Teckna units i Aptahem
09.09.2021

Teckna units i Aptahem

Aptahem utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av akuta livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen.

Aptahem AB är ett bioteknikbolag vars huvudsakliga affärsmodell är att prekliniskt och kliniskt utveckla aptamerbaserade läkemedelskandidater för behandlingar av livshotande, akuta, tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat är läkemedelskandidaten Apta- 1 som utvecklas som ett akutläkemedel ämnat att förhindra den inflammatoriska responsen och därmed motverka uppkomsten av de organ och vävnadsskador som bland annat leder till den mycket höga dödligheten hos sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

I syfte att ta Bolagets läkemedelskandidat Apta-1 till kliniska studier i människa inom ett kliniskt utsatt område där effektiva behandlingar saknas har styrelsen i Bolaget beslutat att genomföra företrädesemissionen. Emissionslikviden från företrädesemissionen avses primärt användas till GMP-tillverkning av substans, genomförande av en klinisk fas 1 a-studie i friska frivilliga och genomförande av en fas 1 b-studie som en tidig proof-of-concept.

Sista dag att teckna emissionen är den 10 september.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: 4.80 sek per unit, motsvarande 1.2 sek per aktie.

Teckningsperiod: 27 augusti - 10 september 2021.

Handel med uniträtter: 27 augusti - 7 september 2021.

Unit: 1 unit består av 4 aktier och 3 teckningsoptioner serie TO 7.

Emissionsbelopp: 61,8 MSEK + ca 54 MSEK vid fullt utnyttjande av TO 7.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: 80%.

Handelsplats: Spotlight Stock Market.


Läs mer och teckna units här

Relaterade ämnen