Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
BrainCool - Utvecklas enligt plan
02.12.2019

BrainCool - Utvecklas enligt plan

Medicinteknikbolaget har under de senaste månaderna fortsatt att leverera enligt den utstakade strategin och har lyckats vinna flera intressanta ordrar, samt stärka sin balansräkning. Dessutom presenterades ytterligare två studier med produkten RhinoChill, som visade att ju tidigare kylningen sätts in desto bättre blir resultatet vid behandling av hjärtstopp. Därmed stärker man försäljningsargumenten för sitt koncept, där man kombinerar RhinoChill för tidig kylning i ambulans med BrainCool System på sjukhus.

Detta är en betald analys på uppdrag av BrainCool

BRAIN / Spotlight / 5,39 kr

Själva rapporten för det tredje kvartalet var ingen kioskvältare i sig, men visade ändå att utvecklingen går åt rätt håll. Nettoomsättningen under perioden juli – september har nämligen ökat markant, både jämfört med samma period föregående år och jämfört med första halvåret i år, och uppgick till 2,4 Mkr. Efter årets första nio månader har nettoomsättningen därmed ökat med 355% till 3,2 Mkr. Enligt vd Martin Waleij kom huvuddelen av intäkterna från den europeiska verksamheten som dessutom visar god orderingång hittills under det fjärde kvartalet.

Onekligen är det fortfarande långt under nivån som krävs för att täcka kostnadsbasen. Som vi har skrivit om i våra tidigare analyser, har man satsat aggressivt på produktionsrelaterade projekt och uppbyggnaden av personalstyrkan, inte minst i USA. Till följd har personalkostnaderna ökat med 52% till 17,2 Mkr under kvartalen ett till tre, och sammantaget har rörelsekostnaderna svällt med 71% till 44,1 Mkr, så att rörelseförlusten hamnade på 35,8 Mkr.

Vid slutet av september hade bolagets kassa krympt till nästan noll, då företrädesemissionen som annonserades i slutet av augusti, avslutades först under november. Emissionen blev övertecknad och bolaget tillförs cirka 36 Mkr efter emissions- och garantikostnader, vilket enligt ledningens tidigare bedömning ska finansiera verksamheten under 2019 och 2020. Värd att notera är att samtliga personer i ledningen och styrelsen tecknade sina teckningsrätter, vilket motsvarade cirka 2,5 Mkr.

Angående balansräkningen tycker vi att det är intressant att påpeka, att i varulagret ingår färdigvarulager som följde med i BeneChill-förvärvet för tre år sedan, med ett försäljningsvärde om 20 Mkr. Koncernen har även byggt upp ett väsentligt färdigvarulager för den amerikanska verksamheten, vilket skulle kunna bidra till kassaflödet när försäljningen väl kommer igång.

Efter de stora framstegen som man har gjort med RhinoChill på den tyska marknaden under det andra kvartalet, kom det ytterligare positiva besked därifrån under september. Bland annat ska produkten införas på fyra sjukhus samt i akutläkarbilar i regionen Halle. Dessutom har man mottagit en order på ytterligare tio behandlingar från universitetsjukhuset i Freiburg, som även tecknade ett försäljningsavtal om minimum 100 behandlingar för leverans innan oktober 2020. Sjukhuset har nu till och med implementerat RhinoChill som standardbehandling och kommer presentera sina nya rutiner till flera tyska opinionsledare och kliniker.

Än så länge är volymerna obetydliga (ordervärdet per behandling ligger mellan 6 000 och 10 000 kr), men det är ett bra tecken att konceptet med tidig kylning i vårdkedjan får mer och mer fotfäste. För att underlätta en ännu snabbare etablering har man i samarbete med tre universitetsjukhus lämnat in en ansökan om att RhinoChill för hypotermibehandling ska omfattas av försäkringsersättning i Tyskland.

Även tidigare framgångar i USA har följts upp med en ny order om ytterligare två IQool System från en klinik i Pennsylvania, till et värde om 0,5 Mkr. Enligt bolaget var det den första ordern som erhållits utan att en utvärdering gjordes före beställningen, vilket man ser som en signal att produkten blir allt mer accepterat på marknaden. Generellt tror vd Martin Waleij att den amerikanska marknaden för temperature management framöver ska växa ännu kraftigare än tidigare, efter att ett antal positiva kliniska studier presenterats under hösten.

Med det senaste kapitaltillskottet i hamn framstår Braincool som välrustatat att fortsätta sina marknadssatsningar inom hjärnkylning i Tyskland och USA, samt förberedelserna för de regulatoriska marknadsgodkännanden och lanseringen inom onkologi. Inga konkreta nyheter har framkommit kring de tre parter som, enligt tidigare information från bolaget, utvärderar olika samarbetsformer. I samband med rapporten för det tredje kvartalet nämner man, emellertid, att en strategisk översyn har initierats, där en utvärdering av flera samarbeten ingår.

Nya detaljer kring detta ämne, samt nya ordrar ser vi som den mest sannolika bränslen för aktien de kommande månaderna. Sedan vår senaste analys i början av september har aktien sjunkit med cirka 10% och börsvärdet uppgår numera till runt 260 Mkr (räknad på antalet aktier efter senaste emissionen). Vi upprepar vårt resonemang att potentialen i aktien är mycket hög, givet att kommersialiseringen kommer igång på allvar. De senaste framstegen i Tyskland är särskilt lovande i sammanhanget. Samtidigt måste även risken anses vara mycket hög, givet delvis långa införsäljningsprocesser i branschen och bolagets sköra finansiella situation. Vi ser aktien oförändrad som ett Spekulativt Köp med riktkurs 8 kr.

Ladda ner analysen här

Analytiker: Sebastian Lang

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.