Aktiemarknaden - en del av vår vardag
01.12.2019

Aktiemarknaden - en del av vår vardag

Inledningsvis i Aktieskolan, steg 1, vill vi ge dig några grundläggande råd på vägen vad gäller aktiemarknaden och en sund inställning till densamma.

1.1 Alla diskuterar aktier

Aktiekurser flimrar förbi i tv-rutan på såväl kvälls- som morgonnyheterna och tidningarnas löpsedlar täcks med rubriker som handlar om Börsen. Under vissa perioder kan det förefalla som om inget är viktigare än hur aktiekurserna går. De diskuteras på jobbet, bussen, badhuset, kafét, restaurangen och fotbollsmatchen – ja, överallt talar människor om aktier. Aktiemarknaden tränger alltmer in i vår vardag och med all sannolikhet är det något som vi får vänja oss vid.

1.2 Alla kan bli miljonärer men inte alla förblir det

Aktiemarknaden kan många gånger ge skenet av att den kan göra vem som helst till miljonär. Vem av oss har inte vid något tillfälle hört talas om någon som blivit miljonär på aktieaffärer? Och det är sant att många har gjort sig lättförtjänta pengar genom aktieaffärer. Det mest fascinerande med Börsen är kanske just att en helt vanlig amatör ibland kan lyckas bättre än proffsen. I längden finns det dock en stor skillnad mellan dem som är amatörer och dem som är proffs.

1.2.1 Vad proffs ser men amatörer inte inser

Den professionella aktieplaceraren förstår bättre varför kurserna går som de gör och kan undvika farliga fällor. Han eller hon vet till exempel att på riktigt lång sikt stiger som regel den genomsnittliga aktien, men att det alltid finns perioder med såväl extra kraftiga uppgångar som nedgångar. Det är en kunskap som ibland kan betyda skillnaden mellan att åka på en rejäl nit och att inte göra det. Den som lyckas uppnå en utomordentlig avkastning på sina placeringar utan att egentligen förstå varför löper en extra stor risk att förr eller senare åka på en nit som kan kosta honom eller henne större delen av det sparade kapitalet. Avkastning är detsamma som värdeförändringen på en tillgång, till exempel en aktie.

Annons

I Aktieskolan, steg 1, vill vi ge dig som önskar större förståelse för hur aktiemarknaden egentligen fungerar en rejäl grund att stå på inför dina framtida investeringar. Steg 1 av kursen förbereder dig också inför nästa delkurs, i vilken du får lära dig mer om hur värdering av enskilda aktier går till, så kallad företagsvärdering eller aktieanalys.

1.2.2 Ökad riskbenägenhet

Under de senaste tio åren har svenska folkets intresse för aktiesparande ökat explosionsartat. I dag äger inte mindre än fem miljoner svenskar aktier på ett eller annat sätt, antingen genom direkt ägande av aktier eller via olika typer av fonder, vilka i sin tur placerar i aktier. Riskbenägenheten har de senaste åren också ökat betydligt vilket fått till följd att ett stort antal riskfyllda mindre bolag med oprövade affärsidéer har haft goda möjligheter att locka kapital till sin verksamhet. Efter det kraftiga ras som många bolag med verksamheter med anknytning till IT i allmänhet och Internet i synnerhet drabbades av under större delen av år 2000 så har många placerare fått sig en rejäl läxa. Framför allt många av de allra minsta bolagen med någon form av Internetrelaterad verksamhet föll ohejdat efter att dessförinnan ha stigit häftigt. Raset blev ett obehagligt uppvaknade, inte minst för många nytillkomna aktiesparare. Från att nyss ha kunnat göra till synes lättförtjänta pengar i dessa bolag så förlorades på kort tid stora delar av de pengar som placerats här.

1.3 Satsa tid innan du satsar dina pengar

Man brukar säga att "tid är pengar" och kanske är det mer sant än någonsin i dagens stressade samhälle. När det gäller att ge sig i kast med aktieplaceringar kan det oftast bli mycket dyrt om du inte lägger erforderlig tid på att utvärdera en investeringsmöjlighet innan du tar beslut. Ytterligare en risk tillkommer om du dessutom tar ett sådant beslut med endast små kunskaper om aktiemarknaden och dess funktion i sig. Det lönar sig i längden om du lägger ned lite tid på att lära dig mer om aktiemarknaden, oavsett om du är nybörjare, amatör och proffs. Alla kan vi lära mer och ju mer vi lär desto färre misstag gör vi och desto tryggare kan vi bli i våra aktieplaceringar.

Målet för denna delkurs är att du som tar del av den ska göra bättre aktieaffärer och samtidigt oroa dig mindre för dessa. Välkommen att börja din väg mot en tryggare tillvaro, både vad gäller ekonomisk och psykisk trygghet!


Här hittar du övriga avsnitt i aktieskolan:

1. Aktiemarknaden - en del av vår vardag

2. Vad är en aktie?

3. Historik och aktörer

4. Sparformer

5. Avkastning och risk

6. Prissättningen

7. Prissättningen - hela aktiemarknaden - del 1