Stäng
Missa inte de senaste aktietipsen och nyheter direkt från marknaden!
Curasight - nyttjande av tekningsoptioner av serie TO1
16.09.2021

Curasight - nyttjande av tekningsoptioner av serie TO1

Curasight är ett danskt bioteknikföretag som utvecklar en mer skonsam och effektiv behandling av cancer. Curasights team är pionjärerna bakom uPAR Theranostics tekniken. Teknologin minimerar bestrålning av frisk vävnad genom att kombinera den riktade uTREAT® strålningsbehandlingen, med den exakta uTRACE® diagnostiken. Flera kliniska prövarinitierade studier på Rigshospitalet är i fas II.

Curasights team är pionjärerna bakom uPAR Theranostics tekniken. Teknologin minimerar bestrålning av frisk vävnad genom att kombinera den riktade uTREAT® strålningsbehandlingen, med den exakta uTRACE® diagnostiken. Flera kliniska prövarinitierade studier på Rigshospitalet är i fas II.


Investment higlights

  • Curasight är ett danskt bioteknikföretag som utvecklar en mer skonsam och effektiv behandling av cancer. Curasights team är pionjärerna bakom uPAR Theranostics tekniken. Teknologin minimerar bestrålning av frisk vävnad genom att kombinera den riktade uTREAT® strålningsbehandlingen, med den exakta uTRACE® diagnostiken. Flera kliniska prövarinitierade studier på Rigshospitalet är i fas II.
  • Curasight bygger på mer än ett decennium av forskning vid Köpenhamns universitet och Rigshospitalet, Danmarks universitetssjukhus. Under de senaste åren har professor Andreas Kjaer tillsammans med ett vetenskapligt team utvecklat konceptet PET-avbildning av receptorn (uPAR), en känd biomarkör för cancer aggressivitet, som ska användas för förbättrad diagnos, riskstratifiering och behandlingsplanering/ övervakning vid flera typer av cancer. PET-avbildningstekniken har revolutionerat modern cancermedicin och för närvarande utförs mer än två miljoner PET-skanningar varje år. Genom att injicera ett radioaktivt märkt spårämne kommer spårsändaren att bindas till vävnaderna, varefter radioaktivitet kan lokaliseras med hjälp av PET-skannern.
  • Curasights teknologi studeras i en bred pipeline med sex pågående kliniska fas ll-studier (prövarinitierade) och två fas ll-studier på prostata- och bröstcancer.
  • uTRACE® avbildar uPAR och därmed tumörinvasionen och bildandet av cancermetastaser. Genom att avbilda detta, kan Curasights teknologi diagnostisera och avgöra vilken terapeutiska strategi som bör eftersträvas.
  • Curasight utvecklar en teknisk ligand, uTREAT®, som binder till alla cancerceller i kroppen (uttrycker uPAR, som bryter ner den normala vävnaden runt tumören) och lokalt bestrålar cancer med begränsad bestrålning av frisk vävnad. Detta koncept bidrar till en mer skonsam form av strålbehandling jämfört med traditionell extern strålbehandling.
  • Kombinationen av strålbehandling mot cancer, uTREAT® (terapi), med uTRACE® (diagnostik), en teknologi som är känd som Theranostics, förväntas att upptäcka och behandla cancer och metastaser. Den theranostiska principen väljer rätt terapi till rätt patient vid rätt tidpunkt, vilket skapar betydande fördelar för både patienter och sjukvården.

Viktiga milstolpar och händelser sedan IPO

  • Under första kvartalet 2021 uppnådde Curasight en betydande milstolpe genom att deras licensierade teknik uTREAT® beviljades två nya patent, ett i USA och ett i Kanada. Denna milstolpe är avgörande för att Bolaget ska kunna träda in på den nordamerikanska marknaden och förbättra möjligheten att vidareutveckla uTREAT® som ett terapeutiskt alternativ för flera cancerindikationer. Curasight har sedan tidigare beviljade patent i Europa, Japan, Kina och Hong Kong.
  • Curasights teknologi har visat lovande resultat i en prövarinitierad fas ll-studie av prostatacancer. Journal of Nuclear Medicine, den högst rankade vetenskapliga tidskriften inom nuklearmedicinen, uppmärksammade de positiva resultaten från fas ll-studien på prostatacancerpatienter och artikeln lyftes fram som den bästa kliniska artikeln i marsnumret.
  • Curasight har uppnått ett positivt utfall av biodistributionsstudien i Glioblastom med uTREAT®. Resultatet ger ett ”grönt ljus” för att gå vidare med ytterligare utveckling och tester.
  • Curasight tilldelades två priser av Affärsvärldens IPO Guide. En för utmärkt aktiekursutveckling sedan börsintroduktionen och den andra i kvalitetskategorin.

Film


Erbjudandet i sammandrag

Nyttjandeperiod: 16 september 2021 till 7 oktober 2021.

Lösenpris: En (1) teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Curasight till en kurs om 17,20 DKK.

Värdering (pre-money): Cirka 294 miljoner DKK.

Emissionsvolym: Nyttjas samtliga teckningsoptioner tillförs bolaget cirka 48,8 miljoner DKK före emissionskostnader.


Länkar

Bolagets hemsida

Teaser

Teckningsblankett

 

Relaterade ämnen