Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Emplicure gästar Fill or Kill podcast
05.05.2022

Emplicure gästar Fill or Kill podcast

Emplicure är ett läkemedelsbolag som utvecklar nya läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar initialt på läkemedel mot kronisk smärta och med missbruksförsvårande egenskaper. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med tobaksfritt nikotin som första produkt.

Emplicure har under årets första kvartal tagit viktiga steg i arbetet med att vidareutveckla och optimera formuleringarna i deras två huvudprojekt, Amp01 och Empli03.

I korthet utvecklar företaget nya innovativa läkemedel baserade på kombinationen av företagets patenterade biokeramiska plattformar och redan godkända aktiva läkemedelssubstanser. Emplicures patenterade teknik är baserad på biokeramer med porformade hålrum, vilka laddas med aktiv substans som sedan frigörs successivt på ett kontrollerat sätt. I och med att substanserna redan är kliniskt godkända minskar såväl utvecklingstid som kostnader och risker. Emplicure bedömer att de läkemedel de utvecklar kan erhålla marknadsgodkännande efter 3 – 5 år, vilket kan jämföras med cirka 10 – 12 år som det tar att ta en ny aktiv substans till marknaden. Inom Empli03, en läkemedelskandidat mot kronisk smärta, har man färdigställt den slutliga formulering som ska användas i den farmakokinetiska studien under hösten och även överfört den till en kontraktstillverkare.

I Emplicure ingår även Amplicon, ett bolag med fokus på konsumentprodukter. Amplicons första produkt riktar sig till den stora och växande världsmarknaden för vitt oralt nikotin i påse. Här har man under senaste kvartalet både tagit fram olika smakformuleringar, utvärderat alternativ för produktion i större skala och lämnat in en ny patentansökan. Nu närmast premiärvisar man två produkter vid det internationella Global Forum on Nicotine i Warszawa i juni i år. Parallellt med produktutvecklingen fortsätter diskussionerna om utlicensiering med flera intressenter.

Bolagets vd, Torbjörn W Larsson, medverkar i senaste avsnittet av Fill or Kill podcast. Inslaget startar minut 39.

Lyssna här

 

Relaterade ämnen