Sista chansen att teckna units i Pharmacolog
27.09.2022

Sista chansen att teckna units i Pharmacolog

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Målet är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel.

Med ökade krav från myndigheter och intresseorganisationer på säkrare läkemedelshantering ser bolaget en ökad efterfrågan på lättanvända system för kvalitetskontroll. Pharmacolog marknadsför tre olika lösningar där DrugLog™ och PrepLog™ erbjuder en snabb och kostnadseffektiv kvalitetskontroll av iordningställda läkemedel innan de ges till patient. WasteLog™ däremot används för att förhindra att narkotiska läkemedel hamnar i fel händer och är i huvudsak ämnad för den nordamerikanska marknaden.

Bolaget genomför just nu en nyemission på cirka 19,2 miljoner kronor. Sista dag att teckna units är den 28 september. 


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 14 september - 28 september 2022.
Teckningspris: 7,50 SEK per unit, motsvarande 3,75 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Unit: En (1) unit innehåller två (2) nyemitterade B-aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2.
Emissionsbelopp: 19,2 MSEK.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: 80%.
Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market.


Dokument och filer 

Emissionssite

Memorandum

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Relaterade ämnen