16.09.2019

Bollinger Bands

Bollinger Bands är en indikator som utvecklades av John Bollinger. Med hjälp av denna indikation kan man på ett grafiskt sätt få en överblick om rörelserna i en aktie över en viss tidsperiod. Indikatorn består av tre delar 

  1. Ett glidande medelvärde
  2. Ett övre band
  3. Ett nedre band.

Glidande medelvärde anger en akties medelvärde under tidsperioden man bestämt. Exempelvis en aktie med stängningskursen 20, 22, 24 har medelvärdet 22 ( (20+22+24)/3).


ABB

ABB Bollinger Bands


Det övre Bollinger Bandet får man fram genom att placera en ny linje 2 standardavvikelser från medelvärdet. Nedre Bollinger Bandet får man på motsvarande sätt fram genom att placera en linje två standardavvikelser från medelvärdet.