilka tillsammans har ett innehav om cirka 13 procent, har ingått avtal om lock up avseende 100 procent av deras respektive innehav under en period från första dag för handel och tre månader framåt. Samma parter har därefter förbundit sig att fram till och med det att teckningsoptionsinlösen är genomförd avyttra maximalt tio procent av sina respektive innehav i Bolaget.

Detta innebär att under de tre första månaderna som noterat bolag kommer cirka 84 procent av det totala antalet utestående aktier, per datumet för upprättandet av memorandumet, att vara under lock up. Under resterande månader fram till och med genomförd teckningsoptionsinlösen (av serie TO 1) är cirka 81 procent av det totala antalet utestående aktier per dateringen av upprättat memorandum under lock up. Lock up-avtalen innefattar även, utöver befintligt ägande, eventuell teckning i IPO.
 
OBS. För att anmäla intresse av förvärv i Twiik AB's IPO vänder du dig till din bank. Observera att inte alla banker hjälper sina kunder med en anmälan och i det fall de nekar, vänligen kontakta Nordic Issuing (info@nordic-issuing.se) för information om hur du kan gå till väga.

Glöm inte kontrollera din banks öppettider.


Teckna via Nordnet

Teckna via Avanza

Memorandum

Teaser

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början