Tidningar och andra källor
29.09.2019

Tidningar och andra källor

Det finns en hel uppsjö med tidningar som på ett eller annat sätt behandlar aktiemarknaden. Även i Sveriges största dagstidningar finns det oftast en ekonomidel som ger information om aktier och finansnyheter.

Sedan finns det ett antal affärstidningar som bevakar ekonomi- och finansmarknaden. Utöver detta behandlas aktiemarknaden även på radio och tv. Dessa olika källor ska vi nu se närmare på.

3.1 Tidningar
Utbudet av olika sorters tidningar som handlar om aktier är mycket brett. Nästan alla morgontidningar har en avdelning som tar upp företags- och aktienyheter.

TIPS! Svenska Dagbladet är en bra tidning för dig som vill ha en kombinerad morgontidning samt en affärstidning. I den finns det fullständiga börstabeller. Dagens Industri ger affärsnyheter i vid mening. Varje dag finns en börskrönika med klart finansiell inriktning. Är du mer ute efter analyser ska du välja Finanstidningen bland morgontidningarna. Artiklarna är ofta skrivna av ekonomer och inriktningen är tydlig och klar, tidningen syftar att ge dig underlag för att göra bra affärer. Bland de mer betydelsefulla utländska dagstidningarna rekommenderas framför allt Financial Times och Wall Street Journal.

3.1.1 Affärsmagasinen
Utöver tidningarna finns det ett antal affärsmagasin som utkommer på vecko- eller månadsbasis. Veckans Affärer är ett magasin som bevakar politik, näringsliv, konjunktur och finansmarknaderna. Börsnotiserna är oftast korta med en klar rådgivning. Affärsvärlden har samma inriktning som Veckans Affärer men artiklarna är väsentligt längre och företagsbeskrivningarna är mer heltäckande. Båda tidningarna innehåller ett mycket bra tabellverk med bland annat en hel del nyckeltal för företagen på aktiemarknaden.

Aktiespararen är en organisationstidning för Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Tidningen handlar främst om aktier men även om fonder och passar såväl nybörjare som den som kan lite mer. Privata Affärer är en tidning som till största delen handlar om aktier. I en börsguide i tidningen ges aktuella omdömen om börsens alla aktier som också finns i varje nummer.

3.2 Marknadsbrev
Det finns även en mängd marknadsbrev med utförliga analyser av enskilda aktier och marknaden, såväl fundamentala som tekniska. Delphi Economics, BörsInsikt, Börsveckan och Stockpicker tillhör de mest kända aktörerna på denna marknad. Här handlar det om aktiv rådgivning där utgivning oftast sker på veckobasis. Hela tiden försöker dessa aktörer att komma med pinfärska analyser och råd som ska hjälpa aktieplaceraren när det svänger på marknaden. Dessa marknadsbrev innehåller också vanligtvis rekommenderade aktieportföljer där de råd som ges samlas för att mäta hur bra eller dåligt råden faller ut. Oftast är analyserna relativt utförliga och det förekommer även exklusiva intervjuer med nyckelpersoner på företagen och aktiemarknaden.

3.3 Radio och tv
Det finns några bra ekonomikanaler på tv och de handlar främst om den amerikanska marknaden. Vidare är Text-tv en bra källa där du kan följa aktiekurserna under dagen.
Svensk tv har förbättrat sig avsevärt de senaste åren gällande bevakning av aktiemarknaden och företagen. SVT:s Aktuellt har det mycket korta programmet A-ekonomi som handlar om svensk ekonomi både ur ett privatekonomiskt perspektiv som ekonomin i stort. TV4 har börjat satsa rejält på sin bevakning av aktiemarknaden och har ett samarbete med dagens Industri. Radio i Sverige ägnar sig främst åt nyhetsrapportering

3.3.1 Text-tv
På SVT:s och TV4:s text- tv finns de utförlig aktiemarknadsrelaterad information att tillgå. Framför allt handlar det om kursinformation och denna uppdateras en gång var 15:e minut. På SVT finns endast information om den svenska aktiemarknaden och då för Stockholmsbörsen medan TV4:s text- tv innehåller information om andra aktielistor än de på Stockholmsbörsen och även utländska aktiemarknader och företagsnyheter med mera.

3.3.2 Kabel-tv
Utvecklingen på världsbörserna redovisas numera i flera program och för den som har kabel-tv finns det flera kanaler att välja mellan. På CNN får man kommentarer till utvecklingen. Vidare finns även Bloomberg News samt CNBC.

TIPS! CNBC är den klart bästa kanalen om du vill hålla dig uppdaterad med vad som sker på ett internationellt plan. Hur det går i USA är av mycket stor vikt för oss i Sverige, och CNBC handlar främst om den amerikanska marknaden. CNBC har vare dag (för det mesta) intressanta gäster från olika branscher eller viktiga aktörer på aktiemarknaden - allt från analytiker till företagsledare.