Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
Sista chansen att teckna units i Peptonic Medical
25.01.2023

Sista chansen att teckna units i Peptonic Medical

Peptonic Medical grundades 2009 och är ett svenskt innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicintekniska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa.

Peptonic är en svensk start up inom Femtech som utvecklar och säljer produkter för förbättrad kvinnohälsa. Bolaget har idag två affärsområden. ”Medical Consumer”, som utgör bolagets kärnaffär, och erbjuder kliniskt bevisad intim egenvård. En användare av Peptonics produkter inom affärsområdet skall kunna diagnostisera, behandla och förebygga medicinska tillstånd inom intimhälsa. Företagets andra affärsområde, ”Lifestyle Consumer”, har en kärnaffär som erbjuder hållbara mensprodukter. 

Bolaget säljer primärt till distributörer inom medtech som till exempel Exeltis, Orion och Bayer.  Peptonic säljer också direkt till internationella detaljhandelskedjor som t ex Walgreens och CVS i USA samt svenska apotekskedjor. En mindre del av bolagets försäljning går via egna nätbutiker direkt till konsument.

Peptonic genomför just nu en nyemission som ska tillföra cirka 68 miljoner kronor. Likviden ska användas till att fortsätta utveckla produktportföljen till att bli en ledande aktör inom kliniskt bevisad intim egenvård. Vidare för att öka marknadsföringen, stärka organisationen, fortsatt produktutveckling samt betala av tidigare skulder.

Sista dag att teckna nyemissionen är den 27 januari, alltså nu på fredag. 


 

Erbjudandet i sammandrag 

Teckningsperiod: 13 januari 2023 – 27 januari 2023.
Handel med uniträtter: 13 januari 2023 – 24 januari 2023.
Teckningskurs: Teckningskursen är 0,28 SEK per unit, motsvarande 0,07 SEK per aktie då teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.
Emissionslikvid: Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget 68,0 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som erbjuds inom ramen för erbjudandet kan bolaget komma att tillföras ytterligare högst 89,8 MSEK.
Tecknings- och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till cirka 67,5 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.


Dokument och filer 

Emissionssida

Prospekt

Videointervju

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via Mangold

Hemsida

Relaterade ämnen